Start  ›  Ulice  ›  Słupska  ›  Greifswalder Straße 10  ›

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980:
str. 102:
W połowie lipca 1925 r. powstała placówka Zjednoczenia Zawodowego Polskiego skupiająca grupę pracowników kolejowych związanych pracą lub mieszkaniem z Oliwą. Zebraniu, które odbyło się 15 lipca, patronował przywódca polskich robotników z terenu Wolnego Miasta Gdańska Antoni Lendzion. Po jego referacie i dyskusji przeprowadzono wybory. Do zarządu weszli: Michał Proma - prezes,...
str. 105:
Jak wynika ze sprawozdania sekretariatu Zarządu Głównego Zjednoczenia Zawodowego Polskiego działalność organizacyjną w 1926 r. zapoczątkowała w Oliwie filia tego towarzystwa, a dokładniej sekcja kolejarzy. Istniała bowiem również druga oliwska sekcja tej organizacji - metalowców, ale nie przejawiała ona większej żywotności, troszcząc się zapewne tylko o sprawy bytowe członków. Kolejarze zreorganizowali, w czasie walnego zebrania 8 stycznia 1926 r., swój zarząd. Po referacie Antoniego Lendziona ponownie powołano na prezesa Michała Promę,...
str. 112:
Systematycznie i bez przerw pracowały w 1927 r. Towarzystwo Śpiewu "Lutnia" i Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" oraz oddział Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Kolejarzy. Ten ostatni, liczący około 40 członków, kierowany był przez zarząd w składzie: Michał Proma (prezes),...
str. 141-142:
Jak wynika z badań akt szkolnych olbrzymia większość dzieci z polskiej szkoły senackiej wywodziła się z rodzin, których ojcowie zatrudnieni byli w PKP. Oto dzieci uczęszczające w roku szkolnym 1933/34 do I klasy polskiej szkoły senackiej w Oliwie. Oddział I: [...] Edmund Proma - syn Michała,...
Niezabudowane. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Michael Proma. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Michael Proma. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Michael Proma. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Michael Proma. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Obecna numeracja pomiędzy ulicami Lęborską a Kołobrzeską.
Plan ze strony www.mapa.gdansk.gda.pl.Michael Proma. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Michael Proma. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.