Start  ›  Ulice  ›  Morska  ›  Badestraße 4 ›

Zobacz:
Karczewski - ul. Ba³tycka 1.
Pension Karczewski › Café Schneider, DawnaOliwa.pl


Fragment planu Jelitkowa wydanego w 1937 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (BocieK).Viktor Karczewski. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Viktor Karczewski. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Viktor Karczewski. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Viktor Karczewski. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Viktor Karczewski. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

K. adr. z 1933 i 1934 r. - nie podano.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Viktor Karczewski. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Viktor Karczewski. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Piotra Mazurka.


Viktor Karczewski. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Krzysztofa Gryndera.


Viktor Karczewski. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Gerhard Rüberg. Hermann Ehlert. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pension Karczewski. Badestraße 4-5. Danzig und Zoppot, Stadt und Hafen. Oko³o 1926 roku.          Ze strony www.Polona.pl.


Pocz¹tek strony.