Start  ›  Ulice  ›  Słupska  ›  Greifswalder Straße 62  ›

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980:
str. 124:
Działalność zarządu filii Związku Polaków w Oliwie, kierowanej od 15 października 1934 r. przez Antoniego Maciejewskiego, któremu pomagali wymienieni już, a także inni działacze jak: Paweł Łojewski, Roman Grubba, Jan Schütz, Brunon Czaplewski, Jan Kreft młodszy, Wojciech Kaczykowski, Feliks Patzwald,...
str. 141:
Jak wynika z badań akt szkolnych olbrzymia większość dzieci z polskiej szkoły senackiej wywodziła się z rodzin, których ojcowie zatrudnieni byli w PKP. Oto dzieci uczęszczające w roku szkolnym 1933/34 do I klasy polskiej szkoły senackiej w Oliwie. Oddział I: [...], Jadwiga Patzwald - córka Feliksa,...
str. 159:
22. Feliks Patzwald - 2 III 1940 r. wywieziony z rodziną na roboty do Niemiec.

Maria Łapińska, "Mieszkańcy ulicy Słupskiej - nasza dzielnicowa Polonia Gdańska", Nasza Dzielnica nr 4 (13) maj 2017, str. 3:
W dalszych domach mieszkają potomkowie Wiktora Bigockiego, F. Filipowicza, F. Pacwalda czy A. Fularczyka.
Felix Patzwald. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Felix Patzwald. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Felix Patzwald. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Felix Patzwald. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Obecna numeracja pomiędzy ulicami Malborską a Jana Solikowskiego.
Plan ze strony www.mapa.gdansk.gda.pl.Felix Patzwald. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Agnes Patzwald. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Agnes Patzwald. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.