Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Uchwała wiecu w Oliwie  ›

Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., Tom I, Warszawa 1965 (s312).
Ruch Oporu na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 1972 (s11).
Początek strony.