Start  ›  Ulice  ›  Mœciwoja II  ›  Günthershoefer Promenade 37 ›

37 - aktualnie numer 39.
37a - aktualnie numer 41.


Günthershoefer Promenade 35, 36, 37, 37a.
Internet: www.danzig-online.pl.

Paul Guschke. Paul Winter. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Guschke. Paul Winter. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Guschke. Paul Winter. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Guschke. Paul Winter. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Guschke. Paul Winter. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Guschke. Paul Winter. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 r.
Zbiory Piotra Mazurka.


Paul Guschke. Paul Winter. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 r.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Paul Guschke. Paul Winter. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Paul Guschke. Paul Winter. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.