Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Das neue Lyzeum  ›

Olivaer Nachrichten, nr 89 z 31. 7. 1913 r.   Ze strony www.Polona.pl


OCR Google:

Das neue Lyzeum.

Das neue Lyzeum. Das neue Lyzeum an den alten Linden der Pelonker Straße macht einen recht würdigen Eindruck. An der Vorderfront prangen in dergoldeten Lettern die Worte: „1912 Lyzeum 1913." Darunter find vier Wappen, die ein Ginnbild der Bestimmung dieses Lyzeums sein sollen. Zunächst stellt ein Globus mit Buch und Eule die Wiffenschaft dar, der hier eine Stätte bereitet wurde. Das zweite Bild stellt die Handarbeiten durch einen Stickrahmen usw. dar, vor dem ein Tintenfaß steht. Das dritte dersinnbildlicht den Sport durch Tennisschläger und Iurngeräte. Ganz modern ist das vierte Bild, das dem Wandern gewidmet ist. Rucksack und Wanderstab mit zwei Mandolinen weisen unsere weibliche Jugend darauf hin, daß auch sie für das Wandern bestimmt ist, worauf übrigens auch in den ministeriellen Vorschriften bereits hingewiesen ist. Das Wappen soll jedenfalls betonen, daß dem Wandern auch in Oliva zukünftig größere Aufmerksamkeit gewidmet wird. An der Nordseite des Lyzeums befindet sich ein großes Wappen, das den Frieden von Oliva darstellt. Eine Laube bringt einen Delzweig, eine Frauengestalt mit einem Buche schreibt den Friedensvertrag und darunter steht die Jahreszahl 1660. Diese und die anderen Bildhauer- und Gtukkaturarbeiten hat Herr Müller in Zoppot ausgeführt, während die Malerei in den bewährten Händen des Herrn Malermeisters Lange in Oliva lag.


Tłumaczenie www.DeepL.com/Translator:

Nowe liceum.


Nowe liceum na starych lipach przy Pelonker Strasse robi raczej dostojne wrażenie. Na froncie złotymi literami wyryty jest napis "1912 Lyceum 1913", a pod nim cztery herby, które mają być symbolem przeznaczenia tego liceum. Najpierw kula ziemska z książką i sową symbolizuje naukę, dla której przygotowano tu miejsce. Drugi obraz przedstawia rękodzieło za pomocą ramy do haftowania itp., przed którą stoi kałamarz. Trzecia przedstawia sport z rakietami tenisowymi i lambrekinami. Czwarty obraz, poświęcony wędrówkom, jest dość nowoczesny. Plecak i laska z dwiema mandolinami wskazują naszej młodzieży żeńskiej, że oni też są przeznaczeni do chodzenia, co zresztą zostało już zaznaczone w rozporządzeniach ministerialnych. W każdym razie herb ma podkreślać, że w przyszłości również w Olivie będzie się zwracać większą uwagę na turystykę pieszą. Na północnej stronie liceum znajduje się duży herb przedstawiający Pokój Oliwski. Altana przynosi gałązkę oliwną, postać kobieca z księgą spisuje traktat pokojowy, a pod nim widnieje rok 1660. Te i inne prace rzeźbiarskie i dekoracyjne wykonał pan Müller w Sopocie, a malarstwo w wypróbowanych rękach mistrza malarskiego Langego w Oliwie.


Początek strony.