Start  ›  Ulice  ›  Poznañska  ›  Lützowstraße 28  ›
Gemmeinütz Baugenossenschaft zu Oliva eGmbH. Ksi¹¿ka adre-sowa z 1940-1941 roku.   Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Gemmeinütz Baugenossenschaft zu Oliva eGmbH. Ksi¹¿ka adre-sowa z 1942 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 
 Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Lützowstraße) z 1933 r.   Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.

Pocz¹tek strony.