Start  ›  Ulice  ›  Słowiańska  ›Humboldstraße -› Słowiańska.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Zimmerstraße - Droszyńskiego -›
4 (Anglas)
‹- Colbatzer Straße - Bora Komorowskiego -›
7, 10 - 15
‹- Günthershoefer Promenade - Mściwoja II -›
16 - 19, 22 - 23
‹- Colbatzer Straße - Bora Komorowskiego -›
 Humboldstraße nr 16, 17, 18, 19.
Internet: www.danzig-online.pl.
 Anglas   (nr 4)
 Spis adresowy   (nr 7)
 Spis adresowy   (nr 10)
 Spis adresowy   (nr 11)
 Spis adresowy   (nr 12)
 Spis adresowy   (nr 13)
 Spis adresowy   (nr 14)
 Spis adresowy   (nr 15)
 Fot. Spis adresowy   (nr 16)
 Fot. Spis adresowy   (nr 17)
 Fot. Spis adresowy   (nr 18)
 Fot. Spis adresowy   (nr 19)
 Spis adresowy   (nr 22)
 Koresp. Spis adresowy   (nr 23)


 Fragment mapy wydanej w 1936 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte
von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Początek strony.