Start  ›  Ulice  ›  S³upska  ›  Greifswalder Straße 43  ›


Obecna numeracja pomiêdzy ulicami Malborsk¹ a Jana Solikowskiego.
Plan ze strony www.mapa.gdansk.gda.pl.

Wilh. Voß. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Voß. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Voß. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilh. Voß. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Wilh. Voß. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Wilh. Voß. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Wilh. Voß. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.