Start  ›  Ulice  ›  Œl¹ska  ›  Konradstraße 2  ›


Gazownia oliwska. Fragment fotografii lotniczej. Herder Institut, "Gdañsk na fotografii lotniczej w okresie miêdzywojennym", Wroc³aw 2010 r.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt Oliva. Ladestraße 1. Fragment mapy z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt Oliva. Ladestraße 1. Mapa kartograficzna z 1921 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.   Zbiory Piotra Mazurka.


Gasanstalt. Senat der Freien Stadt Danzig. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku. Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Städt Grundbesitzverwaltung. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.   Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Städt Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.