Start  ›  Ulice  ›  Stefana Miraua  ›  Mirau  ›

Stefan Mirau (ur. 2. 8. 1901 w Różynach, zm. 24. 4. 1942 w Stutthofie).
Maria Marlewska z domu Mirau (ur. 22. 2. 1906 w Różynach, zm. 17. 7. 1975? Pochowana na cmentarzu Witomińskim)

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945", Gdańsk 1980,

str. 66:
Wcześniej niż chór Bernackiego trafiły do lasów oliwskich grupki polskiej młodzieży gimnazjalnej z Gdańska, należącej do założonego w 1916 r., przez dr. Stefana Miraua, Towarzystwa Filaretów. Członkowie tej organizacji odbywali w Oliwie tajne ćwiczenia wojskowe przygotowując się do przewidywanej walki o wyzwolenie. Prowadził je Brunon Błędzki, oficer armii pruskiej, później kapitan Wojska Polskiego, który sam opracował komendy w języku polskim.

str. 140-141:
W roku szkolnym 1933/34 w polskiej szkole senackiej w Oliwie poza Heleną Mosa uczyła Maria Mirau, siostra zasłużonego działacza polskiego dr. Stefana Mirau. Prowadziła ona rysunki, roboty ręczne i lekcje wychowalnia fizycznego. Jej zasługą było przygotowywanie dzieci do występów: recytacji, śpiewu i tańców podczas imprez z okazji świąt narodowych i innych obchodów polskich w ochronce. Po odejściu M. Mirau zatrudniono w oliwskiej szkole Annę Gackowską, wychowankę znanej szkoły żeńskiej w Kościerzynie. Po dokończeniu nauki w Gdańsku pracowała Gackowska w różnych szkołach senackich, a w roku szkolnym 1937/38 w Oliwie. Uczyła rysunków, historii i w niższych klasach wszystkich przedmiotów. Od roku 1935/36 pojawił się w polskiej szkole oliwskiej Jan Muziol, prawdopodobnie jej kierownik. W tym czasie stosunki w tej placówce poprawiły się, o czym świadczy pochwała, zamieszczana w "Straży Gdańskiej", podkreślająca zasługi trójki nauczycielskiej: H. Mosa, M. Mirau i J. Muziola w urządzaniu w ochronce występów dla rodziców. Mimo to trudno Jana Muziola uważać za poczuwającego się do narodowości polskiej, choć tak bywa niekiedy prezentowany. Podpisywał się on "Muziol" (czyt. Mucjol) i wszystkie swoje dzieci posyłał do szkół niemieckich. Z towarzystwami polskimi, w odróżnieniu do Gackowskiej czy Mirau, nie kontaktował się.

str. 146, 147:
Niepełny wykaz imprez z lat trzydziestych w Oliwie:
20 XII 1935 r. w ochronce obrazek sceniczny "Modlitwa wysłuchana" w wykonaniu dzieci polskiej szkoły senackiej w Oliwie - reż. M. Mirau i H. Mosa.
Ok. 10 I 1936 r. w ochronce - Koło Pracy Kobiet, "Opłatek". Kolędy w wykonaniu kobiet; kolędy w wykonaniu dzieci członkiń; recytacje dzieci; "Szopka krakowska" w wykonaniu chłopców z polskiej szkoły senackiej - reż. M. Mirau.Zobacz: Gabriela Danielewicz, "W kręgu Polonii gdańskiej", Gdańsk 1996, str 77-81, 96, 110, 134, 156.


Zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego przez Stefana Miraua. 1921.   Ze zbiorów prywatnych.


Pozwolenie na wykonywanie zawodu lekarza na terenie Wolnego Miasta Gdańska dla Doktora Stefana Miraua. 1928.
Ze zbiorów prywatnych.Aleksander Witkowski

Alf Liczmański

Jadwiga Fojut

Maria Mirau. Wg ksiąg adresowych mieszkała w Gdańsku (1928-1937) przy ul. Langer Markt 35 (Długi Targ). Po zamążpójściu za drobnego przedsiębiorcę Stanisława Marlewskiego przed wybuchem II wojny światowej przeniosła się do Gdyni.


Współtwórcy ruchu harcerskiego w Gdański i pierwsi harcerze.
Przekazała Grażyna Niemyjska.Początek strony.