Start  ›  Widoki z Oliwy  ›  Park pod pachołkiem oraz pomnik Bitwy pod Oliwą  › Zbiory: Wojciech Gruszczyński, Krzysztof Grynder, Piotr Leżyński, Mirosław Piskorski
 Internet: www.allegro.pl, www.fotopolska.eu
 Fotografie: Piotr Leżyński, Tomasz Leżyński, Ryszard Petrajtis ("Gaj Luizy", Pomnik Bitwy Pod Oliwą), Tomasz Strug
 Publikacje: Anna Fietkiewicz, "Pod znakiem swastyki. Gdańsk 1943-1944", Gdańsk 2004, s 86-88
                    Danziger Hauskalender, 1989

W 1793 roku Karol Hohenzollern polecił sprowadzonemu wcześniej architektowi ogrodów Janowi Saltzmannowi urządzić na zboczu góry Paholkenberg park z alejkami prowadzącymi na szczyt. Prace te Saltzmann zakończył w 1794 roku. Trzy lata później Karol Hohenzollern nazwał wzgórze od swojego imienia Karlsberg - Góra Karola. W 1889 roku na drugiej kulminacji (górze Luizy) postawiono pomnik z meklemburskiego granitu, a na szczycie umieszczono spiżowego orła pruskiego. W lipcu 1944 roku wokół pomnika ustawiono tablice upamiętniające żołnierzy niemieckich poległych na froncie.
W 1946 roku uczniowie oraz grono nauczycielskie z Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego oraz Państwowego Pedagogium nazwało te wzniesienie Górą Kościuszki. W 1975 roku uczczono bitwę pod Oliwą adoptując stary kamienny obelisk Luizy na górze Kościuszki. Umieszczono na jego szczycie popiersie króla Zygmunta III Wazy i w cokole dwie granitowe tablice: na jednej widniał kartusz z herbem Polski z czasów Wazów na drugiej tekst i herb Gdańska. Niestety w 1997 roku pomnik upamiętniający bitwę pod Oliwą za sprawą wandali został uszkodzony. Rozbito tablicę informacyjną i ukradziono popiersie.


Początek strony.