Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Pielgrzynka  ›

Ze zbiorów Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej"Gazeta Gdańska", sobota 27-go marca 1915 r.: Oliwa. W uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, która w tym roku przypadnie 11-go maja, wyjdzie podobnie jak inne lata pielgrzymka oliwska na Kalwarię wejherowską. Liczni pątnicy już tracili nadzieję, że w tym roku ciężkim {I wojna światowa} nie będą mogli udać się na odpust doroczny. Przewielebny ks. delegat Dombrowski dołożył jednak wszelkich starań, abyśmy w tym smutnym czasie, jaki Bóg na nas zesłał, razem mogli prosić Pana nad pany o odwrócenie od nas tej strasznej klęski. Tam na świętym miejscu, gdzie się z ust naszego czcigodnego ks. delegata usłyszy niejedno słowo pociechy, będziemy mogli u stóp Zbawiciela przedłożyć swe smutki i boleści. Niech więc nikt z kochanych Sióstr i Braci kaszubskich nie omieszka skorzystać z sposobności grzymkę, aby takowa nie ustępowała pod względem liczby pielgrzymek lat poprzednich, ale jeszcze takową przewyższała.

Początek strony.