Start  ›  Ulice  ›  Mœciwoja II  ›  Günthershoefer Promenade 14 ›

14 - aktualnie numer 32.
14a - aktualnie numer 32a.

Nr 14 - 1942 - Gemeinnützige Baugenossenschaft zu Oliva.


Plan wydany przez Miejski Urz¹d Pomiarów w 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.

Steffanowski. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinnützige Baugenossenschaft zu Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinnützige Baugenossenschaft zu Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adalbert Steffanowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinnützige Baugenossenschaft zu Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adalbert Steffanowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adalbert Steffanowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adalbert Steffanowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Leo Steffanowski. Wilhelm Gerczinski. Ksi¹¿ka adresowa z
1940-1941 roku.
  Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Gemeinnützige Baugenossenschaft zu Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adalbert Steffanowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Adalbert Steffanowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erben Steffanowski. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Wilhelm Gerthagen. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.