Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Spis telefonów gminy Oliwa  ›

W 1916 roku w Oliwie mieszka³o oko³o 10.325 osób (pe³noletnich) w oko³o 655 budynkach. Wówczas w Oliwie zainstalowanych by³o oko³o 105 numerów telefonicznych. Statystycznie, co 98 mieszkaniec posiada³ telefon, w co 6-tym budynku.

Adreßbuch der Gemeinde Oliva. 1916.

Zbiory Miros³awa Piskorskiego


Oskar Beher, Luftkurort Strauchmühle (ul. Karwieñska 3). Inhaber Paul Krehssig.
001

001

Paul Janzen, Schloßgarten 6 (ul. Rybiñskiego).
002

Eisenbahnstation Oliva (Plac Dworcowy 1).
003

E. Krause, Dultzstraße 1 (ul. Majkowskiego).
004

Walter Fromann, Am Markt 2 (ul. Stary Rynek Oliwski).
005

Theodor Fox, Hotel Glettkau, Brösenerstraße 1 (ul. Kapliczna).
006

Deutscher Hof, Danziger Straße 9 (al. Grunwaldzka 505).
007

Paul Schubert, Am Schloßgarten 23 (ul. Rybiñskiego).
008

Reinhold Zappe, Hotel Karlshof, Am Karlsberg 2 (ul. Spacerowa 16b).
009

Klein, Georgstraße 24 (ul. Obroñców Westerplatte).
010

Norddeutsche Creditanstalt, Am Schloßgarten 26 (ul. Rybiñskiego).
011

Festungslazarett Danzig-Oliva, Zoppoter Straße 11 (al. Grunwaldzka 534).
012

Dieck & Gerlach, Blücherstraße 9 (ul. Beniowskiego).
013

Richard Dahlmann, Am Schloßgarten 25 (ul. Rybiñskiego).
014

Gemeindeamt, Am Schloßgarten 24 (ul. Rybiñskiego).
015

Oswald Schessler, Schefflerstraße 9 (ul. Ho³du Pruskiego).
016

Hilfslazarett Ernsttal (Bytowska 1b).
018

Hugo Aßmann, Am Schloßgarten 15 (ul. Rybiñskiego).
019

M. Müller, Am Karlsberg 7/8 (ul. Tatrzañska 8/9).
020

Walter Lentz, Fürstliche Aussicht 5 (Krzywoustego).
022

Kinder und Waisenhaus, Pelonken Straße 122 (ul. Polanki).
023

Otto Neumann, Am Markt 7 (ul. Stary Rynek Oliwski).
024

J. Jeszewski, Pelonken Straße 2 (ul. Polanki).
025

Bruno Toerckler, Danziger Straße 13 (al. Grunwaldzka 497).
026

Kurhaus Oliva, Bergstraße 5 (Podhalañska).
027

Edmund Klawikowski, Danziger Straße 14 (al. Grunwaldzka 495).
028

Otto Dieck, Georgstraße 21 (Obroñców Westerplatte).
029

August Moeller, Seestraße 4 (Pomorska).
030

Eduard Fast, Am Markt 11 (ul. Stary Rynek Oliwski).
032

Gemeindeamt, Am Schloßgarten 24 (ul. Rybiñskiego).
033

Heinrich Frommann, Am Markt 9 (ul. Stary Rynek Oliwski).
034

Karl Aßmus, Am Schloßgarten 9 (ul. Rybiñskiego).
035

R. Witt - pomy³ka w adresie.
038

Strandhalle Oliva-Glettkau, Bächter: Oskar Kock, Seestraße 57 (ul. Pomorska).
039

Gasanstalt Oliva, Am Güterbahnhof (ul. Œl¹ska 1).
040

Hotel Waldhäuschen (zniszczony w 1945 roku), Köllner Chaussee 1 (ul. Spacerowa)
041

Danziger Elektrische Straßenbahn, Am Schloßgarten 16 (ul. Rybiñskiego).
043

Genesungsheim der Landesversicherungsanstalt Westpreußen, Pelonker Straße (ul. Polanki 119).
044

Jakob Schulz, Danziger Straße 20, (al. Grunwaldzka 485).
046

Martin Knaak, Am Bahnhof (al. Grunwaldzka 505).
047

Ortskrankenkasse Allgemeine, Pelonker Straße 135 (ul. Polanki).
048

Walter Drews, Ladestraße.
049

J. T. Czachowski, Zoppoter Straße 73 (al. Grunwaldzka 533).
050

Sparkasse des Kreises Danziger Höhe, Am Markt 18 (ul. Stary Rynek Oliwski).
051

Richard Fleischer, Waldstraße 8 (ul. Leœna).
052

"Olivaer Zeitung", Zoppoter Straße 76 (ul. Adolf-Hitler-Straße 525 - zniszczony w 1945 roku).
053

Paul Neumann, Am Schloßgarten 18 (ul. Rybiñskiego).
054

Spielberg, Bergstraße 21 (Podhalañska).
055

Karl Fierke, Danziger Straße 10/11 (al. Grunwaldzka 503/501).
056

Erziehungsanstalt Conradshammer, Seestraße 68 (ul. Pomorska)
057

August Hohmann, Zoppoter Straße 70 (al. Grunwaldzka 539).
058

Julius Leitz, Danziger Straße 26 (al. Grunwaldzka 473/475 - Olka -› Bimet).
059

Julius Kahlert, Delbrückstraße 4 (ul. Kaprów).
060

Karl Schubert, Ottostraße 7 (ul. S³oneczna).
061

Gustav Glodde, Conradshammer, Seestraße 68 (ul. Pomorska).
062

Ernst Fast, Jahnstraße 23 (ul. Liczmañskiego).
063

J. Dahlmann, Köllner Chaussee 18 (ul. Spacerowa).
064

Paul Frankenstein, Georgstraße 17 (ul. Obroñców Westerplatte).
065

Bruno Lindenau, Am Markt 6 (ul. Stary Rynek Oliwski).
066

Legal, Weißhof (Bia³y Dwór - zniszczony w 1945 roku).
067

Kurt Lange, Zoppoter Straße (ul. Adolf-Hitler-Straße 525 - zniszczony w 1945 roku).
068

Apotheke, Heran Geißler. Am Schloßgarten 12 (ul. Rybiñskiego).
069

Emil Grundmann, Friedenstraße 12 (ul. Abrahama 28).
070

Franz Behelein, Winterbergstraße 14!!! (ul. Orkana).
071

Mehrlein, Goethestraße 4 (ul. Tetmajera).
072

Franz Reumann, Villa Viktoria, Kronprinzenallee 12 (ul. Wita Stwosza).
073

Armenanstalt, Pelonken Straße 124 (ul. Polanki).
074

John Axt, Axthof, Pelonken Straße 114 (ul. Polanki 117, 7 Szpital MW, bud. nr 10).
075

Berlewitz, Forstgutspächter, Freudenthal (ul. Bytowska 5).
076

Boecker, Am Schloßgarten 20 (ul. Rybiñskiego).
077

Artur Fritzen, Schefflerstraße 5 (ul. Ho³du Pruskiego).
078

Feuerwache Langfuhr (Stra¿ Po¿arna Wrzeszcz) - bezpoœrednie po³¹czenie z numeru oliwskiego.
079

Paul Eichholtz, Pelonken Straße 116 (ul. Polanki 117, 7 Szpital MW, bud. nie istnieje).
081

Herrmann Haupt, Zoppoter Straße 6, (al. Grunwaldzka 522).
082

Katke, Am Schloßgarten 16 (ul. Rybiñskiego).
083

Ed. Wanke. Dultzstraße 5 (ul. Majkowskiego).
084

Herbert Klinge, Am Markt 18 (ul. Stary Rynek Oliwski).
085

August Lipkowski, Pelonker Straße 38!!! (ul. Polanki).
086

Ch. Spetzlerl, Winterbergstraße (ul. Orkana).
087

Elise Mrozek, Schwabental (ul. Bytowska 4).
088

Ludwig Michlinski, Pelonker Straße VII Hof (zniszczony w 1945 roku - ul. Che³moñskiego).
089

Wilkelmann, Schäfereiweg (ul. Koœcierska).
090

Wilhelm John, Bergstraße 21 (ul. Podhalañska).
091

Rich. Schilling, Kaisersteg 32 (ul. Pioastowska).
092

Paul Müller (Fabrik alkoholfreier Getränke), Rosengasse 41 (ul. Kwietna).
094

H. Prochnow, Pelonker Straße 115 (ul. Polanki).
095

Artur Holzrichter, Villa Lindenhof, Pelonker Straße 35 (ul. Polanki).
096

Kaiser Café, Zoppoter Straße 76 (zniszczony w 1945 roku - al. Grunwaldzka).
097

A. Spetzler, Albertstraße 7 (ul. Asnyka).
098

Selentin, Am Markt 6 (ul. Stary Rynek Oliwski).
099

Noetzels Hotel, Glettkau, Brösenerstraße 28/30/ (nie istnieje - ul. Kapliczna).
105

Charlotte Rehring, Saltzmannstraße 1 (ul. Opacka 12).
106

Eduard Springer, Waldstraße 1 (ul. Leœna).
109

H. Volkmann, Danziger Straße 1 (al. Grunwaldzka 523).
110

Kroen & Marx, Delbrückstraße 4 (ul. Kaprów).
116

Arno Meher, Zoppoter Straße 76 (zniszczony w 1945 roku - al. Grunwaldzka).
118

Richard Petersen, Am Schloßgarten 19 (ul. Rybiñskiego).
119

Elise Klein, Am Markt 20 (ul. Stary Rynek Oliwski)
120

Otto Rechenberg, Am Schloßgarten 8 (ul. Rybiñskiego).
126

Oberförsterei Oliva (ul. Œwierkowa 1).
127

Willy Beck, Georgstraße 19 (ul. Obroñców Westerplatte).
128

Erich Wanfried, Winterbergstraße 1, (ul. Orkana).
129

Franz Hoechler, V Hof, Pelonker Straße 117 (ul. Polanki).
130

Kurt Oloff, Delbrückstraße 10 (ul. Kaprów).
138

Kabus, Elisenstraße 6 (ul. Ceynowy).
139

Postmeister (Amtszimmer), Danziger Straße 2 (al. Grunwaldzka 521).
140

Kaiser Postamt (Schalterstelle), Danziger Straße 2 (al. Grunwaldzka 521).
147


Pocz¹tek strony.