Start  ›  Ulice  ›  Pomorska  ›  Seestraße 20  ›

Seestraße 13 -› 20 -› wyburzony.


Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Seestraße) z 1933 roku.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Z liczby mieszkañców mo¿na wnioskowaæ, ¿e by³ to doœæ spory budynek nale¿¹cy do gminy oliwskiej i nastêpnie po w³¹czeniu Oliwy w 1926 roku do Gdañska.

Ksi¹¿ka adresowa z 1897 roku (Seestraße 13):
Dirks, Johann, Ortsarmer.
Marschall, Johann, Hausvater.
Milowski, Michael, Ortsarmer.
Schulz, Vincent, Arbeiter.
Thoms, Hermann, Arbeiter.


Grunty rolne (20-4). Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Grundstücksverwltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Grundstücksverwltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Grundstücksverwltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Städt Grundbesitzverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Städt Grundbesitzverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 r.
Zbiory Piotra Mazurka.


Städt Grundbesitzverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 r.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat Grundstücksverwltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Städt Grundbesitzverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Städt Grundbesitzverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Städt Grundbesitzverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Städt Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.