Start  ›  Ulice  ›  Śląska  ›  Konradstraße 2  ›
Gazownia oliwska. Fragment fotografii lotniczej.
Herder Institut, "Gdańsk na fotografii lotniczej w okresie międzywojennym", Wrocław 2010 r.


Mapa kartograficzna z 1921 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.