Start  ›  Ulice  ›  Spacerowa  ›  Zestawienie zmiany numeracji ul. Spacerowej, Stary Rynek Oliwski i Rybiñskiego  ›

Poni¿sze zestawienie przedstawia przypuszczaln¹ zmianê numeracji uliy Spacerowej (Köllner Chaussee), Stary Rynek Oliwski (Am Markt) i Rybiñskiego (Am Schloßgarten), która nast¹pi³a pomiêdzy 1899 a 1909 rokiem.


1897 1899 1909
Köllner Chaussee bez nr. Am Schloßgarten Schloß. Orschewki. Garten Wächter
Köllner Chaussee 1 Köllner Chaussee 1 Am Schloßgarten 1-5 Gemeinde Oliva - Katholische Hospital
Köllner Chaussee 2 Am Schloßgarten 1-5 Marschalk (Karlshof) › Baustellen
Köllner Chaussee 3 Am Schloßgarten 1-5 Garten › Baustellen
Köllner Chaussee 2 Köllner Chaussee 4 Am Schloßgarten 6 Janzen
Köllner Chaussee 5 Am Schloßgarten 6-7 Garten (ogród)
Köllner Chaussee 3 Köllner Chaussee 6 Am Schloßgarten 7 Janzen › Peters › Janzen (1910)
Köllner Chaussee 4 Köllner Chaussee 7 Am Schloßgarten 8 Janzen › Niezabudowane › Haupt (1910)
Köllner Chaussee 5 Köllner Chaussee 8 Am Schloßgarten 9 Schultz › Hey (Restaurant)
Köllner Chaussee 6 Köllner Chaussee 9 Am Schloßgarten 11 Schoeps › Schultz
Köllner Chaussee 7 Köllner Chaussee 10 Am Schloßgarten 12 Geißler
Köllner Chaussee 8 Köllner Chaussee 11 Am Schloßgarten 13 Steingräber › Rabuth
Köllner Chaussee 12 Am Schloßgarten 14 M. Müchle › Niezabudowanre › Mix
Köllner Chaussee 9, 9a, 9b, 9c Köllner Chaussee 13 Am Schloßgarten 15 Zalewska, dr. Katke
Köllner Chaussee 10, 10a Köllner Chaussee 14 Am Schloßgarten 16 Kroecker › Danziger Elektr. Straßenbahn
Köllner Chaussee 11 Köllner Chaussee 15 Am Schloßgarten 17 Wobrock
Köllner Chaussee 12 Köllner Chaussee 16 Am Schloßgarten 18 Jakubowski › Kuhn
Köllner Chaussee 17-18 Am Schloßgarten 19 Gartenland (ziemia ogrodowa) › Weber
Köllner Chaussee 13 Köllner Chaussee 19 Am Schloßgarten 20 Schultz › Boecker
Köllner Chaussee 20 Am Schloßgarten 20 Ackerland (grunty orne)
Köllner Chaussee 14 Köllner Chaussee 21 Am Schloßgarten 21 Schultz
Köllner Chaussee 22 Am Schloßgarten 23 Paul Schubert
Köllner Chaussee 23 Am Schloßgarten 24 Paul Schubert
Köllner Chaussee 15 Köllner Chaussee 24 Am Schloßgarten 25 Paul Schubert
Köllner Chaussee 16 Köllner Chaussee 25 Am Markt 1 Fox
Köllner Chaussee 17 Köllner Chaussee 26 Am Markt 2 Bechert
Köllner Chaussee 18, 18a Köllner Chaussee 27, 27a, 27b Am Markt 3 Karweck (Hotel) › Hintzmann
Köllner Chaussee 19 Köllner Chaussee 28 Am Markt 4 Diesend › Lewandowski
Köllner Chaussee 20 Köllner Chaussee 29 Am Markt 5 Klante
Köllner Chaussee 21 Köllner Chaussee 30-31 Am Markt 7 Kroll › Asmmann
Köllner Chaussee 22 Köllner Chaussee 32 Am Markt 8 Gustav Strehlau
Köllner Chaussee 23 Köllner Chaussee 33 Am Markt 9 Heinrich Frommann
Köllner Chaussee 24 Köllner Chaussee 34 Am Markt 10 Eduard Fast
Köllner Chaussee 25 Köllner Chaussee 35 Am Markt 11 Rohde › Eduard Fast
Köllner Chaussee 26 Köllner Chaussee 36 Am Markt 12 H. Dahlmann › J. Dahlmann (Mühlen)
Köllner Chaussee 27 Köllner Chaussee bez nr. Köllner Chaussee 1 Hotel Waldhäuschen
Köllner Chaussee 37-40 Köllner Chaussee 18 Mühlenteich (staw m³yñski)
Köllner Chaussee 28 Köllner Chaussee 41 Köllner Chaussee 5 John
Köllner Chaussee 29 Köllner Chaussee 42 Köllner Chaussee 6 John
Köllner Chaussee 30 Köllner Chaussee 43 Köllner Chaussee 7 John › Schulz
Köllner Chaussee 44-45 Köllner Chaussee 8 Ackerland (grunty orne)
Köllner Chaussee 31 Köllner Chaussee 46 Köllner Chaussee 9 Büchler (Gärtnereibesitzer) › Poschmann
Köllner Chaussee 47-50 Köllner Chaussee 10-13 Ackerland (grunty orne)
Köllner Chaussee 33 Köllner Chaussee 51 Köllner Chaussee 14 Büchler (Gärtnereibesitzer) › Poschmann
Köllner Chaussee 52-55 Köllner Chaussee 15-16 Ackerland (grunty orne)
Köllner Chaussee 37 Köllner Chaussee 56 Am Markt 13 J. Dahlmann (Mühlenbesitzer)
Köllner Chaussee 38 Köllner Chaussee 57 Am Markt 14 Paul Detmers (Hotel)
Köllner Chaussee 39 Köllner Chaussee 58 Am Markt 15 Gemeinde Oliva (Dom Bramny)

Pocz¹tek strony.