Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Przyłączenie Oliwy do Gdańska  ›

Pobrano ze strony www.Polona.pl. OCR Google. Tłumaczenie Deepl.


"Olivaer_Nachrichten", 28. 2. 1909 r.:
* [Kommunalverein.]
Am Montag abend fand im Anschluß an die Gemeindevertretersitzung eine Versammlung des Kommunalvereins im Kurhause Sommer statt, die gut besucht war und einen angeregten Verlauf nahm. Zunächst wurden einige unerhebliche Aenderungen an der Satzung vorgenommen. Darauf erfolgte die Aufnahme neuer Mitglieder. Die Zahl erreichte an diesem Abend genau 100, was freudig begrüßt wurde.
W poniedziałek wieczorem, po spotkaniu przedstawicieli gminy, w domu uzdrowiskowym Sommer (Podhalańska 5) odbyło się spotkanie stowarzyszenia gminnego, na które przybyło wielu uczestników i które miało ożywiony przebieg. Przede wszystkim wprowadzono kilka drobnych zmian w statucie.
Hierauf erfolgte die Erörterung der Frage der Eingemeindung Olivas nach Danzig. Hr. Toerckler hielt ein kurzes einleitendes Referat und legte zunächst die Nachteile einer event. Eingemeindung dar. Die Gemeinde würde ihre Selbftändigkeit aufgeben und die Steuern würden fich erhöhen. Vorteile wären die Erhöhung der Grundstückspreise, eine bessere Beleihung derselben und die Aufhebung der Beschränkung des Zuzuges von Danzig nach Oliva für Beamte usw. Etwaige Bedingungen einer Eingemeindung wären die Einführung einer Aanalisation, Ausbau der Straßen, Straßensprengung, die Aebernahme der Köllner Chaussee und für eine Aebergangszeit keine Erhöhung der Steuern gegen den bisherigen Satz.
Następnie odbyła się dyskusja na temat przyłączenia Oliwy do Gdańska. Pan Toerckler wygłosił krótkie przemówienie wprowadzające i najpierw wyjaśnił wady ewentualnej inkorporacji. Gmina zrezygnowałaby ze swojej niezależności, a podatki by wzrosły. Korzyścią byłby wzrost cen gruntów, lepsze ich zabezpieczenie hipoteczne, zniesienie ograniczeń dla urzędników przenoszących się z Gdańska do Oliwy itp. Możliwymi warunkami przyłączenia byłoby wprowadzenie kanalizacji, rozbudowa dróg, wybrukowanie dróg, przejęcie Köllner Chaussee oraz w okresie przejściowym niepodnoszenie podatków w stosunku do poprzedniej stawki.
Herr Dr. John meinte, daß Danzig gern bereit fein würde, Oliva aufzunehmen. Wir müßten dann aber unsere Selbständigkeit aufgeben. Danzig würde nach der Eingemeindung mit der Fürforge für Oliva nachlassen. Es wären ja auch einige Vorteile der Eingemeindung vorhanden, doch darüber werbe wohl noch gesprochen werden.
Dr John powiedział, że Gdańsk chętnie przyjąłby Oliwę. Ale wtedy musielibyśmy zrezygnować z naszej niezależności. Po inkorporacji Gdańsk zmniejszyłby swoje wsparcie dla Oliwy. Istniałyby również pewne korzyści z tworzenia spółek, ale o tym musimy jeszcze porozmawiać.
Herr Buchholz ging zunächst auf die Nachteile ein, die auch darin beständen, daß Oliva dann nicht mehr selbständig an der Entwickelung als Gartenstadt arbeiten könne. Bei den Vorteilen sei zunächst hervorzuheben für die Grundstücksbesitzer die Erhöhung der Grundstückspreise, die bessere Beleihung. Die Anlage eines Rieselfeldes erscheine für Oliva fast unmöglich, aber ohne Kanalisation könne der Ort nicht bleiben. Diese Kanalisation werde man aber erlangen mit der Eingemeindung. Wenn Danzig einer Eingemeindung von Oliva zustimmen würde, so würde dies lediglich zu dem Zwecke geschehen, aus Oliva eine Gartenstadt ersten Ranges, einen Villenvorort von Danzig für die wohlhabenden Bürger der Stadt, ein Seebad für die wohlhabendere Bevölkerung, einen Luftkurort zu machen. Wenn Danzig dies aber will, so kann es dies natürlich kräftiger, ichneller und mit ganz anderen finanziellen Mitteln durchführen. Wenn mir annehmen, daß Oliva mit einem Zuschlage von 2 Proz. jährlich 1 000 Mk. Steueraufkommen erlangen würde, fo würde die Stadt Danzig mit diesem Satze bereits 20 000 Mh. erreichen. Für Danzig wäre es nicht schwierig, für eine Reihe von Jahren 100 000 Mk. pro Jahr zur Hebung Olivas einzustellen. Diese Ausgabe würde sich für die Stadt auch bezahlt machen. Geschähe das aber, dann würde aus Oliva bald ein Gchmuckkästchen werden, wie es der Ort mit eigener Araft nicht so leicht erreichen kann.
Pan Buchholz omówił najpierw wady, do których zaliczył fakt, że Oliwa nie będzie już mogła samodzielnie pracować nad swoim rozwojem jako miasto-ogród. Wśród korzyści dla właścicieli gruntów należy podkreślić wzrost cen gruntów i lepsze możliwości zaciągania kredytów hipotecznych. Budowa pola kanalizacyjnego wydaje się w Oliwie prawie niemożliwa, ale miasto nie może pozostać bez kanalizacji. Jednak system kanalizacyjny zostałby uzyskany wraz z przyłączeniem. Jeśli Gdańsk zgodziłby się na przyłączenie Oliwy, to tylko po to, by uczynić z Oliwy pierwszorzędne miasto-ogród, willowe przedmieście Gdańska dla zamożnych obywateli miasta, kurort nadmorski dla zamożniejszej ludności, uzdrowisko klimatyczne. Ale jeśli Gdańsk chce to zrobić, może oczywiście zrobić to bardziej energicznie, szybciej i przy użyciu zupełnie innych środków finansowych. Jeśli przyjmiemy, że Oliwa uzyskałaby 1 000 Mk. wpływów podatkowych rocznie przy dopłacie w wysokości 2%, to miasto Gdańsk już przy tej stawce uzyskałoby 20 000 Mk. Dla Gdańska nie byłoby trudne przeznaczenie 100 000 Mk. rocznie przez kilka lat na rozwój Oliwy. Ten wydatek opłaciłby się także miastu. Ale gdyby tak się stało, Oliwa stałaby się wkrótce klejnotem, którego miasto nie mogłoby tak łatwo osiągnąć własnymi siłami.
Eine große Stadt hat natürlich auch ganz andere Arbeitskräfte für diese Tätigkeit zur Verfügung, da diese Kräfte voll beschäftigt werden können. Ein kleiner Ort kann sich das nicht gestatten. Für die Hebung des Ortes käme dann auch die Reklame für Danzig zugute. Weiter fei zu bedenken, was geschehen wird, wenn die Eingemeindung nicht erfolgt. Danzig hat jetzt allmählich erkannt, daß die Stadt der Konkurrenz der Vororte nicht tatenlos, oder gar wie bisher fördernd, gegenüberstehen dürfe. In der städtischen Verwaltung ist dieser Gedanke in letzter Zeit wiederholt ausgesprochen worden. Eine bezügliche Statistik des Magiftrats hat auf diesen Umstand hingewiesen. Danzig muß also im eigenen Intereffe dafür sorgen, sich ein Billenviertel, Seebad usw. zu beschaffen. Natürlich wird eine folche Tätigkeit auf Oliva ungünstig einwirken. Ferner ist Danzig dabei, die Sebühren für verschiedene kommunale Einrichtungen, Schulen, Lazarett usw. für Auswärtige höher anzusetzen, wie für die Bürger der Stadt. Dagegen kann man nichts einmenden, aber für die Bürger von Oliva ist es nicht günstig. Was nun die Steuer anbetrifft, fo ist fie in Oliva niedriger, aber wenn Oliva fich so entwickeln will, wie es nötig ist und erstrebt wird, so find doch noch erhebliche Aufwendungen erforderlich. Einführung der Kanalisation, perbefferte Wasserleitung, beffere Straßen und Siraßenreinigung, Anlagen für die Feuerwehr, Versorgung der Kranken, vor allem bessere höhere Schulen. Das Seebad muß noch erheblich ausgeftaltet werden, für die Entwickelung als Gartenstadt muß noch mandes geschehen. Ein Rathaus ist erforderlich, mehr und beffer bezahlte Beamte müssen angestellt werden. Gchreitet man in dieser Richtung aber kräftig vorwärts, so wird sich derGteuersatz bald steigern und wohl kaum geringer sein, wie der in Danzig. Natürlich könne an eine einfache Eingemeindung ohne Bedingungen nicht gedacht werden. Wenn das Intereffe Danzigs auch die Förderung Olivas verlange, so müsse man doch bestimmte Garantien verlangen, und dies ließe sich auch erreichen. Ein zeitgemäßer Bebauungsplan, der auf die Entwickelung als Gartenstadt Rücksicht nimmt, müffe für den Gemeindebezirk festgelegt werden. Die Bauordnung vertrage noch einige Berbesserungen in gleicher Richtung. Die Entwickelung des Ortes in dieser von uns gewünschten Richtung müffe in dem Eingemeindungsvertrage gesichert werden. Für Oliva müffe, soweit es die Städteordnung zuläßt, eine eigene Organisation bleiben. Eigener Wahlbezirk, eigenes Gtandesamt, bezahlter Bezirksvorsteher, die bestehenden freiwilligen Organisationen (Kommunalverein, Verschönerungsverein usw.). Unter gewissen Voraussetzungen würde fich also die Eingemeindung empfehlen.
W dużym mieście jest oczywiście zupełnie inna siła robocza, która może być w pełni wykorzystana do tego typu działań. Małe miasto nie może sobie na to pozwolić. W ten sposób promocja Gdańska przyczyniłaby się do rozwoju miasta. Ponadto należy rozważyć, co się stanie, jeśli nie dojdzie do inkorporacji. Gdańsk stopniowo uświadomił sobie, że nie powinien stać bezczynnie i wspierać konkurencji z przedmieść. Idea ta była ostatnio wielokrotnie wyrażana w administracji miasta. Na tę okoliczność zwrócono uwagę w statystyce rady magistratu. Gdańsk musi więc w swoim własnym interesie zadbać o to, by zapewnić sobie dzielnicę bilardową, kurort nadmorski itp. Oczywiście, taka działalność będzie miała niekorzystny wpływ dla Oliwy. Ponadto Gdańsk jest w trakcie podnoszenia opłat za korzystanie z różnych instytucji miejskich, szkół, szpitali wojskowych itp. zarówno dla obcokrajowców, jak i dla mieszkańców miasta. Nie mam nic przeciwko temu, ale nie jest to korzystne dla mieszkańców Oliwy. Jeśli chodzi o podatki, to są one niższe w Oliwie, ale jeśli Oliwa chce się rozwijać w sposób, w jaki tego potrzebuje i do jakiego dąży, nadal trzeba ponieść znaczne wydatki. Wprowadzenie systemu kanalizacji, poprawa zaopatrzenia w wodę, lepsze ulice i sprzątanie ulic, udogodnienia dla straży pożarnej, opieka nad chorymi, a przede wszystkim lepsze szkoły średnie. Nadmorski kurort nadal wymaga znacznego rozwoju, a o wiele więcej trzeba zrobić dla jego przekształcenia w miasto-ogród. Potrzebny jest ratusz, trzeba zatrudnić więcej i lepiej opłacanych urzędników. Jeśli jednak będziemy podążać w tym kierunku, stawka podatku wkrótce wzrośnie i z trudem będzie niższa niż w Gdańsku. Oczywiście nie można brać pod uwagę zwykłej inkorporacji bez warunków. Nawet jeśli interesy Gdańska wymagają promocji Oliwy, należy domagać się pewnych gwarancji, a to można osiągnąć. Dla dzielnicy miejskiej należy opracować współczesny plan rozwoju, uwzględniający rozwój jako miasta-ogrodu. W tym samym kierunku można by poprawić przepisy budowlane. Rozwój miasta w tym pożądanym przez nas kierunku musi być zapewniony w umowie inkorporacyjnej. Oliwa musi zachować swoją własną organizację, o ile pozwala na to rozporządzenie miejskie. Miałby on własny okręg wyborczy, własny urząd miejski, płatnego lidera okręgu, istniejące organizacje wolontariackie (stowarzyszenie miejskie, stowarzyszenie na rzecz upiększania miasta itp.) Dlatego pod pewnymi warunkami zalecałbym utworzenie spółki.
Herr Eichstädt weist darauf hin, daß die Straßenbaukosten die Anlieger zu bezahlen hätten, das könnten sie auch in Oliva tun. Für die Errichtung einer Kanalisation laffe sich auch ein anderes System anwenden. Neufahrwasser habe auch lange auf eine Kanalisation warten müssen. Die Selbständigkeit wolle Oliva nicht aufgeben. Der Ort könne auch selber Gtadt werden. Die jetzigen unfriedlichen Zustände werden sich auch wieder bessern. Er sei gegen eine Eingemeindung.
Pan Eichstädt zwrócił uwagę, że koszty budowy drogi musieli pokryć mieszkańcy, którzy mogliby zrobić to samo w Oliwie. Inny system można wykorzystać do budowy systemu kanalizacyjnego. Neufahrwasser (Nowy Port) również długo czekało na kanalizację. Oliwa nie chce rezygnować ze swojej niezależności. Miejsce to mogłoby również stać się miastem. Poprawią się również warunki, w których obecnie nie ma pokoju. Jest przeciwnikiem inkorporacji.
Herr Dr. John meint, er hätte mehr Vorteile von der Eingemeindung erwartet. Eine bessere Beleihung erhalte man auch durch die Erhebung des Ortes zur Stadt. Zur Gartenstadt könne fich Oliva auch allein entwickeln. Viele suchen gerade das Land. Der zuzug würde nicht größer werden. Die zuziehenden Beamten hätten das Gteuerprivileg. Die Kongresse kämen fchon jetzt nach Oliva. Die Langfuhrer Feuerwehr stände auch nicht auf der Höhe. Er sei gegen eine Eingemeindung.
Dr John powiedział, że spodziewał się większych korzyści z przyłączenia. Lepszy kredyt można by uzyskać również poprzez podniesienie miejscowości do rangi miasta. Oliwa mogłaby także sama przekształcić się w miasto-ogród. Wiele osób poszukuje terenów wiejskich. Napływ nie zwiększyłby się. Wprowadzający się urzędnicy mieliby przywilej podatkowy. Kongresy już się odbywają w Oliwie. Straż pożarna we Wrzeszczu również nie jest w stanie sprostać wymaganiom. Jest przeciwnikiem inkorporacji.
Herr Bechert meint, daß Oliva ein Gelände von 8000 Morgen hätte, das sei ausreichend zu einer Entwickelung. Kanalisation könne man auch ohne Danzig erreichen. Auch er fei gegen eine Eingemeindung. Die Preiserhöhung des Geländes bringe nur einzelnen Vorteil.
Pan Bechert uważa, że Oliwa dysponuje terenem o powierzchni 8000 akrów, który jest wystarczający dla rozwoju. Kanalizację można było również zrealizować bez Gdańska. On również był przeciwnikiem inkorporacji. Wzrost cen ziemi przyniósłby korzyści tylko jednostkom.
Herr Studti bemerkt, daß die große Stadt Dresden bis jetzt noch keine Kanalisation habe, und es gehe auch.
Pan Studti zauważa, że duże miasto Drezno nie ma jeszcze systemu kanalizacyjnego, a ono działa.
Herr Dr. Zint weist darauf hin, daß es nicht gut fei, die Städte immer mehr zu vergrößern. Das Intereffe der Bürger an komunalen Dingen sei in kleinen Gemeinden größer wie in großen. In bezug auf die Gtädte gelte nicht das Wort: Jm engeren Kreise perengert sich der Ginn, es wächst der Mensch mit seinen höheren Zwecken.
Dr Zint zwrócił uwagę, że powiększanie miast nie jest dobrym rozwiązaniem. Zainteresowanie obywateli sprawami gminnymi jest większe w małych społecznościach niż w dużych. W odniesieniu do miast nie ma zastosowania powiedzenie: "W węższym kręgu umysł się utrwala; człowiek rośnie wraz ze swoimi wyższymi celami".
Herr Dr. John regt an, die Waren weniger in Danzig und mehr in Oliva zu kaufen.
Dr John sugeruje, aby kupować mniej towarów w Gdańsku, a więcej w Oliwie.
Herr Zippel hebt hervor, daß die Unabhängigkeit von Oliva auch eine Annehmlichkeit sei.
Pan Zippel podkreślił, że niezależność Oliwy jest również zaletą.
Die Debatte ging nunmehr auf die kommunalen Angelegenheiten über. Es beteiligten sich an ihr die Herren Zippel, Bechert, Buchholz, Toercler, Dr. Zint, Bieler, Krupp, Dr. John, Franz Hoecherl. Es wurde darauf hingewiesen, wie die Herren der Kühneschen Partei den Frieden im Ort gestört hätten und wie sie jetzt einen Ton nach Oliva eingeführt haben, der unter gesitteten Menschen nicht üblich ist. Das seien nicht mehr menschenwürdige Zustände. In der vorletzten Gemeindevertretersitzung sei von einem weißbärtigen Manne von Spitzbubenmoral gesprochen worden. Man begreife nicht, wie in dem amtlichen Blatt folch eine Besudelung der Bürger, die das Blatt bezahlen müssen, erfolgen könne. Dagegen seien die "Olivaer Nachrichten" durchaus anständig. Einen scharfen Ion bestritten die "Olivaer Nachrichten" felber nicht, aber er set nicht unflätig. Das Blatt ergehe fich nicht in unflätigen Schimpfereien. Man wolle den Zugang zum Frieden offen lassen. Herr Bieler hob hervor, daß der Ton früher in Oliva ein sehr friedlicher gewesen war. Von den Gegnern wurde die fog. "Oberstleutnantspartei" perdächtigt, daß fie in ihre I afchen gewirtschaftet habe. Dabei sei Herr Oberstleutnant Naft, auf ben die Gache wohl abzielt, ein Ehrenmann dom reinsten Waffer. Den Ton des "Volksblattes" habe jetzt die "Olivaer Zeitung" übernommen.
Debata przeniosła się teraz na sprawy komunalne. W spotkaniu uczestniczyli: pan Zippel, pan Bechert, pan Buchholz, pan Toercler, dr Zint, pan Bieler, pan Krupp, dr John, pan Franz Hoecherl. Zwrócono uwagę na to, jak panowie z "Partii Śmiałych" zakłócili spokój w wiosce i jak wprowadzili do Oliwy ton, który nie był zwyczajny wśród dobrze wychowanych ludzi. To już nie były humanitarne warunki. Na przedostatnim spotkaniu przedstawicieli władz miejskich pewien białobrody mężczyzna mówił o moralności łobuzów. Nie rozumieją, jak oficjalna gazeta może zostać zbrukana przez obywateli, którzy muszą za nią płacić. Z drugiej strony, "Olivaer Nachrichten" były całkiem przyzwoite. "Olivaer Nachrichten" nie zaprzeczył ostremu tonowi, ale nie był on napastliwy. W gazecie nie używa się wulgaryzmów. Chcieli pozostawić otwarte drzwi do pokoju. Pan Bieler zauważył, że wcześniej w Oliwie panował bardzo spokojny nastrój. Wśród przeciwników - mgła. Przeciwnicy podejrzewali, że "Partia podpułkownika" zarządza własnymi małymi kieszeniami. Podpułkownik, który był celem ataku, był człowiekiem honoru z najczystszą bronią. Ton "Volksblatt" został przejęty przez "Olivaer Zeitung".


Początek strony.