Start  ›  Ulice  ›  Mœciwoja II  ›  Günthershoefer Promenade 35 ›
 Günthershoefer Promenade 35, 36, 37, 37a.
Internet: www.danzig-online.pl.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Pocz¹tek strony.