Start  ›  Ulice  ›  Wita Stwosza  ›  Kronprinzenallee 106 ›


Herder Institut, Gdañsk na fotografii lotniczej z okresu miêdzywojennego, Wroc³aw 2010.


Ul. Kronprinzenallee nr 106 i 108. Fragment planu z 1938 roku.
Pobrano z internetu.Paul Schröder - Zobacz Wita Stwosza 108.


Podano przy Dworze 7. P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Podano przy Dworze 7. P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Konduktorka na ul. Kronprinzenallee (Wita Stwosza). Oko³o 1942 roku.
Pobrano z internetu.


P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


P. Schröder. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.