Start  ›  Ulice  ›  Stefana ¯eromskiego  ›  Foersterstraße 15 ›


Fragment planu Oliwy ze strony mapa.gdansk.gda.pl.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Histowyczna WMG. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.