Start  ›  Ulice  ›  Poczty Gdańskiej  ›  Pracownicy PPiT w latach 1939-45  ›

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Poczty
Zakład Historii i Programowania Rozwoju Poczty

Pracownicy poczty i telekomunikacji w
latach wojny i okupacji
1939-1945

Warszawa 1979Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku
Fragmenty: Wydanie 
 Gdańsk - listopad-wrzesień 1939
 Władysław Milewczyk - wspomnienia
 Plan ataku na Pocztę Polską w Gdańsku 
 Przesłuchanie Alfonsa Fisykowskiego 
 Polegli - w latach 1939-1945
 Dokumentacja fotograficzna 
Początek strony.