Start  ›  Ulice  ›  Pomorska  ›  Zestawienie zmiany numeracji ul. Pomorskiej  ›

Poni¿sze zestawienie przedstawia przypuszczaln¹ zmianê numeracji uliy Pomorskiej (Seestraße), która nast¹pi³a pomiêdzy 1909 i 1910 (nr 2-20, 94) oraz 1913 (nr 57-90) rokiem.


18971899 1909 1910 1913
22 21-22 - Saltzmann 22 - Tribuhl K 2 - Tribuhl K 2 - Tribuhl
21 21 - Rombczik A 3 - Rombczik A 3 - Rombczik
20-13 - Ackerland 4 - Möller
5 - niezabudowane
20 - Rothe H 6 - Rothe H 6 - Rothe
19 - Rothe H 7 - Rothe H 7 - Rothe
Bahnwärthaus 253 8-9 - niezabudowane
16 16 - Dühren Max 10 - Dühren M 10 - Dühren
15 15 - Ewald P 11 - Ewald P 11 - Ewald
j.w. 12 - Ewald
14 14 - Jürstenberg 19 - Allgemeine Bodengessellschaft Berlin19 - Haupt
13 13-20 - Ackerland 13 - Gemeinde Oliva 20 - Gemeinde Oliva 20 - Gemeinde Oliva
21-56 - niezabudowane
Glettkau Glettkau 57 - Gemeinde Oliva
58-77 - niezabudowane
Conradshammer Conradshammer 78 - Glodde
Conradshammer Conradshammer 90 - Boritzki
12 12 - Czachowski 12 - Czachowski J 94 - Czachowski K 94 - Czachowski

Pocz¹tek strony.