Start  ›  Ulice  ›  Szczeciñska  ›  Stettiner Straße 54  ›


Fragment kolorowanego planu Gdañska (Oliva, Stettiner Straße) z 1933 r.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago..

Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Josef Skerka. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Josef Skerka. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Städt Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Städt Grundvermögensamt. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.