Start  ›  Ulice  ›  Piastowska  ›  Kaisersteg 19  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny ul. Piastowska nr 31. Rok wykonania karty: 1984 (J. Piechowska).


Dom nr 31 przy ul. Piastowskiej w Oliwie.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


Dom nr 31 przy ul. Piastowskiej w Oliwie. Fot. z 1972 roku.
Ze strony: www.fotomemoria.pl.
Szczepan Starzyñski. Poznaj Gdañsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.
Gemeinnützige Baugenoffenschaft Danzig. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gemeinnützige Baugenoffenschaft Danzig. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gemeinnützige Baugenoffenschaft Danzig. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gemeinnützige Baugenoffenschaft Danzig. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 r.   Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Gratz. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Else Dürbaum. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Walter Goldschagg. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Walter Goldschagg. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Walter Goldschagg. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 
 Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Kaisersteg) z 1933 roku.   Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.

Pocz¹tek strony.