Start  ›  Ulice  ›  Śląska  ›  Konradstraße 5  ›

Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory prywatne.

 Monitor Polski z 1949 roku.
 Internet: www.dziennikiurzedowe.gow.pl.Początek strony.