Start  ›  Ulice  ›  Podhalanska  ›  Schron OPL  ›  Użytek ekologiczny „Oliwskie Nocki”  ›

Tablica:
„Bunkier – w rzeczywistości powojenny schron obrony przeciw-lotniczej wybudowany został w latach 50. ubiegłego wieku na wypadek kolejnej wojny światowej. Schron wykonany jest ze zbrojonego betonu. Składa się z jednego korytarza długości około 90 m, szerokości 1,4 m oraz wysokości 1,9 m. Do roku 2001 obiekt był w użytkowaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Gdańsku, a zarząd nad nim sprawował PGM w Oliwie. W dokumentacji PGM schron wpisany jest jako szczelina żelbetowa kategorii „B” dziewięciokomorowa. Schron posiada dwa wejścia. Jedno aktualnie zamknięte na stałe. Drugie – zabezpieczone dorobionymi w 2004 drzwiami betonowymi. Oryginalne metalowe podwójne drzwi gazoszczelne zostały niestety skradzione.”


Internet: www.salon24.pl.


Bunkier w Oliwie - specjalny obszar ochrony siedlisk nietoperzy PKH220055 o powierzchni 0,13 ha. Jest to jedno z trzech największych zimowisk nietoperzy (Chiroptera) w województwie pomorskim (do 81 osobników z 4 gatunków). Zimuje tu połowa wszystkich stwierdzanych w aglomeracji trójmiejskiej (Gdańsk, Sopot, Gdynia) osobników nocka dużego Myotis myotis.

Użytek ekologiczny „Oliwskie Nocki” o powierzchni 0,07 ha zlokalizowany przy ul. Podhalańskiej 13 [14 - działka nr 313] w Oliwie, utworzony w 2001 r., w celu zabezpieczenia stanowiska hibernacji nietoperzy. Stanowi największe zimowisko nietoperzy w Gdańsku. Co roku na terenie użytku hibernuje ok. 70-80 skrzydlatych ssaków - głównie nocków rudych (Myotis daubentonii) i nocków Natterera (Myotis nattereri), jak również kilkanaście nocków dużych (Myotis myotis) i kilka gacków brunatnych.

www.gdańsk.pl (29205.pdf)


Liczenie 29.01 - 25.02 2007
W bunkrze w Oliwie odnotowaliśmy w tym roku 103 nietoperze (pierwsza w historii setka w tej kryjówce!)

Źródło: http://www.mroczek.ug.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2901-2502-2007-art&catid=1:aktualnosci-kat&Itemid=68


Liczenia 2008
Aż trzy obiekty gromadziły w tym roku ponad 100 zimujących zwierząt - był to bunkier w Oliwie (121 osobników)

Źródło: http://www.mroczek.ug.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=112:1-24lutego2008-art&catid=1:aktualnosci-kat&Itemid=68Schron w Oliwie   (art. 2010)
Obiekt położony jest wśród zabudowy willowej Starej Oliwy, w sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to długi, betonowy korytarz z dwoma wejściami zamkniętymi stalowymi drzwiami. Korytarz ten został wzniesiony jako schron przeciwlotniczy Obrony Cywilnej. Zimowisko to odkryto stosunkowo późno (1996 rok), mimo że znajduje się tuż przy ulicy, w gęsto zamieszkanej części miasta. Najwięcej obecnie jest tu nocka rudego, liczny jest tez nocek Natterera. Towarzyszy im co roku znaczna grupa nocków dużych i pojedyncze gacki brunatne.
O wartości schronu świadczy nie tylko duża liczebność kolonii (121 nietoperzy w 2007 [liczenia 2008] roku), ale też regularne występowanie, rzadkiego na północy Polski, nocka dużego. Ten ostatni gatunek w Oliwie zwiększa swoją liczebność - obecnie mieszka tu zimą co najmniej 18 osobników. Właśnie ze względu na nocka dużego, oliwski schron został zgłoszony do sieci obszarów chronionych "Natura 2000". W przeciwieństwie do pozostałych gdańskich zimowisk, brak tu głębokich szczelin, czy niedostępnych dla oczu obserwatora przewodów wentylacyjnych, dlatego niemal wszystkie nietoperze są tu doskonale widoczne, uczepione jasnych ścian korytarza.
Od 2001 r. schron jest objęty ochroną prawną jako tzw. użytek ekologiczny. Drzwi zostały zabezpieczone kłódką. Klucz do niej znajduje się w posiadaniu naszego koła.

Źródło: http://www.mroczek.ug.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:schron-oliwie&catid=35:stanowiska2&Itemid=56Bunkier w Oliwie   (art. 2010)
W 1997 r. zabezpieczyliśmy wejście do bunkra w Oliwie, choć ten posiadał już oryginalne, stalowe drzwi i nasza aktywność ograniczyła się wówczas do zawieszenia na nich solidnej kłódki. Przez wiele lat wystarczało to w zupełności - dopóki nie wzrosły ceny metali na światowych rynkach. W 2004 roku, na szczęście latem, drzwi wejściowe po prostu... zniknęły, zaś drugie drzwi, nieużywane od lat, zostały wyłamane. Dla lepszej zabawy, „bohaterscy” eksploratorzy spalili w korytarzu schronu stare łóżko. Dzięki dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku wstawiono nowe drzwi, odlane z betonu na wzór oryginalnych. Jak łatwo było przypuścić, stały się one zupełnie nieatrakcyjne dla złodziei złomu. Zaspawaliśmy również tylne drzwi solidną, stalową sztabą, nad wejściem zawiesiliśmy tablicę edukacyjną, a następnie weszliśmy w porozumienie z właścicielami i mieszkańcami sąsiednich posesji - dziś to oni właśnie pilnują obiektu przed wandalami. Od tego czasu nie zdarzyło się już żadne włamanie do bunkra, zaś na tablicy edukacyjnej nie pojawiło się nawet jedno grafitti.

Źródło: http://www.mroczek.ug.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=125:ochrona-bunkierwoliwie&catid=36:ochrona&Itemid=57Początek strony.