Start  ›  Widoki z Oliwy  ›  Park Oliwski - Fasada południowa pałacu opatów  ›


 Zbiory, albumy: Krzysztof Grynder, Piotr Leżyński, Tomasz Leżyński
 Internet: www.bildindex.de
 Fotografie: Ryszard Petrajtis (Park Oliwski: wiosna, lato, jesień, zima), Mirosław Raczkowski, Mariusz Szczechowicz,
                    Tadeusz Tkaczyk, Zbyszko Siemaszko, Lucjan Święcki

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     PARK POOPACKI (obecnie im. Adama Mickiewicza). Część południowo-zachodnia urządzona w poł. XVIII w. staraniem opata Rybińskiego, rokokowa. Część północno-wschodnia z końca XVIII w. urządzona została w stylu angielskim. Poza licznymi okazami nieraz bardzo starych, rzadkich drzew i krzewów zachowany został tutaj dawny układ założenia ogrodowego, troskliwie pielęgnowane trawniki, kwietniki, strzyżone aleje, 4 stawy, wodospad, półkoliste groty szeptów, a w części północnej 2 zadrzewione, sztuczne pagórki. Palmiarnia i cieplarnia, jakkolwiek później przebudowane, w zasadzie pochodzą jeszcze z XVIII w. Część zachodnia palmiarni dobudowana w 1954 r. W sąsiedztwie palmiarni - ogród skal­ny założony w okresie międzywojennym. W ostatnich latach założono na wschód od palmiarni duży ogród botaniczny.


Początek strony.