Start  ›  Ulice  ›  Sambora  ›  Körnerstraße 12  ›


Książka adresowa z 1929 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Książki adresowe z lat 1931-1939: Konrad Wojanowski, Gymnasialoberlehrer - właściciel budynku nr 12.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980, str 160:

41. Konrad Wojanowski - więzień obozów koncentracyjnych od 1 IX 1939 r. do V 1945 r.

Jednodniówka. Liceum im. Stefana Żerommsiego, Oliwa 1970:

mgr Włodzimierz Żwir, str. 2:

Pierwsze prace w tym kierunku w Gdańsku - Oliwie rozpoczął dr Jan Schwarz z pomocą nauczyciela gdańskiego ob. Konrada Wojanowskiego, który posiadał otrzymaną od dr Turskiego nominację nr 1 z dnia 6 kwietnia 1945 r. na kierownika miejscowej grupy operacyjnej. Zadaniem ich było zabezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu, pomocy naukowych.
W dniu 4 maja 1945 r. w zwolnionym przez wojsko i przedsta-wiającym opłakany widok budynku dzisiejszego V Liceum odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem dyrektora Jana Schwarza. W zespole pedagogicznym znajdowali się ob ob. Konrad Wojanowski, Antoni Sokolnicki, Eugeniusz Kosma, Tadeusz Kloś, Stanisław Sołtysiak, Michał Krawczyk.

str. 3:

Rok szkolny 1945/46 rozpoczyna się w dniu 2 września. Dyrektorem jest ob. Bolesław Wojtulewicz. Dr Jan Schwarz obejmuje stanowisko dyrektora Państwowego Pedagogium, które zostało ulokowane w salach parterowych budynku. Gimnazjum i Liceum dzielą się na ranne /zast. ob. A. Sokolnicki/, i popołudniowe /zast. ob. dr B. Czerwiński/, a do listopada bo. M. Krawczyk/. Klas rannych jest 7 z około 230 uczniami, a klas wieczornych - 6 z 145 uczniami. Uczą w nich następujący nauczyciele: ob. ob. Wojtulewicz, Orłowska, Szelińska, Molski, Gajewska, Suwara, Rachalska, Butrymowicz, Krawczyk, Żwir, Imborska, Czerwiński, Komasa, Majewska, Wojnowski, Kloś, Sokolnicki.

str. 7-8:

W roku szkolnym 1946/47 Gimnazjum i Liceum ranne ma 9 klas, a popołudniowe 7. Łącznie uczniów 542. Dyrektorem jest w dalszym ciągu ob. Andrzej Skurka. Nauczycielami są ob. ob. Kostańska, Pacuła, Trnkowa, Żwir, Butrymowicz, Sokolnicki, Placyd, Ławnicka, Reindl, Kościńska, Sołtysiak, Komasa, Krawczyk, Imborowa, Mizgierowa, Rachalska, Wojanowski.

str. 9:

W roku szkolnym 1948/49 wskutek zmian organizacyjnych szkoła otrzymuje nazwę: Państwowa 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego. Oddziałów szkoły podstawowej jest 7, a oddziałów licealnych 12 – razem 19. Uczniów zapisanych 490, promowanych z końcem roku 413, w tym 55 absolwentów. Dyrektorem w dalszym ciągu jest ob. Antoni Szwed. Do grona nauczycielskiego należą: ob. ob. A. Skurka, M. Krawczyk, K. Wojanowski, T. Pacuła, E. Gontarski, S. Sołtysiak, H. Imborowa, M. Trnkowa, M. Wasilewska, E. Majżukowa, E. Komasa, J. Seidlerowa, J. Kościńska, J. Wysoczyński, W. Żwir,E. Kosztaluk, Łukasiewiczowa, Łąbędziowa, M. Przesmycka, H. Piotrowicz, M. Mazurowa, A. Sokolnicki, E. Mazurkiewicz, A. Wysokoński, A. Rachalska, J. Kilarski, W. Diering, J. Ławnicka – 29 nauczycieli wykładowców.

str. 12:

Oto spis uczących w roku szkolnym 1953/54: ob. ob. dyr. Mazurowa, Gontarski, Pyczewska, Marcinkiewicz, Przemycka, Stipal, Wojcieszkie, Królikowska, Żubrycka, Markiewicz, Żuławska, Sakowska, Wysoczański, Gałęza, Suwara, Krawczyk, Skurka, Sokolnicki, Rudnicka, Papierkowska, Kuczkowska, Żwir, Mogilnicka, Wojanowski, Kościńska, Masewicz, Wiśniewski, Niemsowicz.

str. 15:

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1960/61: ob. ob. dyr. Mazurowa, Bobrowicz, Gyurkovich, Hołubowicz, Kuczkowska, Jarecki, Jakubowska, Burkwicz, Kamińska, Kościńska, Krawczyk, Królikowska, Lubin, Marchowska, Marcinkiewicz, Meller, Mendyk, Orski, Papierkowska, Paluszkiewicz, Piotrowski, Przemycka, Pyczewska, Rudnicka, Sakowska, Stipal, Sokolnicki, Swinder, Wojanowski, Żwir, Żuławska, Żytkow.

prof. Konrad Wojanowski, str. 22:

W Oliwie, gdzie mieszkałem do wybuchu II wojny światowej, znalazłem się tuż po wyzwoleniu, to jest w marcu 1945 r. Byłem jeszcze świeżo pod wrażeniem przeżytych lat spędzonych w hitlerowskich obozach kaźni, gdzie zginęło wielu moich kolegów z Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Pamięć o nich stale wraca, nawet teraz, po tylu latach ...

Ludwik Flissikowski, str. 32 (woźna V Liceum):

Ludwik: Jak wspomina pani początki swej pracy w Liceum? Pani Łucja: Było to w maju 1945 r. Zupełnie przypadkowo spotkałam na ulicy byłego wykładowcę Gimnazjum Polskiego, profesora Konrada Wojanowskiego, jak się później dowiedziałam, więźnia obozów koncentracyjnych. Zaproponował mi on pracę w Gimnazjum oliwskim, które wraz z dr J. Schwarzem zakładał.

Andrzej Romanow, Polskie czasopisma młodzieżowe w Wolnym Mieście Gdańsku, 2015:
32 Relacja prof. Konrada Wojanowskiego, nauczyciela Gimnazjum Polskiego w W. M. Gdańsku, Referenta Wychowania Fizycznego w Komendzie Gimnazjalnego Hufca Harcerzy, z 14 maja 1971 r.

Kronika Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku za czas od chwili jej powstania do końca 1952 roku:

Szkoła nie posiadała żadnych pracowni, oprócz małej biblioteki, którą zorganizował i pracował w niej bezinteresownie emerytowany nauczyciel gimnazjum Macierzy Polskiej w Gdańsku prof. Wojanowski13.
13 Konrad Wojanowski (1894–1977) – nauczyciel wychowania fizycznego („ćwiczeń cielesnych”) Gimnazjum Polskiego w Gdańsku od 1925 roku, po 1945 – organizator i kierownik Szkoły Podstawowej w Gdańsku-Oliwie.

Histora sportu. W Oliwie po wojnie osiedliło się..., 2019:

Był Konrad Wojanowski, legendarny nauczyciel wf w „piątce”.


Eduard Pranschke. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julie Pranschke. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Juliane Pranschke. Bruno Weissing. Książka adresowa z 1927 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Juliane Pranschke. Bruno Weissing. Książka adresowa z 1928 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Herm. Messing. Bruno Weissing. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wojanowski. Bruno Weissing. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wojanowski. Bruno Weissing. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wojanowski. Bruno Weissing. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wojanowski. Bruno Weissing. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wojanowski. Weissing. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wojanowski. Weissing. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.Wojanowski. Bruno Weissing. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Körnerstraße. Fragment planu Gdańska wydanego w 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago..Lewkowicz Helena. Wykaz lekarzy i pielęgniarek. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Wojanowski. Weissing. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Adela Wojanowska. Weissing. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.