Start  ›  Ulice  ›  Pomorska  ›  Seestraße 57  ›  Konietzko  ›

Hermann Konietzko. Ur. 3. 7. 1891 w Gdañsku. Zmar³ na atak serca w 1927 roku poza Gdañskiem.
Anna Konietzko (Schierioth). Ur.19.08.1898 w Berlinie. Zmar³a 1987 w USA, w Keene.

Aderssbuch Danzig, 1876. Hermann Konietzko, Rammbau 29:


Aderssbuch Danzig, 1878. Hermann Konietzko, Rammbau 29:


Aderssbuch Danzig, 1880. Hermann Konietzko, Rammbau 29:


Aderssbuch Danzig, 1884. Hermann Konietzko, Rammbau 29:


Aderssbuch Danzig, 1886. Konietzko:


Aderssbuch Danzig, 1888. Hermann Konietzko, Rammbau 29:


Aderssbuch Danzig, 1890. Hermann Konietzko, Rammbau 29:


Aderssbuch Danzig, 1896. Hermann Konietzko, Rammbau 29c:


Aderssbuch Danzig, 1897. Hermann Konietzko, Rammbau 29:Aderssbuch Danzig, 1898. Hermann Konietzko, Stadtgebeit 140:


Aderssbuch Danzig, 1899. Hermann Konietzko, Stadtgebeit 25:


Aderssbuch Danzig, 1900. Hermann Konietzko, Stadtgebeit 25b:


Aderssbuch Danzig, 1902. Hermann Konietzko, Ohra, Boltengang 20:


Aderssbuch Danzig, 1903. Hermann Konietzko, Ohra, Boltengang 20, tel. nr 619:


Aderssbuch Danzig, 1904. Hermann Konietzko, Ohra, Boltengang 20, tel. nr 1214:


Aderssbuch Danzig, 1905. Hermann Konietzko, Ohra, Boltengang 20, tel. nr 1214:


Aderssbuch Danzig, 1907. Hermann Konietzko, Ohra, Boltengang 10, tel. nr 1214:


Adressbuch der Gemeinde Oliva, 1909. Hermann Konietzko, tel. nr 39:Aderssbuch Danzig, 1909. Konietzko:


Adressbuch der Gemeinde Oliva, 1910. Hermann Konietzko tel. nr 39:Aderssbuch Danzig, 1910. Konietzko:


Register-Telephon-Adreßbuch 1911/12 für Danzig und Umgegend Oliva, Glettkau.
Hermann Konietzko, tel. nr 39:


Aderssbuch Danzig, 1911. Konietzko:Aderssbuch Danzig, 1912. Hermann Konietzko - Stadtgraben 11:Aderssbuch Danzig, 1914. Hermann Konietzko - Große Allee 9/10, tel. nr 3387:


Aderssbuch Danzig, 1915. Hermann Konietzko - Große Allee 9/10, tel. nr 3387:


Aderssbuch Danzig, 1916. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387:


Aderssbuch Danzig, 1917. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387:


Aderssbuch Danzig, 1918. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387:Aderssbuch Danzig, 1919. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387:


Aderssbuch Danzig, 1920. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387:


Aderssbuch Danzig, 1921. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387:


Aderssbuch Danzig, 1922. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387:Aderssbuch Danzig, 1924. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387:Aderssbuch Danzig, 1925. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387:Aderssbuch Danzig, 1926. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387 / 233 87:
Zmiana nr tel. zwi¹zana by³a m. in. z przy³¹czeniem Oliwy do Gdañska. Oliwa 450 xx - 455 xx).


Aderssbuch Danzig, 1927. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 3387 / 233 87:


Aderssbuch Danzig, 1928. Hermann Konietzko - Große Allee 10, tel. nr 233 87:


Danziger Einwohnerbuch, 1929. Hermann Konietzko (Anna Konietzko) - Große Allee 10, tel. nr 233 87:Danziger Einwohnerbuch, 1931. Hermann Konietzko (Anna Konietzko) - Große Allee 10, tel. nr 233 87:


Danziger Einwohnerbuch, 1933. Hermann Konietzko (Anna Schierioth) - Große Allee 10, tel. 233 87:


Danziger Einwohnerbuch, 1934. Hermann Konietzko (Anna Schierioth) - Hindnburgallee 10, tel. nr 233 87:


Danziger Einwohnerbuch, 1935. Hermann Konietzko (Anna Schierioth) - Hindnburgallee 10, tel. nr 233 87:Danziger Einwohnerbuch, 1936-1937. Konietzko:Pocz¹tek strony.