Start  ›  Ulice  ›  Pelpliñska  ›  Fliederstraße 2  ›


Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Fliederstraße) z 1933 roku.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Johann i Agnes Bauer. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Wilhelm Krämer. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krämer. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krämer. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krämer. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krämer. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Bauer. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Bauer. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Agnes Bauer. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Agnes Bauer. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Johann Bauer. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Bauer. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Bauer. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Agnes Bauer. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Agnes Bauer. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.