Start  ›  Ulice  ›  Stefana Żeromskiego  ›  Foersterstraße 4 ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny - bliźniaczy ul. Żeromskiego nr 4 / ul. Grottgera nr 1 (obecnie 37). Rok wykonania karty: 1983 (J. Piechowska, K. Zarówna).

Nr 4A - obecnie Grottgera 37


Fragment planu Oliwy ze strony mapa.gdansk.gda.pl.


Jarosław Drozd, "Rozwój spółek przemysłowo-handlowych we wsi Gdynia w latach 1920–1926 w świetle akt rejestru handlowego". Polskie Towarzystwo Nautologiczne, "Nautologia", Nr 151, 2014. Fragment str. 39:
"Chronologicznie przedostatnią firmą, jaką powołano do życia na terenie wsi Gdynia, była „Żegluga Bałtycka – Towarzystwo z o.p. w Gdyni”. Jej cele statutowe sprowadzały się do dwóch rodzajów działalności: „prowadzenia na Bałtyku i innych morzach żeglugi pasażerskiej i towarowej statkami własnymi obcymi oraz organizacji i prowadzenia operacji transportowo-spedycyjnych oraz czynności handlowych w związku z powyższymi celami”, w czym raczej nie pomagał niski kapitał zakładowy wynoszący 25 000 złotych. Udziałowcami tego projektu byli kilkakrotnie wspominany inż. Rajmund Stodolski z Gdyni, właściciel dóbr Edmund Unruh z Tempcza, dyrektor Towarzystwa Naftowego Jan Arnicki z Gdańska {1927 - Försterstraße 4a}, radca Dyrekcji Kolei Stanisław Dobrucki z Gdańska-Oliwy {1927 - Jäschkentaler Weg 5} oraz dyrektor banku Józef Prechitko z Gdańska-Oliwy {1927 - Försterstraße 6}. Jednakże z pisma, które po 8 latach od momentu zawiązania towarzystwa Stodolski skierował do Sądu Grodzkiego w Gdyni wynika, że „Żegluga Bałtycka” przestała istnieć już w 1925 roku."


 Jan Arnicki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 L. Fürstenberg, Jan Arnicki. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 L. Fürstenberg, Jan Arnicki. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Luzie Maertz, Jan Arnicki. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Luzie Maertz, Jan Arnecki. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 K. Schulemann. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kläre Schulemann. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kläre Schulemann. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Landeszollamt (Urząd Celny) - 1933-1939
Oberfinanzpräsidium Danzig-Westpreußen - 1940-1942
Jan Arneiki, M. Coidan. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Klara Schulemann. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Kläre Schulemann. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Kläre Schulemann. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Klara Schulemann. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Klara Schulemann. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera. Klara Schulemann. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Klara Schulemann. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.