Start  ›  Ulice  ›  Pelplińska  ›  Fliederstraße 6  ›


Fragment kolorowego planu Gdańska (Oliva, Fliederstraße) z 1933 roku.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Paul Quidzinski (Kwidzyński) mieszkał od co najmniej 1925 roku do co najmniej 1929 roku przy ul. Ludolfiner Straße 17 (Czyżewskiego). Jak podają książki adresowe w latach 1933-1935 był opiekunem (Verwarter) domu nr 5 przy ul. Fliederstraße (Pelplińska). W latach 1931-1939 mieszkał przy ul. Fliederstraße 6.


Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980:
Str. 105:
Kolejarze zreorganizowali, w czasie walnego zebrania 8 stycznia 1926 r., swój zarząd. Po referacie Antoniego Lendziona ponownie powołano na prezesa Michała Promę, zastępcą został Paweł Łojewski, sekretarzami - Aleksander Kraiński i Franciszek Szmidt. Ponadto do zarządu weszli: Józef Plenikowski, Paweł Kwidzyński i Augustyn Wroński. Poza sprawami zawodowymi mieli kolejarze w programie pracę kulturalno-oświatową i działalność rozrywkową.
Str. 116:
Z częścią młodzieży były jednak kłopoty. Na lipcowym zebraniu w 1928 r. przedmiotem dyskusji Zjednoczenia Zawodowego Polskiego kolejarzy było odstępstwo narodowe niektórych młodych ludzi. Referent Antoni Lendzion napiętnował grupę młodych Kaszubów z Oliwy, którzy zapisali się do niemieckiej organizacji centrowej i brali udział w imprezie "Deutscher Tag", również jako członkowie orkiestry grającej w czasie pochodu melodie antypolskich piosenek. Wiadomość ta wywołała oburzenie zebranych, a jeden z działaczy, Paweł Kwidzyński, zażądał usunięcia ze zjednoczenia wszystkich członków należących do niemieckich organizacji.
Str. 141-142:
Jak wynika z badań akt szkolnych olbrzymia większość dzieci z polskiej szkoły senackiej wywodziła się z rodzin, których ojcowie zatrudnieni byli w PKP. Oto dzieci uczęszczające w roku szkolnym 1933/34 do I klasy polskiej szkoły senackiej w Oliwie. [...] Margot Quidzyńska - córka Pawła, kolejarza
Str. 160:
26. Paweł Quidzyński - od 29 IX 1939 r. w obozie w Nowym Porcie, zwolniony 11 XI 1939 r.
Staatshandbuch der Freien Stadt Danzig, 1926, str. 7:
Kommunistische Partei. (Wahlvorschlag VII.)
1. Laschewiski, Hermann, Maurer, Oliva, Fliederstraße 11a.


Bigus. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Stadtgemeinde Danzig. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Städt Grundvermögensamt. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.