Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Książka adresowa z 1915 roku  ›

Adressbuch der Gemeinde Oliva 1915
Ze zbiorów Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

NAZWISKA:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ

A


B


C

DE


F


G
H

I
J


K

L
M

N


O

P
Q

R
S
TU
V
W

Z