Start  ›  Ulice  ›  Stefana Żeromskiego  ›  Foersterstraße 6 ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Żeromskiego nr 6/7. Rok wykonania karty: 1982 (M. Lęcznarowicz, Sz. Radziwiłowicz).


Fragment planu Oliwy ze strony mapa.gdansk.gda.pl.


Żeromskiego nr 6-7. Wybudowano około 1921 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Budynek nr 6-7 przy ul. Żeromskiego w Oliwie. Po lewej nr 5 i w głębi po prawej fragment budynku nr 1a przy ul. Grottgera   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek nr 6-7 ("bliźniak") przy ul. Żeromskiego w Oliwie. Widok z parku przy ul. Żeromskiego.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek przy ul. Żeromskiego nr 6-7 w Oliwie.   Źródło: ZAPA, maj 1997.


Jarosław Drozd, "Rozwój spółek przemysłowo-handlowych we wsi Gdynia w latach 1920–1926 w świetle akt rejestru handlowego". Polskie Towarzystwo Nautologiczne, "Nautologia", Nr 151, 2014. Fragment str. 39:
"Chronologicznie przedostatnią firmą, jaką powołano do życia na terenie wsi Gdynia, była „Żegluga Bałtycka – Towarzystwo z o.p. w Gdyni”. Jej cele statutowe sprowadzały się do dwóch rodzajów działalności: „prowadzenia na Bałtyku i innych morzach żeglugi pasażerskiej i towarowej statkami własnymi obcymi oraz organizacji i prowadzenia operacji transportowo-spedycyjnych oraz czynności handlowych w związku z powyższymi celami”, w czym raczej nie pomagał niski kapitał zakładowy wynoszący 25 000 złotych. Udziałowcami tego projektu byli kilkakrotnie wspominany inż. Rajmund Stodolski z Gdyni, właściciel dóbr Edmund Unruh z Tempcza, dyrektor Towarzystwa Naftowego Jan Arnicki z Gdańska {1927 - Försterstraße 4a}, radca Dyrekcji Kolei Stanisław Dobrucki z Gdańska-Oliwy {1927 - Jäschkentaler Weg 5} oraz dyrektor banku Józef Prechitko z Gdańska-Oliwy {1927 - Försterstraße 6}. Jednakże z pisma, które po 8 latach od momentu zawiązania towarzystwa Stodolski skierował do Sądu Grodzkiego w Gdyni wynika, że „Żegluga Bałtycka” przestała istnieć już w 1925 roku."


Zilinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ziemski Bank Kredytowy. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ziemski Bank Kredytowy. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ziemski Bank Kredytowy. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Fürstenberg. Prechitko. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Johannes Wallenrand. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Sophie Wallenrand. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Sophie Wallenrand. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Sophie Wallenrand. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Sophie Wallenrand. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Sophie Wallenrand. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka. Sophie Wallenrand. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Sophie Wallenrand. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Michalak. Książka telefoniczna okręgu gdańskiego z 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.
CH "Import". Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Sophie Wallenrand. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.