Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku  ›

Adressbuch der Gemeinde Oliva 1920/21
Ze zbiorów Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

ród³o:  Adreßbuch der Gemeinde Oliva. 1920/21. Tiel I. 

UWAGA. W poni¿szym zestawieniu polskie nazwy zawodów dodano automatycznie bez korekty b³êdów przetwarzania (OCR) z bazy stworzonej przy pomocy Google, Depepl i innych stron internetowych.


NAZWISKA:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ 

ULICE:  Abbau GlettkauAlfredstraßeAlbertstraßeAm HasenwinkelAm KarlsbergAm MarktAm SchloßgartenBachstraßeBahnhofBahnhofsvorplatzBahnhofstraßeBergstraßeBlücherstraßeBroskischerweg
Conradshammer: DorfstraßeErziehungsanstaltKaiserstegSasperweg
DanzigerstraßeDelbrückstraßeDultzstraßeElisenstraßeErnsttalFischmeisterwegFriedensschluß
FriedensstraßeFrischwasserFürstliche AussichtGartenstraßeGeorgstraße
Glettkau: Auf der WieseBrösenerstraßeDorfstraßeHinter dem TeichLange Kate
GoethestraßeHardenbergstraßeHeimstätteJagowstraßeJahnstraßeKaiserstegKirchenstraßeKlosterstraße
Köllner ChausseeKronprinzenalleeLadestraßeLauentalerwegLessingstraßeLudolfinerstraßeMöwenwegMühlenhofOttostraßePaulastraßePelonken VI HofPelonken VII HofPelonkerstraßePulvermühleRosengasseSaltzmannstraßeSasperwegSchäfereiwegSchefflerstraßeSchillerstraßeSchloßSchwabentalSeekateSeestraßeSeestraße NeubauSteinstraßeStrauchmühlerwegWaldstraßeWinterbergstraßeZiethenstraßeZoppoterstraße

A

Abend, Jacob, robotnik, Friedensschluß.
Abraham, Alma, wdowa, Jahnstraße 1.
Abraham, Bernhard, robotnik, Glettkau, Lange Kate.
Abraham, Johann, robotnik, Conradshammer, Kaisersteg.
Abraham, Margarete, wdowa, Danzigerstraße 3.
Adamitzki, Mathilde, wdowa, Albertstraße 6.
Adamski, Franz, szewc, Georgstraße 20.
Adamczyk, Teofil, robotnik, Rosengasse 28.
Adler, Otto, rentier, Am Markt 16.
Adrian, Hermann, urzêdnik kolejowy, Delbrückstraße 12.
Aquado, Charlotte, pani, Ottostraße 4.
Arendt, Gertrud, kantorzystka, Rosengasse 2.
Arendt, Albert, hydraulik, Rosengasse 2.
Arendt, Max, hydraulik, Rosengasse 2.
Arendt, August, sier¿ant detektyw, Jahnstraße 15.
Arnoldt, Wally, nauczyciel w stanie spoczyku, Am Karlsberg 17a.
Arnoldt, Fritz, kupiec, Bahnhofstraße 4.
Arnsmeier, Johannes, inwalida wojenny, Rosengasse 1.
Aronius, Marta, rentierka, Bahnhofstraße 7.
Ascher, Max, œpiewak operowy, Pelonkerstraße 23.
Aßmann, Eugen, œlusarz, Zoppoterstraße 10.
Aßmann, Ernst, œlusarz, Ludolfinerstraße 23.
Aßmann, Hugo, kupiec, Am Schloßgarten 15.
Aßmann, Rudolf, œlusarz, Albertstraße 6.
Ahlsdorff, Gertrud, siostra, Albertstraße 9.
Ahlsdorff, Marie, rentierka, Albertstraße 9.
Aftum, Julius, zecer, Zoppoterstraße 29.
Albert, Adolf, stra¿nik, Conradshammer, Erziehungsanstalt.
Albertzke, Marie, wdowa, Ludolfinerstraße 27.
Albertzki, Franz, murarz, Seestraße 19.
Albertzki, Alfred, mistrz telefoniczny, Pelonkerstraße 133a.
Albertzki, Anna, pani, Ludolfinerstraße 28a.
Albertzki, Paul, murarz, Am Hasenwinkel 8.
Albertzki, Johannes, cieœla, Am Hasenwinkel 8.
Albetzki, Martha, wdowa, Friedensschluß.
Albrecht, Wilh., robotnik, Zoppoterstraße 46.
Albrecht, Adolf, robotnik, Waldstraße 8.
Albrecht, Bernhard, robotnik, Geestraße 90.
Albrecht, Otto, robotnik, Kaisersteg 26.
Albrecht, Gustav, robotnik, Kaisersteg 26.
Albrecht, Emil, robotnik, Kaisersteg 26.
Albrecht, Emil, pomocnik malarski, Abbau Glettkau.
Albrecht, Gustav, producent wa³ów, Bahnhofitraße 7.
Albrecht, Georg, sekretarz celny, BlücherStraße 10.
Albrecht, Ferdinand, robotnik, Danzigerstraße 21.
Albrecht, Theodor, œlusarz, Danzigerstrv 21.
Allert, Herm, rentier, Blücherstraße 1.
Altmann, Johann, nadzorca przewodów, Schefflerstraße 10.
Amling, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 18.
Ammer, Bruno, producent wozów, Am Karlsberg 16.
Andres, Otto, rentier, Ziethenstraße 2.
Andres, Marta, wdowa, Zoppoterstraße 66a.
Andres, Johannes, rentier, Jahnstraße 18.
Andres, Elise, rentierka, Georgstraße 23a.
Andres, Franz, rentier, Georgstraße 12.
Andres, Olga, pracownik biurowy, Georgstraße 23a.
Andreas, Charlotte, wdowa, Danzigerstraße 52.
Andeos, Paul, gorzelnik, Köllner Chaussee 6.
Angelowski, Margarete, dostawczyni, Rosengasse 10.
Angelowski, August, murarz, Rosengasse 10.
Angelowski, Karl, robotnik, Danzigerstraße 22.
Annoff, August, t³uczkarz kamieni, Abbau Glettfau.
Annoff, Margarete, robotnica, Glettkau, Lange Kate.
Annoff, Franz, robotnik, Pelonkerstraße 4.
Annoff, August, kamieniarz, Conradshammer, Dorfstraße.
Aniolkowski, Anna, krawiec, Rosengasse 33.
Aniolkowski, Franz, robotnik, Rosengasse 33.
Anis, Michael, robotnik, Köllner Chaussee 5.
Ankelmann, Albert, bufetowy, Bahnhofstraße 10.
Apelt, Ernst, radca naukowy, Albertstraße 4.
Arendt, Herta, urzêdnik bankowy, Danzigerstraße 45.
Arendt, Helene, celnik, Danzigerstraße 45.
Arnheim, Kurt, architekt, Albertstraße 1.


B

Bach, Marianne, wdowa, Ludolfinerstraße 28a.
Bach, Albert, robotnik, Zoppoterstraße 48.
Bachmann, Ottilie, wdowa, Kronprinzenallee 47.
Bachner, Tscheslava, urzêdnik, Dultzstraße 2.
Badsch, Max, in¿ynier, Bahnhofstraße 8.
Bady, Hermann, emerytowany urzêdnik, Ottostraße 1.
Badziag, Bernhard, mosiê¿nik, Friedensschluß.
Baehr, Erna, stenotypistka, Delbrückstraße 15.
Baehr, Gustav, miejski gajowy w stanie spoczynku, Delbrückstraße 15.
Bahl, Reinhold, malarz artysta, Danzigerstraße 48.
Bahrendt, Albert, w³aœciciel domu, Kronprinzenallee 2.
Bailard, Jakob, Rottenführer, Bahnwärterhaus 254.
Balau, Anna, wdowa, Kaisersteg 45.
Balau, Dora, kantorzystka, Kaisersteg 45.
Balau, Erna, nie podano zawodu, Kaisersteg 45.
Baldrich, Paul, p³atnik (urzêdnik), Bahnhofstraße 4.
Baldt, Marie, rentierka, Ottostraße 1.
Balzereit, Friedrich, mistrz piekaraki, Am Markt 13.
Bannahsch, Olga, wdowa, Hardenbergstraße 3.
Bansemer, Friedrich, serowar, Am Karlsberg 15.
Baranowski, Leo, czeladnik ko³odziejski, Ludolfinerstraße 17.
Barts, Marie, gospodyni, Danzigerstraße 21.
Bartsch, Emma, stra¿nik wiêzienny, Bahnhofstraße 3.
Bartsch, Anna, pedagog, Bahnhofstraße 3.
Bascheck, Johann, kierownik magazynu, Jahnstraße 23.
Baranski, Steffan, kupiec, Waldstraße 7.
Barczynski, Johann, kupiec, Zoppoterstraße 32.
Barkowski, Martin, dyrektor szko³y, emerytowany ksi¹dz, Kronprinzenallee 5.
Bartel, Kurt, kupiec, Johnstraße 8.
Barthels, Laura, wdowa, Jahnstraße 14.
Bartsch, Rosalie, wdowa, Seestraße 10.
Barz, Ida, rentierka, Jahnstraße 26.
Bathke, Arthur, zwrotniczy, Bahnhofsvorplatz 3.
Bathke, Theodor, zwrotniczy, Kl. Beamtenhaus (Bahnhof) 3.
Battesch, Bertha, nie podano zawodu, Bahnhofstraße 3a.
Battesch, Luise, gospodyni, Bahnhofstraße 3a.
Bauer, Elisabeth, pani, Am Hasenwinkel 8.
Bauer, Josefine, wdowa, Jahnstraße 1.
Bauer, Elisabeth, wdowa, Pelonkerstraße 133.
Bauer, Wilhelm, emerytowany nauczyciel, Winterbergstraße 4.
Bauer, Helene, nauczycielka, Winterbergstraße 4.
Baumgart, Creszentia, nie podano zawodu, Am Karlsberg 3.
Baumann, Theodor, prywatny starzysta, Zoppoterstraße 9.
Baumann, Anna, rentierka, Seestraße 12.
Barembruch, Otto, emerytowany sekretarz, Danzigerstraße 48.
Bäckes, Laura, siostra, Pelonkerstraße 121.
von Bähr, Marie, baronowa, Bergstraße 8.
Bähr, Otto, rusznikarz, Danzigerstraße 14.
Bartel, Friedrich, Eisenbahnschaffn. a. D., Ludolfinerstraße 14a.
Becker, Franz, emeryt(ka), Am Markt 6.
Breski, Johann, robotnik, Friedensschluß.
Breski, Martha, robotnica, Friedensschluß.
Bermann, Hermann, cieœla, Am Karlsberg 15a.
Bermann, Grete, Putzmacherin, Am Karlsberg 15a.
Beder, Max, technik budowy m³ynów, Delbrückstraße 7.
Bechert, Alfred, utrzymanie prywatne, Pelonkerstraße 25.
Beck, Johannes, w³aœciciel domu, Am Hasenwinkel 3/4.
Beck, Willy, hydraulik, Georgstraße 19.
Beck, Paul, hydraulik, Georgstraße 4.
Becker, Karl, handlarz, Zoppoterstraße 37.
Bednarek, Johann, robotnik, Schwabental 3.
Bednarek, Adam, robotnik, Schwabental 3.
Beneke, Paul, w³aœciciel drukarni, Zoppoterstraße 76.
Bergan, Franz, w³aœciciel domu, Danzigerstraße 46.
Berginsky, Adelheid, panna, Delbrückstraße 4.
Behnke, Gustav, rybak, Dorfstraße 15.
Berg, Ottilie, rentierka, Georgstraße 12.
Bergmann, Fritz, œpiewak operowy, Bergstraße 8.
Behnert, Frieda, sprzedawczyni, Danzigerstraße 10/11.
Behnisch, Konrad, dyrektor zarz¹dzaj¹cy, Danzigerstraße 48.
Behnken, Karl, prokurent, Pelonkerstraße 25.
Behrend, Otto, rentier, Pelonken. 6. Hof.
Berendt, Franz, pastor, Kirchenstraße 16.
Berendt, Josefine, wdowa, Kirchenstraße 16.
Berendt, Richard, rentier, Lessingstraße 4.
Berendt, Julius, robotnik, Abbau Glettkau.
Berendt, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 15.
Berendt, Theophila, wdowa, Kirchenstraße 9.
Berendt, Johanna, dozorca, Rosengasse 2.
Berendt, Karl, robotnik, Seestraße 6.
Berendt, Karl, rentier, Pelonkerstraße 37.
Belau, Eugen, kupiec, Jahnsiraße 21.
Belau, Herbert, ¿el miêsny, Jahnstraße 21.
Beilke, Helene, wdowa, Am Schloßgarten 15.
Bellon, Marion, Wanderg. f. Textilwaren, Danzigerstraße 45.
Bendochneider, Karl, kupiec, Georgstraße 3.
Bendick, Anna, wdowa po gajowym, Georgstraße 31.
Bendrien, Artur, in¿ynier, Delbrückstraße 9.
Bentlin, Walter, sekretarz w stanie spoczynku, Danzigerstraße 1.
Benter, Friedrich, rybak, Dorfstraße 2a.
Berndt, Ulrich, pomocnik w mleczrni, Kronprinzenallee 11.
Bernet, Georg, rentier, Pelonkerstraße 135.
Berg, Klara, wdowa, Seestraße 11.
Berg, Franz, nie podano zawodu, Seestraße 11.
van Bergen, Agathe, rentierka, Jahnstraße 4.
van Bergen, Jakob, rentier, Danzigerstraße 12.
Bergholz, Otto, kupiec, Goethestraße 5.
Bergmann, Pauline, wdowa, Seestraße 11.
Berndt, Friedrich, ogrodnik, Schloß.
Bertram, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 1a.
Bertram, Hermann, muzyk, Georgstraße 5.
Bertram, Frit, robotnik, Abbau Glettkau.
Bertram, Johs., garncarz, Abbau Glettkau.
Bertram, Marie, robotnik, Abbau Glettkau.
Bethke, Emil, malarz, Danzigerstraße 50.
Bethke, Emilie, wdowa, Danzigerstraße 50.
Beutler, Karl, robotnik, Rosengasse 6.
Betlejemski, Johann, kantorzysta, Jahnstraße 1.
Betlejemski, Waclaw, aspirant, Jahnstraße 1.
Betlejemski, Bronislava, wdowa, Jahnstraße 1.
Beyer, Gottlieb, emeytowany g³ówny nauczyciel, Georgstraße 18.
Beyer, Oskar, w³aœciciel fabryki, Pelonkerstraße 37.
Beyer, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 15a.
Beyer, Artur, elew, Pelonkerstraße 37.
Beyer, Willy, nie podano zawodu, Pelonkerstraße 37.
Bialk, Julius, Müllerges., Rosengasse 9.
Bialke, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 25.
Bialke, Edwin, kupiec, Bahnhofstraße 4.
Bialki, Joief, woŸnica, Zoppoterstraße 32.
Bialkowski, Josephine, wdowa, Jagomstraße 1.
Bialkowski, Oskar, ogrodnik cmentarny, Kirchenstraße 15.
Bieber, Friedrich, aktuariusz s¹dowy, Danzigerstraße 1.
Bieber, Franz, emerytowany urzêdnik, Danzigerstraße 1.
Bieber, Gertrud, nauczyciel gry na fortepianie, Danzigerstraße 1.
Bieberitein, Friedr., nie podano zawodu, Zoppoterstraße 38.
Biedermann, Franz, malarz pokojowy, Zoppoterstraße 7.
Biedermann, Georg, robotnik, Zoppoterstraße 7.
Biedermann, Johann, wdowa, Zoppoterstraße 7.
Biene, Luise, wdowa, Am Karlsberg 20.
Bigalk, Gertrud, urzêdniczka bankowa, Albertstraße 2.
Bigalk, Liva, ksiêgowa, Albertstraße 2.
Bielefeldt, Emma, wdowa, Waldstraße 8.
Bienengräber, Otto, urzêdnik leœny, Strauchmühlerweg 1/2.
Biensow, Elisabeth, nauczycielka, Kronprinzenallee 20.
Bieler, Emilie, rentierka, Waldstraße 3.
Bieschke, Jakob, nie podano zawodu, Zoppoterstraße 71/72.
Bieschke, Jakob, robotnik, Zoppoterstraße 51.
Bieschke, Bernhard, listonosz, Bahnhofstraße 5.
Bieschkowski, Paul, murarz, Ludolfinerstraße 14b.
Bigus, Otto, robotnik, Ludolfinerstraße 28.
Bigus, Max, robotnik, Bergstraße 21.
Bigus, Johanna, s³u¿ba domowa, Bergstraße 21.
Bigus, Franz, murarz, Pelonkerstraße 132a.
Bigus, Julianna, w³aœcicielka domu, Ludolfinerstraße 10.
Bigus, Anna, robotnik, Seestraße. Neubau.
Bigus, Martin, robotnik, Seestraße. Neubau.
Bigus, August, czeladnik, Seestraße. Neubau.
Birngrube, P., Böticherm., Seestraße 7.
Bischoff, Paul, emerytowany asystent kolejowy, Kaisersteg 2.
Bischoff, Paul, rentier, Zoppoterstraße 64.
Bissa, August, robotnik, Seestraße 19.
Bissa, Veronika, wdowa, Conradshammer. Dorfstraße.
Bitschkowski, Johann, nauczyciel, Pelonkerstraße 1.
Birr, Johann, kowal, Zoppoterstraße 32b.
Blach, Anton, student, Delbrückstraße 7.
Blach, Anton, kupiec, Delbrückstraße 7.
Blank, Eduayd, marynarz, Zoppoterstraße 62.
Blank, Gustav, pracownik, Georgstraße 14.
Blaschke, Johann, Krankenkontroll., Am Hasenwinkel 7.
Blenkle, Emma, rentier, Jahnstraße 23.
Bleßmann, Karl, sekretarz, Blücherstraße 8.
Block, Berta, rentierka, Waldstraße 4.
Block, Paul, robotnik, Seestraße 20.
Block, Wilhelmine, wdowa, Seestraße 20.
Block, Elise, wdowa, Georgstraße 34.
Block, Klara, wdowa, Georgstraße 3a.
Block, Anton, robotnik, Am Schloßgarten 21.
Block, Therese, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Block, Felix, robotnik, Am Hasenwinkel 5/6.
Block, Hermann, emeryt, Ottostraße 1.
Block, Berta, wdowa, Zoppoterstraße 48.
Bluhm, Max, rolnik, Heimstätte 8.
Bluhm, Kurt, dentysta, Heimstätte 8.
Bluhm, Klara, wdowa, Heimstätte 8.
Bluhm, Ronrad, sekretarz pocztowy, Pelonkerstraße 3a.
Bluhm, Marie, emerytka, Pelonkerstraße 3a.
Bluhm, Paul, asystent biura, Seestraße 10.
Bluhm, Hugo, kupiec, Kronprinzenallee 40.
Bluhm, Ernst, karczmarz, Zoppoterstraße 74.
Bobber, Leo, sekretarz pocztowy, Zoppoterstraße 63.
Bock, Frieda, kasjerka, Klosterstraße 6.
Bock, Berta, wdowa, Klosterstraße 6.
Bobinski, Pauline, wdowa, Zoppoterstraße 32b.
Bode, Eva, wdowa, Winterbergstraße 11.
Bode, Frieda, asystentka labolatoryjna, Winterbergstraße 11.
Bode, Kurt, referent, Winterbergstraße 11.
Boecker, Willibald, dr. lekarz, Am Schloßgarten 20.
Boecker, Ferd., stra¿nik, Ludolfinerstraße 9.
Boecker, Katharina, emerytka, Kirchenstraße 9.
Boet, Johannes, robotnik, Am Hasenwinkel 8.
Boette, Max, pomicnik handlowy, Danzigerstraße 48.
Boenig, Bruno, sier¿ant ¿andarmerii, Jahnstraße 5.
Boese, Emma, panna, Beamtenhaus 3 (Bahnhof).
Boese, Hulda, w³aœcicielka domu, Winterbergstraße 9.
Boese, Elisabeth, wokalistka koncertowa, Winterbergstraße 9.
Boese, Kail, emerytowany celnik, Pelonkerstraße 30.
Boese, Franz, ksiêgowy, Pelonkerstraße 30.
Boege, Rudolf, mistrz tokarski, Kirchenstraße 14.
Boehnke, Julius, czeladnik, Hardenbergstraße 3.
Boehnke, Sophie, rentierka, Pelonkerstraße 2.
Boetzel, Paul, rolnik, Ernsttal 3.
Boetzel, Rudolf, rolnik, Ernsttal 3.
Boetzel, Johannes, rolnik, Ernsttal 3.
Boettcher, Max, kupiec, Jahnstraße 23.
Bogatzi, Walter, Schlol., Pelonkerstraße 13.
Bogatzi, Robert, malarz, Pelonkerstraße 13.
Bohl, Paul, kupiec, Danzigerstraße 49.
Bohl, Marie, rentier, Pelonkerstraße 122.
Bohl, Herm, policjant, Dultzstraße 3.
Bohien, Franz, posterunkowy, Seestraße 11.
Bohien, Paul, kupiec, Kaisersteg 30.
Bohien, Kornelius, emerytowany nauczyciel, Kaisersteg 30.
Dr. Bohn, Gustav, sêdzia, Ottostraße 15.
Bohn, Erna, kantorzystka, Dultzstraße 1.
Bohner, Alwin, sêdzia, Pelonkertraße 125.
Boldt, Albert, rentier, Schefflerstraße 5.
Boldt, Leo, rentier, Delbrückstraße 11.
Boldt, Anna, rentierka, Zoppoterstraße 8.
Bollmann, Friedrich, serowar, Danzigerstraße 52.
Bollmann, August, rentier, Georgstraße 34.
Böndel, Paul, in¿ynier, Danzigerstraße 45.
Borchardt, Franz, cieœla, Zoppoterstraße 47.
Borchardt, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 47.
Bork, Heinrich, czeladnik, Ludolfinerstraße 23.
Bork, Marianne, wdowa, Am Hasenwinkel 7.
Bork, Luise, wdowa, Ludolfinerstraße 21.
Borchert, Otto, asystent biurowy, Kronprinzenallee 49.
Borchert, Karl, dozorca, Pelonkerstraße 124.
Borkowski, Josef, rybak, Dorfstraße 6.
Borkowski, Edwin, zecer, Glettkau. Lange Kate.
Borkowski, Bernh., pla¿owy, Glettkau. Lange Kate.
Borkowski, Franz, inwalida, Ludolfinerstraße 1c.
Borkowski, Dominik, mistrz szewski, Ludolfinerstraße 12.
Borkowski, Johann, woŸnica, Rosengasse 38.
Borkowski, Maria, robotnica, Rosengasse 38.
Borris, Louis, starszy sekretarz s¹dowy, Danzigerstraße 46.
Borrmann, Friedrich, dozorca, Kronprinzenallee 13.
Borowski, August, w³aœciciel domu, Ladestraße 1.
Borowski, Ida, nauczycielka szko³y podstawowej w stanie spoczynku, Seestraße 11.
Borowski, Erich, sekretarz pocztowy, Zoppoterstraße 76.
v. Borzestowski, Edmund, pomicnik handlowy, Zoppoterstraße 57.
v. Borzestowska, Maria, wdowa, Zoppoterstraße 57.
Bowdasch, Anna, wdowa po urzêdniku, Georgstraße 23a.
Boyke, August, szewc, Rosengasse 2.
Böddrich, August, woŸnica, Pelonkerstraße 117.
Bödrich, Emil, sekretarz s¹dowy, Danzigerstraße 3.
Böhm, Erich, rysownik, Bahnhofstraße 2.
Böhm, Adolf, rentier, Bahnhofstraße 2.
Böhm, Adolf, utrzymanie prywatne, Bergstraße 6.
Böhm, Otto, rentier, Dultzstraße 2.
Böhm, Gustav, stolarz, Rosengasse 2.
Böhm, Bruno, malarz artysta, Seestraße 10.
Böhm, Mathilde, wdowa, Kaisersteg 28.
Böhnert, Gustav, major w stanie spoczynku, Delbrückstraße 10.
Böhnke, Kurt, operator maszyny, Zoppoterstraße 32.
Bradke, Leo, rze¿nik, Danzigerstraße 52.
Bradtke, Anna, wdowa, Abbau Glettkau.
Bradtke, Paula, pracownica biurowa, Paulastraße 7.
Brandt, Johann, konduktor kolejowy w stanie spoczynku, Georgstraße 18.
Brandenburg, Elise, utrzymanie prywatne, Pelonkerstraße 26.
Brandstätter, Hans, rolnik, Jahnstraße 18.
Bransch, Erich, kupiec, Klosterstraße 6.
Bransch, Oskar, nauczyciel, Klosterstraße 6.
v. Braun, Käthe, panna, Pelonkerstraße 37.
Braun, Gertrud, Stütze, Kaisersteg 32.
Braun, Gertrud, rentier, Jahnstraße 3.
Braun, Albert, kasjer, Delbrückstraße 16.
Braunke, Franz, robotnik, Strauchmühlerweg 1.
Braunschmidt, Justus, emerytowany pastor, Schillerstraße 1.
Braunschweig, Martin, proboszcz, Pelonkerstraße 32.
Bratke, Alex, piekarz, Am Markt 8.
Bratke, Marta, wdowa, Am Markt 8.
Broczinski, Anna, pracownica sprz¹taj¹ca, Rosengasse 8.
Brandt, Wilhelm, magazynier, Conradshammer. Kaisersteg.
Brandt, Rudolf, Provinzialwegemeister, Friedensstraße 2.
Breski, Martha, robotnica, Friedensschluß.
Breski, Franz, robotnik, Friedensschluß.
Breski, Franz, robotnik, Friedensschluß.
Breetsch, Elisabeth, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Bredow, Adline, wdowa, Dultzstraße 5.
Brendike, Eduard, nauczyciel w stanie spoczynku, Kaisersteg 3.
Brettschneider, Friedrich, emerytowany rektor, Jahnstraße 20.
Brettschneider, Oskar, maszynista, Ludolfinerstraße 4a.
Breßler, Jessa, wdowa, Georgstraße 15.
Breyer, Albert, emeryt, Georgstraße 24.
Brinkmann, Hedwig, wdowa, Pulvermühle.
Brischke, Marie, wdowa, Danzigerstraße 1.
Brey, Frieda, dostawczyni, Dultzstraße 6.
Brey, Willy, malarz, Ludolfinerstraße 6.
Brey, Gertrud, dostawczyni, Pelonkerstraße 33.
Brey, Eva, ksiêgowa, Pelonkerstraße 33.
Brey, Therese, wdowa, Pelonkerstraße 33.
Brillowski, Leo, Mont, Danzigerstraße 47.
Brillowski, Leo, d¿okej, Ludolfinerstraße 30.
Brillowski, Josef, robotnik, Danzigerstraße 55.
Brillowski, Josef, mechanik pomocniczy, Danzigerstraße 55.
Brokowski, Reinhold, nauczyciel, Ziethenstraße 1.
Brodowski, Valeria, wdowa, Zoppoterstraße 11.
Bromund, Ella, Berkäuf., Bahnhof.
Broße, Paul, hydraulik, Am Markt 5.
Broscheit, Otto, kupiec, Danzigerstraße 5.
Broschinski, Hugo, stolarz okrêtowy, Delbrückstraße 16.
v. Brozowski, Klara, wdowa, Kaisersteg 3.
Broschinski, Friedrich, rysownik, Ludolfinerstraße 28b.
Broschinski, Max, marynarz, Ludolfinerstraße 28b.
Brödlau, Rudolf, utrzymanie prywatne, Georgstraße 7.
Brucks, Heinrich, rentier, Kaisersteg 2.
Bruder, Ella, wdowa, Pelonkerstraße 128.
Brundtke, Konrad, nauczyciel, Hardenbergitraße 3.
Brunke, Ida, wdowa, Ludolfinerstraße 12.
Brustberg, Aloysius, asystent malarza, Kronprinzenallee 39.
Brüschke, Paul, najemca, Am Markt 14.
Brüß, Friz, nadinspektor garnizonowy, Jahnstraße 26.
Brylowski, Adam, listonosz, Friedensstraße 2.
Buchna, Alfons, œlusa¿, Pelonkerstraße 3.
Buchholz, Rudolf, in¿ynier, Kaisersteg 28.
Buchowski, Theodor, wdowa, Ludolfinerstraße 18.
Buchowski, Johannes, murarz, Ludolfinerstraße 18.
Budweg, Hedwig, pani, Zoppoterstraße 59.
Buhrke, Wilhelm, mistrz ceglarski, Georgstraße 4.
Buhse, Siegfried, Kreisausschuß Bürodirektor, Steinstraße 1.
Buhse, Julius, nauczyciel w stanie spoczynku, Danzigerstraße 47.
Buhse, Helmuth, inspektor ds. kontroli, Dultzstraße 11.
Buhse, Herbert, kupiec, Dultzstraße 11.
Buhse, Klara, wdowa, Dultzstraße 11.
Buhse, Ida, nauczycielka, Dultzstraße 11.
Bullendorf, August, emeryt, Georgstraße 37.
Bullmann, Johann, kupiec, Zoppoterstraße 77.
Burau, Friedrich, s³u¿ba domowa, Pelonkerstraße 122.
Burchardt, Maria, robotnica, Zoppoterstraße 41.
Burchardt, Alexander, murarz, Ludolfinerstraße 27.
Burchardt, Aug., robotnik, Abbau Glettkau.
Burchardt, Martha, wdowa, Georgstraße 13.
Burchardt, Gerhard, urzêdnik bankowy, Georgstraße 13.
Burchardt, Paul, cieœla, Zoppoterstraße 37.
Burchardt, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 41.
Burczynski, Gregor, robotnik, Seestraße 94.
Burdenski, Wilhelm, krojczy, Seestraße 19.
Burdenski, Subert, murarz, Rosengasse 38.
Burgsdorf, Friedrich, rentier, Delbrückstraße 14.
Burger, Leopold, p³atnik (urzêdnik), Pelonkerstraße 34.
Busch, Rosalie, robotnik, Seekate 1.
Busch, Hulda, krawiec, Ludolfinerstraße 11.
Busch, Karl, cieœla, Conradshammer. Dorfstraße.
Busian, Fritz, malarz, Kaisersteg 36.
Busse, Udo, adwokat, Zoppoterstraße 76.
Buth, Adelheid, wdowa nauczycielka, Zoppoterstraße 64.
Büchler, Ida, wdowa, Köllner Chaussee 7.
Byczkowski, Anna, wdowa, Kaisersteg 26.
C

Carolus, Klara, wdowa, Bergstraße 1.
Carolus, Else, kasjerka, Bergstraße 1.
Carstensen, Jens, student architektury, Delbrückstraße 9.
Cämmerer, Elise, ogrodnik, Pelonkerstraße 121.
Casper, Olga, nauczycielka szko³y podstawowej, Delbrückstraße 17.
Chaahsen, Helene, rentierka, Georgstraße 35.
Ccoska, Jakob, robotnik, Am Markt 3.
Cesnik, Franz, akwizytor, Abbau Glettkau.
Chlechowitz, Otto, robotnik, Friedensschluß.
Chlechowitz, Otto, stolarz, Am Hasenwinkel 2.
Chmielecki, August, emerytowany nauczyciel, Georgstraße 8.
Chmielecki, Adelheid, nauczycielka, Georgstraße 8.
Chmielecki, Baleska, wdowa nauczycielka, Waldstraße 11.
Cieslinski, Johannes, emerytowany ksiêgowy, Klosterstraße 6.
Cislowski, Anton, robotnik, Seestraße 90.
Cierotzke, Leo, kolejarz, Dultzstraße 6.
Cirotzki, Marie, wdowa, Danzigerstraße 22.
Cirotzki, Joseph, woŸnica, Conradshammer. Sasperweg.
Citrin, Abraham, kupiec, Danzigerstraße 3.
Claahsen, Martin, rentier, Georgstraße 3.
Clahsen, Elisabeth, wdowa, Danzigerstraße 45 for Georgstraße.
Clechowitz, Jakob, nie podano zawodu, Danzigerstraße 45.
Cleemann, Hugo, dyrektor zarz¹dzaj¹cy, Zoppoterstraße 63.
Clemens, Anna, gospodyni domowa, Am Schloßgarten 19.
Conert, Ernst, emerytowany inspektor celny, Jahnstraße 23.
Conrad, Mathilde, emerytka, Elisenstraße 6.
Conrad, Elise, nauczycielka, Kronprinzenallee 13.
Cowalski, Ernst, kupiec, Jahnstraße 23.
Dr. Creutzburg, Herbert, syndyk, Bergstraße 4.
Creutzburg, Marie, wdowa, Bergstraße 4.
Croll, Lina, panna, Danzigerstraße 53.
Cwiklinski, Helene, wdowa, Am Karlsberg 17a.
Czachowski, Willy, w³aœciciel m³yna, Zoppoterstraße 4/5.
Czachowski, Hans, w³aœciciel m³yna, ZoppoterStraße 73.
Czachowski, Klara, rentierka, Schefflerstraße 8.
Cylkowski, Josefine, rentierka, Delbrückstraße 15.
Czapp, Anton, robotnik, Zoppoterstraße 47.
Czapp, Johann, robotnik, Am Hasenwinkel 5/6.
Czapiewski, Johannes, rentier, Paulastraße 7.
Czesinski, Anna, w³aœciciel firmy, Kirchenstraße 3.
Czibrowski, Julius, garncarz, Abbau Glettkau.
Czibrowski, Otto, murarz, Abbau Glettkau.
Czibrowski, Ludwig, œlusarz, Pelonkerstraße 132a.
Czolbe, Erich, kupiec, Danzigerstraße 49.
Czolbe, Laura, wdowa, Danzigerstraße 49.
Czuba, Paul, robotnik kolejowy, Bergstraße 8.
Czwicklinski, Helene, prasowaczka, Georgstraße 39.


D

Dadda, Franziska, wdowa, Ludolfinerstraße 28a.
Daehnke, Theodor, rentier, Zoppoterstraße 69.
Dahlmann, Math , wdowa, Bergstraße 7.
Dahlmann, Malwine, rentierka, Am Markt 12.
Dahlmann, Richard, kupiec, Am Schloßgarten 25.
Dahms, Paul, robotnik, Ernsttal 2.
Dahsler, Hans, bankier, Danzigerstraße 20.
Dalisda, Mathilde, wdowa, Zoppoterstraße 63.
Dalisda, Franz, mistrz k¹pieli, Kronprinzenallee 10.
Baron von der Damerau, gen. von Dambrowski, Iwan, historyk, duchowny, Kirchenstraße 18.
Damisch, Wilhelm., wdowa, Bahnhofstraße 3.
Dams, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 17.
Damps, Paul, nauczyciel, Delbrückstraße 18.
Damps, Franz, czeladnik, Danzigerstraße 50.
Damps, Franz, szewc, Danzigerstraße 50.
Damps, Mathilde, praczka, Danzigerstraße 50.
Damps, Josef, robotnik, Danzigerstraße 50.
Damps, Joh., kowal, Danzigerstraße 51.
Damps, Franz, szewc, Conradshammer. Dorfstraße.
Damps, Franz, inwalida, Conradshammer. Dorfstraße.
Damps, Martha, krawcowa, Conradshammer. Dorfstraße.
Damson, Adolf, in¿ynier, Waldstraße 8.
Dan, Hedwig, dyrektorka szko³y, Kronprinzenallee 13.
Dannehl, Emilie, wdowa, Conradshammer. Dorfstraße.
Dannehl, Willy, ogrodnik, Conradshammer. Dorfstraße.
Dannenfeldt, Otto, dyrektor banku, Georgstraße 36.
Dantziger, Karl, kupiec, Zoppoterstraße 76.
Dargaß, Leo, œlusarz, Pelonkerstraße 114.
Dargel, Stephan, asystent malarza, Ludolfinerstraße 14.
Daschke, Johannes, robotnik, Ladestraße 1.
Daschke, Jakob, robotnik, Dorfstraße 11.
Daschke, Paul, czeladnik, Glettkau. Lange Kate.
Daus, Eduard, majster malarz, Kronprinzenallee 5.
Daust, Klara, wdowa, Dultzstraße 3.
Daust, Berta, pracownik biurowy, Dultzstraße 3.
Daust, Else, pracownik biurowy, Dultzstraße 3.
Davidsohn, Otto, robotnik, Pelonkerstraße 125.
Delasse, Marie, wdowa, Danzigerstraße 12.
Dein, Helene, wdowa, Rosengasse 10.
Dein, Leo, robotnik, Rosengasse 10.
Delleske, Gustav, utrzymanie prywatne, Waldstraße 7.
Delitscher, Manelius, asystent celny w stanie spoczynku, Dultzstraße 3.
Delke, Johanna, wdowa, Pelonkerstraße 133a.
Delke, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 29.
Dellke, Otto, murarz, Rosengasse 8.
Dellke, Max, majter gminny, Jahnstraße 25.
Delrieux, Adam, kupiec, Ottostraße 3.
Demolski, Sophie, wdowa, Am Karlsberg 19.
Demski, Alma, wdowa, Georgstraße 16.
Demski, Mathilde, krawiec, Kirchenstraße 10.
Demps, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 15c.
Demps, Martin, robotnik, Ludolfinerstraße 18.
Demps, August, stra¿nik, Ludolfinerstraße 9a.
Dempz, Klara, robotnik, Rosengasse 33.
Dempz, Johann, woŸnica, Zoppoterstraße 31a.
Dempz, Xavcr, robotnik, Kirchenstraße 3.
Denantkomski, Johann, emerytowany urzêdnik, Kaisersteg 28.
Dentler, Walter, leœnik, Pelonkerstraße 121.
Derks, Eduard, mistrz kowalski, Danzigerstraße 56.
Dernow, Robert, aptekarz, Gartenstraße 1.
Derowski, Stanislaus, robotnik, Delbrückstraße 4.
Derowski, Stanislaus, szewc, Delbrückstraße 4.
Derowski, Leo, pomicnik handlowy, Delbrückstraße 4.
Derowski, August, cieœla, Delbrückstraße 4.
Derowski, Klara, kantorzystka, Delbrückstraße 4.
Detmers, Eugen, kupiec, Am Markt 6.
Dettlaff, Wally, pracownik bankowy, Lessingstraße 27.
Deuble, Oskar, urzêdnik stoczniowy, Pelonkerstraße 1.
Deuse, Paul, kupiec, Kirchenstraße 10.
Dicke, Hedwig, robotnica, Ludolfinerstraße 5.
Dieck, Konrad, architekt, Danzigerstraße 4.
Dieck, Otto, kupiec, Georgstraße 21.
Dieckert, Amalie, rentierka, PaulaStraße 4.
Dieckert, Franz, rolnik, Paulastraße 4.
Dieckert, Gustav, starszy nauczyciel w stanie spoczynku, Paulastraße 4.
Dieckert, Anna, nauczyciel gry na fortepianie, Paulastraße 4.
Diesend, Johanna, rentierka, Georgstraße 9.
Dill, Ernst, pomicnik (kandydat) zwrotniczego, Schefflerstraße 10.
Dingler, Wilhelm, posterunkowy, Danzigerstraße 50.
Dirks, Hermann, robotnik, Zoppoterstraße 46.
Dittmann, Wilhelm, stra¿nik kolejowy w stanie spoczynku, Albertstraße 5.
Dietrich, Erich, robotnik, Rosengasse 6.
Dietrich, Elisabeth, wdowa, Rosengasse 6.
Dirschauer, Hermann, krojniczy, Winterbergstraße 11.
Dittmar, Hulda, emerytowana nauczycielka, Kronprinzenallee 13.
Dix, Auguste, rentierka, Am Schloßgarten 7.
Dobbrow, Else, ksiêgowa, Kaisersteg 3.
Dobrinske, Richard, rolnik, Köllner Chaussee 1.
Doebel, Hermann, sekretarz leœny, Am Markt 21.
Doeinck, Eugen, asystent wszko³y wy¿szej w stanie spoczynku, Delbrückstraße 12.
Doerck, Maria, utrzymanie prywatne, Köllner Chaussee 6.
Doerke, Josepha, rentierka, Danzigerstraße 12.
Doerks, Gustav, celnik, Danzigerstraße 6.
Doerks, Johann, majster kowalski, Danzigerstraße 6.
Doerks, Artur, rzeŸnik, Danzigerstraße 52.
Doertsen, Gustav, emerytowany nauczyciel, Paulastraße 5.
v. Domarus, Margarete, wdowa po kapitanie, Albertstraße 5.
Dombrowski, Auguste, wdowa, Zoppoterstraße 70.
Dombrowski, Elfriede, stenotypistka, ZoppoterStraße 70.
Dombrowski, Charlotte, ksiêgowa, Zoppoterstraße 70.
Dombrowski, Bruno, Volont, Zoppoterstraße 70.
Dombrowski, Bernhard, kolejarz, Mühlenhof.
Dombrowski, Auguste, wdowa, Mühlenhof.
Dombrowski, Franz, stoczniowiec, Mühlenhof.
Dombrowski, Karl, eerytowany nauczyciel i organista, Klosterstraße 6.
Dompke, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 26.
Domnick, Heinrich, Landwirtschaft Volonteur, Bergstraße 6.
Domnick, Friedrich, rentier, Bergstraße 6.
Domroese, Walter, starszy sekretarz, Georgstraße 9.
Domroese, Bertha, wdowa, Georgstraße 9.
Domroese, Elise, wdowa, Delbrückstraße 12.
Donath, Richard, robotnik, Ludolfinerstraße 26.
Donath, Elira, krawiec, Ludolfinerstraße 26.
Dominierski, Anton, robotnik, Zoppoterstraße 48.
Donimierski, Johann, robotnik, Jahnstraße 15.
Dorlowski, August, robotnik, Am Markt 3.
Dorlowski, Albert, robotnik, Ludolfinerstraße 2.
Dorn, Rosalie, wdowa, Ludolfinerstraße 8.
Dorsch, Marie, wdowa, Am Hasenwinkel 7.
Dorschfeldt, Albert, kupiec, Zoppoterstraße 77.
Dosch, Johann, w³aœciciel domu, Ludolfinerstraße 12a.
Dost, Frieda, pani, Danzigerstraße 49.
Döhring, Eugen, komiwoja¿er, Georgstraße 8.
Döhring, Paul, kolejarz, Am Markt 1.
Döhring, Albert, robotnik, Zoppoterstraße 37.
Doering, Bruno, kelner, Bergstraße 5.
Döring, Albert, Dreh., Kaisersteg 26.
Döring, Ernst, podmajster ciesielski, Pelonkerstraße 8.
Döring, Oskar, inwalida, Dultzstraße 6.
Döring, Franziska, inwalidka, Seestraße 2.
Döring, Berta, wdowa, Ludolfinerstraße 15a.
Döring, August, robotnik, Zoppoterstraße 59.
Drabandt, Marie, gospodyni, Schäferetweg 1/2.
Draheim, Waldemar, adwokat, Zoppoterstraße 66a.
Dreist, Ernst, dyrektor, Conradshammer. Erztehungsanstalt.
Drewing, Karl, Versicherungs Bankvorsteher, Danzigerstraße 53.
Drews, Walter, kupiec, Danzigerstraße 20.
Driedger, Adolf, rentier, Kronprinzenallee 3.
Drochner, Horst, kupiec, Bergstraße 7.
Drochner, Meta, wdowa po adwokacie, Bergstraße 7.
Dresler, Ida, rentierka, Jahnstraße 13.
Dreßler, Anna, dama domu w stanie spoczynku, Kronprinzenallee 13.
Dreßler, Emma, pedagog w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Drews, Franz, w³aœciciel, Pelonkerstraße 54.
Drews, Edmin, robotnik, Rosengasse 10.
Drews, Pauline, rentierka, Pelonkerstraße 132.
Drews, Johann, portier, Kaisersteg 2.
Drews, Rudolf, robotnik, Ludolfinerstraße 19.
Drews, Hugo, rentier, Dorfstraße 7.
Drews, Rudolf, robotnik, Zoppoterstraße 36.
Dreyer, Theofil, rolnik, Rosengasse 28.
Drzewicka, Eufemia, wdowa, Georgstraße 21.
Drzewicka, Ludwika, syudentka, Georgstraße 21.
Drzewieci, Alexandro, restaurator, Zoppoterstraße 11.
Drzewieci, Franz, w³aœciciel hotelu, Zoppoterstraße 11.
Duckstein, Berta, wdowa, Ludolfinerstraße 9.
Duckstein, Elisabeth, krawiec, Ludolfinerstraße 9.
Dubeck, Edmund, nauczyciel szko³y podstawowej, Waldstraße 4.
Dull, John, pomicnik (kandydat) zwrotniczego, Schefflerstraße 10.
Dunst, Emma, wdowa, Delbrückstraße 18.
Dunst, Anton, murarz, Abbau Glettkau.
Dunst, Albert, woŸnica, Pelonkerstraße 124.
Dürbaum, Otto, architekt, Bahnhofstraße 3a.
Duwensa, Anna, prowadz¹ca dom dziecka, Kaisersteg 32.


E

Ebert, Otto, sekretarz okrêgowy, Kaisersteg 29.
Ebert, Johannes, kupiec, Georgstraße 21.
Ebel, Auguste, wdowa po pastorze, Danzigerstraße 44.
Eberbein, Ferdinand, robotnik, Abbau Glettkau.
Ecke, Wilh., asystent kolejowy w stanie spoczynku, Paulastraße 3.
Edert, Karl, ogrodnik, Saltzmannstraße 2.
Edstaedt, Paul, kupiec, Am Schloßgarten 26.
Edstaedt, Rudolf, pomicnik handlowy, Danzigerstraße 52.
Edelmann, Heinz, student szko³y wy¿szej, KronprinzAllee 11.
Edler, Wilhelm, czeladnik stolarz, Georgstraße 5.
Eggert, Otto, robotnik, Zoppoterstraße 29.
Ehlers, Auguste, rentierka, Georgstraße 22.
Eich, Anna, wdowa, Delbrückstraße 11.
Eich, Arthur, stolarz, Dultzstraße 6.
Eich, Oskar, asystent malarza, Dultzstraße 6.
Eickof, Hugo, Zivilangestellter der Abw. Intendantur Danzig, Am Schloßgarten 26.
Etchholtz, Paul, budowniczy, Pelonkerstraße 116.
Eichholz, Paul, mistrz maszyn drukarskich, Zoppoterstraße 58.
Eichholz, Theodor, zecer, Zoppoterstraße 31a.
Eichholz, Franziska, robotnica, Zoppoterstraße 32.
Eichholz, Agnes, handlarz, Zoppoterstraße 32.
Eichmann, Elfriede, pani, Kaisersteg 38.
Eichmann, Elfriede, nauczycielka, Kaisersteg 38.
Eicke, Siegfr., student, Georgstraße 24.
Eichstaedt, Olga, rentierka, Pelonkerstraße 127.
Eisenack, Antonie, rentierka, Albertstraße 7.
Eitner, Klara, wdowa po pastorze, Jahnstraße 20.
Elas, Andreas, robotnik, Pelonken. 7. Hof.
Ellerwald, Hermann, rentier, Bergstraße 4.
Eller, Helene, wdowa, Zoppoterstraße 63.
Ellessen, Berta, krawcowa, Zoppoterstraße 8.
Elfert, David, utrzymanie prywatne, Steinstraße 1.
Elmenthaler, Elisabeth, wdowa po pastorze, Albertstraße 4.
Elsner, Johs., fryzjer, Jahnstraße 1.
Ellwart, August, robotnik, Ludolfinerstraße 20.
Ellwart, Johann, robotnik, Pelonkerstraße 55.
Ellwart, Änton, robotnik, Zoppoterstraße 35.
Elsner, Käthe, rentierka, Danzigerstraße 44.
Elter, Hermann, stolarz, Zoppoterstraße 37.
Engel, Arnold, urzêdnik, Delbrückstraße 18.
Engelberg, Fritz, cukiernik, Am Markt 10/11.
Engelberg, Marie, wdowa, Am Markt 21.
Engels, Peter-Heinrich, nauczyciel w stanie spoczynku, Georgstraße 6.
Engels, Emmy, wdowa, Ottostraße 5.
Engler, Clara, emerytowana nauczycielka, Kronprinzenallee 13.
Engler, Margarete, wdowa, Conradshammer. Dorfstraße.
Engler, Julian, robotnik, Ludolfinerstraße 15a.
Engler, Einma, w³aœcicielka domu, Ludolfinerstraße 3.
Ennulat, Adolf, emerytowany nauczyciel szko³y podstawowej, Jahnstraße 20.
Entz, Arthur, rentier, Danzigerstraße 4.
Epp, Max, pracownik telegraficzny, Danzigerstraße 49.
Erasmus, Eugen, rentier, Elisenstraße 5.
Erasmus, Richard, pomicnik handlowy, Elisenstraße 5.
Erdmann, Max, rentier, Paulastraße 6.
Erler, Karl, kasjer, Kirchenstraße 6.
Ernst, Hans, ortopeda, Georgstraße 17.
Esau, Adolf, rentier, Bahnhofstraße 9.
Ewald, Johannes, hydraulik, Pelonkerstraße 127.
Ewald, Mathilde, wdowa po urzêdniku, Danzigerstraße 12.
Ewald, Adolf, cieœla, Steinstraße 2.
Ewald, Anna, wdowa, Rosengasse 7.
Ewald, Franz, robotnik, Rosengasse 10.
Ewald, Marie, kantorzystka, Seestraße 12.
Ewald, Paul, cieœla, Seestraße 12.
Ewelt, Louise, krawiec, Zoppoterstraße 59.
Ewert, Bruno, redaktor, Pelonkerstraße 10.
Ewert, Eugen, nauczyciel, Lessingstraße 21.
Ewert, Lina, utrzymanie prywatne, Am Karlsberg 17a.
Faehnrich, Amalie, wdowa, Pelonkerstraße 13.


F

Faehnrich, Amalie, wdowa, Pelonkerstraße 13.
Fährmann, Johannes, cieœla, Zoppoterstraße 11.
Fährmann, Anna, wdowa, Albertstraße 6.
Falk, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 2.
Falk, Karl, robotnik, Ludolfinerstraße 2.
Falk, Anton, konduktor, Ludolfinerstraße 2.
Falliner, Viktor, celnik, Goethestraße 7.
Fast, Georg, kupiec, Am Markt 10/11.
Fast, Elsab., wdowa, Am Markt 10/11.
Fast, Peter, rentier, Pelonkerstraße 16.
Fast, Walter, w³aœciciel m³yna, Georgstraße 24.
Fast, Ernst, kupiec, Heimstätte 9.
Fast, Jakob, ko³odziej, Pelonkerstraße 117.
Federau, Wolfgang, pracownik biurowy, Heimstätte 1.
Federau, Friedrich, emerytowany nauczyciel, Bahnhofstraße 3.
Federau, Lilly, nauczycielka, Kaisersteg 16.
Federau, Hella, urzêdnik pocztowy, Kaisersteg 16.
Federau, Paul, brygadzista zak³adu, Kaisersteg 16.
Fedder, Gustav, karczmarz, Köllner Chaussee 1.
Fedder, Martha, wdowa, Pelonkerstraße 132a.
Fedder, Rosalie, wdowa, Pelonkerstraße 12a.
Fedder, Alexander, nauczyciel, Pelonkerstraße 12a.
Fehlauer, Christiana, asystentka biurowa, Pelonkerstraße 23.
Fehlauer, Louise, wdowa, Pelonkerstraße 23.
Fehlauer, Toni, wdowa po kapitanie, Steinstraße 2.
Feldtkeller, Erich, porucznik (genera³) w stanie spoczynku, Bergstraße 18.
Feldner, Friedrich, kupiec, Pelonkerstraße 135.
Ferch, Marie, wdowa, Delbrückstraße 16.
Ferkau, Hans, pomocnik pocztowy, Ludolfinerstraße 17.
Ferkau, Friedrich, robotnik, Ludolfinerstraße 17.
Fett, Theodor, mistrz szewski, Georgstraße 4.
Fett, Rosalie, wdowa, Pelonkerstraße 133a.
Fibelkorn, Martha, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Ficht, Karl, starszy sekretarz w stanie spoczynku, Bergstraße 8.
Ficht, Agnes, urzêdnik pocztowy, Bergstraße 8.
Ficht, Alfred, kupiec, Jahnstraße 19.
Fieberg, Magdalene, wdowa, Pelonkerstraße 14.
Fieguth, Heinrich, Altsitzer, Bergstraße 7.
Fieguth, Helene, kasjerka, Am Markt 7.
Fierke, Karl, kupiec, Danzigerstraße 10/11.
Fietkau, Elise, urzêdniczka bankowa, Dultzstraße 4.
Fietkau, Heinrich, rentier, Conradshammer. Sasperweg.
Fietkau, Fritz, najemca, Conradshammer. Sasperweg.
Filzek, Georg, œlusarz, Danzigerstraße 10/11.
Findeisen, Max, kapitan w stanie spoczynku, Schillerstraße 1.
Finkelstein, Alexander, dyplomowany in¿ynier, Kronprinzenallee 6.
Fiscal, Max, emeryt, Kronprinzenallee 6.
Fisch, Anna, starsza pielêgniarka, Lessingstraße 5.
Fischer, Albert, celnik, Zoppoterstraße 66a.
Fischer, Friedrich, profesor dr in¿ynier, Lessingstraße 27.
Fischer, August, handlarz papierem, Kirchenstraße 5.
Fischer, Anna, siostra diakonisa, Kirchenstraße 7.
Fischer, Gertrud, dostawczyni, Danzigerstraße 53.
Fischmann, Samuel, kupiec, Danzigerstraße 3.
Flatow, Erdmann, Kutcher, Kronprinzenallee 11.
Flegel, Theodor, sekretarz telegraficzny, Blücherstraße 10.
Flemming, Karl, malarz, Pelonkerstraße 52.
Flemming, Johann, robotnik, Pelonkerstraße 51.
Flemming, Paul, asystent biura, Pelonkerstraße 12.
Flenner, Josef, Werkmeister, Georgstraße 34.
Flindt, Rosamunde, rentierka, Waldstraße 10.
Fluhs, Andreas, in¿ynier, Albertstraße 1.
Fenske, Gustav, mistrz k¹pieli, Glettkau. Dorfstraße 15.
Feymann, Israel, kupiec, Bahnhofstraße 3a.
Fopke, Jakob, robotnik, Ludolfinerstraße 28a.
Forner, Karl, robotnik, Zoppoterstraße 11.
Forstreuter, Boto, rentier, Winterbergstraße 10.
Fox, Anton, pomocnik, Am Markt 7.
Fox, Theodor, w³aœciciel hotelu, Glettkau. Brösenerstraße 1.
v. Foelkersamb, Hans, emeryt, Bergstraße 8.
Förster, Paul, pomicnik handlowy, Delbrückstraße 4.
Formahl, Johann, robotnik, Mühlenhof.
Formella, Johann, kolejarz, Ludolfinerstraße 15.
Formella, Franz, robotnik, Seestraße 94.
Formella, Leo, kolejarz, Dultzstraße 6.
Formella, Antonie, wdowa, Dultzstraße 6.
Franke, Lisbeth, urzêdniczka bankowa, Am Schloßgarten 21.
Frankowski, Willi, ksiêgowy, Zoppoterstraße 76.
Frankenstein, Nikolaus, nauczyciel w stanie spoczynku, Albertstraße 7.
Franz, Otto, kupiec, Ludolfinerstraße 2.
Franz, Harry, kupiec, Jahnstraße 1.
Franzke, Max, asystent podatkowy, Delbrückstraße 18.
Franzke, Paul, kupiec, Delbrückstraße 4.
Frauenstein, Rudolf, kupiec, Jahnstraße 22.
Frede, Kari, rentier, Ludolfinerstraße 4.
Freiberg, Johann, listonosz w stanie spoczynku, Zoppoterstraße 30.
Freiheit, Hermann, fryzjer, Zoppoterstraße 9.
Frenzel, Mila, emerytowana nauczycielka seminarium, Kronprinzenallee 13.
Frenzel, Eugen, kupiec, Jahnstraße 4.
Fretwurst, Ludwig, kupiec, Schillerstraße 7.
Freiger, Gustav, gospodyni domowa, Pelonken. 7. Hof.
Freiger, Franz, murarz, Ludolfinerstraße 27.
Freiger, Marianna, wdowa, Ludolfinerstraße 28a.
Freytag, Gustav, handlarze t³uszczami, Am Markt 8.
Freytag, Willy, in¿ynier, Am Schloßgarten 11.
Freytag, Helene, emerytowana nauczycielka, Kronprinzenallee 13.
Freytag, Lucie, udzia³owiec, Bergstraße 4.
Friedrich, Rudolf, g³ówny ogrodnik, Georgstraße 18.
Friedrich, Franziska, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Friedrich, Otto, najemca, Conradshammer. Dorfstraße.
Friese, Ernst, aptekarz, Am Markt 21.
Friese, Klara, wdowa po leœniczym, Delbrückstraße 16.
Friese, Marie, panna, Delbrückstraße 16.
Frischbutter, Fritz, skarbnik gminy, Jahnstraße 5.
Fritzen, Arthur, redaktor, Schefflerstraße 5.
Frommann, Walter, mistrz rzeŸnicki, Am Markt 2.
Frommann, Hermann, rzeŸnik, Am Markt 9.
Frommann, Heinrich, mistrz rzeŸnicki, Am Markt 9.
Frommann, Ernst, kupiec, Am Markt 9.
Fröhlich, Auguste, wdowa, Rosengasse 5.
Fröhlich, Ida, Stütze, Pelonkerstraße 25.
Frowerk, Anna, rentier, Kaisersteg 2.
Fröse, Marie, rentierka, Jahnstraße 4.
Fuchs, Georg, urzêdnik bankowy, Jahnstraße 20.
Füllbrandt, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 47.
Füllbrandt, Theodor, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Funk, Albert, murarz, Ludolfinerstraße 27.


G

Gabe, Adolf, robotnik, Conradshammer. Sasperweg.
Gabe, Karl, inwalida, Abbau Glettkau.
Gabe, Paul, robotnik, Abbau Glettkau.
Gabe, August, robotnik, Abbau Glettkau.
Gabe, Gertrud, robotnik, Abbau Glettkau.
Gabriel, Leopold, nauczyciel szko³y podstawowej w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 128.
Gädtke, Johannes, pedagog, Kronprinzenallee 13.
Gaedtke, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 21.
Gährke, August, robotnik, Pelonkerstraße 12a.
Gaidowski, Anton, kupiec, Georgstraße 3.
Galla, Martin, posterunkowy, Ludolfinerstraße 9a.
Gallasch, Käthe, wdowa, Kronprinzenallee 2.
Galicki, Johann, rentier, Am Schloßgarten 9.
Galicki, Josef, karczmarz, Am Schloßgarten 9.
Ganguin, Kurt, œlusarz, Conradshammer. Sasperweg.
Ganwindt, Adeline, wdowa, Pelonkerstraße 16.
Garbe, Elise, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹, Ottostraße 6.
Gardemin, Richard, Geh. Reg.-Rat, Zoppoterstraße 76.
Gardemin, Berta, wdowa, Georgstraße 23.
Gardemin, Fedor, przedstawiciel bankowy, Georgstraße 23.
Garzke, Karl, murarz, Seestraße. Neubau.
Garzke, Johannes, œlusarz, Seestraße. Neubau.
Gast, Emil, pracownik budowlany, Pelonkerstraße 12a.
Gast, Johann, robotnik, Rosengasse 33.
Gast, Karl, robotnik, Rosengasse 33.
Gaul, Kurt, g³ówny przedstawiciel, Danzigerstraße 53.
Gawlich, Karl, leœniczy, Zoppoterstraße 58.
Gedanzig, Paul, urzêdnik s¹dowy w stanie spoczynku, Ludolfinerstraße 8.
Gegusch, Elisabeth, Kranfenchwest., Jahnstraße 26.
Gehrmann, Berta, nauczyciel, Jahnstraße 1.
Gehrke, Helene, wdowa, Zoppoterstraße 69.
Gehring, Eduard, mistrz œlusarski, Kirchenstraße 9.
Geist, Otto, korespondent, Zoppoterstraße 64.
Geißler, H., w³aœciciel apteki, Am Schloßgarten 12.
Geisler, Lucie, wdowa, Jahnstraße 19.
Geisler, Helene, nauczycielka œpiewu, Jahnstraße 19.
Gellwitzki, Oskar, urzêdnik bankowy, Danzigerstraße 46.
Gensch, Albert, mistrz k¹pieli, Zoppoterstraße 57.
Gensch, Max, urzêdnik gminny, Zoppoterstraße 57.
Gerasch, Leopold, starszy urzêdnik miejski, Am Karlsberg 18.
Gerhardt, Luise, utrzymanie prywatne, Delbrückstraße 17.
Gehrke, Wally, pani, Danzigerstraße 45.
Georges, Laura, wdowa, Kirchenstraße 10.
Gerra, Bernh., nauczyciel, Kirchenstraße 18.
Gerstler, Walter, nie podano zawodu, Kaisersteg 45.
Gerlach, Karl, elektryk, Pelonkerstraße 132a.
Gerick, Paul, pomocnik pocztowy, Danzigerstraße 47.
Gerick, Max, cukiernik, Danzigerstraße 47.
Gerick, Emilie, wdowa, Danzigerstraße 47.
Gerick, Charlotte, kantorzystka, Danzigerstraße 47.
Gerick, Arthur, rymarz, Delbrückstraße 18.
Gerschke, Paul, dyrektor banku, Rosengasse 12.
Gerschke, Paul, rzeŸnik, Danzigerstraße 53.
Gestewitz, Marta, pani, Zoppoterstraße 7.
Gestrich, Louis, gajowy w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 15.
Gestrich, Walter, ogrodnik, Pelonkerstraße 15.
Gibba, Bruno, rentier, Jahnstraße 1.
Gibaer, Emma, wdowa, Heimstätte 4.
Giese, Franz, emerytowany sier¿ant ¿andarmerii, Kaisersteg 29.
Gtesewatrowski, Johann, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Giesler, Wilhelmine, wdowa, Ludolfinerstraße 18.
Giesler, Robert, cieœla, Ludolfinerstraße 28b.
Girnus, Elisabeth, wdowa nauczycielka, Georgstraße 19.
Girod, Wendt, rentier, Kronprinzenallee 1.
Glabitt, Herbert, kupiec, Georgstraße 23a.
Glambiewski, Anna, wdowa, Ludolfinerstraße 24.
Glaser, Marta, sprzedawczyni, Steinstraße 2.
Glaser, Kurt, wolontariusz, Steinstraße 2.
Glaubitz, Palesta, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Glewwe, Laura, wdowa, Bergstraße 10.
Glintecke, Franz, urzêdnik, Dultzstraße 5.
Glienicki, Josef, urzêdnik bankowy, Zoppoterstraße 69.
Glodde, Gustav, karczmarz, Conradshammer. Dorfstraße.
Glombiowski, Josef, ko³odziej, Zoppoterstraße 4/5.
Glonke, Johann, robotnik, Zoppoterstraße 39.
Gniske, Emil, stolarz, Georgstraße 4.
Godlewski, Paul, czeladnik murarski, Ludolfinerstraße 2.
Goerig, Josef, nauczyciel szko³y podstawowej, Waldstraße 11.
Goergens, Auguste, utrzymanie prywatne, Dultzstraße 11.
Goergens, Emma, utrzymanie prywatne, Dultzstraße 11.
Goergens, Ida, utrzymanie prywatne, Dultzstraße 11.
Goerke, Gertrud, pracownica sprz¹taj¹ca, Delbrückstraße 11.
Goering, Herbert, kupiec, Ottostraße 5.
Golninski, Josef, rentier, Ludolfinerstraße 7.
v. der Goltz, Gertrud, Besiberin d. Erholungsheims, Lessingstraße 30.
Gomoll, Albert, listonosz, Waldstraße 2.
Gombiewsti, Franz, robotnik, Kaisersteg 27.
Goldbach, Else, stenotypistka, Pelonkerstraße 60.
Goldbach, Erich, kupiec, Pelonkerstraße 60.
Gora, Bernhard, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Goralczyk, Michael, garncarz, Am Schloßgarten 10.
Gorczyczewski, Walter, lotlarz, Zoppoterstraße 50.
Gorsch, Anastasia, utrzymanie prywatne, Pelonkerstraße 1.
Gosch, Josef, robotnik, Am Hasenwinkel 3/4.
Gosse, Johanna, rentierka, Delbrückstraße 6.
Gosse, Biul, kupiec, Delbrückstraße 6.
Gothe, Alena, siostra, Am Karlsberg 3.
Gottschewski, Paul, urzêdnik s¹dowy, Lessingstraße 29.
Gottschewski, Albert, podnajemca mleczrni, Am Markt 3.
Göring, Peter, emerytowany major, w³aœciciel ziemski, Bergstraße 7.
Götz, Bruno, asystent biurowy, Danzigerstraße 20.
Grabinski, Marie, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 11.
Grabinski, Johann, robotnik, Abbau Glettkau.
Grabinski, Martha, robotnik, Abbau Glettkau.
Grabinski, Gertrud, robotnica, Glettkau. Dorfstraße 11.
Grabinski, Karl, inwalida, Abbau Glettkau.
Grabinski, Gustav, robotnik, Abbau Glettkau.
Grabowski, Christine, pielêgniarka, Georgstraße 15.
Grabowski, Erich, ksiêgowy, Bahnhofstraße 7.
Grabowski, Gertrud, opiekun, Delbrückstraße 13.
v. Grabowski, Henriette, wdowa, Pelonkerstraße 32.
v. Grabowski, Gertrud, Modist., Pelonkerstraße 32.
Grabosch, Lina, emeryt, Delbrückstraße 4.
Grabosch, Rudolf, Regierungsbürobiätar, Delbrückstraße 18.
Grage, Ferdinand, komrnik skarbowy, Am Schloßgarten 14.
Gräntz, Anna, opiekun, Kronprinzenallee 13.
Graw, Martha, utrzymanie prywatne, Ottostraße 3.
Graemer, Arthur, Weichersteller, Schefflerstraße 11.
Graemer, Friedrich, urzêdnik kolejowy, Schefflerstraße 11.
Graeske, Johann, kasjer, Rosengasse 23.
Graf, Kunigunde, rentierka, Pelonkerstraße 3a.
Graff, Otto, kupiec, Danzigerstraße 52.
Gralewski, Johannes, nauczyciel w placówce, Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Gratz, Klara, w³aœcicielka domu, Waldstraße 8.
Grapentin, Albert, pracownik telegraficzny, Friedensschluß.
Grapinski, Karl, robotnik, Pulvermühle.
Grau, Julie, wdowa, Ottostraße 6.
Grau, Margarete, sprzedawczyni, Ottostraße 6.
Groeschke, Johanna, wdowa, Albertstraße 7.
Grenkowski, August, murarz, Rosengasse 9.
Grenkowski, Paul, inwalida, Am Schloßgarten 10.
Grenkowitz, Wladislaus, stra¿nik, Friedensschluß.
Griese, Alfred, w³aœciciel, Zoppoterstraße 66.
Griesert, Marimilian, majster kolejowy w stanie spoczynku, Delbrückstraße 17.
Groenkowski, Albert, murarz, Ludolfinerstraße 14b.
Grohte, Luise, rentierka, Jahnstraße 3.
Grohs, Heinrich, ekspedient, Jahnstraße 14.
Grohs, Kurt, ogrodnik, Ludolfinerstraße 3a.
Grohs, Erich, ogrodnik, Ludolfinerstraße 3a.
Groll, Otto, Amtsbote, Bahnhofstraße 5.
Gromann, Littmann, kupiec, Am Schloßgarten 21.
Gronau, Franz, inwalida, Am Hasenwinkel 7.
Gronau, Johann, rybak, Glettkau. Dorfstraße 6.
Groneberg, Ernst, Müller, Seestraße 11.
Gronkowski, Michael, w³aœciciel domu, Am Hasenwinkel 1.
Gronkowski, Klara, asystentka, Danzigerstraße 3.
Gronowski, Kasimir, stenotypistka, Bergstraße 11.
Grosse, Reinhold, urzêdnik, Paulastraße 8.
Gosser, Marie, wdowa, Paulastraße 3.
Groß, Otto, kupiec, Delbrückstraße 13.
Groß, Henriette, wdowa, Zoppoterstraße 31.
Großkopf, Helene, ogrodnik, Conradshammer. Dorfstraße.
Großkopf, Karl, kupiec, Conradshammer. Dorfstraße.
Großmann, Anton, robotnik, Seekate 1.
Grunau, Erich, student architektury, Am Schloßgarten 14.
Grubba, August, robotnik, Zoppoterstraße 41.
Grubba, Robert, stra¿nik, Danzigerstraße 51.
Grubba, Emil, robotnik, Klosterstraße 6.
Grubba, Therese, wdowa, Pelonkerstraße 4.
Grubba, Hedwig, stenotypistka, Pelonkerstraße 4.
Gruber, Georg, w³aœciciel domu, Bergstraße 19.
v. Gruchalla, Valeska, rentierka, Zoppoterstraße 8.
v. Gruchalla, Margarete, urzêdniczka bankowa, Zoppoterstraße 8.
v. Gruchalla, Angela, urzêdnik telegraficzny, Zoppoterstraße 8.
v. Gruchalla, Josef, rentier, Georgstraße 17.
Grünberg, Johanna, wdowa po ksiêgowym, Ziethenstraße 3.
Grünheid, Gustav, konstruktor maszyn, Zoppoterstraße 31a.
Gruhlke, Paul, rze¿nik, Zoppoterstraße 7.
Grundt, Ernst, kupiec, Pelonkerstraße 56.
Grundmann, Paul, rolnik i furman, Seestraße 94.
Grunert, Luise, rentierka, Pelonkerstraße 54.
Grunst, Anna, wdowa, Klosterstraße 6.
Grunwald, Hugo, czeladnik œlusarski, Zoppoterstraße 29.
Grunwald, Emilie, robotnica, Zoppoterstraße 32b.
Grunwald, Anton, nauczyciel, Georgstraße 22.
Grünholz, Klara, rentierka, Georgstraße 23a.
Grünwald, Johann, dowódca plutonu w stanie spoczynku, Georgstraße 15.
Grzenkowitz, Josefine, wdowa, Zoppoterstraße 42.
Grzenkowitz, Helene, krawiec, Zoppoterstraße 42.
Grzenkowski, Johanna, wdowa, Am Hasenwinkel 1.
Grzenkowski, Franz, œlusarz, Am Hasenwinkel 1.
Grzenkowski, Auguste, wdowa, Pelonkerstraße 10.
Grzybowski, Franz, Staatsbahnrat, Pelonkerstraße 24.
Grzybowski, Franz, robotnik, Seestraße 94.
Guderian, Erich, muzyk, Pelonkerstraße 3a.
Gülsdorf, Louise, wdowa, Sasperweg.
Gülsdorf, Viktor, sekretarz kolejowy w stanie spoczynku, Sasperweg.
Gülsdorf, - Bruno, kupiec, Pelonkerstraße 16.
Gumprecht, Anna, wdowa, Georgstraße 12.
Gurski, Adalbert, majster wozów w stanie spoczynku, Kaisersteg 2.
Guth, Ottomar, nauczyciel, Jahnstraße 5.
Guttmann, Josef, nie podano zawodu, Kaisersteg 2.
Guttmann, August, czeladnik ko³odziejski, Danzigerstraße 51.
Gutkowski, Marie, wdowa, Delbrückstraße 10.
Gutkowski, Gertrud, sygnatariusz, Delbrückstraße 10.
Guzinska, Helene, gospodyni domowa, Hardenbergstraße 3.
Guzinska, Josefa, ksiêgowa, Hardenbergstraße 3.


H

Haack, Johannes, zarz¹dca stacji, Broskischerweg.
Haase, Heinrich, pracownik gazowni, Danzigerstraße 22.
Haberkant, Elise, wdowa, Kronprinzenallee 13.
Haber, Felix, mistrz rzeŸnicki, Zoppoterstraße 36.
Haber, Rudolf, mistrz rzeŸnicki, Ludolfinerstraße 6.
Haber, August, inwalida, Ludolfinerstraße 25.
Hackbarth, Christel, ogrodnik, Schloß.
Hackert, Paul, nauczyciel w stanie spoczynku, Georgstraße 22.
Haedrich, Wilhelm, radca naukowy, Jahnstraße 21.
Haeser, Hans, Dr. med., Georgstraße 33.
Haese, Otto, robotnik, Rosengasse 21.
Haegner, Erich, sekretarz kasy oszczêdnoœci, Am Schloßgarten 23.
Haehnel, Emma, rentierka, Delbrückstraße 12.
Hafke, Felix, woŸnica, Danzigerstraße 21.
Haffke, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 26.
Haffke, Franz, robotnik, Conradshammer. Dorfstraße.
Hagel, Hermann, œlusarz, Danzigerstraße 46.
Hagemann, Margarete, wdowa, Ludolfinerstraße 7.
Hagen, Hermann, kupiec, Am Schloßgarten 8.
Hahn, Franz, komisarz policji, Kirchenstraße 10.
Hahn, Erika, wdowa, Georgstraße 11.
Hahn, Bruno, mistrz œlusarski, Am Markt 1.
Hahn, Franziska, wdowa, Ludolfinerstraße 14b.
Hahn, Paul, murarz, Am Karlsberg 15a.
Hahn, Robert, starszy oficer, Kaisersteg 3.
Hain, Max, g³ówny ksiêgowy, Danzigerstraße 12.
Halba, Franz, g³ówny nauczyciel, Glettkau. Dorfstraße 5.
Hallmann, Franz, cieœla, Seestraße 2.
Hallmann, Julius, robotnik, Seestraße 2.
Hallmann, Jakob, inwalida, Seestraße 6.
Hallmann, Max, cieœla, Rosengasse 7.
Hallmann, Robert, mistrz szewski, Pelonkerstraße 1.
Hallmann, Johannes, robotnik, Pelonkerstraße 7a.
Hallmann, August, robotnik, Abbau Glettkau.
Hallmann, Joseph, mistrz szewski, Kirchenstraße 13.
Hallmann, Adolf, inwalida, Ludolfinerstraße 21.
Hallmann, Robert, robotnik, Danzigerstraße 50.
Hallmann, Erich, murarz, Ludolfinerstraße 19.
Hallmann, Johannes, murarz, Ludolfinerstraße 19.
Hallmann, Johanna, wdowa, Ludolfinerstraße 28.
Hallmann, Johann, pracownik socjalny, Friedensschluß.
Hamm, Maria, emerytowana nauczycielka, Kronprinzenallee 13.
Hammer, Gustav, malarz, Danzigerstraße 46.
Hammer, Konrad, asystent malarza, Danzigerstraße 46.
Hammerschmidt, Klothilde, rentierka, Zoppoterstraße 8.
Hamerski, Marian, Werstbuchführer a. D., Danzigerstraße 45.
Hampel, Otto, audytor, Delbrückstraße 2.
Handschuh, Karl - Valentin, prokurent, Am Schloßgarten 13.
Hannemann, Margarete, rentierka, Georgstraße 16.
Hannemann, Georg, rentier, Waldstraße 9.
Hannke, Amanda, panna, Heimstätte 1.
Hansen, Max, kupiec, Ernsttal 1.
Hansen, Johann, emeryt, Ottostraße 1.
Hannusch, Pauline, wdowa po komorniku, Danzigerstraße 12.
Hapke, Alerander, kupiec, Delbrückstraße 16.
Hapke, Auguste, rentier, Zoppoterstraße 56.
Hapke, Max, mistrz piekaraki, Kronprinzenallee 10.
Happel, Max, ksiêgowy, Dultzstraße 4.
Harder, Albert, fryzjer, Danzigerstraße 3.
Harder, Katharina, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹, Delbrückstraße 16.
Harder, Richard, robotnik, Seestraße 57.
Harder, Helene, rentierka, Georgstraße 10.
Harder, Hermann, cieœla, Am Hasenwinkel 3/4.
Harder, Max, murarz, Zoppoterstraße 71/72.
Harder, Hedwig, rentierka, Albertstraße 6.
Harder, Gustav, woŸnica, Glettkau. Dorfstraße 10.
Harder, Erich, œlusarz, Abbau Glettkau.
Harder, Eduard, robotnik, Abbau Glettkau.
Hardtmann, Elise, wdowa, Friedensstraße 10.
Hardtmann, Konrad, rolnik, Friedensstraße 10.
Hardtmann, Kurt, pomicnik handlowy, Friedensstraße 10.
Hardtmann, Siegwald, kapitan korwety, Kronprinzenallee 2.
Harig, Rudolf, rentier, Waldstraße 8.
Harkowski, Gertrude, krawiec, Ludolfinerstraße 7.
Harries, Heinrich, bednarz, Rosengasse 37.
Harries, Otto, pracownik drogerii, Rosengasse 37.
Harpp, Eugenie, pasmanteria, Am Markt 5.
Harwart, Bernhard, nauczyciel, Georgstraße 23a.
Harwart, Georg, in¿ynier, Dultzstraße 4.
Harwardt, Johanna, wdowa po wojnie, Conradshammer. Dorfstraße.
Hasemann, Berta, gospodyni domowa, Conradshammer. Dorfstraße.
Hasler, Auguste, utrzymanie prywatne, Rosengasse 6.
Haß, Gustav, Weichensteller 1. Kl., Delbrückstraße 15.
Hattorff, Minna, rentierka, Köllner Chaussee 6.
Häusler, Otto, w³aœciciel kina, Am Schloßgarten 11.
Haupt, Hermann, mistrz ciesielski, Zoppoterstraße 6.
Hauschild, August, Wallmeister, Ottostraße 4.
Hausding, Olga, wdowa po ksiêgowym, Zoppoterstraße 77.
Hausmann, Israel, kupiec, Jahnstraße 3.
Hausmann, Ferdinand, inspektor ds. kontroli, Delbrückstraße 7.
d'Haussonville, Helene, hrabina, Jahnstraße 16.
Havmann, Georg, utrzymanie prywatne, Georgstraße 2.
Hebel, Emilie, wdowa, Seestraße 6.
Hebel, Otto, pracownik telegraficzny, Seestraße 6.
Hebel, Hermann, pracownik telegraficzny, Seestraße 6.
Hebel, Josef, inwalida, Rosengasse 8.
Hebel, Dorotea, wdowa, Rosengasse 8.
Hebel, Anna, wdowa, Ludolfinerstraße 20.
Hebenbrock, Dietrich, Gendarmeriewachtmeister, Danzigerstraße 8.
Heberlein, Franz, Gerichtsvollz. a. D., Zoppoterstraße 10.
Hedendorf, Gustav, robotnik, Pelonkerstraße 9.
Hedendorf, Franz, robotnik, Am Hasenwinkel 1.
Hedendorf, Karl, robotnik, Rosengasse 31.
Hedendorf, Josef, starszy listonosz, Rosengasse 2.
Hedendorf, Leo, w³aœciciel firmy, Rosengasse 2.
Hedendorf, Albert, pomicnik handlowy, Rosengasse 2.
Hecking, Mathilde, wdowa, Zoppoterstraße 64.
Hecking, Marie, emerytowana nauczycielka, Zoppoterstraße 64.
Heidukowssi, Ida, wdowa, Glettkau. Auf der Wiese.
Heimann, Julius, kupiec, Am Markt 18.
Heimowski, Anna, wdowa, Zoppoterstraße 43.
Heimowski, Johannes, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Heldt, August, pobieraj¹cy rentê inwalidzk¹, Ludolfinerstraße 23.
Hellenstein, August, pensionariusz, Bergstraße 6.
Hellwig, Hermann, œlusarz, Ludolfinerstraße 16.
Hellwig, Margarete, Höckerei, Ludolfinerstraße 12.
Henke, Karl, rentier, Kronprinzenallee 14.
Hennke, Otto, Amts u. Gemeinder Obersekretär, Bergstraße 6.
Hennke, Amalie, wdowa, Dultzstraße 7.
Hennke, Reinhold, pracownik biurowy, Dultzstraße 7.
Henkelmann, Josef, dr. In¿ynier, Goethestraße 7.
Henne, Antonte, wdowa, Jahnstraße 15.
Henneberger, Ottilie, wdowa, Georgstraße 12.
Henneberger, Hans, dyplomowany in¿ynier, Georgstraße 12.
Hennig, Alb., stra¿nik ogrodowy, Schloß.
Hennig, Paul, Boltschaffner, Schloß.
Henning, Gustav, rentier, Georgstraße 3.
Hermann, Wilhelm, g³ówny inspektor stoczniowy, Lessingstraße 4.
Herrmann, Max, starszy oficer w stanie spoczynku, Zoppoterstraße 59.
Herrmann, Fritz, dyrektor zarz¹dzaj¹cy, Zoppoterstraße 76.
Herrmann, Franz, majster w fabryce, Mühlenhof.
Herrmann, Max, robotnik, Abbau Glettkau.
Hertell, Gerhard, rolnik, Danzigerstraße 49.
Hertell, Marie, wdowa, Danzigerstraße 49.
Herweg, Otto, profesor szko³y œredniej, Am Karlsberg 3.
Herzberg, Eugen, profesor, Georgstraße 7.
Heß, August, rentier, Danzigerstraße 46.
Heß, Johanna, rentierka, Georgstraße 35.
Heßke, Friedrich, Zivilanwärter, Klosterstraße 6.
Heßke, Karl, rentier, Klosterstraße 6.
Heuer, Georg, geodeta kastralny, Ottostraße 1.
Heusmann, Anna, wdowa, Delbrückstraße 15.
Heymann, Ernst, Forstrat, Georgstraße 35.
Heyn, Auguste, wdowa, Georgstraße 24.
Hillar, Franz, kowal, Fischmeisterweg.
Hildebrandt, Julius, inwalida, Pelonkerstraße 132.
Hildebrandt, Franz, rentier, Hardenbergstraße 3.
Hilger, Gustav, œlusarz, Ludolfinerstraße 29.
Hilger, Gustav, rewizor kolejowy, Ludolfinerstraße 29.
Hilger, Gustav, najemca, Broskischerweg 35.
Hilla, Albert, robotnik, Pelonkerstraße 54.
Hilla, August, robotnik, Zoppoterstraße 37.
Hils, Hermann, robotnik, Pelonkerstraße 7a.
Hilz, August, robotnik, Rosengasse 31.
Hilz, Hans, dyrektor fabryki, Kronprinzenallee 39.
Hilliges, Klara, wdowa, Gartenstraße 1.
Hinkelmann, Eduard, asystent kolejowy, Schefflerstraße 11.
Hinz, Alerander, œlusarz, Zoppoterstraße 29.
Hinz, Martha, wdowa, Danzigerstraße 55.
Hinz, Alfred, pomocnik celny, Kaisersteg 31.
Hinz, Heinrich, Ins., Pelonkerstraße 12.
Hinz, Paul, redaktor, Pelonkerstraße 13.
Hinz, Franz, murarz, Ludolfinerstraße 10.
Hinz, Luise, wdowa, Ludolfinerstraße 23.
Hinz, Rudolf, malarz, Seestraße 7.
Hinz, Ferdinand, Staats-Hegemeister a. D., Seestraße 11.
Hinz, Jakob, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 17.
Hinz, Siegfried, murarz, Glettkau. Auf der Wiese.
Hinz, Eugen, ogrodnik, Abbau Glettkau.
Hinz, Johannes, robotnik, Zoppoterstraße 71/72.
Hinz, Josef, czeladnik murarski, Zoppoterstraße 71/72.
Hintzke, Alfred, cieœla, Georgstraße 19.
Hintzke, Konrad, czeladnik œlusarski, Zoppoterstraße 30.
Hintzke, Paul, murarz, Zoppoterstraße 49.
Hintzke, Frieda, sprzedawca, Zoppoterstraße 49.
Hintzke, Margarete, Binderin, Zoppoterstraße 49.
Hintzki, Bernhard, murarz, Ludolfinerstraße 11.
Hintzki, Julius, cieœla, Zoppoterstraße 41.
Hintzmann, Martha, karczmarz, Am Markt 3.
Hipp, Anna, wdowa, Ludolfinerstraße 4a.
Hirschfeld, Paul, inwalida, Klosterstraße 6.
Hirschfeld, Elisabeth, wdowa, Klosterstraße 6.
Hirt, Erna, sprzedawca, Bahnhofstraße 5.
Hirt, August, inwalida, Bahnhofstraße 5.
Hirsch, Paul, murarz, Ludolfinerstraße 20.
Hirsch, Franz, murarz, Ludolfinerstraße 2.
Hirsch, Eugenie, w³aœcicielka domu, Jahnstraße 4.
Hirsch, Ella, ksiêgowa, Jahnstraße 4.
Hirsch, Helene, robotnica, Abbau Glettkau.
Hirsch, Paul, robotnik, Abbau Glettkau.
Hirsch, Rudolf, robotnik, Zoppoterstraße 48.
Hirsch, Anna, wdowa, Zoppoterstraße 48.
Hoch, Margarete, wdowa, Bahnhofstraße 4.
Hoch, Annemarie, stenotypistka, Bahnhofstraße 4.
Hoch, Margarete, telefonistka, Bahnhofstraße 4.
Hochmuth, Albert, œlusarz, Rosengasse 1.
Hochmuth, Albert, kowal, Lessingstraße 22.
Hochmuth, Ludwig, rentier, Am Schloßgarten 21.
Hoehne, Elly, fotograf, Ottostraße 5.
Hoecherl, Lina, wdowa, Pelonkerstraße 117.
Hoecherl, Alois, w³aœciciel domu, Pelonkerstraße 125.
Hoeberlein, Pauline, wdowa, Georgstraße 31.
Hoeberlein, Leo, rolnik, Georgstraße 31.
Hoepner, Amalie, rentierka, Georgstraße 34.
Hoering, Leberecht, rentier, Georgstraße 34.
Hoffmann, Johanna, wdowa, Pelonkerstraße 128.
Hoffmann, Curt, dentysta, Bergstraße 7.
Hoffmann, Hugo, dostawca, Pelonkerstraße 132.
Hoffmann, Albert, emerytowany nauczyciel, Paulastraße 7.
Hoffmann, Joh., farmer (najemca), Seestraße 94.
Hoffmeyer, Josef, asystent biura, Friedensstraße 2.
Hohl, Wilhelm, przedsiêbiorca budowlany, Rosengasse 12.
Hohmann, Marie, wdowa, Rosengasse 20.
Hölosch, Julianna, wdowa, Zoppoterstraße 30.
Holk, Albert, listonosz, Rosengasse 3.
Holke, Mathilde, robotnica, Danzigerstraße 50.
Holzrichter, Arthur, kupiec, Pelonkerstraße 35.
Holzrichter, Marte, wdowa, Pelonkerstraße 37.
Holzrichter, Johannes, kupiec, Pelonkerstraße 37.
Hopp, Rudolf, emeryt(ka), Georgstraße 13.
Hoppe, Julianne, panna, Rosengasse 6.
Hoppenheit, Klemens, nadispektor kolejowy, Klosterstraße 6.
Horn, Martha, krawiec, Pelonkerstraße 127.
Horn, Anna, krawiec, Pelonkerstraße 127.
Horn, Hulda, krawiec, Pelonkerstraße 127.
Horn, Reinhold, emerytowany urzêdnik, Ludolfinerstraße 14b.
Horn, Alice, nauczycielka w stanie spoczyku, Bergstraße 17.
Hörnlein, Heinrich, In¿ynier, Fürstliche Aussicht 2.
Höschler, Karl, magazynier, Dultzstraße 11.
Höschler, Kurt, robotnik, Dultzstraße 11.
Höppen, Adolf, nadleœniczy w stanie spoczynku, Heimstätte 1.
Hubrich, Marta, robotnica, Zoppoterstraße 30.
Hubrich, Alfons, robotnik, Zoppoterstraße 30.
Hubrich, Gregor, kowal, Zoppoterstraße 30.
Hubrich, Albert, robotnik, Ludolfinerstraße 15.
Hubrig, Paul, prowadz¹cy stacjê, Bahnhof.
Hubrig, Rosalie, wdowa, Danzigerstraße 7.
Huse, August, brygadzista zak³adu w stanie spoczynku, Georgstraße 13.
Husen, Alfred, robotnik, Conradshammer. Sasperweg.
I

Iden, Christoph, kupiec, Bahnhofstraße 8.
Ilschner, Johannes, ksiêgowy, Jahnstraße 23.
Irmer, Erich, kupiec, Ottostraße 4.
Isinggen. Krause, Jenny, wdowa, Kirchenstraße 2.
Israelit, Moses, kupiec, Albertstraße 6.
J

Jablinowski, Lucia, asystent telefoniczny w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 3a.
Jacobsen, Leo, ksiêgowy, Bergstraße 7.
Jacobson, Hulda, rentierka, Kirchenstraße 18.
Jaeckel, Olga, rentierka, Georgstraße 11.
Jaenger, Friedrich, g³ówny nauczyciel w stanie spoczynku, Kirchenstraße 18.
Jaeschke, Gustav, rentier, Kaisersteg 47.
Jagodzinski, Mathilde, robotnica, Danzigerstraße 50.
Jagelski, Gertrud, gospodyni domowa, Pelonkerstraße 121.
Jagielska, Stefanie, urzêdnik bankowy, Albertstraße 7.
Jagielki, Auguste, wdowa nauczycielka, Am Karlsberg 15.
Jahn, Adolf, pomocnik intendenta, Am Karlsberg 15.
Jahn, Alfred, kupiec, Dultzstraße 2.
Jahn, Ida, wdowa po aystencie kolejowym, Albertstraße 1.
Jahnke, Florenz, maszynista, Jahnstraße 3.
Jahr, Felix, kupiec, Danzigerstraße 46.
Jahr, Gotthilf, robotnik, Ludolfinerstraße 17.
Jahr, Walter, in¿ynier, Danzigerstraße 46.
Jahr, Erwin, œlusarz, Danzigerstraße 46.
Jakob, Friedrich, kupiec, Bergstraße 4.
v. Jakubowski, Bruno, rusznikarz, Paulastraße 6.
Janitzki, Paul, Gef., Danzigerstraße 3.
Janitzki, Paul, stolarz, Pelonkerstraße 32.
v. Janitzki, Paul, piekarz, Abbau Glettkau.
v. Janitzki, Bruno, malarz, Abbau Glettkau.
v. Janitzki, Emilie, wdowa, Abbau Glettkau.
Janischewski, Martin, rentier, Pelonkerstraße 33.
Jankowski, Franz, kamieniarz, Ludolfinerstraße 10.
Jankowski, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 10.
Jankowski, Julianne, wdowa, Bergstraße 1.
Jankowski, Johann, stra¿nik kolejowy w stanie spoczynku, Ludolfinerstraße 4.
Jankowiak, Helene, pani, Am Schloßgarten 15.
Janssen, Willy, malarz artysta, Waldstraße 7.
Jaschina, Marta, hafciarka, Am Markt 1.
Jaschinski, Leo, woŸnica, Dultzstraße 4.
Jaschinski, Leo, cieœla, Danzigerstraße 55.
Jaschinski, Viktor, podmajster ciesielski, Ludolfinerstraße 21.
Jaschinski, Johann, robotnik, Abbau Glettkau.
Jaschinowski, Eva, wdowa, Abbau Glettkau.
Jaschinowski, Johann, robotnik, Zoppoterstraße 45.
Jantowski, Adolf, pobieraj¹cy rentê inwalidzk¹, Pelonkerstraße 52.
Jantowski, Anna, robotnica, Pelonkerstraße 52.
Jantowski, Adolf, robotnik, Pelonkerstraße 56a.
Jantowski, Franz, garncarz, Ludolfinerstraße 26.
Jantowski, Martha, praczka, Seestraße 7.
Jantowski, Friedrich, robotnik, Seestraße 20.
Jantowski, Karl, dostawca gminny, Zoppoterstraße 38.
Janulanka, Helene, panna, Georgstraße 17.
Janzen, Paul, spedytor, Am Schloßgarten 6.
Janzen, Martha, s³u¿¹ca, Kaisersteg 47.
Janzen, Marie, nauczycielka w stanie spoczyku, Georgstraße 13.
Janzen, Friedrich, w³aœciciel fabryki, Zoppoterstraße 66a.
Jaroschewski, August, murarz, Pelonkerstraße 133a.
Jaroschewski, Albert, murarz, Pelonkerstraße 125.
Jaroschewski, Paul, czeladnik, Ludolfinerstraße 2.
Jaroschewski, Albert, robotnik, Ludolfinerstraße 26.
Jasinski, Alfons, asystent malarza, Kirchenstraße 4.
Jaskulski, Josef, robotnik, Ludolfinerstraße 24.
Jaskulski, Leo, robotnik, Ludolfinerstraße 24.
Jaskulski, August, robotnik, Pelonkerstraße 122.
Jaskulski, Helene, robotnica, Pelonkerstraße 122.
Jaskulski, Marie, wdowa, Pelonkerstraße 54.
Jaskulski, Hermann, robotnik, Pelonkerstraße 50.
Jaskulski, Anna, wdowa, Zoppoterstraße 48.
v. Jakusch, Felicia, wdowa nauczycielka, Ludolfinerstraße 4a.
Jasniewski, Siegfried, tapicer, Rosengasse 11.
Jaura, Alerander, stolarz okrêtowy, Seestraße 10.
Jedtke, August, robotnik, Seestraße. Neubau.
Jedrzejewski, Stanislaus, asystent prokuratora, Ludolfinerstraße 6.
Jelwitzki, August, robotnik, Seestraße 19.
Jendrzejewski, Anton, bednarz, Ludolfinerstraße 12a.
Jensch, Hedwig, opiekunka w stanie spoczynku, Kronprinzenallee 13.
Jensen, Artur, dyplomowany in¿ynier, Winterbergstraße 3.
Jensen, Albrecht, in¿ynier budowy statków, Winterbergstraße 3.
Jeschke, Marie, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Joachim, Oito, nadzorca przewodów, Albertstraße 7.
Jobsen, Karl, robotnik, Pelonkerstraße 7a.
Jobsen, August, robotnik, Pelonkerstraße 7a.
Jobsen, Elisabeth, robotnica, Glettkau. Lange Kate.
Jochem, Therese, rentierka, Am Karlsberg 18.
John, Wilhelm, dr syndyk, Bergstraße 21.
John, Klara, nauczycielka, Bergstraße 21.
John, Lina, wdowa, Am Karlsberg 17a.
John, Luise, wdowa, Georgstraße 10.
Johst, Lina, w³aœciciel domu, Jahnstraße 18.
Johst, Margarete, asystentka biurowa, Jahnstraße 18.
Joost, Johanna, rentierka, Bahnhofstraße 6.
Jorck, Fritz, kupiec, Ludolfinerstraße 14b.
Judee, Emald, kotlarz, Dultzstraße 6.
Judee, Richard, aktor, Dultzstraße 7.
Julius, Marie, utrzymanie prywatne, Badestraße 1.
Julius, Emma, szwaczka, Glettkau. Dorfstraße 17.
Jungfer, Marie, urzêdnik na kolei, Zoppoterstraße 64.
Junghänel, Fritz Otto, kupiec, Jahnstraße 3.
Junkuhn, Alfred, kupiec, Pelonkerstraße 26.
Juttner, Josef, nauczyciel, Jahnstraße 7.
Juttner, Heinrich, ksiêgowy, Jahnstraße 7.
v. Jutrzonka, Hermann, robotnik, Zoppoterstraße 45.
Jutrzonka, August, inwalida, Zoppoterstraße 41.
Jutrzonka, Paul, cieœla, Ludolfinerstraße 15.


K

Kabars, Wanda, sprzedawczyni, Am Markt 5.
Kabel, Otto, maszynista, Pelonken. 6. Hof.
Kabath, Adalbert, adwokat, Dultzstraße 5.
Kabus, Rudolf, mistrz gotowania, Jagowstraße 1.
Kadgien, Natalie, panna, Bergstraße 1.
Kadgien, Alfred, w³aœciciel ogrodnictwa, Albertstraße 8.
Kaemmerer, Ernst, kapitan kawalerii w stanie spoczynku, Steinstraße 2.
Kalähne, Alfred, profesor, wyk³adowca uniwersytecki, Jahnstraße 8.
Kahlen, Gustav, urzêdnik bankowy, Kaisersteg 3.
Kahlert, Julius, mechanik, Georgstraße 17.
Kähler, Johanna, wdowa, Am Markt 10/11.
Kahnke, August, robotnik, Ludolfinerstraße 28.
Kaiser, Artur, architekt, Ottostraße 5.
Kaletzki, Salomon, kupiec, Waldstraße 9.
Kalisch, Karl, robotnik, Am Hasenwinkel 8.
Kalkning, Hermann, kupiec, Glettkau. Brösenerstraße 3/4.
Kalkowski, Josef, czeladnik kowalski, Danzigerstraße 56.
Kallenbach, Berta, wdowa, Ludolfinerstraße 10.
Kallies, Alfred, urzêdnik kolejowy, Danzigerstraße 47.
Kallwaß, Rudolf, emerytowany sekretarz pocztowy, Kronprinzenallee 49.
Kamana, Antonie, Pußarbeiterin, Am Schloßgarten 10.
Kamenz, Robert, Buchh., Dultzstraße 11.
Kämer, Adolf, mistrz manewrowy w stanie spoczynku, Dultzstraße 7.
Kaminski, Heinrich, nauczyciel w placówce, Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Kaminski, Xaver, pos³aniec biurowy, Albertstraße 6.
Kamke, Helene, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 49.
Kammel, Friederike, wdowa, Delbrückstraße 16.
Kammratomski, Erich, œlusarz, Glettkau. Dorfstraße 15.
Kammratomski, Emil, emerytowany nauczyciel, Delbrückstraße 12.
Kamrowski, Edwin, pomicnik handlowy, Albertstraße 7.
Kamrowski, Max, œlusarz, Albertstraße 7.
Kanke, Albert, robotnik, Am Hasenwinkel 2.
Kanke, Michael, robotnik, Am Hasenwinkel 2.
Kantowski, Paul, pomocnik pocztowy, Zoppoterstraße 37.
Kandzorra, Anton, szewc, Georgstraße 38.
Kandzorra, Anton, ogrodnik, Georgstraße 38.
Kanefke, Marie, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 3.
Kanefke, Gustav, rybak, Glettkau. Dorfstraße 3.
Kanefke, Ida, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 3a.
Kanefke, Johann, rybak, Glettkau. Dorfstraße 8.
Kanefke, Paul, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 10.
Kanefke, Friedrich, murarz, Glettkau. Dorfstraße 15.
Kanefke, Max, Etscher, Glettkau. Dorfstraße 15.
Kanefke, Siegfried, rybak, Glettkau. Dorfstraße 17.
Kanefke, Otto, rybak, Glettkau. Dorfstraße 17.
Kankowski, Franziska, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹, Ludolfinerstraße 7.
Kankowski, Paul, cieœla, Ludolfinerstraße 14b.
Kankowski, Friz, robotnik, Pelonkerstraße 52.
Kankowski, Heinrich, inwalida, Pelonkerstraße 52.
Kankowski, Karl, robotnik, Pelonkerstraße 55.
Kantak, Dr., pisarz, Kronprinzenallee 41.
Kanthack, Friedrich, nadleœniczy w stanie spoczynku, Am Schloßgarten 7.
Kanthack, Otto, sekretarz pocztowy, Gartenstraße 1.
Kapalinke, Emil, robotnik, Rosengasse 34.
Kapalinke, Georg, œlusarz, Rosengasse 34.
Kapalinke, Karl, robotnik, Mühlenhof.
Kapahnke, Auguste, panna, Bergstraße 4.
Kapitkowski, Johannes, robotnik, Glettkau. Auf der Wiese.
Kappel, Maria, Platterin, Zoppoterstraße 9.
Kasulski, Johann, robotnik, Rosengasse 6.
Kasubski, Frieda, robotnica, Rosengasse 6.
Kather, Kathar., Stütze, Kirchenstraße 5.
Katke, Athanasius, Dr. prakt. Arzt. Gan-Rat, Am Schloßgarten 15.
Kaths, Mathilde, wdowa, Pelonkerstraße 23.
Karohi, Otto, ogrodnik, Pelonkerstraße 122.
Karaschewski, Meta, krawiec, Zoppoterstraße 77.
Karpinski, Therese, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹, Kirchenstraße 5.
Karpinski, Otto, w³aœciciel domu, Jahnstraße 1.
Karpinski, Lina, utrzymanie prywatne, Ottostraße 1.
Kartschewski, Josef, krojczy, Am Schloßgarten 21.
Karwich, Albert, emeryt, Am Karlsberg 19.
Katt, Eugen, w³aœciciel hotelu, Bergstraße 5.
Katt, Ludovika, wdowa, Bergstraße 5.
Katscher, Max, robotnik, Zoppoterstraße 30.
Katscher, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 30.
Katscher, Anna, robotnik, Zoppoterstraße 30.
Katscher, Paul, robotnik, Abbau Glettkau.
Katscherowski, Leo, dentysta, Am Schloßgarten 10.
Katschikowski, Luise, wdowa, Am Hasenwinkel 1.
Katschikowski, Albert, robotnik, Kaisersteg 3.
Käthler, Ludwig, emeryt, Zoppoterstraße 63.
Kavas, Stanislaus, asystent kolejowy, Seestraße 12.
Kawatzki, Karl, robotnik, Georgstraße 20.
Kawatzki, August, Chauff., Danzigerstraße 52.
Kerlin, Karl, Zahlmeister a. D., Am Schloßgarten 7.
Keiler, Pauline, pedagog, Kronprinzenallee 13.
Kegler, Gertrud, Johanniterschw., Pelonkerstraße 114.
Kensler, Sophie, interpretator, Jahnstraße 3.
Keiler, Max, komornik, Friedensstraße 6.
Kelmer, Arthur, pracownik biurowy, Kirchenstraße 18.
Kellas, Felix, kanclerz, Am Schloßgarten 26.
Kempe, Ottomar, architekt, Kirchenstraße 2.
Kendziorra, Hermann, g³ówny sekretarz rz¹dowy, Georgstraße 28.
Kendzorra, Anton, inwalida, Rosengasse 23.
Kersten, Konrad, rentier, Pelonkerstraße 135.
Ketz, Luise, panna, Pelonkerstraße 8.
Kettler, Ernst, rentier, Waldstraße 12.
Kieber, Otio, sekretarz rz¹dowy w stanie spoczynku, Albertstraße 7.
v. Kiedrowski, Leokadia, korepetytorka w stanie spoczynku, Waldstraße 11.
v. Kiedrowski, Ludovika, nauczyciel szko³y podstawowej w stanie spoczynku, Waldstraße 11.
Kielbratowski, Julius, asystent pomocniczy, Seestraße 90.
Kienapfel, August, murarz, Am Hasenwinkel 2.
Kindel, Kähe, wdowa, Kronprinzenallee 11.
Kirchner, Georg, sekretarz gminny, Gartenstraße 1.
Kirsch, Adolf, w³aœciciel domu, Bergstraße 4.
Kirschikowski, Julius, robotnik, Conradshammer. Kaisersteg.
Kirschling, Franz, robotnik, Rosengasse 28.
Kirschling, Josef, robotnik, Conradshammer. Sasperweg.
Kirschnick, Oito, rentier, Pelonkerstraße 135.
Kirschnick, Auguste, rentierka, Georgstraße 13.
Kitowski, Ernst, murarz, Abbau Glettkau.
Kitowski, Franz, szklarz, Ludolfinerstraße 25.
Kitowski, Johann, murarz, Rosengasse 8.
Kitowski, Franz, garncarz, Ludolfinerstraße 20.
Kitowski, Paul, nadinspektor policji, Pelonkerstraße 3b.
Kitowski, Richard, posterunkowy, Ludolfinerstraße 21.
Kitowski, August, robotnik, Ludolfinerstraße 20.
Klaaßen, Gerhard, rentier, Paulastraße 3.
Klabs, Theodor, hydraulik, Kirchenstraße 2.
Klasske, Heinrich, nauczyciel szko³y podstawoewj, Glettkau. Dorfstraße 5.
Klage, Martha, dostawczyni, Klosterstraße 6.
Klante, Rudolf, urzêdowy weterynarz, Am Markt 5.
Klatt, Julius, maister maszyn, Conradshammer. Sasperweg.
Klawikowski, Edmund, mistrz ciesielski, Danzigerstraße 14.
Klawikowski, Martha, gospodyni, Ludolfinerstraße 8.
Klawikowski, Marie, wdowa, Ludolfinerstraße 9.
Klawikowski, Bruno, mechanik, Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Klawikowski, August, stra¿nik kolejowy w stanie spoczynku, Glettkau. Auf der Wiese.
Klawon, Johann, emeryt, Am Markt 10/11.
Klebba, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Klebba, Paul, robotnik, Am Hasenwinkel 3/4.
Klebba, Karl, mistrz k¹pieli, Danzigerstraße 53.
Klechowitz, Valentin, robotnik, Ludolfinerstraße 19.
Klechowitz, Karl, hydraulik, Ludolfinerstraße 19.
Klechowitz, Agnes, wdowa, Pelonkerstraße 132a.
Kleeberg, Horst, monter, Danzigerstraße 45.
Kleefeld, Robert, producent peruk, Pelonkerstraße 29.
Klein, Vitalis, dyrektor w stanie spoczynku, Ottostraße 2.
Klein, Henriette, wdowa, Rosengasse 10.
Klein, Walter, robotnik, Zoppoterstraße 30.
Klein, Erich, in¿ynier, Ziethenstraße 4.
Klein, Mathilde, wdowa, Seestraße 90.
Klein, Erich, kupiec, Waldstraße 3.
Klein, Anna, wdowa, Paulastraße 7.
Klein, Karl, rentier, Kirchenstraße 14.
Klein, Friedrich, Leitungs-Aufsleher, Georgstraße 24.
Klein, Marie, wdowa, Georgstraße 19.
Klein, Else, w³aœciciel mleczrni, Am Markt 20.
Klein, Bruno, urzêdnik bankowy, Albertstraße 7.
Klein, Julianne, wdowa, Danzigerstraße 50.
Klein, Leo, inwalida, Danzigerstraße 50.
Klein, Paul, ko³odziej, Danzigerstraße 50.
Kleinecke, Marie, wdowa, Am Schloßgarten 25.
Kleinschmidt, Johannes, krojczy, Danzigerstraße 47.
Kleinschmidt, Josef, utrzymanie prywatne, Ludolfinerstraße 14a.
Kleinschmidt, Karl, asystent posterunkowego, Pelonkerstraße 3.
Kletle, Doris, wdowa, Bergstraße 6.
Kliewer, Sara, rentierka, Jahnstraße 18.
Klimkiewicz, Theodor, sekretarz telegraficzny, Elisenstraße 6.
Kling, Eduard, rentier, Kronprinzenallee 48.
Klinge, Herbert, dr. lekarz, Am Markt 18.
Klinge, Emil, Rittergutsbesiker, Lessingstraße 26.
Klinger, Minna, gospodyni, Pelonkerstraße 117.
Klingenberg, Agathe, wdowa, Seestraße 4.
Klinkosch, Franz, cieœla, Ludolfinerstraße 26.
Klinkosch, Franz, robotnik, Abbau Glettkau.
Klinkosch, Rosalie, robotnica, Ludolfinerstraße 26.
Klomhuhs, Julius, rentier, Jahnstraße 6.
Klomrowski, Anastasia, wdowa, Conradshammer. Dorfstraße.
Klinowski, Anton, nauczyciel w stanie spoczynku, Kirchenstraße 5.
Klohs, Wilhelm, czeladnik, Danzigerstraße 3.
Kloka, Josef, Postichaffn., Rosengasse 2.
Klompfas, Johann, robotnik, Zoppoterstraße 71/72.
Klose, Ewald, Bantlehrling, Jahnstraße 19.
Klotz, Fritz, radca naukowy, Ottostraße 2.
Klotz, Adolf, nauczyciel w placówce, Pelonkerstraße 122.
Kluck, Johann, adwokat, Sasperweg.
Klutke, Adolf, rentier, Lessingstraße 22.
Knaak, Martin, mistrz ciesielski, Sasperweg.
Knaak, Richard, czeladnik murarski, Zoppoterstraße 49.
Knaak, Alfred, robotnik, Zoppoterstraße 32a.
Knaak, Pauline, wdowa, Zoppoterstraße 32a.
Knaack, Mathilde, wdowa, Heimstätte 6.
Knaack, Willy, student, Heimstätte 6.
Knauf, Martin, starszy inspektor, Jahnstraße 21.
Knoche, Max, kupiec, Danzigerstraße 45.
Knetter, Mathilde, wdowa, Albertstraße 8.
Knetter, Emma, wdowa, Ludolfinerstraße 3b.
Knies, Julius, inwalida, Friedensstraße 2.
Knischewski, Johannes, Taubstummenlehrer, Delbrückstraße 17.
Knischewski, Gustav, kupiec, Delbrückstraße 17.
Knoche, Karl, rentier, Danzigerstraße 45.
Knodel, Samuel, emeryt, Delbrückstraße 17.
Knoof, Gustav, Hofverwalter, Danzigerstraße 15.
Knop, Friedrich, rolnik, Ludolfinerstraße 15c.
Knop, Margarete, Krankenkassen Affistentin, Am Schloßgarten 7.
Knop, Rosalie, wdowa, Zoppoterstraße 46.
Knop, Anna, wdowa, Zoppoterstraße 46.
Knop, Anton, robotnik, Zoppoterstraße 51.
Knoph, Leo, rentier, Danzigerstraße 45.
Knoph, Johannes, rentier, Am Schloßgarten 20.
Knorr, Friedrich, Hegemeister a. D, Jahnstraße 4.
Knorr, Eduard, pracownik cywilny, Kronprinzenallee 2.
Knorr, Gustav, rentier, Kaisersteg 46.
Knorr, Anton, robotnik, Schwabental 2.
Knuth, August, inwalida, Georgstraße 8.
Knuth, Marie, rentierka, Georgstraße 8.
Knutowski, Angela, nauczycielka, Pelonkerstraße 24.
Knutowski, Jolei, nauczyciel w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 24.
Kobiella, Johann, robotnik, Bergstraße 11.
Kobsa, Martha, s³u¿¹ca, Kirchenstraße 7.
Kobylski, Franz, Schuhmacherges, Ludolfinerstraße 16.
Koch, Karl, adwokat, Albertstraße 8.
Koch, Erich, lekarz, Albertstraße 8.
Koch, Maria, asystentka biurowa, Georgstraße 23a.
Koch, Henriette, wdowa, Waldstraße 12.
Kochanski, Max, agent biura podró¿y, Bahnhofstraße 3.
Kochanski, Willi, zegarmistrz, Bahnhofstraße 3.
Kock, Margarete, panna, Am Schloßgarten 18.
Kock, Oskar, w³aœciciel cukierni, Am Schloßgarten 18.
Kock, Emil, karczmarz, Glettkau. Brösenerstraße.
Kock, Hermann, robotnik, Pelonkerstraße 12a.
Köbbert, Bernhard, kotlarz, Ottostraße 2.
Kober, Heinrich, nauczyciel, Danzigerstraße 12.
Koerner, Kurt, Maurer u Zimmerameister, Zoppoterstraße 1.
Körner, Alerander, robotnik, Zoppoterstraße 58.
Koehler, Reinhold, rolnik, Pelonkerstraße 26.
Koellner, Klara, siostra, Jahnstraße 16.
Koenig, Arthur, posterunkowy, Bergstraße 10.
Koenig, Adalbert, Eisenbahn-Rangiermeister a. D., Am Markt 16.
Koenig, Walter, Schulamtsbewerber, Am Markt 16.
Koethe, Louis, utrzymanie prywatne, Pelonkerstraße 3a.
Koettlitz, Auguste, emerytowana nauczycielka, Kronprinzenallee 13.
Koepsel, Frieda, w³aœcicelka firmy, Am Markt 3.
Kolodezyesak, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 23.
Kohn, Friedrich, mistrz rzeŸnicki, Am Markt 5.
Kobbieter, Franziska, wdowa, Seestraße 10.
Kolberg, Walter, posterunkowy, Danzigerstraße 5.
Kolzau, Johann, rentier, Rosengasse 2.
Kolzer, Joh., dyrektor, Kirchenstraße 6.
Komorowski, Emil, utrzymanie prywatne, Gartenstraße 1.
Komossa, Marie, nauczycielka domowa, Kronprinzenallee 13.
Kompmann, Wilhelm, Kaufm. Angestellter, Mühlenhof.
Konkel, Andreas, robotnik, Zoppoterstraße 37.
Konkel, August, pos³aniec w stoczni, Dultzstraße 7.
Konkel, Johann, robotnik, Danzigerstraße 22.
Konkel, Auguste, robotnica, Zoppoterstraße 37.
Konopacki, Stanislawa, s³u¿¹ca, Kirchenstraße 16.
Konradt, Eugen, gminny asystent budowlany w stanie spoczynku, Bergstraße 10.
Kontrowitz, Marie, wdowa, Delbrückstraße 18.
Kopahn, Karl, rentier, Kirchenstraße 5.
Kopitzki, Karl, murarz, Pelonkerstraße 126.
Kopitzki, Paul, pracownik budowlany, Pelonkerstraße 126.
Kopitzki, Kasimir, pomicnik handlowy, Pelonkerstraße 126.
Kopitzki, Otto, cukiernik, Am Hasenwinkel 3/4.
Kopitzki, Richard, malarz, Am Hasenwinkel 3/4.
Kopitzki, Meta, krawiec, Danzigerstraße 56.
Kopitzki, Paula, krawiec, Danzigerstraße 56.
Kopitzki, Klara, krawiec, Danzigerstraße 56.
Kopitzki, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 9.
Kopitzki, Ella, szwaczka, Am Hasenwinkel 3/4.
Kopitkowski, Franz, rybak, Glettkau. Dorfstraße.
Koppen, Helene, wdowa, Ottostraße 5.
Korioth, Josef, utrzymanie prywatne, Georgstraße 14.
Körnig, Karl, rentier, Pelonkerstraße 21.
Kornjensky, Amanda, wdowa, Kirchenstraße 10.
Korsch, Hermann, Oberpostschaffnt., Kaisersteg 20.
Korscheike, Reinhold, posterunkowy celny, Georgstraße 4.
Korih, Anton, Gefangenenaufseher a. D., Pelonkerstraße 33.
Koschnick, Gustav, ogrodnik, Pulvermühle.
Koschnick, Helene, robotnik, Pulvermühle.
Kosakowski, Max, robotnik, Abbau Glettkau.
Koschmider, Elisabeth, panna, Delbrückstraße 12.
Kosin, Auguste, wdowa, Bergstraße 21.
Koskowski, Leo, czeladnik, Georgstraße 12.
Kosmack, Adolf, rentier, Steinstraße 1.
Kostack, Anton, robotnik, Am Markt 3.
Kostack, Johannes, robotnik, Am Markt 3.
Kostack, Paul, robotnik, Am Markt 3.
Kostuch, Josef, Eisenbahn-Obersekretär, Steinstraße 2.
Koslowski, Marie, wdowa, Georgstraße 19.
Koßnik, Andreas, g³ówny nauczyciel w stanie spoczynku, Am Markt 10/11.
Kothe, Alfred, in¿ynier, Abbau Glettkau.
Kotlenga, Leokadia, asystentka biurowa, Steinstraße 2.
Kowalewski, Alexander, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 10.
Koy, Johannes, murarz, Ludolfinerstraße 1b.
Kowalski, Viktor, wikary, Kirchenstraße 5.
Kowalski, Emil, Eisenbahnlademeister a. D., Gartenstraße 1.
Krack, Johannes, Bantbeamter, Danzigerstraße 1.
Krämer, Martha, nauczycielka, Georgstraße 19.
Kramp, Helene, Industrielehrerin a. D., Pelonkerstraße 14.
Kramp, Berta, Industrielehrerin a. D., Pelonkerstraße 14.
Kranich, Arthur, rolnik, Kronprinzenallee 6.
Kranich, Albert, robotnik, Ludolfinerstraße 28b.
Kranz, Paul, kupiec, Danzigerstraße 45.
Kratzke, Helene, krawiec, Georgstraße 16.
Krause, Margarete, asystentka biurowa, Am Schloßgarten 7.
Krause, Clemens, sanuczyciel szko³y podstawowej, Jahnstraße 5.
Krause, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 30.
Krause, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 45.
Krause, Johann, rentier, Klosterstraße 6.
Krause, Franz, robotnik, Rosengasse 9.
Krause, Marte, utrzymanie prywatne, Danzigerstraße 51.
Krause, Heinrich, robotnik, Am Karlsberg 15a.
Krause, Klara, nie podano zawodu, Georgstraße 3.
Krause, Karl, rentier, Delbrückstraße 6.
Krause, Bertha, dama domu, Delbrückstraße 7.
Krause, Friedrich, Lehrer und Organist i. R., Paulastraße 8.
Krause, August, maszynista, Pelonken. 6. Hof.
Krause, Wilhelm, ogrodnik, Pelonkerstraße 37.
Krause, Richard, ogrodnik, Pelonkerstraße 37.
Krause, Dorothea, rentierka, Kronprinzenallee 46.
Krause, Gertrud, robotnica, Ludolfinerstraße 1b.
Krause, Rosalie, wdowa, Ludolfinerstraße 1b.
Krause, Martha, robotnica, Ludolfinerstraße 1b.
Krause, Erich, spedytor, Dultzstraße 1.
Krause, Martha, wdowa, Dultzstraße 3.
Krause, Anna, pracownik pocztowy, Dultzstraße 3.
Kraynik, Gertrud, rentierka, Delbrückstraße 10.
Kraynik, Albrecht, rentier, Delbrückstraße 10.
Krebs, Franz, sekretarz pocztowy, Kronprinzenallee 10.
Kreft, Emil, robotnik, Glettkau. Brösenerstraße 3/4.
Kreft, August, robotnik, Seekate 2.
Kreft, Georg, robotnik, Ludolfinerstraße 1.
Kreft, August, robotnik, Ludolfinerstraße 10.
Kreft, Anton, robotnik, Zoppoterstraße 35.
Kreft, Albert, bednarz, Zoppoterstraße 36.
Kreft, Theofil, kupiec, Pelonkerstraße 24.
Kreft, Friedrich, rybak, Glettkau. Dorfstraße 2a.
Kreft, Friedrich, rybak, Glettkau. Dorfstraße 3a.
Kreft, Eduard, rybak, Glettkau. Dorfstraße 4.
Kreft, Theodor, rybak, Glettkau. Dorfstraße 4a.
Kreft, Heinrich, rybak, Glettkau. Dorfstraße 4a.
Kreft, Bertha, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 8.
Kreft, Rudolf, rybak, Glettkau. Dorfstraße 8.
Kreft, Hermann, palacz, Glettkau. Dorfstraße 8.
Kreft, Karl, komornik, Glettkau. Dorfstraße 15.
Kreft, Ernst, rybak, Glettkau. Dorfstraße 17.
Kreft, Franz, szewc, Delbrückstraße 17.
Kreft, Johann, operator maszyn, Delbrückstraße 17.
Kreft, Johann, szewc, Rosengasse 1.
Kreft, Martha, nauczycielka w stanie spoczyku, Ottostraße 3.
Kreft, Klara, nauczyciel gry na fortepianie w stanie spoczynku, Ottostraße 3.
Kreft, Valentin, robotnik, Danzigerstraße 22.
Kreft, Josef, robotnik, Friedensschluß.
Kregehr, Arthur, kupiec, Albertstraße 7.
Kregehr, Otto, Grenzhilfswachtmeister, Bergstraße 20.
Kreissig, Paul, karczmarz, Strauchmühlerweg 1/2.
Kreitmann, Nathan, kupiec, Zoppoterstraße 8.
Krenz, Erdmann, student, Delbrückstraße 11.
Kroehnert, Klara, nauczyciel prywatny w stanie spoczynku, Kronprinzenallee 13.
Kroeck, Franz, mistrz k¹pieli, Ludolfinerstraße 23.
Kroen, Bruno, kupiec, Zoppoterstraße 66a.
Kröding, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 37.
Kröhnert, Emma, wdowa, Dultzstraße 11.
Kröhnert, Else, pracownik pomocniczy, Zoppoterstraße 77.
Kröling, Hugo, architekt, Steinstraße 1.
Kressin, Matie, rentier, Georgstraße 9.
Kruck, Rosalie, wdowa, Köllner Chaussee 9.
Kreutzmann, Axel, Bantlehrling, Bahnhofstraße 9.
Kriebisch, Paul, kolejarz, Ludolfinerstraße 11.
Krieg, Curt, technik budownictwa, Ottostraße 4.
Krieger, Magda, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Kriese, Johann, czeladnik, Ludolfinerstraße 1c.
Krieter, Jakob, nauczyciel, Kirchenstraße 18.
Krieter, Elisabeth, Gahwester, Kirchenstraße 18.
Krügel, Wilhelm, kierownik oddzia³u, Delbrückstraße 10.
Krüger, Eveline, wdowa, Bahnhofsvorplatz 3.
Krüger, Anna, wdowa, Bahnhofstraße 3.
Krüger, Luise, wdowa, Bahnhofstraße 5.
Krüger, Emilie, wdowa, Jahnstraße 6.
Krüger, Anna, rentierka, Jahnstraße 6.
Krüger, Karl, asystent kolejowy, Jagowstraße.
Krüger, Julie, panna, Zoppoterstraße 64.
Krüger, Käthe, ksiêgowa, Paulastraße 7.
Krüger, Clemens, Lademeister a. D., Rosengasse 3.
Krüger, Wilhelm, maszynista, Pelonken. 6. Hof.
Krüger, Ottilie, pani, Ottostraße 2.
Krüger, Lisbeth, ksiêgowa, Ottostraße 2.
Krüger, Hedwig, ksiêgowa, Ottostraße 2.
Krüger, Roaalie, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 12.
Krüger, Marie, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 12.
Krüger, Elisabeth, krawiec, Delbrückstraße 16.
Krüger, Benno, sekretarz, Am Karlsberg 5.
Krüger, Hermann, kupiec, Dultzstraße 5.
Krumm, Karl, mechanik, Kirchenstraße 10.
Krupp, August, rentier, Zoppoterstraße 62.
v. Kruszynski, Johann, szewc, Abbau Glettkau.
Krutz, Gustav, nauczyciel szko³y œredniej, Goethestraße 8.
Krutz, Marie, wdowa nauczycielka, Goethestraße 8.
Krutz, Anna, nauczycielka, Goethestraße 8.
Krutz, Martha, nauczycielka, Goethestraße 8.
Kryschewski, Otto, Fletcher, Abbau Glettkau.
Kryza, Josef, robotnik, Abbau Glettkau.
Kubitschek, Konrad, ksiêgowy podatkowy, Georgstraße 16.
Kuckick, Karl, nauczyciel, Hardenbergstraße 3.
Kudicke, Willy, asystent policji, Jahnstraße 8.
Kudicke, Emil, pobarca celny w stanie spoczynku, Jahnstraße 8.
Kuhlmann, Max, posterunkowy celny, Georgstraße 4.
Kuhlmann, Johannes, czeladnik murarski, Zoppoterstraße 32a.
Kuhlmann, Johann, inwalida, Ludolfinerstraße 18.
Kuhr, Pauline, wdowa, Delbrückstraße 9.
Kuhr, Franz, emerytowany nauczyciel, Georgstraße 8.
Kuhl, Ernst, maszynista okrêtowy, Georgstraße 21.
Kuhl, Felix, kupiec, Georgstraße 21.
Kuhl, Leopold, emeryt, Georgstraße 21.
Kuhn, Amalie, wdowa, Kirchenstraße 9.
Kuhn, Bruno, Rendant, Am Schloßgarten 17.
Kuhn, Jakob, Schneidemüller, Danzigerstraße 51.
Kuhn, Ferdinand, mistrz œlisarski, Danzigerstraße 51.
Kuhn, Josef, rentier, Albertstraße 9.
Kuhn, Adolf, nitowniczy, Ludolfinerstraße 23.
Kuhn, Pauline, w³aœcicielka domu, Ludolfinerstraße 23.
Kuhn, Marie, rentierka, Pelonkerstraße 36.
Kuhrke, Adolf, fryzjer, Am Markt 8.
Kugelmann, Hedwig, wdowa, Schillerstraße 4.
Kugelmann, Auguste, wdowa, Schillerstraße 4.
Kuklinska, Pelagia, rentierka, Dultzstraße 3.
Kulling, Paul, malarz, Zoppoterstraße 65a.
Kulling, Pauline, wdowa, Pelonkerstraße 132.
Kulling, Franzista, Rentenempfängerint, Pelonken. 7. Hof.
Kulling, Alfred, Eisenbahnanwärter, Dultzstraße 2.
Kulling, Berta, wdowa, Dultzstraße 2.
Kumbruch, Emil, rentier, Rosengasse 3.
Kummer, Maria, robotnica, Danzigerstraße 50.
Kummer, Albert, robotnik, Ludolfinerstraße 12a.
Kummer, Marie, handlowiec, Ludolfinerstraße 22.
Kummer, Leo, robotnik, Rosengasse 6.
Kummer, Berta, wdowa, Am Karlsberg 15a.
Kummer, Julianna, wdowa, Danzigerstraße 21.
Kummer, Johann, inwalida, Danzigerstraße 21.
Kunath, Ernst, cieœla, Ludolfinerstraße 14.
Kunath, Max, cieœla, Zoppoterstraße 45.
Kunigh, Ernst, rentier, Waldstraße 1.
Kunikowski, Johannes, murarz, Ludolfinerstraße 12.
Kunikowski, Karl, robotnik, Glettkau. Lange Kate.
Kunkel, Egon, handarz, Zoppoterstraße 74.
Kunkel, Gustav, woŸnica, Zoppoterstraße 74.
Kunkel, Ferdinand, pracownik budowlany, Am Markt 3.
Kunkel, Rudolf, robotnik, Ludolfinerstraße 16.
Kunz, Walter, dekarz, Jahnstraße 4.
Kunz, Liseth, asystentka biurowa, Jahnstraße 4.
Kunz, Johannes, dekarz, Jahnstraße 4.
Kunz, Karl, dekarz, Jahnstraße 4.
Kupper, Franz, murarz, Glettkau. Dorfstraße 17.
Kupper, Bernhard, murarz, Glettkau. Dorfstraße 7.
Kupper, Wladislav, kupiec, Georgstraße 33.
Kurbjuhn, Eduard, dozorca, Pelonkerstraße 130.
Kurella, Franz, fotograf, Waldstraße 10.
Kurowski, Anton, rybak, Glettkau. Dorfstraße 16.
Kurowski, Peter, robotnik, Zoppoterstraße 48.
Kurz, Joseph, robotnik, Köllner Chaussee 7.
Kurr, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 37.
Kusch, Johanna, pani, Rosengasse 10.
Kuschinski, Nikolaus, Sieuerheber, Pelonkerstraße 3a.
Kusenack, Paul, asystent gminny, Rosengasse 5.
Kusmiercz, Stanislaus, urzêdnik bankowy, Pelonkerstraße 26.
Kuttenkeuler, Agnes, rentierka, Am Schloßgarten 20.
Kuzel, Paul, asystent biura, Fischmeisterweg.
Kübler, Mathilde, wdowa, Kaisersteg 28.
Kübler, Helmut, pracownik biurowy, Delbrückstraße 16.
Küchler, Franz, robotnik, Danzigerstraße 21.
Küchler, August, robotnik, Kaisersteg 26.
Kühl, Franz, prokurent, Georgstraße 2.
Kühl, Luise, wdowa, Albertstraße 6.
Kühn, Heinrich, audytor, Jahnstraße 26.
Kühn, Peter, zwrotniczy, Bahnhofsvorplatz 3.
Kühn, Martha, gospodyni domowa, Danzigerstraße 47.
Kühn, Josef, rentier, Fürstliche Aussicht 4.
Kühn, Johann, stra¿nik kolejowy, Ludolfinerstraße 3.
Kühne, Karl, planista miejski w stanie spoczynku, Zoppoterstraße 60/61.
Kühne, Luise, rentier, Zoppoterstraße 60/61.
Kühnemann, Wilmar, starszy sekretarz, Georgstraße 8.
Künemund, Josepha, nauczycielka, Kirchenstraße 15.
Künemund, Andreas, redaktor, Zoppoterstraße 77.
Künemund, Martha, ksiêgowa, Zoppoterstraße 77.
Kürschner, Josef, bufetowy, Am Schloßgarten 25.
Kußnahly, Rose, utrzymanie prywatne, Kronprinzenallee 6.
Küßner, Heinrich, nadzorca celny w stanie spoczynku, Dultzstraße 2.
Küster, Max, nauczyciel szko³y podstawowej, Am Schloßgarten 26.
Kwasniewski, Robert, malarz, Kaisersteg 28.
Kwasniewski, Franz, murarz, Pelonkerstraße 128.
Kwiatke, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 1c.
Kwiatkowski, Joh., robotnik, Seestraße 20.
Kwiatkowski, Joh, murarz, Ludolfinerstraße 1c.
Kwiatkowski, Leo, cieœla, Kronprinzenallee 18.
Kwidzinski, Joseph, murarz, Ludolfinerstraße 14.


L

Laade, Karl, stolarz okrêtowy, Delbrückstraße 2.
Labandt, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 41.
Labandt, Antonie, wsó³w³aœciciel, Kirchenstraße 3.
Labudda, Franz, Instmann, Pelonken. 7. Hof.
Labudda, Leo, robotnik, Seestraße 94.
Labudda, Josef, robotnik, Schwabental 3.
Labudda, August, robotnik, Ludolfinerstraße 10.
Labudda, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 14.
Labudda, Franz, robotnik, Rosengasse 6.
Labudda, Franz, robotnik, Rosengasse 9.
Labudda, Maria, sprzedawca, Rosengasse 9.
Labudda, Wilhelmine, wdowa, Rosengasse 36.
Labudda, Franz, woŸnica, Danzigerstraße 22.
Labudda, Anton, robotnik, Danzigerstraße 22.
Labudda, Josef, murarz, Am Hasenwinkel 3/4.
Labudda, Josef, murarz, Am Hasenwinkel 5/6.
Labudda, Walter, œlusarz, Am Hasenwinkel 5/6.
Labudda, Helene, krawiec, Am Hasenwinkel 5/6.
Labudde, Maria, robotnica, Pelonken. 7. Hof.
Labudde, Theodor, sekretarz magistratu w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 26.
Labudde, Margarete, Telegr.-Betriebsassistent, Pelonkerstraße 26.
Lachermund, Bernhard, kupiec, Kronprinzenallee 3.
Lademann, Johann, stolarz, Georgstraße 4.
Lademann, Karl, murarz, Delbrückstraße 18.
Ladwig, Gustav, czeladnik bednarski, Broskischerweg.
Laechelin, Maria, wdowa, Seestraße 7.
Laga, Minna, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 15.
Landau, Stanislav, in¿ynier, Jahnstraße 19.
Landmesser, Rosa, wdowa, Georgstraße 23.
Lanff, Oito, kupiec, Bergstraße 19.
Lang, Hermann, administrator, Danzigerstraße 46.
Lange, Marta, wdowa, Zoppoterstraße 32.
Lange, Ernst, stoczniowiec, Zoppoterstraße 71/72.
Lange, Kurt, Vertr. d. Protos-Automobile GmbH, Zoppoterstraße 77.
Lange, Wilhelmine, kucharka, Pelonkerstraße 122.
Lange, Franz, malarz, Georgstraße 16.
Lange, Erich, in¿ynier, Kaisersteg 31.
Lange, Ferdinand, Regierungsbaumeister, Paulastraße 4.
Lange, Franz, robotnik, Seestraße 3.
Lange, Karl, redaktor, Ottostraße 3.
Lange, Bernhard, Deherer i. R., Ottostraße 4.
Lange, Oskar, kupiec, Delbrückstraße 9.
Lange, Anton, robotnik, Am Hasenwinkel 7.
Lange, Martha, matrona, Kronprinzenallee 13.
Langkowski, Wilhelm, Zintmergeselle, Zoppoterstraße 50.
Lanser, Johanna, wdowa, Delbrückstraße 15.
Latzke, August, emerytowany nauczyciel szko³y podstawowej, Delbrückstraße 11.
Laubach, Eduard, kupiec, Jagowstraße.
Lau, Eugen, pracownik biurowy, Kaisersteg 28.
Läufer, Philipp, audytor, Kirchenstraße 6.
Laschewski, Johann, murarz, Ludolfinerstraße 11.
Laschewski, Karl, murarz, Ludolfinerstraße 20.
Laschewski, Hermann, murarz, Seestraße. Neubau.
Laschewski, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 46.
Laskowski, Michael, inwalida, Danzigerstraße 7.
v. Laszewski, Olga, rentierka, Zoppoterstraße 69.
Launer, Elisabeth, wdowa, Jahnstraße 20.
Laurer, Christoph, rolnik, Bergstraße 4.
Lawrenz, Bernhard, robotnik, Zoppoterstraße 32b.
Lawrenz, Frieda, maszynistka, Ludolfinerstraße 3.
Lawrenz, Frit, stolarz okrêtowy, Ludolfinerstraße 3.
Lawrenz, Hermann, Binnenlotse, Ludolfinerstraße 3.
Lebbe, Gertrud, panna, Dultzstraße 2.
Lendzian, Luise, wdowa, Delbrückstraße 12.
Lendzian, Elisabeth, Rote Kreuzschwester, Delbrückstraße 12.
Lengowski, Franz, w³aœciciel, Bahnhofstraße 5.
Lehmann, Hermann, kupiec, Pelonkerstraße 26.
Lehmann, Bronislava, pani, Elisenstraße 4.
Lehmann, Margarete, wdowa, Zoppoterstraße 69.
Lehmann, Kurt, pracownik pocztowy, Rosengasse 2.
Lehmann, Ernst, g³ówny listonosz, Rosengasse 2.
Lehmer, Otto, Werfmeister, Broskischerweg.
Lemanczyk, Johann, robotnik, Mühlenhof.
Lembke, Adelheid, rentierka, Pelonkerstraße 128.
Lemke, Karl, sekretarz administracji, Kaisersteg 20.
Lemke, Wilhelm, kupiec, Waldstraße 9.
Lemke, Carl, pracownik administracji, Ziethenstraße 3.
Lemke, Pauline, wdowa, Zoppoterstraße 42.
Lemke, Johann, robotnik, Glettkau. Auf der Wisse.
Lehnart, Max, dozorca, Danzigerstraße 20.
Lehrke, Käthe, ksiêgowa, Georgstraße 14.
Lehrke, Julius, asystent pocztowy, Georgstraße 14.
Lenz, Ingo, Geh. Justizrat, Ottostraße 15.
Lenz, Hermann, skarbnik miejski w stanie spoczynku, Zoppoterstraße 56.
Lenz, Max, rentier, Kaisersteg 3.
Lenz, Heinrich, rentier, Jahnstraße 20.
Lenz, Paul, pracownik pocztowy, Ludolfinerstraße 14a.
Lenz, Wilhelm, rentier, Bahnhofstraße 3.
Lentz, Erich, sekretarz marynarki wojennej, Lessingstraße 4.
Lentz, Carl, Werftiprißenmeister a. D., Lessingstraße 21.
Lentz, Walter, in¿ynier, Fürstliche Aussicht 5.
Leppke, Johannes, podró¿uj¹cy w interesach, Ottostraße 15.
Leppke, Bruno, kupiec, Georgstraße 18.
Lepa, Emma, wdowa, Köllner Chaussee 7.
Lerch, Ernst, nauczyciel, Rosengasse 5.
Leschinski, Marie, wdowa, Danzigerstraße 55.
Leschinski, Wilhelm, leœnik w stanie spoczynku, Danzigerstraße 20.
Leschinski, Marie, panna, Danzigerstraße 20.
Lessing, Emilie, rentierka, Georgstraße 7.
Lesser, Dridzic, kupiec, Georgstraße 15.
Leßnow, Johannes, murarz, Rosengasse 7.
Leszke, Johann, g³ówny nauczyciel, Kaisersteg 3.
Lettau, Eduard, zawiadowca stacji w stanie spoczynku, Bergstraße 1.
Leu, Heinrich, dyrektor administracyjny, Pelonkerstraße 124.
Leutloff, Emilie, wdowa, Zoppoterstraße 6.
Lewandowski, Julius, kupiec, Am Markt 4.
Lewandowski, Johann, rentier, Ludolfinerstraße 11a.
Lewandowsky, Josef, robotnik, Ludolfinerstraße 1b.
Lewandowsky, Susanne, robotnica, Ludolfinerstraße 1b.
Lewanschek, Josef, robotnik, Köllner Chaussee 6.
Lewanczik, Xaver, stra¿nik, Ludolfinerstraße 26.
Lewanczik, Albert, czeladnik murarski, Ludolfinerstraße 25.
Lewanczick, Julianna, wdowa, Rosengasse 32.
Lewanczyk, August, robotnik, Seestraße. Neubau.
Libotzki, Josef, robotnik, Am Markt 3.
Lickfett, Wilhelm, in¿ynier, Saltzmannstraße 2.
v. Liczkowski, Johanna, prasowaczka, Dultzstraße 7.
Liebermann, Konrad, radca naukowy, Kronprinzenallee 47.
Liebeneiner, Anna, wdowa, Zoppoterstraße 73.
Liebenow, Wilhelm, fryzjer, Danzigerstraße 4.
Liebert, Georg, audytor, Zoppoterstraße 77.
Liedtke, Julius, inwalida, Ludolfinerstraße 26.
Liedtke, Barbara, panna, Seekate 2.
Liedtke, Therese, wdowa, Zoppoterstraße 71/72.
Liedtke, Franz, robotnik, Rosengasse 36.
Liedtke, Bernhard, robotnik, Rosengasse 36.
Liedtke, Rosalie, s³u¿ba szkolna, Kirchenstraße 15.
Liedtke, Rosalie, wdowa, Bergstraße 10.
Liedtke, Kurt, kupiec, Köllner Chaussee 1.
Liedtke, Franz, robotnik, Köllner Chaussee 5.
Liedtke, August, robotnik, Abbau Glettkau.
Liedtke, Paul, kamieniarz, Abbau Glettkau.
Liedtke, Gustav, robotnik, Abbau Glettkau.
Liegmann, Karl, emerytowany nauczyciel, Delbrückstraße 11.
Lieske, Auguste, Blumenbinderin, Seestraße 6.
Lietz, Auguste, wdowa, Rosengasse 23.
Lietzau, August, malarz, Pelonkerstraße 10.
Lietzau, Brunto, nauczyciel, Heimstätte 5.
Lietzau, Franz, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 10.
Lietzau, Erny, wdowa, Danzigerstraße 47.
Lienau, Otto, profesor, Köllner Chaussee 16.
Limanowski, Lina, wdowa, Danzigerstraße 53.
Lindenau, Bruno, w³aœciciel drogerii, Am Markt 6.
Lindenau, Albert, ksiêgowy, Danzigerstraße 53.
Lindner, Ernst, ogrodnik praktykant, Schloß.
Lingenberg, Max, rentier, Am Markt 19.
Lingmann, Minna, wdowa, Dultzstraße 7.
Liegmann, Margarete, panna, Delbrückstraße 11.
Link, Josef, robotnik, Delbrückstraße 17.
Link, Theodora, urzêdniczka bankowa, Zoppoterstraße 69.
Link, Johanna, rentierka, Zoppoterstraße 69.
Linke, Lui, starszy sekretarz, Georgstraße 24.
Linßen, Mathilde, wdowa, Kronprinzenallee 6.
Lipinski, Franziska, wdowa, Ludolfinerstraße 12a.
Lipski, Gerhard, fotograf, Danzigerstraße 49.
Lipski, Georg, kupiec, Danzigerstraße 49.
Lipkowski, August, kupiec, Pelonkerstraße 59.
Lison, Alexander, inspektor miejski, Pelonkerstraße 124.
Lisse, Agnes, dyrektorka szko³y w stanie spoczynku, Kronprinzenallee 13.
Liß, Oskar, kupiec, Kaisersteg 45.
Littwin, Marie, wdowa, Am Hasenwinkel 8.
Littwin, Auguste, wdowa, Georgstraße 37.
Littwin, Elisabeth, pracownik bankowy, Lessingstraße 27.
Littwin, Michael, murarz, Zoppoterstraße 41.
Littwin, Berta, wdowa, Pelonkerstraße 54.
Littwin, Johannes, policjant, Ludolfinerstraße 9a.
Litzbarski, Franz, w³aœciciel domu, Am Markt 15.
Litzbarski, Ignatz, robotnik, Pelonken. 7. Hof.
Litzbarski, Josef, inwalida, Seestraße 20.
Litzbarski, Karl, robotnik, Rosengasse 8.
Litzbarski, Josef, robotnik, Ludolfinerstraße 5.
Litzbarski, Karl, robotnik, Ludolfinerstraße 16.
Litzbarski, Leo, robotnik, Zoppoterstraße 32b.
Litzbarski, Michael, robotnik, Zoppoterstraße 35.
Litzbarski, Paul, robotnik, Abbau Glettkau.
Litzbarski, Johann, robotnik, Abbau Glettkau.
Litzbarski, Josef, robotnik, Friedensschluß.
Litzbarski, Anton, robotnik, Ludolfinerstraße 15a.
Loeber, Robert, oficer w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 51.
Loeber, Otto, in¿ynier, Pelonkerstraße 51.
Loeser, August, robotnik, Seestraße 90.
Loewig, Gustav, kupiec, Am Karlsberg 14.
Lohff, Johannes, sekretarz w stanie spoczynku, Kronprinzenallee 10.
Lohff, Paul, kupiec, Kronprinzenallee 10.
Lohmer, Jax, kupiec, Pelonkerstraße 125.
Lohrenz, Johanna, wdowa, Bahnhof.
Lohse, Wilhelm, rentier, Waldstraße 3.
Lojewski, Johann, robotnik, Rosengasse 7.
Lojewski, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 42.
Lorenz, Karl, robotnik, Abbau Glettkau.
Lorkowski, Ignatz, mistrz stolarski, Zoppoterstraße 31.
Loroff, August, robotnik, Zoppoterstraße 39.
Loselein, Albertine, wdowa, Zoppoterstraße 63.
Lottermoser, Margarete, rentierka, Delbrückstraße 12.
Löblein, Heinz, ksiêgowy, Jahnstraße 16.
Löding, Johann, rolnik, Dultzstraße 4.
Lösewitz, Gustav, wojskowy, Georgstraße 18.
Lubner, Anton, robotnik, Zoppoterstraße 30.
Lubner, Julius, murarz, Georgstraße 34.
Lubner, August, robotnik, Georgstraße 38.
Lubiewski, Johann, emerytowany zwrotniczy, Pelonkerstraße 22.
Lucht, Albert, elektryk, Zoppoterstraße 77.
Ludwig, August, robotnik, Köllner Chaussee 5.
Ludwig, Betty, pani, Kaisersteg 2.
Ludwig, August, robotnik, Danzigerstraße 49.
Luhm, Elise, wdowa, Pelonkerstraße 23.
Lundie, Kurt, sekretarz telegraficzny, Zoppoterstraße 77.
Lundie, Karl, kupiec, Kaisersteg 2.
Luhsmann, Jakob, ksiêgowy, Dultzstraße 4.
Lukaschewski, Adalbert, pracownik biurowy, Am Karlsberg 15a.
Luschkowski, Gustav, robotnik, Abbau Glettkau.
Lübner, Karl, robotnik, Zoppoterstraße 46.
Lübner, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 46.
Lütcke, Franz, geodeta, Danzigerstraße 12.
Lütcke, Johanna, krawcowa, Kirchenstraße 14.
Lütcke, Hermann, mistrz stolarski, Kirchenstraße 14.
Lützow, Marie, wdowa nauczycielka, Goethestraße 8.


M

Majewski, Peter, rentier, Georgstraße 21.
Majewski, Leo, frezarz, Am Markt 1.
Majewski, Johann, murarz, Pelonkerstraße 3a.
Majewski, Martha, rentier, Kirchenstraße 6.
Majewski, Franz, robotnik, Am Hasenwinkel 3/4.
Majewski, Bernhard, robotnik, Am Hasenwinkel 3/4.
Majewski, Johanna, wdowa, Ludolfinerstraße 10.
Majewski, Josef, palacz, Glettkau. Lange Kate.
Makowski, Arnold, dr. In¿ynier, Danzigerstraße 48.
Maladinski, Jenny, utrzymanie prywatne, Georgstraße 23.
Maleck, Martha, wdowa, Pelonkerstraße 52.
Malewitz, Therese, wdowa, Zoppoterstraße 46.
Malkowska, Ella, kantorzystka, Kirchenstraße 6.
Mallon, Elisabeth, wdowa, Ludolfinerstraße 4a.
Mallon, Hermann, rentier, Jahnstraße 23.
v. Malottke, Auguste, rentierka, Kirchenstraße 9.
Malottki, August, robotnik, Friedensschluß.
Makurat, Marie, wdowa, Rosengasse 33.
Malz, Julianna, wdowa, Kaisersteg 27.
Manka, Georg, rentier, Am Markt 3.
Manke, Hermann, Staatl. Hegemeister, Bergstraße 1.
Manteuffel, Heinrich, rentier, Pelonkerstraße 28.
Marg, Bruno, student, Kirchenstraße 4.
Masur, Josef, robotnik, Abbau Glettkau.
Marquardt, Marie, wdowa nauczycielka, Waldstraße 12.
Marquardt, Elisabeth, Dehrerin, Waldstraße 12.
Marold, Auguste, wdowa, Bergstraße 1.
Marotz, Johanna, wdowa, Zoppoterstraße 41.
Marschall, Johann, rentier, Seestraße 20.
Marschall, Viktor, czeladnik, Zoppoterstraße 48.
Marschall, Elisabeth, robotnica, Zoppoterstraße 48.
Marohn, Robert, starszy listonosz, Dultzstraße 6.
Marten, Julius, czeladnik murarski, Ludolfinerstraße 12a.
Martin, Georg, listonosz w stanie spoczynku, Ludolfinerstraße 10a.
Marwebel, Karl, Ruhestandsebeamter, Bergstraße 11.
v. d. Marwitz, Marya, panna, Waldstraße 7.
v. d. Marwitz, Elisabeth, wdowa, Bergstraße 4.
Martin, Georg, listonosz w stanie spoczynku, Ludolfinerstraße 10a.
Masch, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 18.
Masurke, Maria, pielêgniarka, Kirchenstraße 9.
Masurke, Pelagia, wdowa, Pelonkerstraße 11.
Masurke, Alerander, lekarz, Albertstraße 3.
Maßlowski, Gertrud, wdowa, Ludolfinerstraße 27.
Massow, Marie, wdowa, Ludolfinerstraße 11.
Mathei, Karl, szofer, Zoppoterstraße 45.
Matthae, August, robotnik, Am Markt 3.
Mau, Hermann, robotnik, Bahnhofstraße 3a.
Maul, Rose, korepetytorka w stanie spoczynku, Kronprinzenallee 13.
Mautwill, Karl, Kreiswegemeister, Glettkau. Brösenerstraße 2.
May, Johannes, rentier, Jahnstraße 6.
Mayen, Edmund, pisarz, Seestraße 10.
Mähle, Alfred, Anstaltsaufi., Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Märker, Otto, adwokat, Paulastraße 7.
März, Alerander, producent koszyków, Glettkau. Brösenerstraße 3/4.
Megan, Elisabeth, wdowa, Pelonkerstraße 24.
Meier, Franz, inwalida, Zoppoterstraße 71/72.
Mein, Leo, robotnik, Ludolfinerstraße 21.
Meironke, Johannes, murarz, Ludolfinerstraße 12a.
Meise, Anna, s³u¿¹ca, Kirchenstraße 7.
Meiser, Karl, inwalida, Bergstraße 4.
Meiser, Otto, Schmelzer, Danzigerstraße 10/11.
Meisert, Elisabeth, pedagog, Pelonkerstraße 124.
Meissel, Agnes, pani, Danzigerstraße 56.
Meißner, Anna, ksiêgowa, Zoppoterstraße 64.
Meißner, Marie, rentier, Zoppoterstraße 64.
Meißner, Mary, wdowa, Am Schloßgarten 25.
Mekelburger, Paul, nie podano zawodu, Conradshammer. Dorfstraße.
Melchien, Hermann, mistrz piekarski w stanie spoczynki, Am Karlsberg 15.
Meller, Rosalie, wdowa, Seestraße 3.
Meller, Anna, wdowa, Danzigerstraße 47.
Meller, Gertrud, w³aœciciel domu, Seestraße 3.
Meller, Helene, krawiec, Seestraße 3.
Mengebier, Gertrud, pracownik pocztowy, Delbrückstraße 8.
Mengebier, Anna, pani, Delbrückstraße 8.
Menkel, Johann, prokurent, Kronprinzenallee 46.
Menzel, Frieda, kantorzystka, Dultzstraße 2.
Menzel, Franziska, wdowa, Dultzstraße 2.
Meske, Friedrich, pe³nomocnik banku, Heimstätte 7.
Metzke, Heinrich, utrzymanie prywatne, Danzigerstraße 47.
Metzke, Lothar, urzêdnik pocztowy, Glettkau. Dorfstraße 10.
Metzke, Arno, asystent biznesowy, Danzigerstraße 47.
Metzech, Franz, Zahlmeister a. D., Am Schloßgarten 26.
Meyer, Wanda, gospodyni, Pelonken. 6. Hof.
Meyer, Martin, pracownik okresowy, Seekate 2.
Meyer, Franz, pracownik okresowy, Seekate 2.
Meyer, Hermann, œlusarz, Pelonkerstraße 12.
Meyer, Max, œlusarz, Rosengasse 7.
Meyer, Irma, pracownik pocztowy, Paulastraße 7.
Meyer, Herbert, nauczyciel, Kirchenstraße 6.
Meyer, Friedrich, kowal, Zoppoterstraße 32b.
Meyer, Karl, majster kolejowy w stanie spoczynku, Jahnstraße 1.
Meyer, Reinhold, kamieniarz, Abbau Glettkau.
Meyer, Franz, stolarz, Rosengasse 3.
Meyer, Mathilde, wdowa, Jahnstraße 20.
Meyer, Josef, robotnik, Strauchmühlerweg 1.
Meyer, Gustav, robotnik, Abbau Glettkau.
Meyer, Eduard, robotnik, Abbau Glettkau.
Meyer, Johannes, producent koszyków, Georgstraße 5.
Meyer, Arno, kupiec, Zoppoterstraße 75.
Meyer, Albert, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Meyer, Anna, wdowa, Rosengasse 7.
Meyer, Gustav, robotnik, Rosengasse 7.
Meyer, Richard, dyplomowany in¿ynier, Pelonkerstraße 23.
Meyer, Marie, wdowa, Zoppoterstraße 75.
Meyer, Josef, pobieraj¹cy rentê inwalidzk¹, Rosengasse 8.
Meyna, Josef, robotnik, Abbau Glettkau.
Meynas, Olga, korepetytorka w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 10.
Meyrowski, Paul, nauczyciel, Danzigerstraße 3.
Meyrowski, Lydia, pracownik pocztowy, Danzigerstraße 3.
Michaelis, Josef, w³aœciciel domu, Zoppoterstraße 9.
Michalowski, Gustav, marynarz, Zoppoterstraße 47.
Michau, Magdalene, wdowa, Conradshammer. Dorfstraße.
Michna, Johannes, robotnik, Am Hasenwinkel 2.
Mierski, Bruno, asystent zawiadowcy stacji, Broskischerweg.
Mierski, Josef, Kutcher, Broskischerweg.
Mielke, Minna, utrzymanie prywatne, Rosengasse 5.
Mielke, Artur, stolarz, Zoppoterstraße 38.
Mielke, Emma, rentierka, Kaisersteg 3.
Miethke, Rosalie, wdowa, Am Markt 19.
Mikoteit, Albert, handarz, Abbau Glettkau.
Milczewski, Johann, sekretarz kancelarii rz¹dowej, Dultzstraße 4.
Milenz, Felix, kupiec, Lessingstraße 28.
Milewczik, Felix, cieœla, Zoppoterstraße 47.
Millgramm, Walter, ogrodnik, Dultzstraße 6.
Minitowski, Franz, stolarz, Rosengasse 2.
Minitowski, Eduard, robotnik, Rosengasse 2.
Minuth, Emil, elektryk, Dultzstraße 3.
Miotk, Josef, mistrz szewski, Dultzstraße 4.
Miotk, Johannes, szewc, Georgstraße 16.
Miotke, Karl, murarz, Am Hasenwinkel 7.
Miotke, Paul, czeladnik, Am Hasenwinkel 3/4.
Miotke, Bernhard, wojskowy, Dultzstraße 2.
Miottke, Paul, robotnik, Abbau Glettkau.
Mireau, Hedwig, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Mischewski, Andreas, robotnik, Pelonken. 7. Hof.
Mischewski, Marie, robotnica, Pelonken. 7. Hof.
Mischewski, Martha, robotnica, Pelonken. 7. Hof.
Mischewski, Leo, robotnik, Pelonken. 7. Hof.
Mischka, Anna, sprzedawczyni, Rosengasse 34.
Mischka, Paul, malarz, Rosengasse 23.
Mischka, Emilie, dozorca, Rosengasse 34.
Mischka, Emilie, wdowa, Rosengasse 34.
Mischka, Mary, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Mischka, Marie, krawiec, Rosengasse 34.
Mischka, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 10.
Mischker, Theodor, konstruktor maszyn, Abbau Glettkau.
Mischwitzki, Bernhard, nauczyciel, Bergstraße 19.
Mix, Helmut, rolnik, Am Schloßgarten 14.
Mix, Ernst, kupiec, Am Schloßgarten 14.
Mock, Katharina, rentierka, Zoppoterstraße 59.
Moderfitzki, Gustav, nauczyciel, Am Karlsberg 4.
Moderfitzki, Olga, pani, Pelonkerstraße 117.
Moehrke, Marie, asystentka, Pelonkerstraße 121.
Moeller, Eduard, rentier, Georgstraße 14.
Moeller, August, in¿ynier, Seestraße 4.
Moews, Otto, kupiec, Ludolfinerstraße 6.
Moews, Ludwig, robotnik, Zoppoterstraße 42.
Mollau, Frida, utrzymanie prywatne, Rosengasse 3.
Mollau, Martha, utrzymanie prywatne, Rosengasse 3.
Mornigkeit, Karl, robotnik, Lauentalerweg 1.
Moses, Meinhard, dentysta, Dultzstraße 4.
Morich, Klara, wdowa po gajowym, Delbrückstraße 4.
Morich, Max, kupiec, Albertstraße 2.
Mottschall, Emil, nadzorca celny w stanie spoczynku, Danzigerstraße 51.
Motschmain, Rosa, utrzymanie prywatne, Ottostraße 15.
Motzner, Ella, asystentka biurowa, Am Schloßgarten 11.
Motzner, Therese, wdowa, Am Schloßgarten 11.
Mowitz, Gertrud, wdowa, Am Schloßgarten 6.
Mowitz, Gertrud, nauczycielka, Am Schloßgarten 6.
Mowitz, Käthe, nauczycielka, Am Schloßgarten 6.
Mrozek, Elise, karczmarz, Schwabental 1.
Mrozewski, Paul, woŸnica, Zoppoterstraße 40.
Möckel, Max, in¿ynier, Georgstraße 18.
Möhl, Hermann, kowal, Abbau Glettkau.
Mroch, Charlotte, krawcowa, Glettkau. Dorfstraße 17.
Mroch, Ida, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 17.
Mroch, Josefine, wdowa, Seestraße 20.
Mroch, Antonie, krawcowa, Glettkau. Dorfstraße 17.
Mroch, Anna, wdowa, Zoppoterstraße 71/72.
Mroch, Paul, handarz, Conradshammer. Dorfstraße.
Mrose, Johannes, Dr. jur. Proturist, Klosterstraße 6.
Mroske, Josef, woŸnica - kierowca, Fischmeisterweg.
Mrozewski, Johann, robotnik, Zoppoterstraße 41.
Much, Eduard, zastêpca oficera, Pelonkerstraße 125.
Muchlinski, Ludwig, Gutspächter, Pelonken. 7. Hof.
Mück, Paula, nauczycielka, Ottostraße 15.
Mueck, Ernst, utrzymanie prywatne, Ottostraße 15.
Münsterberg, Anna, nauczyciel gry na fotepianie, Kronprinzenallee 13.
Münsterberg, Elisabeth, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Muhl, Michael, Weichersteller a. D., Kirchenstraße 3.
Mull, Georg, woŸnica - kierowca, Fischmeisterweg.
Mull, Auguste, robotnik, Fischmeisterweg.
Mundt, Bernhard, kupiec, Heimstätte 2.
Munski, Hedwig, wdowa, Abbau Glettkau.
Munski, Veronika, wdowa, Zoppoterstraße 32b.
Munski, Johannes, robotnik, Am Hasenwinkel 1.
Munski, Anna, robotnik, Abbau Glettkau.
Murawski, Emma, gospodyni, Danzigerstraße 45.
Muskate, Alfred, dr. w³aœciel fabryki, Pelonkerstraße 114.
Mürau, Helene, wdowa, Jahnstraße 19.
Mühlhoff, Alfred, muzyk, Kaisersteg 29.
Mühle, Maria, rentierka, Am Markt 6.
Müller, Albert, utrzymanie prywatne, Schäfereiweg 1/2.
Müller, Bernhard, malarz, Rosengasse 41.
Müller, August, cieœla, Rosengasse 41.
Müller, Karl, murarz, Danzigerstraße 21.
Müller, Bruno, kelner, Georgstraße 11.
Müller, Minta, emerytka, Dultzstraße 11.
Müller, Josef, kupiec, Delbrückstraße 15.
Müller, Abolf, œlusarz, Bahnwärterhaus 253.
Müller, August, stra¿nik kolejowy, Bahnwärterhaus 252.
Müller, Kurt, fotograf, Waldstraße 10.
Müller, Wilhelm, stra¿nik, Bahnwärterhaus 253.
Müller, Richard, rentier, Ziethenstraße 2.
Müller, Wilhelm, rentier, Pelonkerstraße 30.
Müller, Hedwig, robotnica, Kronprinzenallee 18.
Müller, Wilhelm, stolarz, Pelonkerstraße 3.
Müller, Marie, robotnica, Pelonkerstraße 9.
Müller, Walter, zakrystan, Kirchenstraße 15.
Müller, Franz, murarz, Seestraße 90.
Müller, Paul, kupiec, Rosengasse 41.
Müller, Auguste, robotnica, Pelonkerstraße 9.
Müller, August, murarz, Rosengasse 8.
Müller, Valentin, inwalida, Rosengasse 34.
v. Münchow, Bruno, kierownik fabryki, Gartenstraße 1.
Mürau, Adolf, rentier, Am Karlsberg 2a.


N

Nabakowski, Michael, nauczyciel w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 23.
Nack, Luise, gospodyni, Delbrückstraße 11.
Nadolski, Bernhard, robotnik, Ludolfinerstraße 9a.
Nadolski, Max, Müller, Seestraße 7.
Nadolski, Johann, robotnik, Abbau Glettkau.
Nagel, Louis, w³aœciciel domu, Zoppoterstraße 32a.
Nagel, Willi, robotnik, Zoppoterstraße 32a.
Nagel, Otto, robotnik, Zoppoterstraße 32a.
Nagel, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 32a.
Nagel, Klara, wdowa, Zoppoterstraße 41.
Nagel, Roman, in¿ynier, Zoppoterstraße 69.
Nagel, Anton, robotnik, Rosengasse 2.
Nagel, Wilhelm, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 13.
Nagel, Hermann, inwalida, Saltzmannstraße 2.
Nagel, Wilhelm, gajowy w stanie spoczynku, Jahnstraße 23.
Nagorski, Josefine, rentierka, Pelonkerstraße 58.
Nagorsni, Agnes, panna, Rosengasse 22.
Nagrotzki, Artur, pracownik biurowy, Zoppoterstraße 71/72.
Narloch, Kasimira, rentierka, Delbrückstraße 9.
v. Naso, Helene, matrona, Pelonkerstraße 121.
Natz, Karl, rentier, Danzigerstraße 52.
Nastaly, August, robotnik, Friedensschluß.
Nastaly, August, stra¿nik, Friedensschluß.
Natschke, Franz, robotnik, Seestraße 94.
Natschke, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 35.
Natschke, Gustav, robotnik, Rosengasse 6.
Nawrocki, Adele, wdowa, Pelonkerstraße 16.
Nawrocki, Gustav, cieœla, Zoppoterstraße 38.
Nawrotzki, Helene, wdowa, Ludolfinerstraße 26.
Nawrotzki, August, robotnik, Zoppoterstraße 39.
Nebel, Ada, piekarnia, Danzigerstraße 3.
Nehring, Charlotte, pani, Saltzmannstraße 2.
Nehring, Marie, utrzymanie prywatne, Georgstraße 12.
Neelsen, Oito, in¿ynier stoczniowy, Albertstraße 8.
Neidhardt, Mathilde, wdowa, Bergstraße 10.
Neidhardt, Charlotte, krawcowa, Bergstraße 10.
Neidhardt, Anton, czeladnik, Bergstraße 13.
Neubauer, Wilhelm, stolarz, Zoppoterstraße 47.
Neubauer, Clara, wdowa, Ludolfinerstraße 14b.
Neubauer, Therese, pani, Schloß.
Neubacher, Marie, rentierka, Pelonkerstraße 16.
Neubert, Friedrich, hydraulik, Bahnhofstraße 2.
Neubert, Robert, œlusarz artystyczny, Bahnhofstraße 2.
Neubeyser, John, rentier, Pelonkerstraße 34.
Neubeyser, Willy, tehnik, Pelonkerstraße 34.
Neubeyser, Elisabeth, utrzymanie prywatne, Kirchenstraße 9.
Neudorff, Olga, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Neufeldt, Klara, nauczycielka, Dultzstraße 3.
Neugebauer, Wilhelm, General Teutnant a. D., Waldstraße 2.
Neugebauer, Mathilde, Probekandidatin, Waldstraße 2.
Netzkau, Florentine, wdowa, Zoppoterstraße 32.
Netzki, Anna, gospodyni domowa, Danzigerstraße 48.
Neubauer, Erdmann, nauczyciel w stanie spoczynku, Delbrückstraße 11.
Neumann, Emil, pomicnik (kandydat) zwrotniczego, Delbrückstraße 7.
Neumann, Friedrich, inwalida, Georgstraße 7.
Neumann, Ottilie, wdowa, Albertstraße 6.
Neumann, Ernst, robotnik, Zoppoterstraße 10.
Neumann, Gustav, kupiec, Steinstraße 2.
Neumann, Eduard, weteran, Waldstraße 4.
Neumann, Emilie, wdowa, Am Hasenwinkel 3/4.
Neumann, Friedrich, robotnik kolejowy, Broskischerweg.
Neumann, Johannes, emerytowany nauczyciel, Kaisersteg 2.
Neumann, Reinhard, burmistrz w stanie spoczynku, Zoppoterstraße 66a.
Neumann, Hedwig, pani, Danzigerstraße 47.
Neumann, Franz, pomicnik handlowy, Albertstraße 8.
Neumann, Hugo, Hilfsweichensteller, Ludolfinerstraße 3.
Neumann, Rudolf, w³aœciciel domu, Ludolfinerstraße 5.
Neumann, Franz, cieœla, Zoppoterstraße 41.
Neumann, Bernhard, kowal, Zoppoterstraße 41.
Neumann, Albert, murarz, Zoppoterstraße 41.
Neumann, Adolf, g³ówny ogrodnik, Pelonkerstraße 117.
Neumann, Ferdinand, robotnik, Pelonkerstraße 117.
Neumann, Emilie, wdowa, Kronprinzenallee 48.
Neumann, Franz, kupiec, Kronprinzenallee 48.
Neumeyer, Max, urzêdnik kolejowy, Georgstraße 12.
Nicke, Paul, urzêdnik kolejowy, Georgstraße 11.
Nickel, Friedrich, Deichhauptmann a. D., Albertstraße 7.
Nickel, Robert, producent, Kronprinzenallee 3.
Nickel, Elisabeth, pedagog, Pelonkerstraße 122.
v. Riecki, Paul, rektor, Zoppoterstraße 69.
Ridelski, Auguste, wdowa, Ludolfinerstraße 4.
Nicolai, Helene, w³aœcicielka sklepu z cygarami, Am Schloßgarten 17.
Nicolaus, Otto, asystent celny, Delbrückstraße 16.
Niedballa, Helene, wdowa, Danzigerstraße 55.
Niedzwitzka, Adolfine, wdowa, Jahnstraße 13.
Niemakowski, Franiszek, nauczyciel w stanie spoczynku, Am Schloßgarten 6.
Niemann, Hans, urzêdnik bankowy, Ottostraße 1.
Niemann, Marie, utrzymanie prywatne, Kaisersteg 30.
Ninnemann, Robert, woŸnica, Pulvermühle.
Nija, Johann, inwalida, Ludolfinerstraße 18.
Nitsch, Mathilde, wdowa, Am Markt 5.
Nipkow, Paul, utrzymanie prywatne, Seestraße 12.
Nispel, Herbert, starszy sekretarz s¹dowy, Georgstraße 34.
Nogatz, Johanna, wdowa, Kaisersteg 30.
Nordmann, Adolf, karczmarz, Seestraße 57.
Nötzel, Therese, robotnik, Pelonkerstraße 7a.
Nötzel, Josef, robotnik, Pelonkerstraße 7a.
Nötzel, Álbert, robotnik, Danzigerstraße 1.
Nötzel, Franz, robotnik kolejowy, Ludolfinerstraße 1b.
Noetzel, Veronika, wdowa, Georgstraße 21.
Noetzel, Moritz, nauczyciel w stanie spoczynku, Kirchenstraße 5.
Noetzel, Bronisla, wdowa, Kirchenstraße 5.
Novoczyn, Klemens, nauczyciel, Jahnstraße 4.
Nowicki, Kasimir, urzêdnik bankowy, Delbrückstraße 15.
Nowowieski, Paul, in¿ynier, Zoppoterstraße 76.
Nowowieski, Marie, wdowa, Georgstraße 35.
O

Obalski, Luise, wdowa, Ludolfinerstraße 20.
Obalski, Albert, cieœla, Ludolfinerstraße 20.
Oberschachtsick, Pauline, wdowa, Danzigerstraße 20.
Obisch, Charlotte, wdowa, Lessingstraße 22.
Oelner, Willy, pracownik, Jahnstraße 16.
Oebrich, Therese, rentierka, Zoppoterstraße 71/72.
Oelschner, Johanna, recepcjonistka, Bahnhofstraße 8.
Oelschner, Marta, panna, Bahnhofstraße 8.
Oestreich, Otto, rolnik, Pulvermühle.
Okroy, August, robotnik, Ludolfinerstraße 25.
Okroy, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 25.
Okroy, Martha, krawiec, Ludolfinerstraße 25.
Okroy, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 25.
Ockrey, Josef, inwalida, Conradshammer. Sasperweg.
Okrey, Elisabeth, wdowa, Bahnhofstraße 5.
Oloff, Kurt, kupiec, Delbrückstraße 10.
Olschewska, Anna, krawiec, Saltzmannstraße 1.
Oppitz, Franz, trener, Ludolfinerstraße 30.
Orlovius, Emilie, korepetytorka w stanie spoczynku, Kronprinzenallee 13.
v. Orlowski, Nikolai, gospodarz domu, Schloß.
Ortmann, Therese, rentierka, Zoppoterstraße 66.
Ojchnewsti, Felix, robotnik, Zoppoterstraße 48.
Ojchnewsti, Antonie, wdowa, Zoppoterstraße 48.
Olschewski, Henriette, wdowa, Saltzmannstraße 1.
Oschinski, Robert, rentier, Am Schloßgarten 6.
Oschinski, Paul, rolnik, Am Schloßgarten 6.
Oschniewski, Alex, robotnik, Conradshammer. Dorfstraße.
Ostrowski, Johanna, utrzymanie prywatne, Georgstraße 16.
Ostrowski, Anna, wdowa, Ludolfinerstraße 11.
Ostrowski, Anna, robotnica, Ludolfinerstraße 27.
Ostrowski, Max, urzêdnik ds. kontroli, Seestraße. Neubau.
Ostrowski, Richard, czeladnik murarski, Schäfereiweg.
Ostrowski, Albert, murarz, Ludolfinerstraße 15.
Ostrowski, Josefa, wdowa, Ludolfinerstraße 12.
Ott, Alfred, parkieciarz, Zoppoterstraße 29.
Ott, Johannes, œlusarz, Kirchenstraße 17.
Ott, Wilhelm, inwalida, Kirchenstraße 17.
Ott, Paul, zdun, Zoppoterstraße 32.
Otto, Wilheln, kupiec, Am Schloßgarten 13.
Otto, Oskar, Hofmeister, Pelonkerstraße 124.
Otto, Albert, pastor, Am Karlsberg 5.
Otto, Hugo, kupiec, Georgstraße 3.
P

Päschke, Dorothea, ogrodnik, Pelonkerstraße 122.
Pätschke, Reinhold, bufetowy, Albertstraße 8.
Pahnke, Karl, emerytowany nauczyciel, Kaisersteg 2.
Pahnke, Julius, wychowawca domu dziecka, Pelonkerstraße 122.
Paikowski, Mathilde, wdowa, Kaisersteg 3.
Paleschke, Julius, rentier, Schefflerstraße 7.
Palfner, Egon, rentier, Pelonkerstraße 115.
Palubitzki, Martha, portierka, Kaisersteg 36.
Pallasch, Emma, w³aœcicielka domu, Am Schloßgarten 11.
Panzer, Otto, stolarz, Am Schloßgarten 23.
Pape, Gustap, mistrz stolarski, Am Markt 20.
Pape, Hedwig, fryzjer, Am Markt 20.
v. Parczewski, Ignatz, rentier, Danzigerstraße 1.
Pardon, Eugen, rentier, Klosterstraße 6.
Paschke, Joief, stró¿ nocny, Pelonken. 7. Hof.
Passarge, Charlotte, rentierka, Ludolfinerstraße 9a.
Patock, Paul, robotnik, Pelonkerstraße 7a.
Patock, Josef, robotnik, Pelonkerstraße 7a.
Patock, Albert, robotnik, Ludolfinerstraße 17.
Patock, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 58.
Patzke, Franziska, przedszkolanka, Rosengasse 41.
Patzke, Johanna, wdowa, Rosengasse 41.
Patzke, Johannes, misztrz garncarski, Ludolfinerstraße 15c.
Paucksch, Karl, kupiec, Georgstraße 36.
Pauksch, Hermann, in¿ynier, Delbrückstraße 6.
Paul, Rolla, Streckenwärter, Ludolfinerstraße 1b.
Paulat, Anna, wdowa, Am Karlsberg 16.
v. Paulitz, Hedwig, utrzymanie prywatne, Georgstraße 24.
v. Paulitz, Gertrud, utrzymanie prywatne, Georgstraße 24.
Paulus, Marie, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Pavlitzki, Vincent, nauczyciel tañca, Jahnstraße 4.
Pawlicka, Josefine, wdowa, Bahnhofstraße 2.
Pawlicka, Irene, urzêdniczka bankowa, Bahnhofstraße 2.
Pawlowski, Emil, kupiec, Pelonkerstraße 2.
Pehnke, August, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Pehnke, Alfons, asystent gminny, Zoppoterstraße 43.
Peilecke, Paul, sekretarz marynarki wojennej, Paulastraße 8.
Petrun, Wilhelm, robotnik, Am Markt 3.
Petrun, August, szyper, Glettkau. Dorfstraße 1a.
Pempeit, Fritz, rentier, Rosengasse 3.
Pempeit, Hermann, oficer statku, Rosengasse 3.
Penk, Johannes, murarz, Friedensschluß.
Penk, Johann, robotnik, Friedensschluß.
Penner, Kornelius, rentier, Jahnstraße 5.
Penner, Klara, pani, Jahnstraße 14.
Penner, Marie, rentierka, Bergstraße 7.
Penner, Heinrich, kupiec, Georgstraße 5.
Penner, Hans, kupiec, Zoppoterstraße 77.
Penner, Max, rolnik, Rosengasse 3.
Penner, Kornelius, rentier, Georgstraße 20.
Perbohner, Simon, kupiec, Kaisersteg 3.
Perschau, Ernst, pracownik biurowy, Bergstraße 21.
Pertiller, Gustav, cukirnik, Am Schloßgarten 21.
Pestka, Franz, organista, Kirchenstraße 15.
Petermann, brak, dowódca plutonu w stanie spoczynku, Dultzstraße 11.
Petersen, Adolf, in¿ynier, Kaisersteg 38.
Petersen, Richard, profesor, Am Schloßgarten 19.
Petersen, Martin, rentier, Georgstraße 12.
Peters, August, handarz, Zoppoterstraße 42.
Peters, Otto, woŸnica, Zoppoterstraße 42.
Peters, Julius, rentier, Georgstraße 10.
Peters, Paul, robotnik, Mühlenhof.
Petonke, Albert, emerytowany nauczyciel, Kaisersteg 29.
Petrinski, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 46.
Petrinski, Johannes, robotnik, Georgstraße 1.
Petrusch, Ida, siostra, Kirchenstraße 6.
Petrusch, Eugen, kupiec, Heimstätte 4.
Petsch, Mathilde, robotnik, Ludolfinerstraße 1a.
Petsch, Anton, robotnik, Zoppoterstraße 30.
Petz, Walter, rymarz, Am Schloßgarten 23.
Petzoldt, Josef, elektrotechnik, Waldstraße 1.
Pettke, Paul, kupiec, Ottostraße 1.
Pettke, Ottilie, wdowa, Abbau Glettkau.
Pettke, Amalie, wdowa, Ludolfinerstraße 15c.
Pettke, Johann, handarz, Zoppoterstraße 41.
Peuker, Alfred, chemik, Zoppoterstraße 59.
Pfeisenbrück, Eugen, dyspozytor, Kaisersteg 30.
Piastowski, Felix, robotnik, Frischwasser.
Pichowski, August, robotnik, Rosengasse 1.
Pichowski, Franz, robotnik, Rosengasse 8.
Pichowski, Paul, œlusarz, Am Karlsberg 15a.
Pichowski, Eva, wdowa, Ludolfinerstraße 9.
Pieczkowski, Josef, nadzorca stacji, Am Schloßgarten 16.
Pielenz, Gustav, komiwoja¿er, Jahnstraße 22.
Pienschke, Friedrich, cieœla, Glettkau. Dorfstraße 17.
Pieper, Johann, robotnik, Danzigerstraße 50.
Pieper, Josef, robotnik, Danzigerstraße 55.
Pieper, Amalie, wdowa, Georgstraße 31.
Pieper, Bruno, kupiec, Georgstraße 31.
Pieper, August, urzêdnik kolejowy, Zoppoterstraße 63.
Pieper, Leo, rektor w stanie spoczynku, Jahnstraße 3.
Piepke, Johanna, wdowa, Kronprinzenallee 10.
Piepkorn, Alma, wdowa, Zoppoterstraße 76.
Piernitzki, Anton, w³aœciciel, Zoppoterstraße 48.
Piernitzki, Franz, szewc, Zoppoterstraße 70.
Pikarski, Anton, rentier, Dultzstraße 3.
Pikarski, Marja, nauczycielka, Dultzstraße 3.
Pilz, Adolf, in¿ynier, Zoppoterstraße 76.
Pinunski, Julius, robotnik, Rosengasse 32.
Pioch, Johann, utrzymanie prywatne, Kirchenstraße 15.
Pioch, Franz, inwalida, Kaisersteg 27.
Pioch, August, wdowa, Am Markt 3.
Pioch, Johannes, czeladnik murarski, Zoppoterstraße 29.
Pioch, Cäcilie, wdowa, Pelonkerstraße 114.
Pioch, Josef, murarz, Ludolfinerstraße 14.
Pionke, Anton, emeryt, Conradshammer. Dorfstraße.
Pionke, Johann, robotnik, Glettkau. Lange Kate.
Pionke, Auguste, wdowa, Abbau Glettkau.
Pionski, Luise, wdowa, Conradshammer. Sasperweg.
Piosinski, Hedwig, nie podano zawodu, Georgstraße 3.
Piotrowski, Ladislaus, mistrz szewski, Am Markt 8.
Piotrowski, Auna, urzêdniczka, Pelonkerstraße 3a.
Piotrowski, Emma, wdowa, Pelonkerstraße 3a.
Piskowski, Czesla, urzêdnik bankowy, Dultzstraße 11.
Pißkowski, Johann, robotnik, Danzigerstraße 54.
Pitsch, Gustav, prywatny detektyw, Glettkau. Dorfstraße.
Pischke, Johannes, Studienassessor, Zoppoterstraße 76.
Pitt, Bruno, muzyk, Ottostraße 1.
Plasse, Elisabeth, nauczyciel gry na fortepianie, Kaisersteg 3.
Pleger, Felix, murarz, Albertstraße 5.
Plenert, Walter, kupiec, Am Karlsberg 18.
Plenert, Franz, pracownik m³yna, Am Karlsberg 18.
Plenert, Hermann, Bäder, Am Karlsberg 18.
Plenert, Hermann, czeladnik, Danzigerstraße 3.
Plenikowski, August, robotnik, Georgstraße 6.
Plenikowski, Michael, robotnik, Seestraße 6.
Plenikowski, Josef, robotnik, Seestraße 6.
Plenikowski, Ambrosius, emeryt, Am Schloßgarten 25.
Plenikowski, Gustav, robotnik, Am Hasenwinkel 1.
Plenikowski, Anastasia, wdowa, Friedensschluß.
Plenikowski, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 35.
Plenikowski, Marie, wdowa, Pelonkerstraße 54.
Plenikowski, Johannes, kupiec, Klosterstraße 6.
Plenikowski, Johanna, wdowa, Ludolfinerstraße 15a.
Plenikowski, Martha, robotnica, Ludolfinerstraße 18.
Plenikowski, Bernhard, robotnik, Ludolfinerstraße 18.
Plicht, Anton, Schmidt, Ludolfinerstraße 21.
Plicht, Josef, czeladnik krawiecki, Zoppoterstraße 9.
Plicht, Felix, robotnik, Zoppoterstraße 31a.
Plogsties, Ernst, Justiz-Obersekret., Pelonkerstraße 61.
Plogsties, Walter, budowniczy, Pelonkerstraße 61.
Plogsties, Marie, wdowa, Pelonkerstraße 61.
Plonin, Johannes, robotnik, Ludolfinerstraße 1a.
Plomin, Anton, robotnik, Pelonkerstraße 56a.
Plotzke, Felir, sekretarz pocztowy, Bergstraße 10.
Pluschke, Gustav, œlusarz, Rosengasse 5.
Pluzkiewicz, Hypolit, rentier, Ottostraße 15.
Pluzkiewicz, Gertrud, asystentka biurowa, Ottostraße 15.
Poblozki, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Poch, Julius, œlusarz, Albertstraße 2.
Podlich, Konrad, œlusarz budowlany, Kronprinzenallee 49.
v. Podjaski, Margarete, nauczycielka, Zoppoterstraße 77.
v. Podjaski, Helene, nauczycielka, Zoppoterstraße 77.
v. Podjaski, Gertrud, nauczyciel, Zoppoterstraße 77.
Pohl, Emil, kupiec, Fürstliche Aussicht 3.
Pohl, Hermann, kupiec, Albertstraße 8.
Pohl, Emil, Tertilagentur-Kaufmann, Zoppoterstraße 77.
Pohland, Anton, Bantbeamter, Jahnstraße 4.
Pohle, Karl, rentier, Kronprinzenallee 10.
Pohlmann, Rudolf, rentier, Danzigerstraße 3.
Pohlmann, Toni, nauczycielka, Danzigerstraße 3.
Pohlmann, Lutje, wdowa, Waldstraße 12.
Pokolm, Andreas, mistrz kowalski, Danzigerstraße 54.
Pokrieske, Isidor, czeladnik, Ludolfinerstraße 21.
Polakowski, Lucia, sprzedawczyni, Danzigerstraße 53.
Polaschinski, Karl, murarz, Zoppoterstraße 41.
Poleska, Otto, Werthelfer, Glettkau. Dorfstraße 11.
Politur, Richard, czeladnik stolarz, Danzigerstraße 53.
Politur, Walter, mechanik pomocniczy, Danzigerstraße 53.
Pollack, Marie, wdowa, Rosengasse 32.
Pollentzki, Oitilie, wdowa, Pelonkerstraße 26.
Polley, Gustav, mistrz szewski, Pelonkerstraße 1.
Pollex, Hugo, Registrator, Dultzstraße 11.
Pollikeit, Felix, pracownik cywilny, Rosengasse 12.
Poltrock, Ernst, malarz, Rosengasse 9.
Pompecki, Agathe, wdowa, Hardenbergstraße 3.
Pompecki, Bruno, starszy nauczyciel, Hardenbergstraße 3.
Pompeuse, Auguste, wdowa, Rosengasse 31.
Ponczek, Julian, rentier, Delbrückstraße 15.
Popp, Eugen, pracownik poczty, Kirchenstraße 14.
Posanski, Max, murarz, Ludolfinerstraße 14a.
Posanski, Anna, robotnik, Ludolfinerstraße 14a.
Posanski, Georg, Schloss, Ludolfinerstraße 15a.
Posanski, Karl, rzeŸnik, Danzigerstraße 47.
Posanski, Rudolf, rybak, Glettkau. Dorfstraße 11.
Posenauer, Eduard, robotnik, Broskischerweg.
Potulski, August, robotnik, Danzigerstraße 1.
Potrykus, Emil, robotnik, Pelonkerstraße 7a.
Potrykus, Marie, wdowa, Pelonkerstraße 13.
Potrykus, Josef, rentier, Danzigerstraße 54.
Potrykus, Johann, robotnik, Zoppoterstraße 45.
Poweleit, Friedrich, Schneidemüller, Dultzstraße 7.
Pranschke, Eduard, pracownik drogowy, Dultzstraße 7.
Pranschke, Bernhard, robotnik, Abbau Glettkau.
Pratsch, Helene, ksiêgowa, Kronprinzenallee 11.
Preiskowski, Auguste, panna, Delbrückstraße 13.
Preuß, Otto, robotnik, Bergstraße 8.
Preuß, Franz, szewc, Delbrückstraße 9.
Preuß, Paul, Staatsanwaltschaftssefr., Danzigerstraße 14.
Preuß, Richard, rentier, Kaisersteg 30.
Preuß, Julius, Hausbel., Kirchenstraße 5.
Preuß, Emilie, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 10.
Preuß, Waldemar, asystent biura, Glettkau. Dorfstraße 10.
Preuß, Otto, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 10.
Preuß, Bruno, rybak, Glettkau. Dorfstraße 15.
Preuß, Ludwig, rybak, Glettkau. Dorfstraße 15.
Preuß, Johannes, robotnik, Glettkau. Lange Kate.
Preuß, Albert, robotnik, Glettkau. Auf der Wiese.
Preuß, Karl, misztrz garncarski, Georgstraße 18.
Preuß, Karl, elektryk, Zoppoterstraße 49.
Preuß, Johann, inwalida, Pelonkerstraße 12a.
Preuß, Hermann, czeladnik garncarz, Pelonkerstraße 133.
Preuß, Franz, inwalida, Ludolfinerstraße 16.
Preuß, Martha, pokojówka, Klosterstraße 6.
Priem, Alinna, nie podano zawodu, Köllner Chaussee 6.
Praefke, Eduard, mistrz rzeŸnicki, Zoppoterstraße 36.
Praefke, Helene, pracownik pocztowy, Zoppoterstraße 36.
Pretzell, Alfred, kupiec, Delbrückstraße 2.
Prinz, Maria, robotnica, Ludolfinerstraße 24.
Prinz, Julius, kupiec, Am Markt 21.
Prinz, Jakob, robotnik, Ludolfinerstraße 24.
Prinz, Rosalie, wdowa, Zoppoterstraße 50.
Pries, Alfred, kupiec, Am Markt 1.
Prier, Johannes, nadzorca instytucji, Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Prier, Eugen, inwalida, Zoppoterstraße 73.
Pritzkuleit, Paul, czeladnik stolarz, Bahnhofstraße 5.
Prohl, Hermann, rentier, Am Markt 18.
Proch, Karl, robotnik, Am Hasenwinkel 7.
Proch, Friedrich, robotnik, Ludolfinerstraße 15c.
Prochnow, Emmy, rentier, Jahnstraße 3.
Prochnow, Ferdinand, robotnik, Rosengasse 6.
Prochnow, Franz, aptekarz, Steinstraße 1.
Proma, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 7.
Przenitzki, Marie, wdowa, Pelonkerstraße 2.
Przenitzki, Anton, robotnik, Zoppoterstraße 47.
Przybylski, Josef, agent frachtowy, Bahnhofstraße 2.
Pucowski, Martha, krawiec, Georgstraße 2.
Pucowski, Helene, Blätterint, Georgstraße 2.
Puff, Karl, nauczycie szko³y œredniej, Bergstraße 15.
Puff, Franz, Kaufmannslehrl., Bergstraße 15.
Pulczynski, Valentin, robotnik, Pelonken. 7. Hof.
Pulczynski, Franz, robotnik, Pelonken. 7. Hof.
Pulczynski, Leo, introligator, Dultzstraße 4.
Pupacz, Peter, woŸnica, Am Karlsberg 1.
Pusch, Karl, inwalida, Ludolfinerstraße 1a.
Pusdrowski, Franz, majster w fabryce, Albertstraße 6.
Puezynski, August, ogrodnik, Ludolfinerstraße 16.
Q

Quanzler, Luise, wdowa, Georgstraße 11.
Quaschnewsti, Ida, wdowa, Rosengasse 34.
Quidzinsti, Paul, robotnik, Ludolfinerstraße 17.
Quidzinsti, Jakob, murarz, Ludolfinerstraße 20.
Quirzinsfi, August, czeladnik ko³odziejski, Danzigerstraße 50.
Quolke, Ida, rentierka, Lessingstraße 5.
R

Rabe, Käthe, siostra, Pelonkerstraße 19.
Rabe, Gustav, emerytowany nauczyciel, Paulastraße 3.
Rabe, Ernst, rentier, Am Schloßgarten 7.
Rabinowitsch, Gregor, Ahrmacher, Jahnstraße 26.
Radak, Hans, robotnik, Ludolfinerstraße 9.
Radde, Ernst, zwrotniczy, Zoppoterstraße 11.
Radetzki, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 71/72.
Radig, Adalbert, mistrz stolarski, Georgstraße 4.
Radmacher, Wilhelm, nauczyciel w stanie spoczynku, Danzigerstraße 46.
Radmann, Heinrich, kupiec, Elisenstraße 2/3.
Radike, Franz, rentier, Jahnstraße 7.
Radike, Erna, wdowa, Kaisersteg 2.
Radike, Minna, panna, Pelonkerstraße 13.
Radike, August, kupiec, Zoppoterstraße 65a.
Raslewski, August, robotnica, Georgstraße 4.
Rasalski, Agnes, rentierka, Georgstraße 18.
Rahmel, Gertrud, wdowa, Zoppoterstraße 65a.
Rahn, Franz, agent, Georgstraße 24.
Rahnenführer, Albert, emeryt, Ottostraße 4.
Rambock, Anastafia, wdowa nauczycielka, Delbrückstraße 15.
Ramminger, Otto, g³owny sekretarz gminny, Paulastraße 5.
Rampalsti, Alex, agent, Ludolfinerstraße 3a.
v. Ranisch, Karl, rentier, Am Schloßgarten 17.
v. Ranisch, Marie, rentierka, Am Schloßgarten 17.
Rappel, Otto, kupiec, Zoppoterstraße 70.
Raubusch, Klara, wdowa, Albertstraße 5.
Rauschning, Ewald, gajowy w stanie spoczynku, Zoppoterstraße 34.
Raschke, August, robotnik, Am Hasenwinkel 3/4.
Raschke, Otto, bursztyniarz, Abbau Glettkau.
Raschewski, Albert, mistrz szewski, Zoppoterstraße 77.
Raschewski, Hugo, muzyk, Zoppoterstraße 77.
Raschewski, Martha, kantorzystka, Zoppoterstraße 77.
Raschewski, Marie, wdowa, Ludolfinerstraße 24.
Raschewski, Anna, wdowa, Ludolfinerstraße 17.
Raschewski, Karl, robotnik, Pelonkerstraße 52.
Raschewski, Franz, robotnik, Rosengasse 8.
Raschewski, Richard, robotnik, Rosengasse 9.
Raykowski, Julius, rentier, Jahnstraße 26.
Rebeschke, Klara, rentierka, Kirchenstraße 14.
Rebyla, Irene, panna, Bergstraße 7.
Reckling, Ewald, agent, Georgstraße 24.
Recht, Gustav, robotnik, Zoppoterstraße 50.
Reckwald, Josef, Garnisonverwalt. Inspektor a. D., Paulastraße 8.
Reddner, Wilhelm, kupiec, Broskischerweg.
Redmann, Wilhelm, w³aœciciel firmy, Am Markt 6.
Redmann, Rosalie, wdowa, Zoppoterstraße 32a.
Redmann, Johann, wdowa, Ludolfinerstraße 17.
Reesschläger, Olga, rentierka, Jahnstraße 7.
Reetz, Reinhold, cieœla, Ludolfinerstraße 26.
Reetz, Marie, wdowa, Rosengasse 35.
Reetz, Willy, hydraulik, Rosengasse 35.
Reetz, Otto, cieœla, Rosengasse 38.
Rehieldt, Friedrich, tapicer, Danzigerstraße 7.
Rehieldt, Wilhelm, tapicer, Georgstraße 4.
Reich, Julius, utrzymanie prywatne, Bergstraße 21.
Reichel, Georg, kupiec, Delbrückstraße 2.
Reichert, Adolf, kierownik budowy, Georgstraße 12.
Reichwehr, Bruno, ogrodnik, Pelonkerstraße 114.
Reier, Wilhelm, dekorator, Pelonkerstraße 133a.
Reier, Johannes, cieœla, Pelonkerstraße 133a.
Reier, Karl, nauczyciel w stanie spoczynku, Albertstraße 5.
Reihichoff, Paul., w³aœcicielka domu, Jahnstraße 16.
Reihske, Sophie, wdowa, Georgstraße 19.
Reikowski, Karoline, nie podano zawodu, Köllner Chaussee 7.
Reimann, Marie, rentierka, Kronprinzenallee 6.
Reimann, Richard, pomicnik handlowy, Kaisersteg 31.
Reimann, Richard, sekretarz gminny, Ottostraße 1.
Reimers, Gertrud, wdowa, Pelonkerstraße 22.
Reinke, Anna, wdowa, Am Karlsberg 15.
Reinke, Friedrich, Waffenrevisor, Kaisersteg 16.
Reinecke, Martin, kirownik dzia³u, Danzigerstraße 12.
Reinecke, Gerhard, ksiêgowy, Danzigerstraße 12.
Reinecker, Franz, inwalida, Köllner Chaussee 6.
Reiß, Adalbert, nauczyciel, Georgstraße 8.
Reißnauer, John, dyrektor zarz¹dzaj¹cy, Danzigerstraße 3.
Remus, John, in¿ynier stoczniowy w stanie spoczynku, Bahnhofstraße 9.
Renakowski, Berta, wdowa, Abbau Glettkau.
Renkel, Anna, wdowa, Am Karlsberg 16.
Renn, Herbert, Steuerobersekretär, Jahnstraße 23.
Renner, Bruno, Landesobersefr., Steinstraße 2.
Reschkowski, Mathilde, robotnica, Schwabental 3.
Reschkowski, August, inwalida, Schwabental 3.
Reschke, Josef, pracownik pocztowy, Conradshammer. Dorfstraße.
Reske, Albert, urzêdnik, Danzigerstraße 51.
Retzki, Carl, cieœla, Pelonkerstraße 12.
Retzke, Klara, wdowa, Pelonkerstraße 132a.
Retowski, Emma, wdowa, Ludolfinerstraße 19.
Reuter, Margarete, utrzymanie prywatne, Rosengasse 23.
Rewa, Emil, murarz, ZoppoterStraße 47.
Rewa, Karl, robotnik, Zoppoterstraße 47.
Rex, Richard, maszynista w stanie spoczynku, Danzigerstraße 12.
Reyher, Bruno, nauczyciel, Georgstraße 16.
Rheindorf, Martha, sprzedawczyni, Klosterstraße 6.
Rhode, Paul, cieœla, Pelonkerstraße 3a.
Rhodies, Paul, asystent biurowy, Rosengasse 5.
Ribinski, Georg, malarz, Rosengasse 7.
Ribinski, Gustav, brygadzista murarski, Rosengasse 37.
Ribinski, Ernst, robotnik, Rosengasse 37.
Ribinski, Margarete, krawiec, Rosengasse 37.
Ribinski, Marta, Stüße, Rosengasse 37.
Ribinski, Marie, sprzedawca, Rosengasse 37.
Ribinski, Walter, pracownik biurowy, Ludolfinerstraße 8.
Richardt, Gustav, mistrz kominiarski, Rosengasse 10.
Richert, Martha, wdowa, Rosengasse 6.
Richert, Hedwig, kantorzystka, Rosengasse 6.
Richert, Emil, emerytowany ksiêgowy, Danzigerstraße 12.
Richert, Ida, wdowa, Pelonkerstraße 9.
Richert, Albert, robotnik, Pelonkerstraße 9.
Richert, Wilhelm, robotnik, Pelonkerstraße 9.
Richert, Franz, robotnik, Pelonken. 7. Hof.
Richert, Gertrude, wdowa, Bahnhofstraße 4.
Richert, Felir, nauczyciel w stanie spoczynku, Kirchenstraße 18.
Richert, Josef, posterunkowy, Jahnstraße 13.
Richert, Laura, wdowa, Seestraße 20.
Richert, August, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 8.
Richert, Franz, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 13.
Richert, Johann, robotnik, Abbau Glettkau.
Richter, Gertrude, pani, Zoppoterstraße 65a.
Richter, Paul, majster w fabryce, Georgstraße 15.
Richter, Karl, nauczyciel, Heimstätte 3.
Riebandt, Johannes, rektor, Kirchenstraße 15.
Riebandt, Max, student, Kirchenstraße 15.
Riebandt, Magda, syudentka, Kirchenstraße 15.
Riebandt, Marie, wdowa, Conradshammer. Sasperweg.
Riebandt, Felix, robotnik, Conradshammer. Sasperweg.
Riehl, Dorethea, wdowa, Am Markt 19.
Riepert, Rosa, rentierka, Jahnstraße 1.
Riepert, Johannes, robotnik, Ludolfinerstraße 18.
Riesemann, Willy, kupiec, Rosengasse 2.
v. Riesen, Ida, wdowa, Jahnstraße 3.
v. Riesen, Margarete, ogrodnik, Pelonkerstraße 121.
v. Riesen, Alwine, nauczyciel, Pelonkerstraße 121.
Rietz, Andreas, hydraulik, Danzigerstraße 21.
Rietz, Friedrich, mistrz drogowy w stanie spoczynku, Glettkau. Brösenerstraße 2.
Riegel, Johann, robotnik, Köllner Chaussee 7.
Rinkowski, Wladislaus, czeladnik krawiecki, Am Markt 18.
Riß, Otto, Inp., Rosengasse 12.
v. Rittberg, Ellen, hrabina, Kronprinzenallee 11.
Ritter, Marie, wdowa, Georgstraße 16.
Ritter, Marie, w³aœcicielka domu, Ottostraße 15.
Ritter, Paul, pracownik biurowy, Seestraße 12.
Ritzka, Paul, kupiec, Kaisersteg 28.
Rodenberg, Luis, rentier, Elisenstraße 5.
Rodtke, Anna, w³aœcicelka firmy, Am Schloßgarten 23.
Roedner, Emma, wdowa, Rosengasse 29.
Roedner, Hildegard, nauczycielka, Rosengasse 29.
Roedner, Rudolf, Dr. Reg. Alelor, Georgstraße 37.
Roehl, Helene, wdowa po pastorze, Georgstraße 10.
Roemer, ?, wdowa, Pelonkerstraße 55.
Roesner, Richard, rentier, Danzigerstraße 12.
Rogacki, Paul, techniczny ispektor kojejowy, Georgstraße 36.
Rogalewski, August, nauczyciel w stanie spoczynku, Ottostraße 3.
Rogalewski, Josef, nauczyciel, Ottostraße 3.
Rogalewski, Martin, Studien - Referendar, Ottostraße 3.
Rogalski, Friedrich, restaurator, Am Markt 10/11.
Rogorsch, Eugen, starszy sekretarz, urzêdnik, Georgstraße 24.
Rohrdanz, Hulda, rentierka, Bahnhofstraße 2.
Rohrdanz, Chariotte, ksiêgowa, Bahnhofstraße 2.
Rohde, Anton, robotnik, Kaisersteg 26.
Rohde, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 7.
Rohland, Josef, pomocnik biurowy, Ernsttal 2.
Rohwerder, Elisabeth, wdowa po urzêdniku, Am Schloßgarten 8.
Rohwerder, Hedwig, kasjerka, Am Schloßgarten 8.
Rosalewski, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 17.
Rose, Georg, in¿ynier, Waldstraße 3.
Rose, Franz, urzêdnik bankowy, Georgstraße 10.
Rosenthal, Gustav, leœniczy w stanie spoczynku, Georgstraße 11.
Rosentreter, Andreas, emerytowany nauczyciel, Zoppoterstraße 77.
Rosenwasser, Friedrich, cieœla, Alfredstraße.
Rosien, Adolf, rolnik, Conradshammer. Sasperweg.
Roson, Hermann, emeryt, Dultzstraße 6.
Roschemski, Hermann, fryzjer, Zoppoterstraße 71/72.
Roschemski, Hermann, woŸnica, Ernsttal 2.
Roschemski, Agnes, robotnica, Ernsttal 2.
Roschemski, Marie, wdowa, Zoppoterstraße 41.
Roschemski, Julius, murarz, Zoppoterstraße 71/72.
Roschemski, Wilhelmine, wdowa, Pelonkerstraße 7a.
Roschemski, Elise, wdowa, Pelonkerstraße 7a.
Roschewski, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 21.
Roschewski, Hermann, robotnik, Ludolfinerstraße 21.
Roschewski, Hermann, murarz, Ludolfinerstraße 26.
Roschkowski, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 12.
Roschkowski, Felix, robotnik, Köllner Chaussee 7.
Romahn, Friedrich, operator m³yna, Seestraße 94.
Romanowski, Arthur, kierowca, motorniczy, Jagowstraße.
Romanowski, Marian, emerytowany komornik s¹dowy, Jagowstraße.
Rombschik, August, murarz, Ludolfinerstraße 27.
Rombschick, Michael, robotnik, Strauchmühlerweg 1.
Rompca, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 1c.
Rost, Antonie, utrzymanie prywatne, Georgstraße 18.
Ropel, Franz, pracownik pocztowy, Am Hasenwinkel 5/6.
Ropel, Johann, inwalida, Delbrückstraße 18.
Roßmann, Anna, gospodyni domowa, Albertstraße 7.
Roth, August, in¿ynier, Bahnhofstraße 6.
Roth, Martha, prywatny nauczyciel, Delbrückstraße 18.
Rothe, Elise, wdowa, Ottostraße 15.
Rothe, Max, œlusarz, Glettkau. Dorfstraße 17.
Rothe, Walter, technik budownictwa, Bergstraße 1.
Rothe, Alfons, destylator, Seestraße 7.
Rothe, Hugo, ksiêgowy, Seestraße 7.
Rothmühl, David, z³otnik, Jahnstraße 15.
Rotta, Karoline, wdowa, Rosengasse 33.
Rotta, Anna, krawiec, Rosengasse 33.
Rotta, Emma, prasowaczka, Rosengasse 33.
Rotta, Rudolf, robotnik, Rosengasse 6.
Rotta, Johannes, murarz, Zoppoterstraße 66a.
Röthling, Walter, Gas- u. Wasserwerksbuchhalter. Obersekretär, Dultzstraße 5.
Rowinas, Helene, wdowa, Zoppoterstraße 46.
Rowinas, Peter, robotnik, Rosengasse 33.
Roznerski, Anton, fryzjer, Am Markt 19.
Rozoll, Helene, wdowa, Jahnstraße 1.
Rubusch, Curt, kupiec, Dultzstraße 2.
Ruckstinat, Gertrud, nauczycielka muzyki, Seestraße 90.
Rudolf, Karl, kupiec, Georgstraße 36.
Ruhnke, Lotte, wdowa, Kaisersteg 3.
Rumzchick, Valentin, robotnik, Kaisersteg 27.
Rusch, Helene, wdowa, Rosengasse 7.
Rusch, August., murarz, Rosengasse 9.
Ruth, Johann, mistrz szklarski, Danzigerstraße 6.
Ruth, Johannes, woŸnica, Pelonkerstraße 117.
Ruth, Hermann, stolarz, Dultzstraße 7.
Rutkowski, Johann, robotnik, Dultzstraße 6.
Rutkowski, Maria, wdowa, Georgstraße 39.
Ruttkowski, Johann, sekretarz telegraficzny, Ludolfinerstraße 5.
Rutowski, Anton, murarz, Abbau Glettkau.
Rutz, Eberhard, kupiec, Bergstraße 8.
Ryta, Helene, pracownik pocztowy, Rosengasse 3.
v. Rzadkowsfi, Margarete, nie podano zawodu, Pelonkerstraße 5.
Rzepka, Rudolf, in¿ynier, Ottostraße 5.
S

Saat, Franz, muzyk, Kronprinzenallee 5.
Sabisch, Arthur, in¿ynier i geodeta, Pelonkerstraße 6.
Sablowski, Georg, zwrotniczy, Danzigerstraße 22.
Sablowski, Willi, pomocnik pocztowy, Pelonkerstraße 11.
Saborowski, Albert, cieœla, Georgstraße 4.
Bach, Helene, rentierka, Georgstraße 15.
Sacolowski, Johanna, wdowa po ksiêgowym, Steinstraße 1.
Sadrinna, Hans, majster w fabryce, Pelonkerstraße 56.
Saß, Viktor, murarz, Rosengasse 6.
Saß, Felix, Aushilfsweichensteller, Zoppoterstraße 50.
Saß, Johann, robotnik, Zoppoterstraße 41.
Saß, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 41.
v. Salewski, Karl, kupiec, Rosengasse 11.
Salewski, Max, stolarz, Ludolfinerstraße 4a.
Salewski, Anna, w³aœcicelka firmy, Zoppoterstraße 77.
Saloleski, Bernhard, rolnik, Am Markt 20.
Saltzmann, Olga, Rittergutsbesigerwitwe, Pelonkerstraße 5.
Saluski, Adolf, sekretarz rz¹dowy, Waldstraße 12.
Samlowski, Amanda, wdowa, Pelonkerstraße 11.
Samp, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 27.
Samp, Josef, robotnik, Abbau Glettkau.
Sander, Ernst, mistrz budowlany, Georgstraße 23.
Sapieha, Alfred, sekretarz pocztowy, Delbrückstraße 15.
Sarnowski, Viktor, posterunkowy, Am Schloßgarten 21.
Sauer, Martha, siostra, Pelonkerstraße 122.
Schaaf, Wilhelm, kupiec, Kaisersteg 31.
Schacht, Hilariona, matrona, Am Karlsberg 3.
Schadach, Helene, wdowa po pastorze, Danzigerstraße 3.
Schadach, Toni, nauczycielka, Danzigerstraße 3.
Schadowski, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 39.
Schabrowski, Johannes, pracownik biurowy, Pelonkerstraße 133a.
Schabrowski, Josef, woŸnica - kierowca, Pelonkerstraße 133a.
Schäfer, Heinrich, pomocniczy sier¿ant celny, Danzigerstraße 52.
Schäfer, Alfred, architekt, Köllner Chaussee 16.
Schaefer, Karl, in¿ynier stoczniowy, Kronprinzenallee 42.
Schaefke, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 39.
Schallis, Georg, ksiêgowy stoczniowy, Ottostraße 3.
Schalk, Hermann, amerik. Arzt. cand. med., Zoppoterstraße 60/61.
Schamberg, Klara, krawcowa, Pelonkerstraße 122.
Schamp, Hulda, rentierka, Elisenstraße 5.
Schamp, Waldemar, sekretarz marynarki wojennej, Elisenstraße 5.
Schamschula, Josef, g³ówny urzêdnik ds. budownictwa, Bergstraße 7.
Scharfenort, Margarete, wdowa, Zoppoterstraße 65a.
Scheffke, Bernhard, kupiec, Danzigerstraße 3.
Scheffka, Helene, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹, Ludolfinerstraße 28.
Scheffler, Oswald, Steinsekmeister, Schefflerstraße 9.
Scheffler, Stanislaus, in¿ynier, Danzigerstraße 14.
Scheffler, Hans, kupiec, Steinstraße 1.
Scheibe, Marie, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Scheibe, Jakob, w³aœciciel, Glettkau. Dorfstraße 17.
Scheunert, Luise, wdowa, Jahnstraße 13.
Schemke, Hans, murarz, Ludolfinerstraße 1.
Schemke, Julius, kupiec, Pelonkerstraße 134.
Scherelis, Christian, rentier, Pelonkerstraße 133.
Schereschewski, Arthur, wdowa, Rosengasse 12.
Schersand, Emma, gospodyni domowa, Danzigerstraße 47.
Scheunemann, Erich, elektrotechnik, Seestraße 12.
Schewe, Wilhelmine, rentierka, Waldstraße 8.
Schibowski, Kurt, czeladnik stolarz, Rosengasse 33.
Schielke, Viktor, inspektor, Schäfereiweg 1/2.
Schiers, Auguste, wdowa po gajowym, Zoppoterstraße 71/72.
Schilaski, Emil, stolarz, Am Schloßgarten 18.
Schilke, Johanna, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Schilling, Wilhelm, s³u¿ba domowa, Pelonkerstraße 122.
Schilling, Gustav, rentier, Ottostraße 3.
Schmiedeskamp, Heinrich, robotnik, Pelonkerstraße 9.
Schimanski, Agathe, wdowa, Pelonkerstraße 13.
Schimanski, Karl, rzeŸnik, Rosengasse 1.
Schimanski, Franziska, sprzedawczyni, Am Schloßgarten 18.
Schimmelpfennig, Eduard, œlusarz, Dultzstraße 6.
Schimmelpfennig, Antonie, wdowa, Dultzstraße 11.
Schimmelpfennig, Maria, krawcowa, Georgstraße 38.
Schimmelpfennig, Alois, asystent malarza, Rosengasse 38.
Schmidkowski, Laura, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹, Bergstraße 4.
Schmidkowski, Friedrich, robotnik, Bergstraße 4.
Schimikowski, Susanna, wdowa, Ludolfinerstraße 12.
Schimikowski, Johannes, robotnik, Glettkau. Lange Kate.
Schimikowski, Paul, robotnik, Glettkau. Lange Kate.
Schimski, Friedrich, Schriftseßer, Pelonkerstraße 135.
Schipanski, Johann, Vulkaniseur, Rosengasse 3.
Schipiorowski, Therese, gospodyni, Kirchenstraße 16.
Schirmacher, Paul, rentier, Zoppoterstraße 77.
Schirk, Frit, rzeŸnik, Am Markt 9.
Schiwek, Wilhelm, emerytowany nauczyciel, Kaisersteg 2.
Schlacht, Bernhard, zegarmistrz, Am Markt 16.
Schlagowski, Johann, pomocnik fryzjera, Danzigerstraße 4.
Schlagowski, August, kowal, Pelonkerstraße 132a.
Schlagowski, Johann, cieœla, Pelonkerstraße 132a.
Schlagowski, Anna, wdowa, Pelonkerstraße 132a.
Schlaß, Albert, pakowacz, Danzigerstraße 21.
Schlaß, Ludwig, robotnik, Danzigerstraße 21.
Schlaß, Josef, woŸnica, Pelonkerstraße 3a.
Schlaß, Josef, monter pomocniczy, Zoppoterstraße 41.
Schlenger, Friedrich, rentier, Danzigerstraße 46.
Schlieckies, August, nauczyciel w stanie spoczynku, Danzigerstraße 45.
Schlieske, Athur, budowniczy, Hardenbergstraße 3.
Schlönhart, Ernst, cukiernik, Dultzstraße 11.
Schlücker, Olga, rentierka, Ottostraße 15.
Schlüter, Hans, marynarz w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 134.
Schlüter, Wilhelm, g³ówny przedstawiciel, Kronprinzenallee 11.
Schmal, Paul, czeladnik, Seestraße 2.
Schmadalla, Elise, emerytowana nauczycielka, Delbrückstraße 12.
Schmalz, Konrad, ogrodnik praktykant, Schloß.
Schmeichel, Ida, wdowa, Kaisersteg 3.
v. Schmidt, Jansen, pomocnik fryzjera, Am Markt 8.
Schmidt, Elisabeth, panna, Saltzmannstraße 2.
Schmidt, Karl, kurator okrêgowy w stanie spoczynku, WaldStraße 1.
Schmidt, Frierich, pracownik biurowy, Lessingstraße 21.
Schmidt, Helene, kierownik oddzia³u, Am Schloßgarten 23.
Schmidt, Karl, Magistratsbeamter, Am Karlsberg 13.
Schmidt, Paul, ogrodnik, Ludolfinerstraße 29.
Schmidt, Rosalie, wdowa, Zoppoterstraße 41.
Schmidt, Auguste, wdowa nauczycielka, Jahnstraße 5.
Schmidt, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 18.
Schmidt, Martin, Babnwärter a. D., Zoppoterstraße 10.
Schmidt, Marianne, wdowa, Pelonkerstraße 7a.
Schmidt, Karl, Bahnbeamter a. D., Danzigerstraße 21.
Schmidt, Hermann, szewc, Danzigerstraße 3.
Schmidt, Willibald, Vertreter, Danzigerstraße 14.
Schmidt, Agnes, nauczycielka, Kronprinzenallee 13.
Schmidt, Elisabeth, nie podano zawodu, Kronprinzenallee 13.
Schmidt, Georg, Reg. u. Baurat, Delbrückstraße 14.
Schmidt, Arthur, Banfbeamter, Delbrückstraße 18.
Schmidt, Alfred, Assistent a. d. techn. Hochschule, Pelonkerstraße 25.
Schmidt, Hugo, Bürovorst., Pelonkerstraße 25.
Schmidt, Waldemar, Gemeindebaumstr., Pelonkerstraße 27.
Schmidt, Wilhelmine, krawiec, Zoppoterstraße 10.
Schmidt, Rudolf, pomocnik biurowy, Zoppoterstraße 10.
Schmidt, August, murarz, Pelonkerstraße 4.
Schmidt, Anna, dozorca, Pelonkerstraße 4.
Schmidtke, Heinrich, Schneidermstr., Am Schloßgarten 21.
Schmidtke, Bertha, pracownica biurowa, Delbrückstraße 2.
Schmoll, Eugen, emerytowany rektor, Jahnstraße 26.
Schnackelberg, Robert, robotnik, Seekate 2.
Schneider, Amalie, wdowa, Kirchenstraße 7.
Schneider, Paul, garncarz, Zoppoterstraße 49.
Schneider, Anna, Stüße, Danzigerstraße 5.
Schneider, Richard, rentier, Georgstraße 22.
Schneider, Ellinor, Regierungsobersekret., Kronprinzenallee 6.
Schneider, Betha, pielêgniarka, Am Karlsberg 3.
Schneider, Cäcilia, wdowa, Ludolfinerstraße 22.
Schneider, Bertha, praczka, Ludolfinerstraße 8.
Schneider, Marie, wdowa, Kaisersteg 3.
Schneider, Hans, student, Pelonkerstraße 26.
Schnell, Emil, w³aœciciel domu, Am Hasenwinkel 2.
Schnell, Emma, kantorzystka, Am Hasenwinkel 2.
Schnell, Johanna, pielêgniarka, Am Hasenwinkel 2.
Schobert, Georg, kupiec, Dultzstraße 4.
Scholz, Helene, pani, Zoppoterstraße 30.
Scholz, Alerandra, asystentka biurowa, Georgstraße 15.
Schorries, Gustav, malarz, Rosengasse 9.
Schorries, Gerhard, Banfbeamt., Ottostraße 2.
Schornad, Alfred, pomicnik handlowy, Köllner Chaussee 7.
Schornad, Elfriede, Putzarb., Steinstraße 2.
Schoski, Johann, robotnik, Abbau Glettkau.
Schoen, Reinhold, Landeshauptkassenbuchhalter, Bergstraße 13.
Schoen, Hugo, adwokat, Bergstraße 13.
Schönnagel, Karl, palacz, Pelonken. 7. Hof.
Schöneberg, Johann, stra¿nik kolejowy w stanie spoczynku, Ludolfinerstraße 24.
Schönenberg, Anton, rentier, Glettkau. Dorfstraße 17.
Schönhoff, August, œlusarz, Jahnstraße 23.
Schremmer, Erich, Justizobersekr., Am Markt 10/11.
Schremmer, Henriette, rentierka, Ziethenstraße 4.
Schrick, Richard, in¿ynier, Blücherstraße 11.
Schrock, Paul, emeryt, Paulastraße 7.
Schroeder, Hulda, korepetytorka w stanie spoczynku, Kronprinzenallee 13.
Schröder, Berta, wdowa, Pelonkerstraße 9.
Schröder, Arno, rentier, Pelonkerstraße 19.
Schröder, August, robotnik, Conradshammer. Dorfstraße.
Schröder, Marie, gospodyni domowa, Danzigerstraße 49.
Schröder, Karl, rentier, Köllner Chaussee 6.
Schröder, Johann, rentier, Delbrückstraße 16.
Schröder, Johann, mistrz krawiecki, Ludolfinerstraße 1b.
Schröder, Emma, wdowa, Ludolfinerstraße 6.
Schröder, Paul, murarz, Ludolfinerstraße 12a.
Schroeter, Paul, w³aœciciel domu, Waldstraße 7.
Schröter, Christoph, Steuerrendant i. R., Bahnhofstraße 3.
Schröter, Helene, kierowniczka biura, Bahnhofstraße 3.
Schröter, Albert, sekretarz gminny, Bahnhofstraße 3a.
Schröer, Richard, major w stanie spoczynku, Zoppoterstraße 69.
Schröttke, Martha, wdowa, Ludolfinerstraße 1b.
Schröttke, Emil, rybak, Glettkau. Dorfstraße 1a.
Schröttke, Robert, rybak, Glettkau. Dorfstraße 4.
Schüder, Adolf, in¿ynier, Georgstraße 24.
Schüßler, Walter, architekt i mistrz budowlany, Ottostraße 4.
Schütza, Johann, Gehtife, Am Markt 7.
Schütz, Albert, rentier, Am Schloßgarten 11.
Schütz, Edmund, pomocnik zegarmistrza, Elisenstraße 1.
Schütz, Bernhard, malarz pokojowy, Ludolfinerstraße 18.
Schütz, Katharina, prasowaczka, Ludolfinerstraße 14b.
Schütze, Bernhard, Hilfsinspektor a. D., Zoppoterstraße 66.
Schubath, Marianne, wdowa, Bergstraße 6.
Schubert, Karl, Dr. prakt. Arzt. Generaloberarzt a. D., Bergstraße 17.
Schubert, Johannes, dr. prywatny nauczyciel, Pelonkerstraße 22.
Schubert, Pauline, gospodyni domowa, Am Schloßgarten 7.
Schubert, Hermann, zawiadowca stacji, Schefflerstraße 11.
Schubert, Wilhelm, cieœla, Georgstraße 16.
Schubert, Helene, kantorzystka, Georgstraße 16.
Schubert, Johanna, wdowa, Am Markt 5.
Schubert, Paul, kupiec, Danzigerstraße 15.
Schubert, Oskar, pu³kownik w stanie spoczynku, Winterbergstraße 7.
Schubert, Auguste, wdowa, Kirchenstraße 6.
Schubert, Margarete, kantorzystka, Kirchenstraße 6.
Schuffert, Emma, wdowa, Kirchenstraße 6.
Schuffert, Kurt, pomicnik handlowy, Kirchenstraße 6.
Schulz, Hermann, rymarz, Steinstraße 2.
Schulz, Karl, rolnik, Blücherstraße 2.
Schulz, Martha, wdowa, Danzigerstraße 3.
Schulz, Franz, Zieglermstr., Georgstraße 16.
Schulz, Anna, modystka, Georgstraße 16.
Schulz, Hermann, g³ówny in¿ynier marynarki wojennej, Georgstraße 36.
Schulz, Karoline, wdowa po gajowym, Pelonkerstraße 11.
Schulz, Theofil, Koch, Pelonkerstraße 12.
Schulz, Auguste, rentierka, Ludolfinerstraße 11a.
Schulz, Karl, kowal, Ludolfinerstraße 12.
Schulz, Emil, kupiec, Georgstraße 35.
Schulz, Olga, rentierka, Zoppoterstraße 70.
Schulz, Gertrud, panna, Georgstraße 1.
Schulz, Franz, kowal, Georgstraße 1.
Schulz, Ernst, leœnik w stanie spoczynku, Delbrückstraße 15.
Schulz, Magdalene, rentierka, Georgstraße 8.
Schulz, Otto, kupiec, Am Schloßgarten 6.
Schulz, Karl, karczmarz, Am Karlsberg 20.
Schulz, Karl, emerytowany nauczyciel, Am Markt 16.
Schulz, Paul, kupiec, Jahnstraße 13.
Schulz, Franz, robotnik, Pelonkerstraße 12.
Schulz, Franz, pens. Bahnwärter, Pelonkerstraße 133.
Schulz, Wilhelm, rentier, Kaisersteg 2.
Schulz, Franz, nadzorca celny w stanie spoczynku, Danzigerstraße 5.
Schulz, Jakob, kierownik fabryki, Danzigerstraße 20.
Schulz, Lisbeth, w³aœciciel fabryki, Danzigerstraße 20.
Schulz, Auguste, wdowa, Am Schloßgarten 11.
Schulz, Brnno, sekretarz pocztowy, Am Schloßgarten 11.
Schulz, Elise, kantorzystka, Am Schloßgarten 11.
Schulz, Karl, Kaufmannslehrling, Delbruckstraße 15.
Schulz, Johannes, robotnik, Abbau Glettkau.
Schulz, Ernst, cieœla, Abbau Glettkau.
Schulz, Karl, rentier, Blücherstraße 2.
Schulz, Otto, sêdzia okrêgowy, Rosengasse 22.
Schulz, Luise, wdowa, Am Karlsberg 16.
Schultz, Auguste, wdowa, Zoppoterstraße 45.
Schultz, Paul, adwokat, Danzigerstraße 49.
Schultz, Ferdinand, rentier, Kronprinzenallee 5.
Schultz, Hermine, wdowa, Pelonkerstraße 8.
Schultz, Walter, sekretarz marynarki wojennej, Danzigerstraße 46.
Schultz, Albertine, Hausbesikerin, Am Schloßgarten 21.
Schultz, Justine, wdowa, Am Schloßgarten 17.
Schultz, Marie, nauczycielka, Bergstraße 8.
Schultze, Käthe, wdowa, Bergstraße 8.
Schultze, Eva, pielêgniarka, Bergstraße 8.
Schultze, Georg, Baurat, Bergstraße 16.
Schumann, Julie, Pensionsinhab., Bergstraße 18.
Schumann, Alerander, kupiec, Pelonkerstraße 11.
Schurowski, Paul, robotnik, Rosengasse 8.
Schurowski, Johann, robotnik, Abbau Glettkau.
Schurowski, Franz, stolarz, Friedensschluß.
Schurowski, Julianna, wdowa, Ludolfinerstraße 27.
Schurowski, Klemens, robotnik, Ludolfinerstraße 27.
Schurowski, Agnes, krawiec, Ludolfinerstraße 27.
Schuster, Ewald, Maschinenbauschüler, Seestraße 4.
Schütz, Arnold, g³ówny nauczyciel, Zoppoterstraße 56.
v. Schütz, Doris, wdowa, Albertstraße 8.
v. Schütz, Ada, kantorzystka, Albertstraße 8.
Schuttenberg, Franz, Lokomotivheizer, Zoppoterstraße 71/72.
Schuttenberg, Anna, wdowa, Zoppoterstraße 71/72.
Schuttenberg, Boleslaw, robotnik, Zoppoterstraße 71/72.
Schwabe, Antonie, wdowa, Ludolfinerstraße 17.
Schwabe, Franziska, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹, Ludolfinerstraße 9.
Schwagereit, Ludwig, piekarz czeladnik, Am Markt 16.
Schwarz, Julius, nauczyciel, Am Karlsberg 4.
Schwarz, Bernhard, ko³odziej, Danzigerstraße 21.
Schwarz, Richard, murarz, Danzigerstraße 22.
Schwarz, Gustav, adwokat, Waldstraße 10.
Schwartz, Albert, w³aœciciel domu, Delbrückstraße 4.
Schwartz, Konrad, kupiec, Ladestraße 2.
Schwartz, Karl, starszy listonosz, Georgstraße 4.
Schwan, Karl, mistrz krawiecki, Georgstraße 4.
Schwan, Margarete, fotograf, Georgstraße 4.
Schwanke, Johanna, wdowa nauczycielka, Zoppoterstraße 76.
Schwarck, Otto, Büroporsteher, Danzigerstraße 47.
Schweder, Karl, In¿ynier, Blücherstraße 7.
Schwedowski, Johann, komisarz policji, Bergstraße 7.
Schwenzfeier, Auguste, panna, Zoppoterstraße 65b.
Schwertfeger, Anna, panna, Ludolfinerstraße 4.
Schwertfeger, Hermann, piekarz czeladnik, Danzigerstraße 53.
Schwichtenberg, Alma, rentierka, Am Schloßgarten 7.
Schwichtenberg, Mathilde, wdowa, Ludolfinerstraße 1b.
Schwichtenberg, Johann, dekarz, Schwabental 3.
Schwichtenberg, Josef, robotnik, Pelonkerstraße 114.
Schwichtenberg, Martha, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹, Danzigerstraße 45.
Schwitkowski, Bernhard, robotnik, Ludolfinerstraße 27.
Schwitkowski, Pauline, robotnica, Ludolfinerstraße 27.
Schwitzkowski, Franz, robotnik, Abbau Glettkau.
Schwitzkowski, Bernhard, murarz, Ludolfinerstraße 1b.
Schwoch, Frieda, modystka, Kaisersteg 46.
Schwonke, Paul, Hilfszahlmeister a. D., Albertstraße 2.
Seeck, Elise, wdowa, Albertstraße 7.
Seeger, Eduard, nauczyciel w stanie spoczynku, Delbrückstraße 16.
Seeger, Anna, emerytowana nauczycielka, Kronprinzenallee 13.
Seehafer, Daniel, emerytowany nauczyciel, Dultzstraße 5.
Seewe, August, magazynier, Kronprinzenallee 10.
Sehnke, Berta, wdowa, Kaisersteg 3.
Seidel, Alfred, urzêdnik bankowy, Albertstraße 8.
Seidler, Mathilde, wdowa nauczycielka, Albertstraße 6.
Seidler, August, inwalida, Ludolfinerstraße 28.
Seikowski, Fritz, mistrz piekaraki, Am Markt 1.
Seitz, August, murarz, Schwabental 2.
Seitz, Marie, robotnik, Schwabental 2.
Seligsohn, Heinrich, rentier, Bahnhofstraße 7.
Selinski, Georg, robotnik, Am Hasenwinkel 5/6.
Sekol, Karoline, nie podano zawodu, Köllner Chaussee 6.
Selke, Johann, robotnik, Pelonkerstraße 132.
Selke, Anna, sprzedawczyni, Pelonkerstraße 132.
Selke, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 1b.
Sellke, Anton, w³aœciciel, Ludolfinerstraße 15.
Sellke, Michael, robotnik, Ludolfinerstraße 15.
Sellke, Luzie, asystentka biurowa, Ludolfinerstraße 15.
Sellke, Friedrich, Oberwallmeister a. D., Ludolfinerstraße 5.
Sellke, Paul, robotnik, Ludolfinerstraße 9.
Sellke, Otto, robotnik, Rosengasse 10.
Sellentin, Heinrich, Justizrat. Rechtsanwalt u. Notar, Ottostraße 8.
Sellin, Johannes, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 11.
Semrau, Leokarl, Dr. prakt. Tierarzt, Zoppoterstraße 77.
Semmerling, Xaver, asystent pocztowy, Zoppoterstraße 65a.
Semmler, Fritz, stud. ing., Ottostraße 4.
Semmler, Julius, nauczyciel w stanie spoczynku, Georgstraße 15.
Senf, Paul, kupiec, Georgstraße 11.
Senf, Julius, radca naukowy, Albertstraße 4.
Senff, Thusnelda, Hausbesikerin, Georgstraße 11.
Senger, Arthur, mistrz stolarski, Hardenbergstraße 3.
Senger, Friedrich, robotnik, Friedensstraße 2.
Senger, Johann, robotnik, Möwenweg 7.
Senger, Kasimir, kapitan, Georgstraße 17.
Sentpiel, Morit, rolnik, Georgstraße 24.
Sengstock, Karl, posterunkowy, Zoppoterstraße 29.
Sengstock, Albert, robotnik, Zoppoterstraße 29.
Sengstock, Hermann, robotnik, Zoppoterstraße 66a.
Setzke, Ida, rentierka, Georgstraße 24.
Serotzki, Franz, robotnik, Pelonkerstraße 54.
Serotzki, Rosalie, robotnica, Pelonkerstraße 54.
Serotzki, Johann, robotnik, Conradshammer. Dorfstraße.
Seydlitz, Christine, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Shonfield, Elisabeth, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Siech, Helene, utrzymanie prywatne, Pelonkerstraße 24.
Siebert, Walter, rentier, Waldstraße 2.
Siebert, Johann, rentier, Paulastraße 5.
Sieblitz, Julius, krojczy, Dultzstraße 7.
Siede, Alfred, w³aœciciel szko³y handlowej, Hardenbergstraße 3.
Stetz, nie podano imienia, urzêdnik s¹dowy w stanie spoczynku, Georgstraße 11.
Sieg, Hulda, gospodyni, Bahnhofstraße 9.
Sieg, Paul, emeryt, Ernsttal 2.
Sieg, Hermann, Hammerschmiedemstr., Ernsttal 2.
Siekierski, Anni, dentystka, Am Markt 19.
Siekierski, Hedwig, wdowa po ksiêgowym, Am Markt 19.
Silesky, Max, karczmarz, Pelonkerstraße 11.
Siesinski, Johann, rentier, Jagowstraße 1.
Sieth, Ernst, robotnik, Pelonkerstraße 54.
Sieth, Albert, robotnik, Pelonkerstraße 54.
Sieth, Albert, robotnik, Seestraße 20.
Sinnig, Martha, wdowa, Delbrückstraße 16.
Siewert, Gertrud, nauczycielka, Waldstraße 9.
Siewert, Therese, Hausbesiberin, Kronprinzenallee 11.
Sterka, Franz, woŸnica, Ludolfinerstraße 1c.
Skibowski, August, robotnik, Am Markt 3.
Siewert, Michael, robotnik, Kirchenstraße 4.
Skomrock, Franz, kowal, Zoppoterstraße 58.
Skomrock, Viktor, czeladnik murarski, Zoppoterstraße 42.
Stotzki, Bertha, wdowa, Georgstraße 4.
Skomrock, Paul, murarz, Rosengasse 10.
Strotzki, Ludwig, nauczyciel w stanie spoczynku, Zoppoterstraße 62.
Stubig, Rosalie, Kanzleibeamtenwitwe, Ottostraße 4.
Slawinski, Alex, kupiec, Kirchenstraße 18.
Slawinski, Bernhard, g³ówny nauczyciel w stanie spoczynku, Kirchenstraße 18.
Sledz, Appolinas, pielêgniarka, Am Karlsberg 3.
Slezinski, August, woŸnica, Pelonkerstraße 124.
Slezinski, Franz, inwalida, Pelonkerstraße 124.
Slowik, Felir, ogrodnik, Zoppoterstraße 32b.
Slowik, Anton, robotnik, Zoppoterstraße 32b.
Slowy, Adolf, robotnik, Ludolfinerstraße 13.
Slizinski, Julianna, wdowa, Danzigerstraße 21.
Slizinski, Johann, robotnik, Danzigerstraße 21.
Slizinski, Leo, hydraulik, Danzigerstraße 21.
Smigelski, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 38.
Smolen, Leon, kupiec, Pelonkerstraße 1.
Smolen, Andrias, dr. przemys³owiec, Danzigerstraße 45.
Smolinski, Artur, stolarz, Zoppoterstraße 32a.
Sodemann, Walter, kupiec, Bergstraße 4.
Soennert, Friedrich, utrzymanie prywatne, Pelonkerstraße 26.
v. Sojecki, Alexander, kupiec, Zoppoterstraße 65.
Sommer, Hedwig, wdowa nauczycielka, Georgstraße 15.
Sommer, Ernst, Kaufmannsangestellter, Georgstraße 15.
Sommerfeldt, Friedrich, rentier, Jahnstraße 4.
Sommerfeldt, Johanna, pani, Danzigerstraße 52.
Somplatzki, Julius, dyrektor, OttoStraße 5.
Sonntag, Adam, robotnik, Kirchenstraße 6.
Sonntag, Auguste, pani, Am Hasenwinkel 7.
Sonntag, Marie, wdowa, Zoppoterstraße 42.
Sowa, Martin, Gattiermeister, Pelonkerstraße 3a.
Specht, Marianne, wdowa, Danzigerstraße 50.
Speckmann, Theodor, starszy nauczyciel w stanie spoczynku, Delbrückstraße 8.
Spitzenberger, Friedrich, Setzer-Stereotypeur, Seestraße 12.
Splet, Marie, wdowa, Am Hasenwinkel 5/6.
Splettstötzer, Paula, wdowa, Dultzstraße 3.
Splettstötzer, Alfred, in¿ynier, Dultzstraße 3.
Splitt, Karoline, wdowa, Seestraße 3.
Splitt, Franz, robotnik, Seestraße 3.
Splitt, Klara, kantorzystka, Seestraße 3.
Spode, Franz, rentier, Jahnstraße 6.
van Spang, Geisbert, w³aœciciel kwiaciarni, Am Markt 1.
Springer, Eduard, kupiec, Waldstraße 1.
Springborn, Eduard, cukiernik, Zoppoterstraße 71/72.
Spors, Maria, prywatna przedszkolanka, Delbrückstraße 8.
Spors, Johann S, urzêdnik miejski w stanie spoczynku, Delbrückstraße 8.
Spors, Antonie, nauczycielka w stanie spoczyku, Delbrückstraße 8.
Spurgat, Friedrich, stolarz, Seestraße. Neubau.
Stabenau, Ernst, kupiec, Albertstraße 6.
Stackelbera, Walter, Baron. Privatmann, Köllner Chaussee 1.
Staeck, Franz, instalator, Danzigerstraße 52.
Stahlberg, Elise, wdowa, Heimstätte 3.
Stahnke, Paul, ogrodnik, Conradshammer. Dorfstraße.
Stalinski, Emilie, rentierka, Georgstraße 15.
Stamm, Walter, Erziehungsgehilfe, Pelonkerstraße 122.
Stange, Henwiu, wdowa, Saltzmannstraße 1.
Stangenberg, Otto, Casarbeiter, Danzigerstraße 22.
Stahl, Elie, verw. Dr. phil., Zoppoterstraße 76.
Stanke, Christine, rentierka, Danzigerstraße 46.
Stanke, Maria, rentierka, Kronprinzenallee 10.
Stanke, Theodor, rentier, Waldstraße 7.
Stankowski, Walter, dr. duchowny, Delbrückstraße 13.
Stankowski, Martin, inwalida, Conradshammer. Dorfstraße.
Stankowski, Wladislaus, techn. Obersekret., Heimstätte 6.
Stapelfeld, Robert, in¿ynier, Klosterstraße 6.
Stark, Leo, pracownik biurowy, Kirchenstraße 2.
Starost, Paul, robotnik, Am Markt 3.
Starost, Karoline, wdowa, Zoppoterstraße 42.
Stefanowski, Klara, robotnica, Pelonkerstraße 50.
Stefanowski, Rosalie, Rentenemp fängerin, Pelonkerstraße 50.
Steffanowski, Rosalie, wdowa, Zoppoterstraße 32a.
Steffanowski, Leo, robotnik, Ludolfinerstraße 32a.
Steffanowski, Adalbert, robotnik, Kaisersteg 27.
Steffanowski, Franz, szewc, Ludolfinerstraße 1c.
Steffanowski, Therese, wdowa, Zoppoterstraße 59.
Steffanowski, Hugo, czeladnik œlusarski, Zoppoterstraße 59.
Steffanowski, Karl, czeladnik œlusarski, Zoppoterstraße 59.
Stegemann, nie podano imienia, nie podano zawodu, Friedensstraße 4.
Stegmann, Auguste, wdowa, Kaisersteg 26.
Stegmann, Anna, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 13.
Stegmann, Luise, wdowa, Zoppoterstraße 48.
Stegmann, August, robotnik, Zoppoterstraße 48.
Stein, Karl, Reg - Obersekretär, Kaisersteg 28.
Stein, Berta, wdowa, Bahnhofstraße 9.
Steinbrink, Richard, kupiec, Ludolfinerstraße 21.
Steinbrücker, Paul, stra¿nik pocztowy, Bahnhofstraße 5.
Steingräber, Minna, wdowa, Georgstraße 31.
Steinhagen, Elsbeth, przedszkolanka, Kaisersteg 32.
Steinke, Karoline, wdowa, Am Hasenwinkel 5/6.
Steinke, Franz, kamieniarz, Zoppoterstraße 47.
Steinke, Franz, pracownik kolei, Bergstraße 11.
Stelter, Katharina, nauczyciel szko³y podstawowej w stanie spoczynku, Georgstraße 9.
Stemcke, Bertha, rentier, Bergstraße 7.
Stennert, Emma, wdowa, Pelonkerstraße 122.
Stennert, Hermann, urzêdnik bankowy, Pelonkerstraße 122.
Stenzel, Franz, Inp., Am Markt 3.
Stenzel, Emma, siostra, Pelonkerstraße 121.
Stenzel, Auguste, rentier, Delbrückstraße 17.
Stenzel, Anna, Näberin, Delbrückstraße 18.
Stenzel, Viftor, robotnik, Seestraße 94.
Stephan, Rosalie, wdowa, Dultzstraße 7.
Stephan, August, Hammerschmiedemstr., Schwabental 4.
Sterneberg, Friedrich, Eisenbahnsekretär, Seestraße 12.
Stielow, Otto, kupiec, Bahnhofstraße 6.
Stiemer, Friedrich, mistrz szewski, Delbrückstraße 16.
Stiemer, Gerhard, malarz, Glettkau. Dorfstraße 16.
Stiemer, Friedrich, œlusarz, Zoppoterstraße 11.
Stiemer, Albert, œlusarz, Zoppoterstraße 11.
Stiemer, Hermann, czeladnik kowalski, Zoppoterstraße 29.
Stinikowski, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 2.
Stinikowski, Adolf, robotnik, Ludolfinerstraße 2.
Stinikowski, Anna, robotnik, Ludolfinerstraße 2.
Stinikowski, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 2.
Stippe, Emil, Gymnasial-Professor a. D., Bergstraße 11.
Stipski, Franz, cieœla, Am Hasenwinkel 3/4.
Stipski, Paul, œlusarz, Am Hasenwinkel 3/4.
Stodhammer, Salomon, kupiec, Georgstraße 14.
Stoll, Franz, wikary, Kirchenstraße 16.
Stoltenburg, Sophie, wdowa, Kaisersteg 2.
Stolz, Anton, robotnik, Abbau Glettkau.
Stoermer, Kurt, elew, Pelonkerstraße 26.
Stoermer, Charlotte, rentierka, Pelonkerstraße 26.
Stolzenberger, Margarete, dama domu, Am Karlsberg 14.
Stolzenwald, Margarete, pani, Blücherstraße 11.
Straube, Marie, utrzymanie prywatne, Georgstraße 22.
Strauß, Anna, wdowa po leœniczym, Jahnstraße 15.
Strauß, Bertha, diakon, Am Markt 10/11.
Strebitzke, Hans, prokurent, Elisenstraße 4.
Strebitzke, Agnes, grafolog, Elisenstraße 4.
Strehlau, Gustav, kupiec, Am Markt 8.
Strelkowski, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 38.
Strelkowski, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 14.
Strelkowski, Auguste, wdowa, Am Schloßgarten 10.
Gtresewski, Gelma, Geschäftsinh, Bahnhofstraße 2.
Strictrack, Eduard, starszy nauczyciel w stanie spoczynku, Delbruckstraße 10.
Strijewski, Julianna, wdowa, Ludolfinerstraße 17.
Striepling, Georg, emerytowany poborca celny, Paulastraße 3.
Striepling, Marie, utrzymanie prywatne, Georgstraße 34.
Strongowski, Anton, robotnik, Zoppoterstraße 71/72.
Strongowski, Jakob, kowal, Ludolfinerstraße 9a.
Strongowski, Josef, inwalida, Conradshammer. Sasperweg.
Strongowski, Johann, woŸnica, Rosengasse 32.
Straschewski, Emma, wdowa, Kirchenstraße 1.
Straschewski, Karl, Freischer, Kirchenstraße 1.
Straschewski, Atur, nie podano zawodu, Kirchenstraße 1.
Straschewski, Käte, nie podano zawodu, Kirchenstraße 1.
Straschewski, Lotte, nie podano zawodu, Kirchenstraße 1.
Srrehlke, Emma, Baderwitwe, Am Hasenwinkel 2.
Streng, Paul, przedsiêbiorca budowlany, Kirchenstraße 3.
Streng, Kiara, w³aœcicielka domu, Kirchenstraße 3.
Streng, Vittor, œlusarz, Kirchenstraße 3.
Streng, Emil, Handlungsgehile, Kirchenstraße 3.
Streng, Anna, nie podano zawodu, Kirchenstraße 3.
Strohfeldt, Lydia, wdowa, Kronprinzenallee 6.
Strumpel, Franziska, wdowa, Mühlenhof.
Strzyzewski, Adolf, asystent biura, Danzigerstraße 45.
Stryznski, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Stubba, August, robotnik, Zoppoterstraße 35.
Stumin, Hugo, Krankenchwest., Ottostraße 7.
Stumpe, Bilhildis, Krankenchwest., Am Karlsberg 3.
Stumpf, Marie, dyrektorka, Pelonkerstraße 129.
Stünkel, Karl, Rendant, Danzigerstraße 3.
Sturm, Ernst, ogrodnik, Danzigerstraße 47.
Sturmhöfel, Lina, utrzymanie prywatne, Ludolfinerstraße 14b.
Stückgold, Mirimilian, student, Kaisersteg 2.
Stürkow, Karl, dentysta, Friedensstraße 1.
Stephan, Emil, misztrz garncarski, Kirchenstraße 2.
Stephan, Erich, kowal, Schwabental 4.
Stephan, August, Schioll., Schwabental 4.
Sucho, Jan, kupiec, Friedensstraße 2.
Sudermann, Elise, utrzymanie prywatne, Kronprinzenallee 49.
Suhr, Lucie, ogrodnik, Am Karlsberg 14.
Sukowski, Oskar, kupiec, Am Karlsberg 16.
Sumowski, Bernhard, robotnik, Zoppoterstraße 42.
Sundt, Lina, wdowa, Am Schloßgarten 7.
Surowski, Karoline, wdowa, Kronprinzenallee 11.
Sülzner, Artur, kupiec, Kronprinzenallee 10.
Sülzner, Anna, wdowa, Kronprinzenallee 10.
Swietlick, Magdalene, pracownik pocztowy, Ottostraße 4.
Switgall, Gustav, Kfm.-Angestellt, Zoppoterstraße 76.
Switalski, Boleslaw, kupiec, Zoppoterstraße 65.
Swietlik, Felix, nie podano zawodu, Zoppoterstraße 8.
Swiezkowski, Virthunia, pielêgniarka, Am Karlsberg 3.
Szleszewski, Albert, Polizeirat i. R., Glettkau. Hinter dem Teich.
Szameitat, Paul, Torpedo-Obermaschinist a. D., Jahnstraße 3.
Szameitat, Luise, kantorzystka, Jahnstraße 3.
Szymaniak, Halina, urzêdniczka bankowa, Delbrückstraße 15.
Szczepanski, Viktor, Regierungs Assistent, Kirchenstraße 2.
T

Tadda, Paul, przedsiêbiorca budowlany, Jahnstraße 20.
Tadda, Franz, cieœla, Zoppoterstraße 29.
Tappert, Louis, Kgl Revierförjter a. D., Am Markt 19.
Taudien, Henriette, wdowa po mistrzu piekarskim, Am Markt 16.
Tavernier, Gustav, mistrz budowlany, Pelonkerstraße 14.
Tavernier, Walter, budowniczy, Georgstraße 9.
Tavernier, Kurt, urzêdnik bankowy, Pelonkerstraße 14.
Teichert, Emma, córka nauczycielki, Georgstraße 14.
Tejkowski, Anaitasius, rentier, Waldstraße 3.
Templin, August, rentier, Rosengasse 3.
Templin, Richard, ogrodnik, Rosengasse 3.
V. Tempski, Adalbert, adwokat, Lessingstraße 9.
V. Tempski, Josef, Handlungspolontär, Lessingstraße 9.
v. Eden-Tempski, Franz, rentier, Georgstraße 23.
Tems, Gustav, utrzymanie prywatne, Waldstraße 7.
de la Terrasse, Franz, podpó³kownik w stanie spoczynku, Georgstraße 36.
Tesch, Anna, utrzymanie prywatne, Georgstraße 23.
Teßmär, Theophil, robotnik, Conradshammer. Dorfstraße.
Teßmer, Leo, woŸnica, Ludolfinerstraße 1a.
Teßmer, Wilhelmine, wdowa, Rosengasse 38.
Teßmer, Klara, wdowa, Seestraße 20.
Teske, Franz, w³aœciciel domu, Zoppoterstraße 56.
Teske, Emilie, wdowa po nauczycielu, Delbrückstraße 10.
Tetzlaff, Arthur, urzêdnik s¹dowy, Jahnstraße 6.
Thamm, Theofil, mistrz piekaraki, Seestraße 90.
Thamm, Agnes, stenotypistka, Seestraße 90.
Theuerkauff, Margarete, wdowa, Pelonkerstraße 128.
Theuerkauff, Charloite, asystentka, Pelonkerstraße 128.
Thiede, Franz, rentier, Jahnstraße 3.
Thiel, Karl, malarz dekoracyjny, Georgstraße 5.
Thiel, Therese, rentierka, Waldstraße 12.
Thiel, Wilhelm, kupiec, Am Markt 10/11.
Thiel, Gustav, rentier, Glettkau. Dorfstraße 17.
Thiel, Paul, rentier, Rosengasse 29.
Thiele, Artur, kupiec, Am Schloßgarten 6.
Thinat, Marie, wdowa, Conradshammer. Sasperweg.
Thinat, Artur, stoczniowiec, Conradshammer. Sasperweg.
Thom, Erich, kupiec, Dultzstraße 1.
Thoms, Rudolf, robotnik, Rosengasse 7.
Thoms, Richard, kupiec, Georgstraße 34.
Thoms, Gertrud, Beifäuferin, Ludolfinerstraße 21.
Thoms, Adolf, robotnik, Abbau Glettkau.
Thoms, Eduard, robotnik, Abbau Glettkau.
Thoma, Auguste, wdowa, Rosengasse 12.
Thomat, Franz, komiwoja¿er, Kaisersteg 31.
Thonert, Gustav, emerytowany nauczyciel, Georgstraße 5.
Thonert, Reinhold, maszynista, Danzigerstraße 6.
Thoripeken, Ida, rentier, Paulastraße 5.
Thurau, Ono, Postsekretär a. D., Zoppoterstraße 71/72.
Thymian, Siegfred, œlusa¿, Zoppoterstraße 59.
Thymian, Otto, utrzymanie prywatne, Zoppoterstraße 59.
Thymian, Gertrud, ksiêgowa, Zoppoterstraße 59.
Tibusch, Albert, robotnik, Pelonkerstraße 114.
Tiedemann, Elwine, wdowa, Bergstraße 6.
Tietz, Bernhard, kupiec, Am Markt 7.
Tietze, Paul, malarz, Georgstraße 38.
Tillack, Karl, ko³odziej, Pelonken. 7. Hof.
Tillack, Paul, robotnik, Pelonken. 7. Hof.
Tillack, Anna, krawiec, Pelonken. 7. Hof.
Tillner, Rochus, mistrz krawiecki, Georgstraße 12.
Tilsner, Anna, sprzedawczyni, Rosengasse 39.
Tilsner, Ida, krawiec, Rosengasse 39.
Tilsner, Ernst, kupiec, Rosengasse 39.
Tilsner, Friedrich, sier¿ant ¿andarmerii, Seestraße 10.
Tilly, Anna, wdowa, Rosengasse 38.
Tilly, Ernit, murarz, Am Hasenwinkel 3-4.
Tilly, Franz, misztrz garncarski, Delbrückstraße 12.
Tilly, Gustav, hydraulik, Kirchenstraße 2.
Timm, Otto, g³ówny sekretarz poczty, Bergstraße 17.
Tingler, Hermann, robotnik, Zoppoterstraße 30.
Todienhaupt, Emnia, wdowa, Pelonkerstraße 24.
Todienhaupt, Oskar, ogrodnik, Saltzmannstraße 1.
Toepper, Luise, nauczyciel handlu, Danzigerstraße 49.
Toepper, Gertrud, nauczyciel gry na fortepianie, Danzigerstraße 49.
Toepper, Klara, wdowa po naczelniku celnym, Danzigerstraße 49.
Tokaski, Otto, robotnik, Ludolfinerstraße 2.
Tolius, Johan, kamieniarz, Rosengasse 31.
Topel, Otto, robotnik, Georgstraße 1.
Toecker, Bruno, w³aœciciel fabryki, Danzigerstraße 13.
Toews, Anna, rentierka, Delbrückstraße 15.
Toews, Emil, rolnik, Delbrückstraße 15.
Toews, Pauline, rentierka, Delbrückstraße 15.
Tornnczuk, Theofil, czeladnik krawiecki, Georgstraße 24.
Totzki, Maria, wdowa, Albertstraße 7.
Totzki, Anny, kantorzystka, Albertstraße 7.
Totzki, Auguit, robotnik, Pelonkerstraße 4.
Totzki, Rudolf, robotnik, Ludolfinerstraße 1c.
Totzki, Marta, robotnik, Zoppoterstraße 46.
Totzki, Sujanna, wdowa, Zoppoterstraße 46.
Totzki, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 47.
Traeder, Theodor, inwalida, Ludolfinerstraße 14a.
Traeder, Theodor, robotnik, Ludolfinerstraße 14a.
Traeder, Alfred, Eisenbahn - Kanzlei - sekretär, Bergstraße 10.
Trawitzki, Albert, ko³odziej, Ludolfinerstraße 1c.
Treder, Elisabeth, Stüke, Delbrückstraße 4.
Treichel, Emil, rentier, Kaisersteg 29.
Treichler, Betty, emerytowany policjant, Ludolfinerstraße 3.
Trettin, Albert, starszy listonosz, Zoppoterstraße 10.
Trettin, Anrike, wdowa, Zoppoterstraße 10.
Treu, Johann, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Treu, Antonie, wdowa, Zoppoterstraße 43.
Treppa, Josef, robotnik, Glettkau. Dorfstraße 17.
Treptau, Friedrich, asystent malarza, Zoppoterstraße 58.
Treptau, Paul, czeladnik œlusarski, Zoppoterstraße 58.
Tribowski, Johann, robotnik, Pelonkerstraße 54.
Tribuhl, Karl, murarz, Seestraße 2.
Tribuhl, Johannes, cieœla, Ludolfinerstraße 9.
Tribull, Emil, robotnik, Zoppoterstraße 37.
Tribull, Paul, robotnik, Zoppoterstraße 50.
Tribull, Karl, robotnik, Rosengasse 1.
Trieder, Aloys, czeladnik œlusarski, Am Hasenwinkel 2.
Trieder, Ottilie, wdowa, Am Hasenwinkel 2.
Trieder, Rosalie, wdowa, Ludolfinerstraße 1b.
Trittschaeck, Paul, ogrodnik, Ludolfinerstraße 28.
Trepczik, Leo, cieœla, Seestraße 3.
Trepschik, Anton, kowal, Danzigerstraße 6.
Trepschik, Anna, panna, Danzigerstraße 6.
Trepschik, Katharina, wdowa, Danzigerstraße 6.
Trepschik, Paul, mistrz szewski, Ludolfinerstraße 28b.
Trepschik, Felix, robotnik, Ludolfinerstraße 28b.
Trepschik, Franz, kowal, Ludolfinerstraße 28b.
Trepschik, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 28b.
Treppschik, Johannes, Schäfter, Georgstraße 39.
Trojan, Franz, Fütterer, Frischwasser.
Trondt, Gertrud, w³aœciciel piekarni, Ludolfinerstraße 19.
Trondt, Johann, dozorca, Ludolfinerstraße 19.
Trzoska, Franz, radca naukowy, Pelonkerstraße 23.
Tschmarke, Charlotte, rentierka, Winterbergstraße 1.
Tucholski, Johann, nadzorca wiêzienny w stanie spoczyku, Klosterstraße 1.
Tucholski, Bruno, zecer, Klosterstraße 1.
Tuddis, Josef, rybak, Glettkau. Dorfstraße 17.
Tularczyck, Michael, murarz, Danzigerstraße 7.
Tunk, Eduard, kupiec, Waldstraße 1.
Turath, Erich, rusznikarz, Klosterstraße 6.
Turowski, Josef, asystent, Bahnhofsvorplatz 3.
Turzynski, Paul, kupiec, Jahnstraße 4.
Tüllbrandt, Albert, robotnik, Zoppoterstraße 42.
Twistel, Fritz, burmistrz, Waldstraße 12.
Tzschuner, Walter, in¿ynier, Kaisersteg 3.


U

Uhlenberg, Joief, robotnik, Rosengasse 7.
Uhlenberg, Helene, dozorca, Rosengasse 7.
Uhlenberg, August, woŸnica, Pelonkerstraße 122.
Uhlmann, Einst, kupiec, Blücherstraße 9.
Urban, Max, dyrektor banku, Rosengasse 23.
Urbanski, Stanislaus, Tischlergejelie, Rosengasse 2.
Urbanski, Ferdinand, stolarz, Seestraße. Neubau.
Ustarbowski, Jojef, geodeta przysiêg³y, Georgstraße 23a.
Ustarbowski, Albert, œlusarz, Zoppoterstraße 50.


V

Venske, Walter, rentier, Kaisersteg 29.
Vieweg, Louis, firma ogrodnicza, Bachstraße.
Voellner, Hans, kupiec, Paulastraße 5.
Vogt, Robert, g³ówny inspektor stoczniowy w stanie spoczynku, Delbrückstraße 9.
Vogt, Käte, pracownik pocztowy, Delbrückstraße 9.
Vogt, Kurt, sekretarz generalny, Am Schloßgarten 8.
Voigt, Arthur, w³aœciciel fabryki, Bergstraße 6.
Voigt, Meta, wdowa, Danzigerstraße 45.
Voigt, Ferdinand, kupiec, Am Markt 18.
Voigt, Helene, w³aœcicelka firmy, Am Markt 18.
Vogel, Albert, robotnik, Am Hasenwinkel 3/4.
Vongehr, Anna, wdowa, Georgstraße 34.
Volkmann, Reinhold, pomicnik handlowy, Danzigerstraße 2.
Volkmann, Hermann, kupiec, Danzigerstraße 2.
Volkmann, Ida, Handlungsgehilfin, Danzigerstraße 2.
Völkerling, Klara, nie podano zawodu, Kronprinzenallee 13.
Völkner, Wilhelm, Gegenbuchführ., Delbrückstraße 18.
Voß, Franz, rentier, Kirchenstraße 6.
W

Wadehn, Margarete, wdowa po ksiêgowym, Delbrückstraße 9.
Wadehn, Friz, Hochichulallijtent, Delbrückstraße 9.
Wadehn, Margarete, rentierka, Pelonkerstraße 26.
Wagner, Marie, wdowa, Kronprinzenallee 3.
Waldowsky, Georg, Landjäger, Kirchenstraße 18.
Wallentowitz, Gertrud, urzêdnik pocztowy, Jahnstraße 7.
Walles, Josef, urzêdnik kolejowy, Bahnhof.
Walles, Ottilie, kasjerka, Bahnhof.
Wallis, Hedwig, diakonisa, Kirchenstraße 7.
Walter, Ferdinand, rektor i organista, Am Karlsberg 4.
Walter, Karl, szewc, Zoppoterstraße 71/72.
Walther, Emil, rolnik, Danzigerstraße 46.
Wandersee, Hermann, pomocnik pocztowy, Zoppoterstraße 46.
Wandtke, Franziska, wdowa, Zoppoterstraße 42.
Wandtke, Bernhard, Lofomotivführer, Zoppoterstraße 45.
Wandtke, Robert, robotnik, Am Hasenwinkel 1.
Wandtke, Hermann, Nenfier, Dultzstraße 11.
Wandtke, Viktor, robotnik, Abbau Glettkau.
Wandtke, Agnes, robotnica, Zoppoterstraße 39.
Wandtke, Gertrud, robotnik, Zoppoterstraße 39.
Wandtke, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 39.
Wanfried, Erich, rentier, Winterbergstraße 1.
Wangerin, Friedrich, nie podano zawodu, Jahnstraße 20.
Wangler, Mathilde, wdowa, Am Karlsberg 15a.
Wangler, Albert, murarz, Am Karlsberg 15a.
Wanke, Valentin, czeladnik murarski, Am Hasenwinkel 3/4.
Wanke, Eduard, kupiec, Dultzstraße 5.
Wauserski, August, robotnik, Ludolfinerstraße 25.
Wauserski, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 25.
Wauserski, Auguste, robotnica, Ludolfinerstraße 25.
Wauserski, Julius, cieœla, Kirchenstraße 3.
Wansora, Otto, robotnik, Zoppoterstraße 1.
Warnemann, Fritz, kupiec, Bahnhofstraße 4.
Warkentin, Johannes, zegarmistrz, Klosterstraße 6.
Warmbier, Friedrich, starszy listonosz, Ludolfinerstraße 9a.
Warras, Josepha, robotnik, Strauchmühlerweg 1.
Warstazki, Wolf, kupiec, Zoppoterstraße 11.
Wartenberg, Minna, pani, Pelonkerstraße 24.
Wauer, Wilhelm, kupiec, Am Schloßgarten 8.
Weber, Helene, wdowa, Rosengasse 12.
Weber, Peter, litograf, Alfredstraße.
Wegner, Max, dyrektor poczty, Georgstraße 35.
Wegner, Johannes, inspektor ds. kontroli, Zoppoterstraße 76.
Wegner, Theophile, panna, Delbrückstraße 9.
Wegner, August, inwalida, Ludolfinerstraße 11a.
Wegner, Anna, s³u¿ba domowa, Bergstraße 11.
Wegener, Otto, konstruktor maszyn, Schwabental 3.
Wehrkamp, Lisette, rentierka, Georgstraße 12.
Wehrkamp, Friz, praktykant bankowy, Georgstraße 12.
Wehrsich, Otto, rymarz, Dultzstraße 7.
Weide, Gustav, w³aœciciel domu, Am Karlsberg 18.
Weidenkaff, Louis, wdowa, Pelonkerstraße 22.
Weidenkaff, Luise, nie podano zawodu, Kirchenstraße 7.
Weimer, Johann, maszynista w stanie spoczynku, Georgstraße 22.
Wein, Kurt, in¿ynier, Am Schloßgarten 7.
Weihrauch, Gustav, mistrz ko³odziejski, Danzigerstraße 51.
Weihs, Max, producent, Georgstraße 34.
Weihs, Franz, inwalida, Georgstraße 19.
Weinhold, Franz, cukiernik, Zoppoterstraße 76.
Weinischer, Emilie, nauczycielka w stanie spoczyku, Kronprinzenallee 3.
Weinershorf, Wulf, inspektor sierociñca, Pelonkerstraße 122.
Weiß, Emil, Bürgerwehrmann, Zoppoterstraße 11.
Weiß, Klara, nie podano zawodu, Kronprinzenallee 11.
Weiß, Margarete, Stiitze, Paulastraße 3.
Weiß, Henrike, dama domu, Paulastraße 5.
Weise, Maria, diakonisa, Kirchenstraße 7.
Weißkopf, Wilhelmine, wdowa, Pelonkerstraße 134.
Weist, Hulda, krawcowa, Pelonkerstraße 12.
Weist, Jonathan, utrzymanie prywatne, Georgstraße 6.
Weith, Paul, mistrz malarski w stanie spoczynku, Lessingstraße 9.
Welsch, Max, cieœla, Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Otto, cieœla, Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Enst, inwalida, Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Alfred, pomicnik handlowy, Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Georg, kupiec, Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Therese, opiekun, Ludolfinerstraße 11.
Wendland, Hermann, rentier, Zoppoterstraße 63.
Wendland, Otto, mistrz kolejowy w stanie spoczynku, Rosengasse 40.
Wendling, Anna, wdowa, Kaisersteg 29.
Wendt, Franz, robotnik, Rosengasse 2.
Wendt, Johann, Müller, Rosengasse 2.
Wendt, Maria, kantorzysta, Rosengasse 2.
Wendt, Felix, Lundmirt, Lessingstraße 5.
Wendt, Martha, wdowa, Pelonkerstraße 11.
Wenger, Anna, pani, Danzigerstraße 3.
Wenger, Max, kupiec, Danzigerstraße 45.
Wenghöjer, Martha, rentierka, Danzigerstraße 1.
Wenghöjer, Arthur, asystent biura, Danzigerstraße 1.
Wenticher, Martha, nauczycielka w stanie spoczyku, Paulastraße 4.
Wentz, Elise, ogrodnik, Pelonkerstraße 61.
Werkmeister, Adolf, Forstrat, Jahnstraße 21.
Wermuth, Paul, kupiec, Kronprinzenallee 10.
Werner, Johannes, w³aœciciel m³yna, Köllner Chaussee 17.
Werner, Felix, czeladnik krawiecki, Schäfereiweg 1/2.
Werner, Margarete, modystka, Waldstraße 3.
Werner, Margarete, wdowa, Kaisersteg 46.
Werner, Anton, konstruktor maszyn, Kirchenstraße 1.
Wernow, Josef, mistrz szewski, Pelonkerstraße 7a.
Wernow, Anna, robotnik, Pelonkerstraße 50.
Weschler, Samuel, kupiec, Danzigerstraße 3.
Weßel, Friedrich, podpó³kownik w stanie spoczynku, Pelonkerstraße 28.
Wessel, Gustav, listonosz tymczasowy, Ludolfinerstraße 9a.
Westphal, Johannes, murarz, Ludolfinerstraße 22.
Westphal, Johann, robotnik, Ludolfinerstraße 22.
Westphal, Bernhard, cieœla, Ludolfinerstraße 27.
Westphal, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 27.
Westphal, Anna, wdowa, Pelonkerstraße 121.
Westphal, Marie, dozorca, Rosengasse 7.
Westphal, Johannes, kupiec, Bergstraße 20.
Westphal, Therese, wdowa, Conradshammer. Dorfstraße.
Westphal, Franz, robotnik, Abbau Glettkau.
Westphal, Albrecht, robotnik, Abbau Glettkau.
Weymar, Oskar, Postmeister, Am Schloßgarten 8.
Wichert, Martha, wdowa, Rosengasse 10.
Wichert, Albert, robotnik, Rosengasse 10.
Wichert, Paul, malarz, Rosengasse 10.
Wichert, Franz, robotnik, Rosengasse 33.
Wichert, Paul, malarz, Danzigerstraße 21.
Wichert, August, murarz, Danzigerstraße 22.
Wichert, Johannes, robotnik, Ludolfinerstraße 28a.
Wichert, Hermann, Berlagsleiter, Am Karlsberg 16.
Wichert, Johann, nadzorca instytucji, Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Wichmann, Margarete, pani, Danzigerstraße 51.
Wichmann, Johann, mistrz kowalski, Pelonkerstraße 7.
Wichler, Johannes, rentier, Georgstraße 5.
Wiebe, Heinrich, rentier, Bergstraße 7.
Wiebe, Franz, rentier, Paulastraße 3.
Wiebe, Gustav, rentier, Georgstraße 6.
Wiebe, Liane, rentierka, Danzigerstraße 5.
Wiebe, Einst, geodeta, Am Markt 6.
Wiebe, Helene, utrzymanie prywatne, Pelonkerstraße 13.
Wiebe, Emil, rentier, Kaisersteg 15.
Wiebe, Rudolf, podpó³kownik w stanie spoczynku, Am Schloßgarten 6.
Wieck, Ferdinand, Stationsschaffn., Kirchenstraße 2.
v. Wiecki, Paul, rektor, Zoppoterstraße 69.
Wiederhold, Heinz, Leutnant, Lessingstraße 5.
Wiederhold, Konrad, malarz portretowy, Lessingstraße 5.
Wiederhold, Hasso, student, Lessingstraße 5.
Wiegand, Gustav, urzêdnik bankowy, Jahnstraße 1.
Wielert, Arthur, dr. starszy nauczyciel, Paulastraße 6.
Wielert, Bernhard, marynarz, Ludolfinerstraße 23.
Wielert, Emil, starszy listonosz, Georgstraße 14.
Wielert, Emil, pomocnik pocztowy, Georgstraße 14.
Wielewski, Andreas, nauczyciel w stanie spoczynku, Delbrückstraße 9.
Wienke, Helene, wdowa nauczycielka, Köllner Chaussee 9.
Wiens, Marie, rentierka, Zoppoterstraße 65b.
Wierzbicki, Paul, sekretarz s¹du, Georgstraße 10.
Wierzinski, Josef, inwalida, Conradshammer. Sasperweg.
Wierzinski, Albert, robotnik, Conradshammer. Sasperweg.
Wiese, Martin, okrêgowy inspektor (kurator) szkolny, Georgstraße 18.
Wiese, Arthur, architekt, Georgstraße 18.
Wiese, Dorothea, wdowa, Am Markt 20.
Wilhelm, Gustav, Tiichlergeselle, Ludolfinerstraße 14b.
Wilhelm, Arthur, stolarz, Ludolfinerstraße 11a.
Wilhelm, Rudolf, Prof. Dr., Jahnstraße 7.
Wilkowski, Josef, robotnik, Zoppoterstraße 32b.
Wikowski, Friedrich, robotnik, Am Karlsberg 15a.
Will, Elisabeth, panna, Delbrückstraße 17.
Willer, Hermann, robotnik, Danzigerstraße 6.
Willinski, August, woŸnica, Zoppoterstraße 8.
Willm, Ernst, fryzjer, Ludolfinerstraße 24.
Wilde, Bruno, œlusarz, Zoppoterstraße 76.
Wilde, Sophie, wdowa, Jahnstraße 12.
Windolf, Franz, mistrz szewski, Kirchenstraße 4.
Winkelhausen, Rolf, kupiec, Goethestraße 3/4.
Winkelmann, Heinrich, kupiec, Am Schloßgarten 8.
Winter, Hermann, rentier, Zoppoterstraße 64.
Winter, Wilhelmine, dama domu, Am Schloßgarten 8.
Winkler, Friedrich, rentier, Bergstraße 13.
Winograd, nie podano imienia, Sucher, Am Karlsberg 17a.
Wirth, Jakob, rentier, Am Schloßgarten 26.
Wirth, Jakob, Kutcher, Am Schloßgarten 26.
Wischnewski, Anna, wdowa, Zoppoterstraße 43.
Wischnewski, Marie, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Wischnewski, Franz, robotnik, Zoppoterstraße 43.
Wisniewski, Ernst, konstruktor maszyn, Danzigerstraße 47.
Wisniewski, Lucie, urzêdniczka bankowa, Danzigerstraße 47.
Wisniewski, Anna, Pehrerwitwe, Danzigerstraße 47.
Wisniewski, Franziska, nie podano zawodu, Kirchenstraße 6.
Wisniewski, Johann, krojczy, Georgstraße 24.
Wisotzki, Emilie, wdowa, Georgstraße 35.
Witkowski, Thaddäus, Baurat, Zoppoterstraße 6.
Witschke, Gustav, rymarz, Danzigerstraße 56.
Witt, Rosalie, wdowa, Schäfereiweg 3.
Witt, Heinrich, robotnik, Zoppoterstraße 37.
Witt, Anton, ogrodnik, Dultzstraße 6.
Witt, Richard, robotnik, Glettkau. Lange Kate.
Witt, Emil, Kutcher, Danzigerstraße 22.
Witte, Wilhelmine, wdowa, Pelonkerstraße 56.
Witte, Ernst, pracownik ubezpieczeniowy, Paulastraße 7.
Witte, August, in¿ynier okrêtowy w stanie spoczykku, Delbrückstraße 13.
Witthöft, Karl, pens. tech. Marinesekretär, Delbrückstraße 14.
Witthöft, Emil, malarz, Delbrückstraße 14.
Witthöft, Martha, pracownik pocztowy, Delbrückstraße 14.
Wittich, Curt, ksiêgowy, Pelonkerstraße 6.
Wittmann, Gottfried, œlusarz, Ludolfinerstraße 12a.
Wittrin, Ernst, Parkaufseher, Am Karlsberg 12.
Wittstock, Olga, wdowa, Zoppoterstraße 6.
Witznick, Hermann, stolarz okrêtowy, Conradshammer. Dorfstraße.
Witzki, Walter, Rieter, Pelonkerstraße 3a.
Witzki, Richard, inwalida, Zoppoterstraße 74.
Witzki, Erhard, kierownik operacyjny, Kaisersteg 36.
Witzki, Walter, w³aœciciel fabryki, Kaisersteg 36.
Witzki, Frit, bursztyniarz, Ziethenstraße 3.
Witzki, Wilhelmine, rentierka, Ziethenstraße 3.
Witzki, Johannes, œlusarz, Am Markt 3.
Witzki, Franz, robotnik, Am Markt 3.
Wobig, Franz, rentier, Am Schloßgarten 10.
Wocke, Erich, inspektor ogrodu (park oliwski), Schloß.
Wocke, Margarete, Musikstudierende, Schloß.
Wobrack, Edwin, mistrz stolarski, Am Schloßgarten 17.
Wodkowski, Anna, Perfäuferin, Am Markt 19.
Woedtke, Georg, kupiec, Pelonkerstraße 26.
Woelke, Gustav, ogrodnik, Pelonkerstraße 116.
Woelke, Elise, emerytowana nauczycielka, Kronprinzenallee 13.
Wolf, Paul, sekretarz celny, Blücherstraße 10.
Wolff, Berthold, Lademeister a. D., Ottostraße 4.
Wolff, Helene, siostra diakonisa, Schloß.
Wolff, Lina, gospodyni, Pelonkerstraße 28.
Wolff, Petronella, wdowa, Pelonkerstraße 3a.
Wolff, Albert, kupiec, Glettkau. Hinter dem Teich.
Wolff, Betty, pani, Glettkau. Hinter dem Teich.
Wolff, Hermann, nauczyciel wychowania fizycznego, Glettkau. Hinter dem Teich.
Wolff, Alfred, kupiec, Am Markt 18.
Wolff, Rudolf, Dr. Redakteur, Bergstraße 6.
Wolfram, Alfred, nauczyciel, Kaisersteg 30.
Wolfsy, Josef, utrzymanie prywatne, Bergstraße 4.
Wogram, Hermann, maszynista w stanie spoczynku, Jahnstraße 15.
Wollenweber, Ernst, rentier, Waldstraße 7.
Woit, Wilhelmine, wdowa, Ottostraße 2.
Woitzing, Klara, krawiec, Georgstraße 19.
Woizischke, August, robotnik, Zoppoterstraße 40.
Wolski, Jakob, g³ówny nauczyciel, Albertstraße 5.
Wolkowitz, Samuel, handarz, Dultzstraße 3.
Worch, Alfons, asystent kolejowy, Schefflerstraße 11.
Worch, Robert, Gaswerfsinspekt., Ladestraße 1.
Worm, Bruno, rentier, Am Schloßgarten 8.
Wopp, Mathilde, wdowa, Danzigerstraße 49.
Wrobel, Johann, starszy listonosz, Ludolfinerstraße 14a.
Wrobel, Anton, pomocnik pocztowy, Ludolfinerstraße 14a.
Wroblewski, Leokadia, prywatny nauczyciel, Pelonkerstraße 127.
Wroblewski, Karl, murarz, Rosengasse 8.
Wroblewski, Julianna, wdowa, Rosengasse 8.
Wronski, August, robotnik, Zoppoterstraße 51.
Wrubbel, Franz, zwrotniczy, Schefflerstraße 10.
Wulff, Katharina, ksiêgowa, Am Schloßgarten 21.
Wulff, Hans, rentier, Danzigerstraße 45.
Wumm, Alma, wdowa, Ludolfinerstraße 4a.
Würfel, Otto, g³ówny inspektor celny, Paulastraße 8.
Würfel, Kuit, techn. Eisenbahnbürodiätar., Paulastraße 8.
Würtz, Arthur, rentier, Sasperweg.
Wutkowski, Marianna, Stüke, Danzigerstraße 49.
Wycichowski, Franz, robotnik, Ludolfinerstraße 19.
Wysocki, Victor, wikary, Kirchenstraße 16.
Z

Zaborowski, Kasimir, emerytowany nauczyciel, Georgstraße 9.
Zake, Albert, Marine-Rendant a. D., Am Karlsberg 18.
v. Zaleski, Franz, w³aœciciel domu, Conradshammer. Sasperweg.
Zajicek, Thaddäus, Hörer. Juris, Kaisersteg 2.
Zander, Auguste, wdowa, Heimstätte 1.
Zander, Erhard, urzêdnik bankowy, Heimstätte 1.
Zander, Friedr., rentierka, Kronprinzenallee 49.
Zander, Auguste, wdowa, Am Karlsberg 15a.
Zander, Eugenie, w³aœcicelka firmy, Am Markt 9.
Zander, Julianne, robotnica, Zoppoterstraße 32a.
Zander, Karl, stra¿nik celny, Fischmeisterweg.
Zappe, Reinhold, w³aœciciel hotelu, Am Karlsberg 2.
Zeffner, Hermann, Polizei-Oberwachtmeister, Georgstraße 2.
Zegke, Maria, wdowa, Glettkau. Dorfstraße 7.
v. Zelewski, Helene, rentierka, Delbrückstraße 6.
v. Zelewski, Kathi, rentierka, Delbrückstraße 6.
v. Zelewska, Apollonia, rentierka, Kirchenstraße 18.
Zelinski, Auguste, wdowa, Danzigerstraße 22.
Zeidler, Ernestine, rentierka, Ludolfinerstraße 14a.
Zeiß, Klara, szwaczka, Georgstraße 35.
Zeiß, Hans, pracownik, Am Karlsberg 15.
Zeißmann, Frit, Eisenbahnkassenvorsteher, Georgstraße 24.
Zeißmann, Willy, kupiec, Georgstraße 24.
Zenke, Albert, emerytowany nauczyciel, Paulastraße 5.
Zerrath, Adolf, listonosz, Danzigerstraße 50.
Zeuch, Anna, wdowa, Glettkau. Hinter dem Teich.
Zick, Friedrich, robotnik, Glettkau. Auf der Wiese.
Ziehell, Henriette, nie podano zawodu, Conradshammer. Dorfstraße.
Ziegenhagen, Wilhelm, maszynista w stanie spoczynku, Delbrückstraße 12.
Ziegenhagen, Johanna, panna, Delbrückstraße 12.
Ziehm, Johannes, rentier, Seestraße 11.
Zielenkowski, Gustav, rentier, Rosengasse 11.
Zielinski, Stephan, porucznik, Georgstraße 21.
Ziemann, August, robotnik, Ludolfinerstraße 22.
Ziemann, Helene, wdowa, Klosterstraße 6.
Ziemann, Johann, inwalida, Ludolfinerstraße 9a.
Ziemann, Lucie, kantorzystka, Ludolfinerstraße 9a.
Ziemen, Bertha, krawcowa, Kirchenstraße 14.
Zienier, Wilhelm, Tischlergejelle, Ludolfinerstraße 19.
Zimmerling, Eduard, murarz, Rosengasse 32.
Zimmermann, Arthur, rentier, Ludolfinerstraße 29.
Zimmermann, August, nauczyciel szko³y podstawowej w stanie spoczynku, Am Karlsberg 16.
Zimny, Ernst, sier¿ant ¿andarmerii w stanie spoczyku, Georgstraße 18.
Zint, Bruno, Dr. Schulrat. Kreistchulinspekt. a. D., Pelonkerstraße 25.
Zingler, Magdalene, wdowa, Georgstraße 22.
Zingler, Magdalena, asystentka biurowa, Georgstraße 22.
Zocholl, August, g³ówny listonosz, Danzigerstraße 45.
Zocholl, Helene, kantorzystka, Danzigerstraße 45.
Zocholl, Aloysius, murarz, Rosengasse 9.
Zoels, Franz, Tischlergelelle, Rosengasse 36.
Zoepke, Fritz, Student der techn. Hochschule, Am Schloßgarten 6.
Zorn, Maria, wdowa po ksiêgowym, Zoppoterstraße 76.
Zornow, Luise, nauczycielka, Rosengasse 23.
Zöls, Paul, cieœla, Conradshammer. Dorfstraße.
Zoemann, Willy, Ges., Am Markt 5.
Zürner, Auguste, nie podano zawodu, Am Karlsberg 18.


U L I C E


Abbau Glettkau   (ul. Gospody)

Albrecht, Emil, pomocnik malarski (Malergeh.), Abbau Glettkau.
Annoff, August, kamieniarz (Steinschläger), Abbau Glettkau.
Berendt, Julius, robotnik (Arbeit.), Abbau Glettkau.
Bertram, Frit, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Bertram, Johs., garncarz (Töpfer), Abbau Glettkau.
Bertram, Marie, robotnik (Arbeit.), Abbau Glettkau.
Bradtke, Anna, wdowa (Witwe), Abbau Glettkau.
Burchardt, Aug., robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Cesnik, Franz, akwizytor (Hausierer), Abbau Glettkau.
Czibrowski, Julius, garncarz (Töpfer), Abbau Glettkau.
Czibrowski, Otto, murarz (Maurer), Abbau Glettkau.
Dunst, Anton, murarz (Maur), Abbau Glettkau.
Eberbein, Ferdinand, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Gabe, August, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Gabe, Gertrud, robotnik (Arb), Abbau Glettkau.
Gabe, Karl, inwalida (Inval.), Abbau Glettkau.
Gabe, Paul, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Grabinski, Gustav, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Grabinski, Johann, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Grabinski, Karl, inwalida (Invalide), Abbau Glettkau.
Grabinski, Martha, robotnik (Arbeit.), Abbau Glettkau.
Hallmann, August, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Harder, Eduard, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Harder, Erich, œlusarz (Schlosser), Abbau Glettkau.
Herrmann, Max, robotnik (Arbeit.), Abbau Glettkau.
Hinz, Eugen, ogrodnik (Gärtner), Abbau Glettkau.
Hirsch, Helene, robotnica (Arbeiterin), Abbau Glettkau.
Hirsch, Paul, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Jaschinowski, Eva, wdowa (Witwe), Abbau Glettkau.
Jaschinski, Johann, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Katscher, Paul, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Kitowski, Ernst, murarz (Maurer), Abbau Glettkau.
Klinkosch, Franz, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Kosakowski, Max, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Kothe, Alfred, in¿ynier (Ingenieur), Abbau Glettkau.
Kryschewski, Otto, Fletcher, Abbau Glettkau.
Kryza, Josef, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Liedtke, August, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Liedtke, Gustav, robotnik (Arbeit), Abbau Glettkau.
Liedtke, Paul, kamieniarz (Steinhauer), Abbau Glettkau.
Litzbarski, Johann, robotnik (Arb), Abbau Glettkau.
Litzbarski, Paul, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Lorenz, Karl, robotnik (Arb), Abbau Glettkau.
Luschkowski, Gustav, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Masur, Josef, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Meyer, Eduard, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Meyer, Gustav, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Meyer, Reinhold, kamieniarz (Steinhauer), Abbau Glettkau.
Meyna, Josef, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Mikoteit, Albert, handarz (Händler), Abbau Glettkau.
Miottke, Paul, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Mischker, Theodor, konstruktor maszyn (Maschinenbauer), Abbau Glettkau.
Möhl, Hermann, kowal (Gchmied), Abbau Glettkau.
Munski, Anna, robotnik (Arbeit.), Abbau Glettkau.
Munski, Hedwig, wdowa (Witwe), Abbau Glettkau.
Nadolski, Johann, robotnik (Arb), Abbau Glettkau.
Pettke, Ottilie, wdowa (Witwe), Abbau Glettkau.
Pionke, Auguste, wdowa (Witwe), Abbau Glettkau.
Pranschke, Bernhard, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Raschke, Otto, bursztyniarz (Bernsteindrechsler), Abbau Glettkau.
Renakowski, Berta, wdowa (Witwe), Abbau Glettkau.
Richert, Johann, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Rutowski, Anton, murarz (Maurer), Abbau Glettkau.
Samp, Josef, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Schoski, Johann, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Schulz, Ernst, cieœla (Zimmer.), Abbau Glettkau.
Schulz, Johannes, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Schurowski, Johann, robotnik (Arb.), Abbau Glettkau.
Schwitzkowski, Franz, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Stolz, Anton, robotnik (Arbeiter), Abbau Glettkau.
Thoms, Adolf, robotnik(Arb.), Abbau Glettkau.
Thoms, Eduard, robotnik(Arb.), Abbau Glettkau.
v. Janitzki, Bruno, malarz (Maler), Abbau Glettkau.
v. Janitzki, Emilie, wdowa (Wwe.), Abbau Glettkau.
v. Janitzki, Paul, piekarz (Bäcker), Abbau Glettkau.
v. Kruszynski, Johann, szewc (Schuhmacher), Abbau Glettkau.
Wandtke, Viktor, robotnik(Arb.), Abbau Glettkau.
Westphal, Albrecht, robotnik(Arb.), Abbau Glettkau.
Westphal, Franz, robotnik(Arb.), Abbau Glettkau.

Alfredstraße   (ul. Ogrodowa)

Rosenwasser, Friedrich, cieœla, Alfredstraße.
Weber, Peter, litograf, Alfredstraße.

Albertstraße   (ul. Adama Asnyka)

Arnheim, Kurt, architekt, Albertstraße 1.
Fluhs, Andreas, in¿ynier (Ingenier), Albertstraße 1.
Jahn, Ida, wdowa po aystencie kolejowym (Oberbahnassistentenwitwe), Albertstraße 1.

Bigalk, Gertrud, urzêdniczka bankowa (Bankbeamtin), Albertstraße 2.
Bigalk, Liva, ksiêgowa (Buchhalterin), Albertstraße 2.
Morich, Max, kupiec (Kaufmann), Albertstraße 2.
Poch, Julius, œlusarz (Schlosser), Albertstraße 2.
Schwonke, Paul, Hilfszahlmeister a. D., Albertstraße 2.

Masurke, Alerander, lekarz (Arzt), Albertstraße 3.

Apelt, Ernst, radca naukowy (Studienrat), Albertstraße 4.
Elmenthaler, Elisabeth, wdowa po pastorze (Pfarrerwitwe), Albertstraße 4.
Senf, Julius, radca naukowy (Studienrat), Albertstraße 4.

Dittmann, Wilhelm, stra¿nik kolejowy w stanie spoczynku (Eisenbahn Kassenvorsteh. a.D), Albertstraße 5.
Pleger, Felix, murarz (Maurer), Albertstraße 5.
Raubusch, Klara, wdowa (Witwe), Albertstraße 5.
Reier, Karl, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a D.), Albertstraße 5.
v. Domarus, Margarete, wdowa po kapitanie (Hauptmannswitwe), Albertstraße 5.
Wolski, Jakob, g³ówny nauczyciel(Hauptlehrer), Albertstraße 5.

Aßmann, Rudolf, œlusarz (Schlosser), Albertstraße 6.
Fährmann, Anna, wdowa (Witme), Albertstraße 6.
Harder, Hedwig, rentierka (Rentiere), Albertstraße 6.
Israelit, Moses, kupiec (kfm.), Albertstraße 6.
Kaminski, Xaver, pos³aniec biurowy (Kontorbote), Albertstraße 6.
Kühl, Luise, wdowa (Witwe), Albertstraße 6.
Neumann, Ottilie, wdowa (Mitwe), Albertstraße 6.
Pusdrowski, Franz, majster w fabryce (Werkmeister), Albertstraße 6.
Seidler, Mathilde, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Albertstraße 6.
Stabenau, Ernst, kupiec (Kim.), Albertstraße 6.
Adamitzki, Mathilde, wdowa (Witwe.), Albertstraße 6.

Eisenack, Antonie, rentierka (Rentiere), Albertstraße 7.
Frankenstein, Nikolaus, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a.D.), Albertstraße 7.
Groeschke, Johanna, wdowa (Witwe), Albertstraße 7.
Jagielska, Stefanie, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Albertstraße 7.
Joachim, Oito, nadzorca przewodów (Leitungsaufseher), Albertstraße 7.
Kamrowski, Edwin, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Albertstraße 7.
Kamrowski, Max, œlusarz (Schlosser), Albertstraße 7.
Kieber, Otio, sekretarz rz¹dowy w stanie spoczynku (Regierungssekretär a. D.), Albertstraße 7.
Klein, Bruno, urzêdnik bankowy (Bankbeamt.), Albertstraße 7.
Kregehr, Arthur, kupiec (kfm.), Albertstraße 7.
Nickel, Friedrich, Deichhauptmann a. D., Albertstraße 7.
Roßmann, Anna, gospodyni domowa (Wirtschafterin), Albertstraße 7.
Seeck, Elise, wdowa (Witwe), Albertstraße 7.
Totzki, Anny, kantorzystka(Kontoristin), Albertstraße 7.
Totzki, Maria, wdowa(Witwe), Albertstraße 7.

Kadgien, Alfred, w³aœciciel ogrodnictwa (Gärtnereibesitzer), Albertstraße 8.
Knetter, Mathilde, wdowa (Witwe), Albertstraße 8.
Koch, Erich, lekarz (Arzt), Albertstraße 8.
Koch, Karl, adwokat (Rechnungsrat), Albertstraße 8.
Neelsen, Oito, in¿ynier stoczniowy (Schiffbauingenieur), Albertstraße 8.
Neumann, Franz, pomicnik handlowy (Handlungsgeh.), Albertstraße 8.
Pätschke, Reinhold, bufetowy (Büfetier), Albertstraße 8.
Pohl, Hermann, kupiec (Kaufm), Albertstraße 8.
Seidel, Alfred, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Albertstraße 8.
v. Schütz, Ada, kantorzystka (Kontoristin), Albertstraße 8.
v. Schütz, Doris, wdowa (Witwe), Albertstraße 8.
Ahlsdorff, Gertrud, siostra (Schwester), Albertstraße 9.
Ahlsdorff, Marie, rentierka (Rentnerin), Albertstraße 9.
Kuhn, Josef, rentier (Rentner), Albertstraße 9.

Am Hasenwinkel   (ul. Zajêcza)

Gronkowski, Michael, w³aœciciel domu (Hausbesiker), Am Hasenwinkel 1.
Grzenkowski, Franz, œlusarz (Schlosser), Am Hasenwinkel 1.
Grzenkowski, Johanna, wdowa (Witwe), Am Hasenwinkel 1.
Hedendorf, Franz, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 1.
Katschikowski, Luise, wdowa (Witwe), Am Hasenwinkel 1.
Munski, Johannes, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 1.
Plenikowski, Gustav, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 1.
Wandtke, Robert, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 1.

Chlechowitz, Otto, stolarz (Tischler), Am Hasenwinkel 2.
Kanke, Albert, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 2.
Kanke, Michael, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 2.
Kienapfel, August, murarz (Maurer), Am Hasenwinkel 2.
Michna, Johannes, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 2.
Schnell, Emil, w³aœciciel domu (Hausbesitzer), Am Hasenwinkel 2.
Schnell, Emma, kantorzystka (Kontoristin), Am Hasenwinkel 2.
Schnell, Johanna, pielêgniarka (Krankenpflegerin), Am Hasenwinkel 2.
Srrehlke, Emma, Baderwitwe, Am Hasenwinkel 2.
Trieder, Aloys, czeladnik œlusarski (Schlossergeselle), Am Hasenwinkel 2.
Trieder, Ottilie, wdowa (Witwe), Am Hasenwinkel 2.

Beck, Johannes, w³aœciciel domu (Hausbesiker), Am Hasenwinkel 3/4.
Gosch, Josef, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 3/4.
Harder, Hermann, cieœla (Zimmerer), Am Hasenwinkel 3/4.
Klebba, Paul, robotnik (Arb.), Am Hasenwinkel 3/4.
Kopitzki, Ella, szwaczka (Näherin), Am Hasenwinkel 3/4.
Kopitzki, Otto, cukiernik (Konditor), Am Hasenwinkel 3/4.
Kopitzki, Richard, malarz (Maler), Am Hasenwinkel 3/4.
Labudda, Josef, murarz (Maurer), Am Hasenwinkel 3/4.
Majewski, Bernhard, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 3/4.
Majewski, Franz, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 3/4.
Miotke, Paul, czeladnik (Zimmergeselle), Am Hasenwinkel 3/4.
Neumann, Emilie, wdowa (Witwe), Am Hasenwinkel 3/4.
Raschke, August, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 3/4.
Stipski, Franz, cieœla (Zimmerer), Am Hasenwinkel 3/4.
Stipski, Paul, œlusarz (Schlosser), Am Hasenwinkel 3/4.
Vogel, Albert, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 3/4.
Wanke, Valentin, czeladnik murarski (Maurergeselle), Am Hasenwinkel 3/4.
Tilly, Ernit, murarz (Maurer), Am Hasenwinkel 3-4.

Block, Felix, robotnik (Arb.), Am Hasenwinkel 5/6.
Czapp, Johann, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 5/6.
Labudda, Helene, krawiec (Schneiderin), Am Hasenwinkel 5/6.
Labudda, Josef, murarz (Maurer), Am Hasenwinkel 5/6.
Labudda, Walter, œlusarz (Schlosser), Am Hasenwinkel 5/6.
Ropel, Franz, pracownik pocztowy (Postichaffner), Am Hasenwinkel 5/6.
Selinski, Georg, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 5/6.
Splet, Marie, wdowa (Witwe), Am Hasenwinkel 5/6.
Steinke, Karoline, wdowa (Witwe), Am Hasenwinkel 5/6.

Blaschke, Johann, Krankenkontroll., Am Hasenwinkel 7.
Bork, Marianne, wdowa (Witme), Am Hasenwinkel 7.
Dorsch, Marie, wdowa (Witme), Am Hasenwinkel 7.
Gronau, Franz, inwalida (Invalide), Am Hasenwinkel 7.
Lange, Anton, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 7.
Miotke, Karl, murarz (Maurer), Am Hasenwinkel 7.
Proch, Karl, robotnik (Arb.), Am Hasenwinkel 7.
Sonntag, Auguste, pani (Frau), Am Hasenwinkel 7.

Albertzki, Johannes, cieœla (Zimmerer), Am Hasenwinkel 8.
Albertzki, Paul, murarz (Maur), Am Hasenwinkel 8.
Bauer, Elisabeth, pani (Frau), Am Hasenwinkel 8.
Kalisch, Karl, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 8.
Littwin, Marie, wdowa (Witwe), Am Hasenwinkel 8.
Boet, Johannes, robotnik (Arbeiter), Am Hasenwinkel 8.

Am Karlsberg   (ul. Tatrzañska, Opacka, Spacerowa)

Pupacz, Peter, woŸnica (Fuhrmann), Am Karlsberg 1.

Zappe, Reinhold, w³aœciciel hotelu(Hotelbesitzer), Am Karlsberg 2.
Mürau, Adolf, rentier (Rentner), Am Karlsberg 2a.

Baumgart, Creszentia, nie podano zawodu (brak), Am Karlsberg 3.
Gothe, Alena, siostra (Schwester), Am Karlsberg 3.
Herweg, Otto, profesor szko³y œredniej (Gymnasialprofessor), Am Karlsberg 3.
Schacht, Hilariona, matrona (Oberin), Am Karlsberg 3.
Schneider, Betha, pielêgniarka (Krankenschwester), Am Karlsberg 3.
Sledz, Appolinas, pielêgniarka (Kranfenschwest), Am Karlsberg 3.
Stumpe, Bilhildis, Krankenchwest., Am Karlsberg 3.
Swiezkowski, Virthunia, pielêgniarka (Krankenschwester), Am Karlsberg 3.

Moderfitzki, Gustav, nauczyciel (Lehrer), Am Karlsberg 4.
Schwarz, Julius, nauczyciel (Lehrer), Am Karlsberg 4.
Walter, Ferdinand, rektor i organista (Rektor und Organist), Am Karlsberg 4.

Krüger, Benno, sekretarz (landesobersekretär), Am Karlsberg 5.
Otto, Albert, pastor (Pfarrer), Am Karlsberg 5.

Wittrin, Ernst, Parkaufseher, Am Karlsberg 12.

Schmidt, Karl, (Magistratsbeamter), Am Karlsberg 13.

Loewig, Gustav, kupiec (Kaufmann), Am Karlsberg 14.
Stolzenberger, Margarete, dama domu (Hausdame), Am Karlsberg 14.
Suhr, Lucie, ogrodnik (Gärtn.), Am Karlsberg 14.

Bansemer, Friedrich, serowar (Käser), Am Karlsberg 15.
Jagielki, Auguste, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Am Karlsberg 15.
Jahn, Adolf, pomocnik intendenta (Intendanturhilfsarbeiter), Am Karlsberg 15.
Melchien, Hermann, mistrz piekarski w stanie spoczynki (Bäckermeister a. D.), Am Karlsberg 15.
Reinke, Anna, wdowa (Witwe), Am Karlsberg 15.
Zeiß, Hans, pracownik (Angestellter), Am Karlsberg 15.

Bermann, Grete, Putzmacherin, Am Karlsberg 15a.
Bermann, Hermann, cieœla (Zimmerer), Am Karlsberg 15a.
Hahn, Paul, murarz (Maurer), Am Karlsberg 15a.
Krause, Heinrich, robotnik (Arb.), Am Karlsberg 15a.
Kummer, Berta, wdowa (Witwe), Am Karlsberg 15a.
Lukaschewski, Adalbert, pracownik biurowy (Bürodiener), Am Karlsberg 15a.
Pichowski, Paul, œlusarz (Schlosser), Am Karlsberg 15a.
Wangler, Albert, murarz (Maurer), Am Karlsberg 15a.
Wangler, Mathilde, wdowa (Witwe), Am Karlsberg 15a.
Wikowski, Friedrich, robotnik (Arbeiter), Am Karlsberg 15a.
Zander, Auguste, wdowa (Witwe), Am Karlsberg 15a.

Ammer, Bruno, producent wozów (Wagenfabrikant), Am Karlsberg 16.
Paulat, Anna, wdowa (Witwe), Am Karlsberg 16.
Renkel, Anna, wdowa (Witwe), Am Karlsberg 16.
Schulz, Luise, wdowa (Witwe), Am Karlsberg 16.
Sukowski, Oskar, kupiec (Kaufmann), Am Karlsberg 16.
Wichert, Hermann, Berlagsleiter, Am Karlsberg 16.
Zimmermann, August, nauczyciel szko³y podstawowej w stanie spoczynku (Volksschullehrer a. D.), Am Karlsberg 16.

Arnoldt, Elma, ksiêgowa (Buchhalterin), Am Karlsberg 17a.
Arnoldt, Wally, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Am Karlsberg 17a.
Cwiklinski, Helene, wdowa (Witwe), Am Karlsberg 17a.
Dyck, Heinrich, w³aœciciel domu (Hausbesiker), Am Karlsberg 17a.
Ewert, Lina, utrzymanie prywatne (Privatiere), Am Karlsberg 17a.
John, Lina, wdowa (Wwe.), Am Karlsberg 17a.
Winograd, nie podano imienia, Sucher, Am Karlsberg 17a.

Gerasch, Leopold, starszy urzêdnik miejski (Gemeindeobersekretär), Am Karlsberg 18.
Jochem, Therese, rentierka (Rentiere), Am Karlsberg 18.
Plenert, Franz, pracownik m³yna (Mühlenwerfführer), Am Karlsberg 18.
Plenert, Hermann, Bäder, Am Karlsberg 18.
Plenert, Walter, kupiec (Kaufmann), Am Karlsberg 18.
Weide, Gustav, w³aœciciel domu(Hausbesiger), Am Karlsberg 18.
Zake, Albert, Marine-Rendant a. D., Am Karlsberg 18.
Zürner, Auguste, nie podano zawodu (brak), Am Karlsberg 18.

Demolski, Sophie, wdowa (Witwe), Am Karlsberg 19.
Karwich, Albert, emeryt (Pensionär), Am Karlsberg 19.

Biene, Luise, wdowa (Wwe), Am Karlsberg 20.
Schulz, Karl, karczmarz (Gastwirt), Am Karlsberg 20.

Am Markt   (ul. Stary Rynek Oliwski)

Döhring, Paul, kolejarz (Eisenbahner), Am Markt 1.
Hahn, Bruno, mistrz œlusarski (Schlossermeister), Am Markt 1.
Jaschina, Marta, hafciarka (Stickerin), Am Markt 1.
Majewski, Leo, frezarz (Fräser), Am Markt 1.
Pries, Alfred, kupiec (Kifm.), Am Markt 1.
Seikowski, Fritz, mistrz piekaraki (Bäckermeister), Am Markt 1.
van Spang, Geisbert, w³aœciciel kwiaciarni (Blumengechäftsinhaber), Am Markt 1.

Frommann, Walter, mistrz rzeŸnicki (Fleischermstr.), Am Markt 2.

Ccoska, Jakob, robotnik (Arbeit.), Am Markt 3.
Dorlowski, August, robotnik (Arbeiter), Am Markt 3.
Gottschewski, Albert, podnajemca mleczrni (Meiereipächter), Am Markt 3.
Hintzmann, Martha, karczmarz (Gastwirtin), Am Markt 3.
Koepsel, Frieda, w³aœcicelka firmy (Geschäftsinhaberin), Am Markt 3.
Kostack, Anton, robotnik (Arb.), Am Markt 3.
Kostack, Johannes, robotnik (Arb), Am Markt 3.
Kostack, Paul, robotnik (Arbeiter), Am Markt 3.
Kunkel, Ferdinand, pracownik budowlany (Bauarbeiter), Am Markt 3.
Libotzki, Josef, robotnik (Arb.), Am Markt 3.
Manka, Georg, rentier (Rent.), Am Markt 3.
Matthae, August, robotnik (Arb.), Am Markt 3.
Petrun, Wilhelm, robotnik (Arbeiter), Am Markt 3.
Pioch, August, wdowa (Witwe), Am Markt 3.
Skibowski, August, robotnik (Arbeiter), Am Markt 3.
Starost, Paul, robotnik (Arbeiter), Am Markt 3.
Stenzel, Franz, Inp., Am Markt 3.
Witzki, Franz, robotnik (Arbeiter), Am Markt 3.
Witzki, Johannes, œlusarz (Schlosser), Am Markt 3.

Lewandowski, Julius, kupiec (Kaufmann), Am Markt 4.

Broße, Paul, hydraulik (Klempn.), Am Markt 5.
Harpp, Eugenie, pasmanteria (Kurzwarenhändi.), Am Markt 5.
Kabars, Wanda, sprzedawczyni (Verkäuferin), Am Markt 5.
Klante, Rudolf, urzêdowy weterynarz (amtl. Fleischbechauer), Am Markt 5.
Kohn, Friedrich, mistrz rzeŸnicki (Fleischermeister), Am Markt 5.
Nitsch, Mathilde, wdowa (Witwe), Am Markt 5.
Schubert, Johanna, wdowa (Wwe.), Am Markt 5.
Zoemann, Willy, Ges., Am Markt 5.

Becker, Franz, emeryt(ka) (Pension.), Am Markt 6.
Detmers, Eugen, kupiec (Kfm.), Am Markt 6.
Lindenau, Bruno, w³aœciciel drogerii (Drogeriebesiber), Am Markt 6.
Mühle, Maria, rentierka (Rentnerin), Am Markt 6.
Redmann, Wilhelm, w³aœciciel firmy (Geschäftsinh.), Am Markt 6.
Wiebe, Einst, geodeta (Landmesser), Am Markt 6.

Fieguth, Helene, kasjerka (Kassiererin), Am Markt 7.
Fox, Anton, pomocnik (Gehilfe), Am Markt 7.
Schütza, Johann, Gehtife, Am Markt 7.
Tietz, Bernhard, kupiec (Kaufmann), Am Markt 7.

Bratke, Alex, piekarz (Bäcker), Am Markt 8.
Bratke, Marta, wdowa (Witwe), Am Markt 8.
Freytag, Gustav, handlarze t³uszczami (Fettwarenhändler), Am Markt 8.
Kuhrke, Adolf, fryzjer (Friseur), Am Markt 8.
Piotrowski, Ladislaus, mistrz szewski (Schuhmachermeister), Am Markt 8.
Strehlau, Gustav, kupiec (Kaufmann), Am Markt 8.
v. Schmidt, Jansen, pomocnik fryzjera (Friseurgehilfe), Am Markt 8.

Frommann, Ernst, kupiec (Kaufmann), Am Markt 9.
Frommann, Heinrich, mistrz rzeŸnicki (Fleischermeister), Am Markt 9.
Frommann, Hermann, rzeŸnik (Fleischer), Am Markt 9.
Schirk, Frit, rzeŸnik (Fleischer), Am Markt 9.
Zander, Eugenie, w³aœcicelka firmy (Geschäftsinhaberin), Am Markt 9.

Engelberg, Fritz, cukiernik (Konditor), Am Markt 10/11.
Fast, Elsab., wdowa (Witwe), Am Markt 10/11.
Fast, Georg, kupiec (Kaufmann), Am Markt 10/11.
Kähler, Johanna, wdowa (Witwe), Am Markt 10/11.
Klawon, Johann, emeryt (Rentertempfängerin), Am Markt 10/11.
Koßnik, Andreas, g³ówny nauczyciel w stanie spoczynku (Hauptlehrer a. D.), Am Markt 10/11.
Rogalski, Friedrich, restaurator (Restaurateur), Am Markt 10/11.
Schremmer, Erich, Justizobersekr., Am Markt 10/11.
Strauß, Bertha, diakon, Am Markt 10/11.
Thiel, Wilhelm, kupiec (Kfm.), Am Markt 10/11.

Dahlmann, Malwine, rentierka (Rentiere), Am Markt 12.

Balzereit, Friedrich, mistrz piekaraki (Bäckermeister), Am Markt 13.

Brüschke, Paul, najemca (Pächter), Am Markt 14.

Litzbarski, Franz, w³aœciciel domu (Hausbesitzer), Am Markt 15.

Adler, Otto, rentier, Am Markt 16.
Koenig, Adalbert, Eisenbahn-Rangiermeister a. D., Am Markt 16.
Koenig, Walter, Schulamtsbewerber, Am Markt 16.
Schlacht, Bernhard, zegarmistrz (Uhrmacher), Am Markt 16.
Schulz, Karl, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Am Markt 16.
Schwagereit, Ludwig, piekarz czeladnik (Bäckergeselle), Am Markt 16.
Taudien, Henriette, wdowa po mistrzu piekarskim (Bäckermeisterwitwe), Am Markt 16.

Heimann, Julius, kupiec (Kaufmann), Am Markt 18.
Klinge, Herbert, dr. lekarz (Dr. prakt. Arzt), Am Markt 18.
Prohl, Hermann, rentier (Rentner), Am Markt 18.
Rinkowski, Wladislaus, czeladnik krawiecki (Schneidergeselle), Am Markt 18.
Voigt, Ferdinand, kupiec (Kim.), Am Markt 18.
Voigt, Helene, w³aœcicelka firmy (Geschäftsinhaberin), Am Markt 18.
Wolff, Alfred, kupiec (Kfm.), Am Markt 18.

Lingenberg, Max, rentier, Am Markt 19.
Miethke, Rosalie, wdowa (Witwe), Am Markt 19.
Riehl, Dorethea, wdowa (Witwe), Am Markt 19.
Roznerski, Anton, fryzjer (Friseur), Am Markt 19.
Siekierski, Anni, dentystka (Dentistin), Am Markt 19.
Siekierski, Hedwig, wdowa po ksiêgowym (Rechnungsratwitwe), Am Markt 19.
Tappert, Louis, Kgl Revierförjter a. D., Am Markt 19.
Wodkowski, Anna, Perfäuferin, Am Markt 19.

Klein, Else, w³aœciciel mleczrni (Meiereiinhaberin), Am Markt 20.
Pape, Gustap, mistrz stolarski (Tischlermeister), Am Markt 20.
Pape, Hedwig, fryzjer (Friseuse), Am Markt 20.
Saloleski, Bernhard, rolnik (Landwirt), Am Markt 20.
Wiese, Dorothea, wdowa (Witwe), Am Markt 20.

Doebel, Hermann, sekretarz leœny (Forstsekretär), Am Markt 21.
Engelberg, Marie, wdowa (Witwe), Am Markt 21.
Prinz, Julius, kupiec (Kim), Am Markt 21.
Friese, Ernst, aptekarz (Drogist), Am Markt 21.

Am Schloßgarten   (ul. Opata Jacka Rybiñskiego)

Janzen, Paul, spedytor (Spediteur), Am Schloßgarten 6.
Mowitz, Gertrud, nauczycielka (Lehrerin), Am Schloßgarten 6.
Mowitz, Gertrud, wdowa (Witwe), Am Schloßgarten 6.
Mowitz, Käthe, nauczycielka (Lehrerin), Am Schloßgarten 6.
Niemakowski, Franiszek, nauczyciel w stanie spoczynku (lehrer a. D.), Am Schloßgarten 6.
Oschinski, Paul, rolnik (Landwirt), Am Schloßgarten 6.
Oschinski, Robert, rentier, Am Schloßgarten 6.
Schulz, Otto, kupiec (Kaufmann), Am Schloßgarten 6.
Thiele, Artur, kupiec (Kaufmann), Am Schloßgarten 6.
Wiebe, Rudolf, podpó³kownik w stanie spoczynku (Dherstleutnant a. D.), Am Schloßgarten 6.
Zoepke, Fritz, Student der techn. Hochschule, Am Schloßgarten 6.

Dix, Auguste, rentierka (Rentiere), Am Schloßgarten 7.
Kanthack, Friedrich, nadleœniczy w stanie spoczynku (Revierförster a. D.), Am Schloßgarten 7.
Kerlin, Karl, Zahlmeister a. D., Am Schloßgarten 7.
Knop, Margarete, Krankenkassen Affistentin, Am Schloßgarten 7.
Krause, Margarete, asystentka biurowa (Bürogehilfin), Am Schloßgarten 7.
Rabe, Ernst, rentier, Am Schloßgarten 7.
Schubert, Pauline, gospodyni domowa (Wirtschafterin), Am Schloßgarten 7.
Schwichtenberg, Alma, rentierka (Rentiere), Am Schloßgarten 7.
Sundt, Lina, wdowa (Witwe), Am Schloßgarten 7.
Wein, Kurt, in¿ynier (Ingenieur), Am Schloßgarten 7.

Hagen, Hermann, kupiec (Kaufmann), Am Schloßgarten 8.
Rohwerder, Elisabeth, wdowa po urzêdniku (Beamtenwitwe), Am Schloßgarten 8.
Rohwerder, Hedwig, kasjerka (Kassengehilfin), Am Schloßgarten 8.
Vogt, Kurt, sekretarz generalny (Intenvantursekretär), Am Schloßgarten 8.
Wauer, Wilhelm, kupiec (Kaufmann), Am Schloßgarten 8.
Weymar, Oskar, Postmeister, Am Schloßgarten 8.
Winkelmann, Heinrich, kupiec (Kaufmann), Am Schloßgarten 8.
Winter, Wilhelmine, dama domu (Hausdame), Am Schloßgarten 8.
Worm, Bruno, rentier (Rentner), Am Schloßgarten 8.

Galicki, Johann, rentier, Am Schloßgarten 9.
Galicki, Josef, karczmarz (Gastwirt), Am Schloßgarten 9.

Goralczyk, Michael, garncarz (Töpfer), Am Schloßgarten 10.
Grenkowski, Paul, inwalida (Inval.), Am Schloßgarten 10.
Kamana, Antonie, Pußarbeiterin, Am Schloßgarten 10.
Katscherowski, Leo, dentysta (Zahnarzt), Am Schloßgarten 10.
Strelkowski, Auguste, wdowa (Witwe), Am Schloßgarten 10.
Wobig, Franz, rentier (Rentner), Am Schloßgarten 10.

Freytag, Willy, in¿ynier (Ingenieur), Am Schloßgarten 11.
Häusler, Otto, w³aœciciel kina (Kinoinhaber), Am Schloßgarten 11.
Motzner, Ella, asystentka biurowa (Bürogehilfin), Am Schloßgarten 11.
Motzner, Therese, wdowa (Witwe), Am Schloßgarten 11.
Pallasch, Emma, w³aœcicielka domu (Pensionsinhaber.), Am Schloßgarten 11.
Schulz, Auguste, wdowa (Witwe), Am Schloßgarten 11.
Schulz, Brnno, sekretarz pocztowy (Postiekretär), Am Schloßgarten 11.
Schulz, Elise, kantorzystka (Kontoristin), Am Schloßgarten 11.
Schütz, Albert, rentier, Am Schloßgarten 11.

Geißler, H., w³aœciciel apteki (Apothekenbesiber), Am Schloßgarten 12.

Handschuh, Karl - Valentin, prokurent (Prokurist), Am Schloßgarten 13.
Machill, Eduard, rentier, Am Schloßgarten 13.
Otto, Wilheln, kupiec (Kaufmann), Am Schloßgarten 13.

Grage, Ferdinand, komrnik skarbowy (Vollziehungsbeamter), Am Schloßgarten 14.
Grunau, Erich, student architektury (stud. arch.), Am Schloßgarten 14.
Mix, Ernst, kupiec (Kaufmann), Am Schloßgarten 14.
Mix, Helmut, rolnik (Landwirt), Am Schloßgarten 14.

Aßmann, Hugo, kupiec (Kaufmann), Am Schloßgarten 15.
Beilke, Helene, wdowa (Witwe), Am Schloßgarten 15.
Jankowiak, Helene, pani (Frau), Am Schloßgarten 15.
Katke, Athanasius, Dr. prakt. Arzt. Gan-Rat, Am Schloßgarten 15.

Pieczkowski, Josef, nadzorca stacji (Stationsaufseher), Am Schloßgarten 16.

Kuhn, Bruno, Rendant, Am Schloßgarten 17.
Nicolai, Helene, w³aœcicielka sklepu z cygarami (Zigarren-Geschäftsinhaberin), Am Schloßgarten 17.
Schultz, Justine, wdowa (Witwe), Am Schloßgarten 17.
v. Ranisch, Karl, rentier, Am Schloßgarten 17.
v. Ranisch, Marie, rentierka (Rentiere), Am Schloßgarten 17.
Wobrack, Edwin, mistrz stolarski (Tischlermeister), Am Schloßgarten 17.

Kock, Margarete, panna (Fräulein), Am Schloßgarten 18.
Kock, Oskar, w³aœciciel cukierni (Konditoreibesitzer), Am Schloßgarten 18.
Schilaski, Emil, stolarz (Tischler), Am Schloßgarten 18.
Schimanski, Franziska, sprzedawczyni (Verkäuferin), Am Schloßgarten 18.

Clemens, Anna, gospodyni domowa (Wirtschafterin), Am Schloßgarten 19.
Petersen, Richard, profesor (Professor), Am Schloßgarten 19.

Boecker, Willibald, dr. lekarz (Dr. prakt. Arzt), Am Schloßgarten 20.
Knoph, Johannes, rentier, Am Schloßgarten 20.
Kuttenkeuler, Agnes, rentierka (Rentnerin), Am Schloßgarten 20.

Block, Anton, robotnik (Arbeiter), Am Schloßgarten 21.
Franke, Lisbeth, urzêdniczka bankowa (Bankbeamtin), Am Schloßgarten 21.
Gromann, Littmann, kupiec (Handelsmann), Am Schloßgarten 21.
Hochmuth, Ludwig, rentier (Rentner), Am Schloßgarten 21.
Kartschewski, Josef, krojczy (Schneider), Am Schloßgarten 21.
Pertiller, Gustav, cukirnik (Konditorgehilfe), Am Schloßgarten 21.
Sarnowski, Viktor, posterunkowy (Polizeiwachtmeister), Am Schloßgarten 21.
Schmidtke, Heinrich, Schneidermstr., Am Schloßgarten 21.
Schultz, Albertine, Hausbesikerin, Am Schloßgarten 21.
Wulff, Katharina, ksiêgowa (Buchhalterin), Am Schloßgarten 21.

Haegner, Erich, sekretarz kasy oszczêdnoœci (Sparkassenober sekretär), Am Schloßgarten 23.
Panzer, Otto, stolarz (Tischler), Am Schloßgarten 23.
Petz, Walter, rymarz (Sattler), Am Schloßgarten 23.
Rodtke, Anna, w³aœcicelka firmy (Geschäftsinhaberin), Am Schloßgarten 23.
Schmidt, Helene, kierownik oddzia³u (Filialistin), Am Schloßgarten 23.

Dahlmann, Richard, kupiec (Kaufm.), Am Schloßgarten 25.
Kleinecke, Marie, wdowa (Witwe), Am Schloßgarten 25.
Kürschner, Josef, bufetowy (Büfetier), Am Schloßgarten 25.
Meißner, Mary, wdowa (Witwe), Am Schloßgarten 25.
Plenikowski, Ambrosius, emeryt (Rentenempfänger), Am Schloßgarten 25.

Edstaedt, Paul, kupiec (Kaufmann), Am Schloßgarten 26.
Eickof, Hugo, Zivilangestellter der Abw. Intendantur Danzig, Am Schloßgarten 26.
Kellas, Felix, kanclerz (Kanzlist), Am Schloßgarten 26.
Küster, Max, nauczyciel szko³y podstawowej (Volksschullehrer), Am Schloßgarten 26.
Metzech, Franz, Zahlmeister a. D., Am Schloßgarten 26.
Wirth, Jakob, Kutcher (stud. agr.), Am Schloßgarten 26.
Wirth, Jakob, rentier, Am Schloßgarten 26.

Bachstraße   (ul. Subis³awa)

Vieweg, Louis, firma ogrodnicza (Gartenbaubetrieb), Bachstraße.

Bahnhof   (Plac Dworcowy)

Bromund, Ella, Berkäuf., Bahnhof.
Hubrig, Paul, prowadz¹cy stacjê (Bahnhofswirt), Bahnhof.
Lohrenz, Johanna, wdowa (Wwe.), Bahnhof.
Walles, Josef, urzêdnik kolejowy (Eisenbahngehilfe), Bahnhof.
Walles, Ottilie, kasjerka (Kassiererin), Bahnhof.

Bahnhofsvorplatz   (Plac Dworcowy)

Bathke, Arthur, zwrotniczy (Weichensteller), Bahnhofsvorplatz 3.
Bathke, Theodor, zwrotniczy (Weichensteller), Kl. Beamtenhaus (Bahnhof) 3.
Krüger, Eveline, wdowa (Witwe), Bahnhofsvorplatz 3.
Kühn, Peter, zwrotniczy (Weichensteller), Bahnhofsvorplatz 3.
Turowski, Josef, asystent (Betriebsassistent), Bahnhofsvorplatz 3.
Boese, Emma, panna (Fräulein), Beamtenhaus 3 (Bahnhof).

Bahnhofstraße   (ul. Poczty Gdañskiej)

Böhm, Adolf, rentier (Rentner), Bahnhofstraße 2.
Böhm, Erich, rysownik (Zeichner), Bahnhofstraße 2.
Gtresewski, Gelma, Geschäftsinh, Bahnhofstraße 2.
Neubert, Friedrich, hydraulik (Klempner), Bahnhofstraße 2.
Neubert, Robert, œlusarz artystyczny (Kunstschlosser), Bahnhofstraße 2.
Pawlicka, Irene, urzêdniczka bankowa (Bankbeamtin), Bahnhofstraße 2.
Pawlicka, Josefine, wdowa (Witwe), Bahnhofstraße 2.
Przybylski, Josef, agent frachtowy (Güteragent), Bahnhofstraße 2.
Rohrdanz, Chariotte, ksiêgowa (Buchhalterin), Bahnhofstraße 2.
Rohrdanz, Hulda, rentierka (Rentnerin), Bahnhofstraße 2.

Bartsch, Anna, pedagog (Erzieherin), Bahnhofstraße 3.
Bartsch, Emma, stra¿nik wiêzienny (Gefangenenaufseherin), Bahnhofstraße 3.
Damisch, Wilhelm., wdowa (Wwe.), Bahnhofstraße 3.
Federau, Friedrich, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Bahnhofstraße 3.
Kochanski, Max, agent biura podró¿y (Reisevertreter), Bahnhofstraße 3.
Kochanski, Willi, zegarmistrz (Uhrmacher), Bahnhofstraße 3.
Krüger, Anna, wdowa (Witwe), Bahnhofstraße 3.
Lenz, Wilhelm, rentier, Bahnhofstraße 3.
Schröter, Christoph, Steuerrendant i. R., Bahnhofstraße 3.
Schröter, Helene, kierowniczka biura (Büroleiterin), Bahnhofstraße 3.

Battesch, Bertha, nie podano zawodu (brak), Bahnhofstraße 3a.
Battesch, Luise, gospodyni (Wirtin), Bahnhofstraße 3a.
Dürbaum, Otto, architekt, Bahnhofstraße 3a.
Feymann, Israel, kupiec (Kaufmann), Bahnhofstraße 3a.
Mau, Hermann, robotnik (Arbeiter), Bahnhofstraße 3a.
Schröter, Albert, sekretarz gminny (Gemeinde-Obersekretär), Bahnhofstraße 3a.

Arnoldt, Fritz, kupiec (Kaufmann), Bahnhofstraße 4.
Baldrich, Paul, p³atnik (urzêdnik) (Zahlmeister), Bahnhofstraße 4.
Bialke, Edwin, kupiec (Kaufm.), Bahnhofstraße 4.
Hoch, Annemarie, stenotypistka (Stenotypistin), Bahnhofstraße 4.
Hoch, Margarete, telefonistka (Telephonist.), Bahnhofstraße 4.
Hoch, Margarete, wdowa (Witwe), Bahnhofstraße 4.
Richert, Gertrude, wdowa (Witwe), Bahnhofstraße 4.
Warnemann, Fritz, kupiec (Kaufm.), Bahnhofstraße 4.

Bieschke, Bernhard, listonosz (Postbote), Bahnhofstraße 5.
Groll, Otto, Amtsbote, Bahnhofstraße 5.
Hirt, August, inwalida (Inval.), Bahnhofstraße 5.
Hirt, Erna, sprzedawca (Verkäuf.), Bahnhofstraße 5.
Krüger, Luise, wdowa (Witwe), Bahnhofstraße 5.
Lengowski, Franz, w³aœciciel (Eigentümer), Bahnhofstraße 5.
Okrey, Elisabeth, wdowa (Witwe), Bahnhofstraße 5.
Pritzkuleit, Paul, czeladnik stolarz (Tischlergeselle), Bahnhofstraße 5.
Steinbrücker, Paul, stra¿nik pocztowy (Postschaffner), Bahnhofstraße 5.

Joost, Johanna, rentierka (Rentiere), Bahnhofstraße 6.
Roth, August, in¿ynier (Ingenieur), Bahnhofstraße 6.
Stielow, Otto, kupiec (Kim.), Bahnhofstraße 6.

Albrecht, Gustav, producent wa³ów (Schäftefabrikant), Bahnhofstraße 7.
Aronius, Marta, rentierka (Rentnerin), Bahnhofstraße 7.
Grabowski, Erich, ksiêgowy (Buchhalter), Bahnhofstraße 7.
Seligsohn, Heinrich, rentier, Bahnhofstraße 7.

Badsch, Max, in¿ynier (Ingenieur), Bahnhofstraße 8.
Iden, Christoph, kupiec (Kfm.), Bahnhofstraße 8.
Oelschner, Johanna, recepcjonistka (Empfangsdame), Bahnhofstraße 8.
Oelschner, Marta, panna (Fräulein), Bahnhofstraße 8.

Esau, Adolf, rentier, Bahnhofstraße 9.
Kreutzmann, Axel, Bantlehrling, Bahnhofstraße 9.
Remus, John, in¿ynier stoczniowy w stanie spoczynku (Werfttechniker a. D.), Bahnhofstraße 9.
Sieg, Hulda, gospodyni (Wirtin), Bahnhofstraße 9.
Stein, Berta, wdowa (Witwe), Bahnhofstraße 9.

Ankelmann, Albert, bufetowy (Büffetier), Bahnhofstraße 10.

Bergstraße   (ul. Podhalañska)

Carolus, Else, kasjerka (Kassiererin), Bergstraße 1.
Carolus, Klara, wdowa (Witwe), Bergstraße 1.
Jankowski, Julianne, wdowa (Witwe), Bergstraße 1.
Kadgien, Natalie, panna (Fräul.), Bergstraße 1.
Lettau, Eduard, zawiadowca stacji w stanie spoczynku (Bahnhofsaufseher a D.), Bergstraße 1.
Manke, Hermann, Staatl. Hegemeister, Bergstraße 1.
Marold, Auguste, wdowa (Witwe), Bergstraße 1.
Rothe, Walter, technik budownictwa (Bautechnik), Bergstraße 1.

Creutzburg, Marie, wdowa (Witwe), Bergstraße 4.
Dr. Creutzburg, Herbert, syndyk (Syndikus), Bergstraße 4.
Ellerwald, Hermann, rentier, Bergstraße 4.
Freytag, Lucie, udzia³owiec (Gesellschafterin), Bergstraße 4.
Jakob, Friedrich, kupiec (Kim.), Bergstraße 4.
Kapahnke, Auguste, panna (Fri.), Bergstraße 4.
Kirsch, Adolf, w³aœciciel domu (Hausbel), Bergstraße 4.
Laurer, Christoph, rolnik (Landwirt), Bergstraße 4.
Meiser, Karl, inwalida (Invalide), Bergstraße 4.
Schmidkowski, Friedrich, robotnik (Arbeiter), Bergstraße 4.
Schmidkowski, Laura, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹ (Rentenempfängerin), Bergstraße 4.
Sodemann, Walter, kupiec (Kim.), Bergstraße 4.
v. d. Marwitz, Elisabeth, wdowa (Witwe), Bergstraße 4.
Wolfsy, Josef, utrzymanie prywatne (Privatier), Bergstraße 4.

Doering, Bruno, kelner (Kellner), Bergstraße 5.
Katt, Eugen, w³aœciciel hotelu (Hotelbes.), Bergstraße 5.
Katt, Ludovika, wdowa (Witwe), Bergstraße 5.

Böhm, Adolf, utrzymanie prywatne (Privatier), Bergstraße 6.
Domnick, Friedrich, rentier (Rentner), Bergstraße 6.
Domnick, Heinrich, Landwirtschaft Volonteur, Bergstraße 6.
Hellenstein, August, pensionariusz (Pensionär (Amtsrat)), Bergstraße 6.
Hennke, Otto, Amts u. Gemeinder Obersekretär, Bergstraße 6.
Kletle, Doris, wdowa (Witwe), Bergstraße 6.
Schubath, Marianne, wdowa (Witwe), Bergstraße 6.
Tiedemann, Elwine, wdowa (Witwe), Bergstraße 6.
Voigt, Arthur, w³aœciciel fabryki (Fabrikbesiger), Bergstraße 6.
Wolff, Rudolf, Dr. Redakteur, Bergstraße 6.

Dahlmann, Math , wdowa (Wwe.), Bergstraße 7.
Drochner, Horst, kupiec (Kaufmann), Bergstraße 7.
Drochner, Meta, wdowa po adwokacie (Rechtsanwaltswitwe), Bergstraße 7.
Fieguth, Heinrich, Altsitzer, Bergstraße 7.
Göring, Peter, emerytowany major, w³aœciciel ziemski (Gutsbesitzer. Major i. R.), Bergstraße 7.
Hoffmann, Curt, dentysta (Dentist), Bergstraße 7.
Jacobsen, Leo, ksiêgowy (Buchhalter), Bergstraße 7.
Penner, Marie, rentierka (Rentiere), Bergstraße 7.
Rebyla, Irene, panna (Fräul.), Bergstraße 7.
Schamschula, Josef, g³ówny urzêdnik ds. budownictwa (Oberbaurat), Bergstraße 7.
Schwedowski, Johann, komisarz policji (Polizeikommissar), Bergstraße 7.
Stemcke, Bertha, rentier (Rent.), Bergstraße 7.
Wiebe, Heinrich, rentier (Rent.), Bergstraße 7.

Bergmann, Fritz, œpiewak operowy (Opernfänger), Bergstraße 8.
Czuba, Paul, robotnik kolejowy (Bahnarb.), Bergstraße 8.
Ficht, Agnes, urzêdnik pocztowy (Postgehilfint), Bergstraße 8.
Ficht, Karl, starszy sekretarz w stanie spoczynku (Oberfriegssekretär a. D.), Bergstraße 8.
Preuß, Otto, robotnik (Arbeit.), Bergstraße 8.
Rutz, Eberhard, kupiec (Kim.), Bergstraße 8.
Schultz, Marie, nauczycielka (Lehrerin), Bergstraße 8.
Schultze, Eva, pielêgniarka (Säuglingspflegerin), Bergstraße 8.
Schultze, Käthe, wdowa (Witwe), Bergstraße 8.
v. Foelkersamb, Hans, emeryt (Pensionär), Bergstraße 8.
von Bähr, Marie, baronowa (Baronin), Bergstraße 8.

Glewwe, Laura, wdowa (Wwe.), Bergstraße 10.
Koenig, Arthur, posterunkowy (Polizeiwachtmeister), Bergstraße 10.
Konradt, Eugen, gminny asystent budowlany w stanie spoczynku (Kreisbauassistent. a. D.), Bergstraße 10.
Liedtke, Rosalie, wdowa (Witwe), Bergstraße 10.
Neidhardt, Charlotte, krawcowa (Damenschneiderin), Bergstraße 10.
Neidhardt, Mathilde, wdowa (Witwe), Bergstraße 10.
Plotzke, Felir, sekretarz pocztowy (Postiekretär), Bergstraße 10.
Traeder, Alfred, Eisenbahn - Kanzlei - sekretär, Bergstraße 10.
Gronowski, Kasimir, stenotypistka (Stenotypistin), Bergstraße 11.
Kobiella, Johann, robotnik (Arb.), Bergstraße 11.
Marwebel, Karl, Ruhestandsebeamter, Bergstraße 11.
Steinke, Franz, pracownik kolei (Bahnarbeit.), Bergstraße 11.
Stippe, Emil, Gymnasial-Professor a. D., Bergstraße 11.
Wegner, Anna, s³u¿ba domowa (Heimarbeiterin), Bergstraße 11.
Neidhardt, Anton, czeladnik (Zimmergeselle), Bergstraße 13.
Schoen, Hugo, adwokat (Rechnungsrat), Bergstraße 13.
Schoen, Reinhold, Landeshauptkassenbuchhalter, Bergstraße 13.
Winkler, Friedrich, rentier (Rentner), Bergstraße 13.
Puff, Franz, Kaufmannslehrl., Bergstraße 15.
Puff, Karl, nauczycie szko³y œredniej (Oberrealschullehrer), Bergstraße 15.
Schultze, Georg, Baurat, Bergstraße 16.
Horn, Alice, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Bergstraße 17.
Schubert, Karl, Dr. prakt. Arzt. Generaloberarzt a. D., Bergstraße 17.
Timm, Otto, g³ówny sekretarz poczty (Obeipostiekretär), Bergstraße 17.
Schumann, Julie, Pensionsinhab., Bergstraße 18.
Gruber, Georg, w³aœciciel domu (Hausbes.), Bergstraße 19.
Lanff, Oito, kupiec (Kaufmann), Bergstraße 19.
Mischwitzki, Bernhard, nauczyciel (Lehrer), Bergstraße 19.
Kregehr, Otto, Grenzhilfswachtmeister, Bergstraße 20.
Westphal, Johannes, kupiec (Kaufmann), Bergstraße 20.
Bigus, Johanna, s³u¿ba domowa (Heimarbeiterin), Bergstraße 21.
Bigus, Max, robotnik (Arbeiter), Bergstraße 21.
John, Klara, nauczycielka (Lehrerin), Bergstraße 21.
John, Wilhelm, dr syndyk (Dr. Syndikus), Bergstraße 21.
Kosin, Auguste, wdowa (Wwe ), Bergstraße 21.
Macholz, Kurt, Dr. Oberstabsarzt a. D., Bergstraße 21.
Perschau, Ernst, pracownik biurowy (Bürobeamter), Bergstraße 21.
Reich, Julius, utrzymanie prywatne (Privatier), Bergstraße 21.

Blücherstraße   (ul. Maurycego Beniowskiego)

Allert, Herm, rentier (Rentner), Blücherstraße 1.

Schulz, Karl, rentier (Rentner), Blücherstraße 2.
Schulz, Karl, rolnik (Landwirt), Blücherstraße 2.

Schweder, Karl, In¿ynier (Ingen.), Blücherstraße 7.

Bleßmann, Karl, sekretarz (Landesobersekr.), Blücherstraße 8.

Uhlmann, Einst, kupiec (Kim), Blücherstraße 9.

Albrecht, Georg, sekretarz celny (Oberzollsekretär), Blücherstraße 10.
Flegel, Theodor, sekretarz telegraficzny (Telegr. Sekretär), Blücherstraße 10.
Wolf, Paul, sekretarz celny (Oberzollsekretär), Blücherstraße 10.

Schrick, Richard, in¿ynier (Ingenieur), Blücherstraße 11.
Stolzenwald, Margarete, pani (Frau), Blücherstraße 11.

Broskischerweg   (?)

Haack, Johannes, zarz¹dca stacji (Bahnhofsverw), Broskischerweg.
Ladwig, Gustav, czeladnik bednarski (Böttchergeselle), Broskischerweg.
Lehmer, Otto, Werfmeister, Broskischerweg.
Mierski, Bruno, asystent zawiadowcy stacji (Hilfsbahnwärter), Broskischerweg.
Mierski, Josef, Kutcher, Broskischerweg.
Neumann, Friedrich, robotnik kolejowy (Bahnmeister), Broskischerweg.
Posenauer, Eduard, robotnik (Arbeiter), Broskischerweg.
Reddner, Wilhelm, kupiec (Kaufmann), Broskischerweg.
Hilger, Gustav, najemca (Pächter), Broskischerweg 35.

Conradshammer Dorfstraße   (ul. Ch³opska)

Annoff, August, kamieniarz (Steinarbeiter), Conradshammer. Dorfstraße.
Bissa, Veronika, wdowa (Witwe), Conradshammer. Dorfstraße.
Busch, Karl, cieœla (Zimmermann), Conradshammer. Dorfstraße.
Damps, Franz, inwalida (Invalide), Conradshammer. Dorfstraße.
Damps, Franz, szewc (Schuhmacher), Conradshammer. Dorfstraße.
Damps, Martha, krawcowa (Nähterin), Conradshammer. Dorfstraße.
Dannehl, Emilie, wdowa (Witwe), Conradshammer. Dorfstraße.
Dannehl, Willy, ogrodnik (Landschaftsgärtner), Conradshammer. Dorfstraße.
Engler, Margarete, wdowa (Witwe), Conradshammer. Dorfstraße.
Friedrich, Otto, najemca (Pächter), Conradshammer. Dorfstraße.
Glodde, Gustav, karczmarz (Gastwirt), Conradshammer. Dorfstraße.
Großkopf, Helene, ogrodnik (Gärtnerin), Conradshammer. Dorfstraße.
Großkopf, Karl, kupiec (Kaufm.), Conradshammer. Dorfstraße.
Haffke, Franz, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Dorfstraße.
Harwardt, Johanna, wdowa po wojnie (Krtegerwitwe), Conradshammer. Dorfstraße.
Hasemann, Berta, gospodyni domowa (Haushälterin), Conradshammer. Dorfstraße.
Klomrowski, Anastasia, wdowa (Witwe), Conradshammer. Dorfstraße.
Mekelburger, Paul, nie podano zawodu (brak), Conradshammer. Dorfstraße.
Michau, Magdalene, wdowa (Witwe), Conradshammer. Dorfstraße.
Mroch, Paul, handarz (Händler), Conradshammer. Dorfstraße.
Oschniewski, Alex, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Dorfstraße.
Pionke, Anton, emeryt (Rentenempfänger), Conradshammer. Dorfstraße.
Reschke, Josef, pracownik pocztowy (Postichaffner), Conradshammer. Dorfstraße.
Schröder, August, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Dorfstraße.
Serotzki, Johann, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Dorfstraße.
Stahnke, Paul, ogrodnik (Gärtner), Conradshammer. Dorfstraße.
Stankowski, Martin, inwalida (Invalide), Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Enst, inwalida (Invalide), Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Georg, kupiec (Kaufmann), Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Max, cieœla (Zimmerer), Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Otto, cieœla (Zimmerer), Conradshammer. Dorfstraße.
Westphal, Therese, wdowa (Witwe), Conradshammer. Dorfstraße.
Zöls, Paul, cieœla (Zimmerer), Conradshammer. Dorfstraße.
Teßmär, Theophil, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Dorfstraße.
Welsch, Alfred, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Conradshammer. Dorfstraße.
Witznick, Hermann, stolarz okrêtowy (Schiffszimmerer), Conradshammer. Dorfstraße.
Ziehell, Henriette, nie podano zawodu (brak), Conradshammer. Dorfstraße.

Conradshammer Erziehungsanstalt   (ul. Pomorska)

Albert, Adolf, dozorca (Aufseher), Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Gralewski, Johannes, nauczyciel w placówce (Anstaltslehrer), Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Kaminski, Heinrich, nauczyciel w placówce (Anstaltslehrer), Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Klawikowski, Bruno, mechanik (Mechaniker), Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Mähle, Alfred, Anstaltsaufi., Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Prier, Johannes, nadzorca instytucji (Anstaltsaufseher), Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Wichert, Johann, nadzorca instytucji (Anstaltsaufseher), Conradshammer. Erziehungsanstalt.
Dreist, Ernst, dyrektor (Anstaltsdirekt.), Conradshammer. Erztehungsanstalt.

Conradshammer Kaisersteg   (ul. Piastowska)

Abraham, Johann, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Kaisersteg.
Brandt, Wilhelm, magazynier (Lagerverwalter), Conradshammer. Kaisersteg.
Kirschikowski, Julius, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Kaisersteg.

Conradshammer Sasperweg   (ul. Tadeusza Bora Komorowskiego)

Cirotzki, Joseph, woŸnica (Kutscher), Conradshammer. Sasperweg.
Fietkau, Fritz, najemca (Pächter), Conradshammer. Sasperweg.
Fietkau, Heinrich, rentier, Conradshammer. Sasperweg.
Gabe, Adolf, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Sasperweg.
Ganguin, Kurt, œlusarz (Schlosser), Conradshammer. Sasperweg.
Husen, Alfred, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Sasperweg.
Kirschling, Josef, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Sasperweg.
Klatt, Julius, maister maszyn (Maschinenmeister), Conradshammer. Sasperweg.
Ockrey, Josef, inwalida (Invalide), Conradshammer. Sasperweg.
Pionski, Luise, wdowa (Witwe), Conradshammer. Sasperweg.
Riebandt, Felix, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Sasperweg.
Riebandt, Marie, wdowa (Witwe), Conradshammer. Sasperweg.
Rosien, Adolf, rolnik (Landwirt), Conradshammer. Sasperweg.
Strongowski, Josef, inwalida (Invalide), Conradshammer. Sasperweg.
Thinat, Artur, stoczniowiec (Schiffbauer), Conradshammer. Sasperweg.
Thinat, Marie, wdowa (Witwe), Conradshammer. Sasperweg.
v. Zaleski, Franz, w³aœciciel domu (Hausbesißer), Conradshammer. Sasperweg.
Wierzinski, Albert, robotnik (Arbeiter), Conradshammer. Sasperweg.
Wierzinski, Josef, inwalida (Invalide), Conradshammer. Sasperweg.

Danzigerstraße   (al. Grunwaldzka)

Bentlin, Walter, sekretarz w stanie spoczynku (Landessekretär a. D.), Danzigerstraße 1.
Bieber, Franz, emerytowany urzêdnik (Staatspensionär), Danzigerstraße 1.
Bieber, Friedrich, aktuariusz s¹dowy (Gerichtsaftuar), Danzigerstraße 1.
Bieber, Gertrud, nauczyciel gry na fortepianie (Klavierlehrerin), Danzigerstraße 1.
Brischke, Marie, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 1.
Krack, Johannes, Bantbeamter, Danzigerstraße 1.
Nötzel, Álbert, robotnik (Arbeit.), Danzigerstraße 1.
Potulski, August, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 1.
v. Parczewski, Ignatz, rentier, Danzigerstraße 1.
Wenghöjer, Arthur, asystent biura (Bürogehilfe), Danzigerstraße 1.
Wenghöjer, Martha, rentierka (Rentiere), Danzigerstraße 1.

Volkmann, Hermann, kupiec (Kim), Danzigerstraße 2.
Volkmann, Ida, Handlungsgehilfin, Danzigerstraße 2.
Volkmann, Reinhold, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Danzigerstraße 2.

Bödrich, Emil, sekretarz s¹dowy (Amtsgerichtssekretär), Danzigerstraße 3.
Citrin, Abraham, kupiec (Kaufmann), Danzigerstraße 3.
Fischmann, Samuel, kupiec (Kaufmann), Danzigerstraße 3.
Gronkowski, Klara, asystentka (Gehilfin), Danzigerstraße 3.
Harder, Albert, fryzjer (Friseur), Danzigerstraße 3.
Janitzki, Paul, Gef., Danzigerstraße 3.
Klohs, Wilhelm, czeladnik (Geselle), Danzigerstraße 3.
Meyrowski, Lydia, pracownik pocztowy (Postaushelferin), Danzigerstraße 3.
Meyrowski, Paul, nauczyciel (Lehrer), Danzigerstraße 3.
Nebel, Ada, piekarnia (Bäckerei), Danzigerstraße 3.
Plenert, Hermann, czeladnik (Geselle), Danzigerstraße 3.
Pohlmann, Rudolf, rentier, Danzigerstraße 3.
Pohlmann, Toni, nauczycielka (Lehrerin), Danzigerstraße 3.
Reißnauer, John, dyrektor zarz¹dzaj¹cy (Geschäftsführer), Danzigerstraße 3.
Schadach, Helene, wdowa po pastorze (Pfarrerwitwe), Danzigerstraße 3.
Schadach, Toni, nauczycielka (Lehrerin), Danzigerstraße 3.
Scheffke, Bernhard, kupiec (Kaufmann), Danzigerstraße 3.
Schmidt, Hermann, szewc (Schuhmacher), Danzigerstraße 3.
Schulz, Martha, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 3.
Stünkel, Karl, Rendant, Danzigerstraße 3.
Wenger, Anna, pani (Frau), Danzigerstraße 3.
Weschler, Samuel, kupiec (Kaufmann), Danzigerstraße 3.
Abraham, Margarete, wdowa (Witwe.), Danzigerstraße 3.

Dieck, Konrad, architekt, Danzigerstraße 4.
Entz, Arthur, rentier, Danzigerstraße 4.
Liebenow, Wilhelm, fryzjer (Friseur), Danzigerstraße 4.
Schlagowski, Johann, pomocnik fryzjera (Friseurgehilfe), Danzigerstraße 4.

Broscheit, Otto, kupiec (Kaufm.), Danzigerstraße 5.
Kolberg, Walter, posterunkowy (Polizeiwachtmeister), Danzigerstraße 5.
Schneider, Anna, Stüße, Danzigerstraße 5.
Schulz, Franz, nadzorca celny w stanie spoczynku (Zollaufseher a. D.), Danzigerstraße 5.
Wiebe, Liane, rentierka (Rentiere), Danzigerstraße 5.

Doerks, Gustav, celnik (Zollbeamter), Danzigerstraße 6.
Doerks, Johann, majster kowalski (Schmiedemstr), Danzigerstraße 6.
Ruth, Johann, mistrz szklarski (Glasermeister), Danzigerstraße 6.
Thonert, Reinhold, maszynista (Maschinist), Danzigerstraße 6.
Trepschik, Anna, panna (Fräulein), Danzigerstraße 6.
Trepschik, Anton, kowal (Schmied), Danzigerstraße 6.
Trepschik, Katharina, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 6.
Willer, Hermann, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 6.

Hubrig, Rosalie, wdowa (Wwe), Danzigerstraße 7.
Laskowski, Michael, inwalida (Invalide), Danzigerstraße 7.
Rehieldt, Friedrich, tapicer (Tapezierer), Danzigerstraße 7.
Tularczyck, Michael, murarz (Maurer), Danzigerstraße 7.

Hebenbrock, Dietrich, Gendarmeriewachtmeister, Danzigerstraße 8.

Behnert, Frieda, sprzedawczyni (Verkäuferin), Danzigerstraße 10/11.
Fierke, Karl, kupiec (Kaufmann), Danzigerstraße 10/11.
Filzek, Georg, œlusarz (Schlosser), Danzigerstraße 10/11.
Meiser, Otto, Schmelzer, Danzigerstraße 10/11.

Delasse, Marie, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 12.
Doerke, Josepha, rentierka (Rentiere), Danzigerstraße 12.
Ewald, Mathilde, wdowa po urzêdniku (Beamtenwitwe), Danzigerstraße 12.
Hain, Max, g³ówny ksiêgowy (Oberbuchhalter), Danzigerstraße 12.
Hannusch, Pauline, wdowa po komorniku (Gerichtsvollezieherwitwe), Danzigerstraße 12.
Kober, Heinrich, nauczyciel (Lehrer), Danzigerstraße 12.
Lütcke, Franz, geodeta (Geometer), Danzigerstraße 12.
Reinecke, Gerhard, ksiêgowy (Buchhalter), Danzigerstraße 12.
Reinecke, Martin, kirownik dzia³u (Abteilungsleiter), Danzigerstraße 12.
Rex, Richard, maszynista w stanie spoczynku (Lokomotivführer a. D.), Danzigerstraße 12.
Richert, Emil, emerytowany ksiêgowy (Rechnungsrat i. R.), Danzigerstraße 12.
Roesner, Richard, rentier, Danzigerstraße 12.
van Bergen, Jakob, rentier (Rentner), Danzigerstraße 12.

Toecker, Bruno, w³aœciciel fabryki (Fabrikbesitzer), Danzigerstraße 13.

Bähr, Otto, rusznikarz (Waffenmeister), Danzigerstraße 14.
Klawikowski, Edmund, mistrz ciesielski (Zimmermeister), Danzigerstraße 14.
Preuß, Paul, Staatsanwaltschaftssefr., Danzigerstraße 14.
Scheffler, Stanislaus, in¿ynier (Ingenieur), Danzigerstraße 14.
Schmidt, Willibald, Vertreter, Danzigerstraße 14.

Knoof, Gustav, Hofverwalter, Danzigerstraße 15.
Schubert, Paul, kupiec (Kaufm.), Danzigerstraße 15.

Dahsler, Hans, bankier (Bankbeumter), Danzigerstraße 20.
Drews, Walter, kupiec (Kaufmann), Danzigerstraße 20.
Götz, Bruno, asystent biurowy (Magistratsassistent), Danzigerstraße 20.
Lehnart, Max, dozorca (Platzmeister), Danzigerstraße 20.
Leschinski, Marie, panna (Frl.), Danzigerstraße 20.
Leschinski, Wilhelm, leœnik w stanie spoczynku (Kgl. Förster a. D.), Danzigerstraße 20.
Oberschachtsick, Pauline, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 20.
Schulz, Jakob, kierownik fabryki (Fabrikleiter), Danzigerstraße 20.
Schulz, Lisbeth, w³aœciciel fabryki (Fabrikbesiker), Danzigerstraße 20.

Albrecht, Ferdinand, robotnik (Arb), Danzigerstraße 21.
Barts, Marie, gospodyni (Wirtin), Danzigerstraße 21.
Hafke, Felix, woŸnica (Kutscher), Danzigerstraße 21.
Küchler, Franz, robotnik (Arb.), Danzigerstraße 21.
Kummer, Johann, inwalida (Inval), Danzigerstraße 21.
Kummer, Julianna, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 21.
Müller, Karl, murarz (Maurer), Danzigerstraße 21.
Rietz, Andreas, hydraulik (Klempner), Danzigerstraße 21.
Schlaß, Albert, pakowacz (Packer), Danzigerstraße 21.
Schlaß, Ludwig, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 21.
Schmidt, Karl, Bahnbeamter a. D., Danzigerstraße 21.
Schwarz, Bernhard, ko³odziej (Stellmacher), Danzigerstraße 21.
Slizinski, Johann, robotnik (Arb.), Danzigerstraße 21.
Slizinski, Julianna, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 21.
Slizinski, Leo, hydraulik (Klempn.), Danzigerstraße 21.
Wichert, Paul, malarz (Maler), Danzigerstraße 21.
Albrecht, Theodor, œlusarz (Schloss.), Danzigerstraße 21.

Angelowski, Karl, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 22.
Cirotzki, Marie, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 22.
Haase, Heinrich, pracownik gazowni (Gasarbeiter), Danzigerstraße 22.
Konkel, Johann, robotnik (Arb.), Danzigerstraße 22.
Kreft, Valentin, robotnik (Arb.), Danzigerstraße 22.
Labudda, Anton, robotnik (Arbeit.), Danzigerstraße 22.
Labudda, Franz, woŸnica (Kutscher), Danzigerstraße 22.
Sablowski, Georg, zwrotniczy (Weichensteller), Danzigerstraße 22.
Schwarz, Richard, murarz (Maurer), Danzigerstraße 22.
Stangenberg, Otto, Casarbeiter, Danzigerstraße 22.
Wichert, August, murarz (Maurer), Danzigerstraße 22.
Witt, Emil, Kutcher, Danzigerstraße 22.
Zelinski, Auguste, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 22.

Ebel, Auguste, wdowa po pastorze (Pfarrerwitwe), Danzigerstraße 44.
Elsner, Käthe, rentierka (Rentiere), Danzigerstraße 44.

Arendt, Helene, celnik (perm. Zollrendant), Danzigerstraße 45.
Arendt, Herta, urzêdnik bankowy (Bankbeamte), Danzigerstraße 45.
Bellon, Marion, Wanderg. f. Textilwaren, Danzigerstraße 45.
Böndel, Paul, in¿ynier (Ingenieur), Danzigerstraße 45.
Clechowitz, Jakob, nie podano zawodu (brak), Danzigerstraße 45.
Gehrke, Wally, pani (Frau), Danzigerstraße 45.
Hamerski, Marian, Werstbuchführer a. D., Danzigerstraße 45.
Kleeberg, Horst, monter (Monteur), Danzigerstraße 45.
Knoche, Karl, rentier, Danzigerstraße 45.
Knoche, Max, kupiec (Kaufmann), Danzigerstraße 45.
Knoph, Leo, rentier (Rent.), Danzigerstraße 45.
Kranz, Paul, kupiec (Kim.), Danzigerstraße 45.
Murawski, Emma, gospodyni (Wirtin), Danzigerstraße 45.
Schlieckies, August, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Danzigerstraße 45.
Schwichtenberg, Martha, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹ (Rentenempfängerin), Danzigerstraße 45.
Smolen, Andrias, dr. przemys³owiec (Dr Industrieller), Danzigerstraße 45.
Strzyzewski, Adolf, asystent biura (Bürogehilfe), Danzigerstraße 45.
Voigt, Meta, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 45.
Wenger, Max, kupiec (Kaufm.), Danzigerstraße 45.
Wulff, Hans, rentier, Danzigerstraße 45.
Zocholl, August, g³ówny listonosz (Oberbriefträger), Danzigerstraße 45.
Zocholl, Helene, kantorzystka (Kontoristin), Danzigerstraße 45.
Clahsen, Elisabeth, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 45 for Georgstraße.

Bergan, Franz, w³aœciciel domu (Hausbesiker), Danzigerstraße 46.
Borris, Louis, starszy sekretarz s¹dowy (Justizobersekretär), Danzigerstraße 46.
Gellwitzki, Oskar, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Danzigerstraße 46.
Hagel, Hermann, œlusarz (Schlosser), Danzigerstraße 46.
Hammer, Gustav, malarz (Maler), Danzigerstraße 46.
Hammer, Konrad, asystent malarza (Malergehilfe), Danzigerstraße 46.
Heß, August, rentier, Danzigerstraße 46.
Jahr, Erwin, œlusarz (Schlosser), Danzigerstraße 46.
Jahr, Felix, kupiec (Kim.), Danzigerstraße 46.
Jahr, Walter, in¿ynier (Ingenieur), Danzigerstraße 46.
Lang, Hermann, administrator (Verwalter), Danzigerstraße 46.
Radmacher, Wilhelm, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Danzigerstraße 46.
Schlenger, Friedrich, rentier (Rentner), Danzigerstraße 46.
Schultz, Walter, sekretarz marynarki wojennej (Marinesekretär), Danzigerstraße 46.
Stanke, Christine, rentierka (Rentiere), Danzigerstraße 46.
Walther, Emil, rolnik (Landwirt), Danzigerstraße 46.

Brillowski, Leo, Mont, Danzigerstraße 47.
Buhse, Julius, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Danzigerstraße 47.
Gerick, Charlotte, kantorzystka (Kontoristin), Danzigerstraße 47.
Gerick, Emilie, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 47.
Gerick, Max, cukiernik (Konditor), Danzigerstraße 47.
Gerick, Paul, pomocnik pocztowy (Posthelfer), Danzigerstraße 47.
Kallies, Alfred, urzêdnik kolejowy (Eisenbahngehilfe), Danzigerstraße 47.
Kleinschmidt, Johannes, krojczy (Schneider), Danzigerstraße 47.
Kühn, Martha, gospodyni domowa (Wirtschafterin), Danzigerstraße 47.
Lietzau, Erny, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 47.
Meller, Anna, wdowa (Wwe.), Danzigerstraße 47.
Metzke, Arno, asystent biznesowy (Kaufmannsgehilfe), Danzigerstraße 47.
Metzke, Heinrich, utrzymanie prywatne (Privatier), Danzigerstraße 47.
Neumann, Hedwig, pani (Frau), Danzigerstraße 47.
Posanski, Karl, rzeŸnik (Fleischer), Danzigerstraße 47.
Schersand, Emma, gospodyni domowa (Wirtschafterin), Danzigerstraße 47.
Schwarck, Otto, Büroporsteher, Danzigerstraße 47.
Sturm, Ernst, ogrodnik (Gärtner), Danzigerstraße 47.
Wisniewski, Anna, Pehrerwitwe, Danzigerstraße 47.
Wisniewski, Ernst, konstruktor maszyn (Maschinenbauer), Danzigerstraße 47.
Wisniewski, Lucie, urzêdniczka bankowa (Bankbeamtin), Danzigerstraße 47.

Bahl, Reinhold, malarz artysta (Kunstmaler), Danzigerstraße 48.
Barembruch, Otto, emerytowany sekretarz (Kreisausschuß sekretär i. R.), Danzigerstraße 48.
Behnisch, Konrad, dyrektor zarz¹dzaj¹cy (Geschäftsführer), Danzigerstraße 48.
Boette, Max, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Danzigerstraße 48.
Makowski, Arnold, dr. In¿ynier (Dr. Ingenieur), Danzigerstraße 48.
Netzki, Anna, gospodyni domowa (Wirtschafterin), Danzigerstraße 48.

Bohl, Paul, kupiec (Kefm.), Danzigerstraße 49.
Czolbe, Erich, kupiec (Kaufm.), Danzigerstraße 49.
Czolbe, Laura, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 49.
Dost, Frieda, pani (Frau), Danzigerstraße 49.
Epp, Max, pracownik telegraficzny (Telegraphen-Arbeiter), Danzigerstraße 49.
Hertell, Gerhard, rolnik (Landwirt), Danzigerstraße 49.
Hertell, Marie, wdowa (Mitwe), Danzigerstraße 49.
Lipski, Georg, kupiec (Kim.), Danzigerstraße 49.
Lipski, Gerhard, fotograf (Photograph), Danzigerstraße 49.
Ludwig, August, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 49.
Schröder, Marie, gospodyni domowa (Wirtschafterin), Danzigerstraße 49.
Schultz, Paul, adwokat (Rechnungsrat), Danzigerstraße 49.
Toepper, Gertrud, nauczyciel gry na fortepianie (Klavierlehrerin), Danzigerstraße 49.
Toepper, Klara, wdowa po naczelniku celnym (Oberzollbeamtenwitwe), Danzigerstraße 49.
Toepper, Luise, nauczyciel handlu (Handelslehrerin), Danzigerstraße 49.
Wopp, Mathilde, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 49.
Wutkowski, Marianna, Stüke, Danzigerstraße 49.

Bethke, Emil, malarz (Maler), Danzigerstraße 50.
Bethke, Emilie, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 50.
Damps, Franz, czeladnik (Zimmergeselle), Danzigerstraße 50.
Damps, Franz, szewc (Schuhmacher), Danzigerstraße 50.
Damps, Josef, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 50.
Damps, Mathilde, praczka (Wäsch.), Danzigerstraße 50.
Dingler, Wilhelm, posterunkowy (Polizeiwachtmeister), Danzigerstraße 50.
Hallmann, Robert, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 50.
Holke, Mathilde, robotnica (Arbeiterin), Danzigerstraße 50.
Jagodzinski, Mathilde, robotnica (Arbeiterin), Danzigerstraße 50.
Klein, Julianne, wdowa (Wwe.), Danzigerstraße 50.
Klein, Leo, inwalida (Invalide), Danzigerstraße 50.
Klein, Paul, ko³odziej (Stellmacher), Danzigerstraße 50.
Kummer, Maria, robotnica (Arbeiterin), Danzigerstraße 50.
Pieper, Johann, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 50.
Quirzinsfi, August, czeladnik ko³odziejski (Stellmachergeselle), Danzigerstraße 50.
Specht, Marianne, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 50.
Zerrath, Adolf, listonosz (Postbote), Danzigerstraße 50.

Damps, Joh., kowal (Schmied), Danzigerstraße 51.
Grubba, Robert, stra¿nik (Schrankenwärter), Danzigerstraße 51.
Guttmann, August, czeladnik ko³odziejski (Stellmachergeselle), Danzigerstraße 51.
Krause, Marte, utrzymanie prywatne (Privat), Danzigerstraße 51.
Kuhn, Ferdinand, mistrz œlisarski (Schlossermstr.), Danzigerstraße 51.
Kuhn, Jakob, Schneidemüller, Danzigerstraße 51.
Mottschall, Emil, nadzorca celny w stanie spoczynku (Zollaufseher a. D.), Danzigerstraße 51.
Reske, Albert, urzêdnik (Schreiber), Danzigerstraße 51.
Weihrauch, Gustav, mistrz ko³odziejski (Stellmachermeister), Danzigerstraße 51.
Wichmann, Margarete, pani (Frau), Danzigerstraße 51.

Bollmann, Friedrich, serowar (Käser), Danzigerstraße 52.
Bradke, Leo, rze¿nik (Fleischergeselle), Danzigerstraße 52.
Doerks, Artur, rzeŸnik (Fleischer), Danzigerstraße 52.
Edstaedt, Rudolf, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Danzigerstraße 52.
Graff, Otto, kupiec (Kaufmann), Danzigerstraße 52.
Kawatzki, August, Chauff., Danzigerstraße 52.
Natz, Karl, rentier (Rentner), Danzigerstraße 52.
Schäfer, Heinrich, pomocniczy sier¿ant celny (Zollhilfswachtmeister), Danzigerstraße 52.
Sommerfeldt, Johanna, pani (Frau), Danzigerstraße 52.
Staeck, Franz, instalator (Installateur), Danzigerstraße 52.
Andreas, Charlotte, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 52.

Croll, Lina, panna (Fräul.), Danzigerstraße 53.
Drewing, Karl, Versicherungs Bankvorsteher, Danzigerstraße 53.
Fischer, Gertrud, dostawczyni (Berkäuferin), Danzigerstraße 53.
Gaul, Kurt, g³ówny przedstawiciel (Generalagent), Danzigerstraße 53.
Gerschke, Paul, rzeŸnik (Fleischer), Danzigerstraße 53.
Klebba, Karl, mistrz k¹pieli (Bädermstr.), Danzigerstraße 53.
Limanowski, Lina, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 53.
Lindenau, Albert, ksiêgowy (Buchhalter), Danzigerstraße 53.
Polakowski, Lucia, sprzedawczyni (Verkäuferin), Danzigerstraße 53.
Politur, Richard, czeladnik stolarz (Tischlergeselle), Danzigerstraße 53.
Politur, Walter, mechanik pomocniczy (Hilfsmonteur), Danzigerstraße 53.
Schwertfeger, Hermann, piekarz czeladnik (Bäckergeselle), Danzigerstraße 53.

Pißkowski, Johann, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 54.
Pokolm, Andreas, mistrz kowalski (Schmiedemstr.), Danzigerstraße 54.
Potrykus, Josef, rentier, Danzigerstraße 54.

Brillowski, Josef, mechanik pomocniczy (Hilfsmonteur), Danzigerstraße 55.
Brillowski, Josef, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 55.
Hinz, Martha, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 55.
Jaschinski, Leo, cieœla (Zimmerer), Danzigerstraße 55.
Leschinski, Marie, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 55.
Niedballa, Helene, wdowa (Witwe), Danzigerstraße 55.
Pieper, Josef, robotnik (Arbeiter), Danzigerstraße 55.

Derks, Eduard, mistrz kowalski (Schmiedemeister), Danzigerstraße 56.
Kalkowski, Josef, czeladnik kowalski (Schmiedegeselle), Danzigerstraße 56.
Kopitzki, Klara, krawiec (Schneiderin), Danzigerstraße 56.
Kopitzki, Meta, krawiec (Schneiderin), Danzigerstraße 56.
Kopitzki, Paula, krawiec (Schneiderin), Danzigerstraße 56.
Meissel, Agnes, pani (Frau), Danzigerstraße 56.
Witschke, Gustav, rymarz (Sattler), Danzigerstraße 56.

Delbrückstraße   (ul. Kaprów)

Hampel, Otto, audytor (Revisor), Delbrückstraße 2.
Laade, Karl, stolarz okrêtowy (Schiffszimmermann), Delbrückstraße 2.
Pretzell, Alfred, kupiec (Kim.), Delbrückstraße 2.
Reichel, Georg, kupiec (Kuusmann), Delbrückstraße 2.
Schmidtke, Bertha, pracownica biurowa (Bürohilfsarbeiterin), Delbrückstraße 2.

Berginsky, Adelheid, panna (Fräulein), Delbrückstraße 4.
Derowski, August, cieœla (Zimmerer), Delbrückstraße 4.
Derowski, Klara, kantorzystka (Kontoristin), Delbrückstraße 4.
Derowski, Leo, pomicnik handlowy (Handlungsgeh.), Delbrückstraße 4.
Derowski, Stanislaus, robotnik (Arbeiter), Delbrückstraße 4.
Derowski, Stanislaus, szewc (Schuhm.), Delbrückstraße 4.
Förster, Paul, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Delbrückstraße 4.
Franzke, Paul, kupiec (Kaufmann), Delbrückstraße 4.
Grabosch, Lina, emeryt (Rentersempfänger.), Delbrückstraße 4.
Morich, Klara, wdowa po gajowym (Hegemeisterwitwe), Delbrückstraße 4.
Schwartz, Albert, w³aœciciel domu (Hausbesiker), Delbrückstraße 4.
Treder, Elisabeth, Stüke, Delbrückstraße 4.

Gosse, Biul, kupiec (Kaufm.), Delbrückstraße 6.
Gosse, Johanna, rentierka (Rentiere), Delbrückstraße 6.
Krause, Karl, rentier, Delbrückstraße 6.
Pauksch, Hermann, in¿ynier (Ingenieur), Delbrückstraße 6.
v. Zelewski, Helene, rentierka (Rentiere), Delbrückstraße 6.
v. Zelewski, Kathi, rentierka (Rentiere), Delbrückstraße 6.

Beder, Max, technik budowy m³ynów (Mühlenbautechniker), Delbrückstraße 7.
Blach, Anton, kupiec (Kaufin.), Delbrückstraße 7.
Blach, Anton, student, Delbrückstraße 7.
Hausmann, Ferdinand, inspektor ds. kontroli (Kontrollinspektor), Delbrückstraße 7.
Krause, Bertha, dama domu (Hausdame), Delbrückstraße 7.
Neumann, Emil, pomicnik (kandydat) zwrotniczego (Weichenstelleranwärter), Delbrückstraße 7.

Mengebier, Anna, pani (Frau), Delbrückstraße 8.
Mengebier, Gertrud, pracownik pocztowy (Postaushelf.), Delbrückstraße 8.
Speckmann, Theodor, starszy nauczyciel w stanie spoczynku (Hauptlehrer a D.), Delbrückstraße 8.
Spors, Antonie, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Delbrückstraße 8.
Spors, Johann S, urzêdnik miejski w stanie spoczynku (Stadtsekretär a. D.), Delbrückstraße 8.
Spors, Maria, prywatna przedszkolanka (Privatvorschullehrerin), Delbrückstraße 8.

Bendrien, Artur, in¿ynier (Ing.), Delbrückstraße 9.
Carstensen, Jens, student architektury (stud. arch.), Delbrückstraße 9.
Kuhr, Pauline, wdowa (Wwe), Delbrückstraße 9.
Lange, Oskar, kupiec (Kaufm.), Delbrückstraße 9.
Narloch, Kasimira, rentierka (Rentiere), Delbrückstraße 9.
Preuß, Franz, szewc (Schuhmacher), Delbrückstraße 9.
Vogt, Käte, pracownik pocztowy (Posthelferin), Delbrückstraße 9.
Vogt, Robert, g³ówny inspektor stoczniowy w stanie spoczynku (Werft Oberinspiktor a. D), Delbrückstraße 9.
Wadehn, Friz, Hochichulallijtent, Delbrückstraße 9.
Wadehn, Margarete, wdowa po ksiêgowym (Rechnungsratwitwe), Delbrückstraße 9.
Wegner, Theophile, panna (Fräulein), Delbrückstraße 9.
Wielewski, Andreas, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Delbrückstraße 9.

Strictrack, Eduard, starszy nauczyciel w stanie spoczynku (Oberlehrer a. D.), Delbruckstraße 10.
Böhnert, Gustav, major w stanie spoczynku (Major a. D.), Delbrückstraße 10.
Gutkowski, Gertrud, sygnatariusz (Prokuristin), Delbrückstraße 10.
Gutkowski, Marie, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 10.
Kraynik, Albrecht, rentier, Delbrückstraße 10.
Kraynik, Gertrud, rentierka (Rentnerin), Delbrückstraße 10.
Krügel, Wilhelm, kierownik oddzia³u (Filialleiter), Delbrückstraße 10.
Oloff, Kurt, kupiec (Kaufmann), Delbrückstraße 10.
Teske, Emilie, wdowa po nauczycielu (Lehreiwitwe), Delbrückstraße 10.

Boldt, Leo, rentier, Delbrückstraße 11.
Eich, Anna, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 11.
Goerke, Gertrud, pracownica sprz¹taj¹ca (Putzarbeiterin), Delbrückstraße 11.
Krenz, Erdmann, student, Delbrückstraße 11.
Latzke, August, emerytowany nauczyciel szko³y podstawowej (Volksschullehrer i. R.), Delbrückstraße 11.
Liegmann, Karl, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R), Delbrückstraße 11.
Liegmann, Margarete, panna (Frl.), Delbrückstraße 11.
Nack, Luise, gospodyni (Wirtin), Delbrückstraße 11.
Neubauer, Erdmann, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Delbrückstraße 11.

Adrian, Hermann, urzêdnik kolejowy (Banhbeamter), Delbrückstraße 12.
Doeinck, Eugen, asystent wszko³y wy¿szej w stanie spoczynku (Hilfsassistent a. D. Hochschule), Delbrückstraße 12.
Domroese, Elise, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 12.
Haehnel, Emma, rentierka (Rentnerin), Delbrückstraße 12.
Kammratomski, Emil, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Delbrückstraße 12.
Koschmider, Elisabeth, panna (Fräulein), Delbrückstraße 12.
Lendzian, Elisabeth, Rote Kreuzschwester, Delbrückstraße 12.
Lendzian, Luise, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 12.
Lottermoser, Margarete, rentierka (Rentnerin), Delbrückstraße 12.
Schmadalla, Elise, emerytowana nauczycielka (Lehrerin i. R.), Delbrückstraße 12.
Tilly, Franz, misztrz garncarski (Töpfermeister), Delbrückstraße 12.
Ziegenhagen, Johanna, panna (Fräulein), Delbrückstraße 12.
Ziegenhagen, Wilhelm, maszynista w stanie spoczynku (Lokomotivführer a. D.), Delbrückstraße 12.

Grabowski, Gertrud, opiekun (Fürsorgeschwester), Delbrückstraße 13.
Groß, Otto, kupiec (Kaufm.), Delbrückstraße 13.
Preiskowski, Auguste, panna (Fräulein), Delbrückstraße 13.
Stankowski, Walter, dr. duchowny (Dr. Geistlicher), Delbrückstraße 13.
Witte, August, in¿ynier okrêtowy w stanie spoczykku (Schiffsingenieur a. D.), Delbrückstraße 13.

Burgsdorf, Friedrich, rentier (Rentner), Delbrückstraße 14.
Schmidt, Georg, Reg. u. Baurat, Delbrückstraße 14.
Witthöft, Emil, malarz (Maler), Delbrückstraße 14.
Witthöft, Karl, pens. tech. Marinesekretär, Delbrückstraße 14.
Witthöft, Martha, pracownik pocztowy (Postaushelferin), Delbrückstraße 14.

Schulz, Karl, Kaufmannslehrling, Delbruckstraße 15.
Baehr, Erna, stenotypistka (Stenotypistin), Delbrückstraße 15.
Baehr, Gustav, miejski gajowy w stanie spoczynku (staatl. Hegemeister a. D.), Delbrückstraße 15.
Cylkowski, Josefine, rentierka (Rentiere), Delbrückstraße 15.
Haß, Gustav, Weichensteller 1. Kl., Delbrückstraße 15.
Heusmann, Anna, wdowa (Wwe.), Delbrückstraße 15.
Lanser, Johanna, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 15.
Müller, Josef, kupiec (Kaufm.), Delbrückstraße 15.
Nowicki, Kasimir, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Delbrückstraße 15.
Ponczek, Julian, rentier, Delbrückstraße 15.
Rambock, Anastafia, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Delbrückstraße 15.
Sapieha, Alfred, sekretarz pocztowy (Postsekretär), Delbrückstraße 15.
Schulz, Ernst, leœnik w stanie spoczynku (Kgl. Forstmeister a. D.), Delbrückstraße 15.
Szymaniak, Halina, urzêdniczka bankowa (Bantbeamtin), Delbrückstraße 15.
Toews, Anna, rentierka (Rentiere), Delbrückstraße 15.
Toews, Emil, rolnik (Landwirt), Delbrückstraße 15.
Toews, Pauline, rentierka (Rentiere), Delbrückstraße 15.

Braun, Albert, kasjer (Kassenbote), Delbrückstraße 16.
Broschinski, Hugo, stolarz okrêtowy (Schiffszimmerer), Delbrückstraße 16.
Ferch, Marie, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 16.
Friese, Klara, wdowa po leœniczym (Försterwitwe), Delbrückstraße 16.
Friese, Marie, panna (Fräul.), Delbrückstraße 16.
Hapke, Alerander, kupiec (Kaufmann), Delbrückstraße 16.
Harder, Katharina, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹ (Rentenempfängerin), Delbrückstraße 16.
Kammel, Friederike, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 16.
Krüger, Elisabeth, krawiec (Schneiderin), Delbrückstraße 16.
Kübler, Helmut, pracownik biurowy (Büroangestellter), Delbrückstraße 16.
Nicolaus, Otto, asystent celny (Zoltassistent), Delbrückstraße 16.
Schröder, Johann, rentier, Delbrückstraße 16.
Seeger, Eduard, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Delbrückstraße 16.
Sinnig, Martha, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 16.
Stiemer, Friedrich, mistrz szewski (Schuhmachermeister), Delbrückstraße 16.

Casper, Olga, nauczycielka szko³y podstawowej (Volksschullehrerin), Delbrückstraße 17.
Gerhardt, Luise, utrzymanie prywatne (Privatiere), Delbrückstraße 17.
Griesert, Marimilian, majster kolejowy w stanie spoczynku (Eisenbahnwerfmeister a. D.), Delbrückstraße 17.
Knischewski, Gustav, kupiec (Kaufm), Delbrückstraße 17.
Knischewski, Johannes, Taubstummenlehrer, Delbrückstraße 17.
Knodel, Samuel, emeryt (Pensionär), Delbrückstraße 17.
Kreft, Franz, szewc (Schuhmacher), Delbrückstraße 17.
Kreft, Johann, operator maszyn (Maschinenarbeiter), Delbrückstraße 17.
Link, Josef, robotnik (Arb), Delbrückstraße 17.
Stenzel, Auguste, rentier (Rent), Delbrückstraße 17.
Will, Elisabeth, panna (Fräulein), Delbrückstraße 17.

Damps, Paul, nauczyciel (Lehrer), Delbrückstraße 18.
Dunst, Emma, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 18.
Engel, Arnold, urzêdnik (Beamter), Delbrückstraße 18.
Franzke, Max, asystent podatkowy (Steuerassistent), Delbrückstraße 18.
Gerick, Arthur, rymarz (Sattler), Delbrückstraße 18.
Grabosch, Rudolf, Regierungsbürobiätar, Delbrückstraße 18.
Kontrowitz, Marie, wdowa (Witwe), Delbrückstraße 18.
Lademann, Karl, murarz (Maurer), Delbrückstraße 18.
Ropel, Johann, inwalida (Jnv), Delbrückstraße 18.
Roth, Martha, prywatny nauczyciel (Privatlehrerin), Delbrückstraße 18.
Schmidt, Arthur, Banfbeamter, Delbrückstraße 18.
Stenzel, Anna, Näberin, Delbrückstraße 18.
Völkner, Wilhelm, Gegenbuchführ., Delbrückstraße 18.

Dultzstraße   (ul. Aleksandra Majkowskiego)

Bohn, Erna, kantorzystka (Kontoristin), Dultzstraße 1.
Krause, Erich, spedytor (Spediteur), Dultzstraße 1.
Thom, Erich, kupiec (Kaufmann), Dultzstraße 1.

Bachner, Tscheslava, urzêdnik (Schreiberint), Dultzstraße 2.
Böhm, Otto, rentier, Dultzstraße 2.
Jahn, Alfred, kupiec (Kaufmann), Dultzstraße 2.
Kulling, Alfred, Eisenbahnanwärter, Dultzstraße 2.
Kulling, Berta, wdowa (Witwe), Dultzstraße 2.
Küßner, Heinrich, nadzorca celny w stanie spoczynku (Zollaufseher a. D.), Dultzstraße 2.
Lebbe, Gertrud, panna (Frl.), Dultzstraße 2.
Menzel, Franziska, wdowa (Wwe.), Dultzstraße 2.
Menzel, Frieda, kantorzystka (Kontorist.), Dultzstraße 2.
Miotke, Bernhard, wojskowy (Militäranwärter), Dultzstraße 2.
Rubusch, Curt, kupiec (Kim.), Dultzstraße 2.

Bohl, Herm, policjant (Polizeibeamter), Dultzstraße 3.
Daust, Berta, pracownik biurowy (Büroangestellte), Dultzstraße 3.
Daust, Else, pracownik biurowy (Büroangestellte), Dultzstraße 3.
Daust, Klara, wdowa (Witwe), Dultzstraße 3.
Delitscher, Manelius, asystent celny w stanie spoczynku (Zollassistent a. D.), Dultzstraße 3.
Krause, Anna, pracownik pocztowy (Posthelferin), Dultzstraße 3.
Krause, Martha, wdowa (Witwe), Dultzstraße 3.
Kuklinska, Pelagia, rentierka (Rentiere), Dultzstraße 3.
Minuth, Emil, elektryk (Elektriker), Dultzstraße 3.
Neufeldt, Klara, nauczycielka (Lehrdame), Dultzstraße 3.
Pikarski, Anton, rentier (Rentner), Dultzstraße 3.
Pikarski, Marja, nauczycielka (Lehrerin), Dultzstraße 3.
Splettstötzer, Alfred, in¿ynier (Ingenieur), Dultzstraße 3.
Splettstötzer, Paula, wdowa (Mitwe), Dultzstraße 3.
Wolkowitz, Samuel, handarz (Händler), Dultzstraße 3.

Fietkau, Elise, urzêdniczka bankowa (Bantbeamtin), Dultzstraße 4.
Happel, Max, ksiêgowy (Buchhalter), Dultzstraße 4.
Harwart, Georg, in¿ynier (Ingenieur), Dultzstraße 4.
Jaschinski, Leo, woŸnica (Kutscher), Dultzstraße 4.
Löding, Johann, rolnik (Landwirt), Dultzstraße 4.
Luhsmann, Jakob, ksiêgowy (Buchhalter), Dultzstraße 4.
Milczewski, Johann, sekretarz kancelarii rz¹dowej (Regierungs Kanzleisekretär), Dultzstraße 4.
Miotk, Josef, mistrz szewski (Schuhmachermeister), Dultzstraße 4.
Moses, Meinhard, dentysta (Zahnarzt), Dultzstraße 4.
Pulczynski, Leo, introligator (Buchbinder), Dultzstraße 4.
Schobert, Georg, kupiec (Kfm.), Dultzstraße 4.

Bredow, Adline, wdowa (Witwe), Dultzstraße 5.
Glintecke, Franz, urzêdnik (Beamter), Dultzstraße 5.
Kabath, Adalbert, adwokat (Rechnungsrat), Dultzstraße 5.
Krüger, Hermann, kupiec (Kaufm), Dultzstraße 5.
Röthling, Walter, Gas- u. Wasserwerksbuchhalter. Obersekretär, Dultzstraße 5.
Seehafer, Daniel, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Dultzstraße 5.
Wanke, Eduard, kupiec (Kaufmann), Dultzstraße 5.

Brey, Frieda, dostawczyni (Berkäuferin), Dultzstraße 6.
Cierotzke, Leo, kolejarz (Eisenbahner), Dultzstraße 6.
Döring, Oskar, inwalida (Invalide), Dultzstraße 6.
Eich, Arthur, stolarz (Tischler), Dultzstraße 6.
Eich, Oskar, asystent malarza (Malergehilfe), Dultzstraße 6.
Formella, Antonie, wdowa (Witwe), Dultzstraße 6.
Formella, Leo, kolejarz (Eisenbahnarb.), Dultzstraße 6.
Judee, Emald, kotlarz (Kupferschmied), Dultzstraße 6.
Marohn, Robert, starszy listonosz (Oberpostschaffner), Dultzstraße 6.
Millgramm, Walter, ogrodnik (Gärtner), Dultzstraße 6.
Roson, Hermann, emeryt (Pensionär), Dultzstraße 6.
Schimmelpfennig, Eduard, œlusarz (Schlosser), Dultzstraße 6.
Witt, Anton, ogrodnik (Gärtner), Dultzstraße 6.
Rutkowski, Johann, robotnik (Arbeiter), Dultzstraße 6.

Hennke, Amalie, wdowa (Witwe), Dultzstraße 7.
Hennke, Reinhold, pracownik biurowy (Bürohilfsarbeiter), Dultzstraße 7.
Judee, Richard, aktor (Schausteller), Dultzstraße 7.
Kämer, Adolf, mistrz manewrowy w stanie spoczynku (Rangiermeister a. D.), Dultzstraße 7.
Konkel, August, pos³aniec w stoczni (Werftbote), Dultzstraße 7.
Lingmann, Minna, wdowa (Wwe.), Dultzstraße 7.
Poweleit, Friedrich, Schneidemüller, Dultzstraße 7.
Pranschke, Eduard, pracownik drogowy (Straßenmstr.), Dultzstraße 7.
Ruth, Hermann, stolarz (Tischler), Dultzstraße 7.
Sieblitz, Julius, krojczy (Schneider), Dultzstraße 7.
Stephan, Rosalie, wdowa (Wwe.), Dultzstraße 7.
v. Liczkowski, Johanna, prasowaczka (Plätterin), Dultzstraße 7.
Wehrsich, Otto, rymarz (Sattler), Dultzstraße 7.

Buhse, Helmuth, inspektor ds. kontroli (Kontroll-Inspektor), Dultzstraße 11.
Buhse, Herbert, kupiec (Kaufm.), Dultzstraße 11.
Buhse, Ida, nauczycielka (Lehrerin), Dultzstraße 11.
Buhse, Klara, wdowa (Witwe), Dultzstraße 11.
Goergens, Auguste, utrzymanie prywatne (Privatiere), Dultzstraße 11.
Goergens, Emma, utrzymanie prywatne (Privatiere), Dultzstraße 11.
Goergens, Ida, utrzymanie prywatne (Privatiere), Dultzstraße 11.
Höschler, Karl, magazynier (Lagerist), Dultzstraße 11.
Höschler, Kurt, robotnik (Arbeiter), Dultzstraße 11.
Kamenz, Robert, Buchh., Dultzstraße 11.
Kröhnert, Emma, wdowa (Wwe.), Dultzstraße 11.
Madzack, Gustav, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Dultzstraße 11.
Müller, Minta, emerytka (Pensionärin), Dultzstraße 11.
Petermann, brak, dowódca plutonu w stanie spoczynku (Zugführer a. D.), Dultzstraße 11.
Piskowski, Czesla, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Dultzstraße 11.
Pollex, Hugo, Registrator, Dultzstraße 11.
Schimmelpfennig, Antonie, wdowa (Witwe), Dultzstraße 11.
Schlönhart, Ernst, cukiernik (Konditor), Dultzstraße 11.
Wandtke, Hermann, Nenfier, Dultzstraße 11.

Elisenstraße   (ul. Floriana Ceynowy)

Schütz, Edmund, pomocnik zegarmistrza (Uhrmachergehilfe), Elisenstraße 1.

Radmann, Heinrich, kupiec (Kaufmann), Elisenstraße 2/3.

Lehmann, Bronislava, pani (Frau), Elisenstraße 4.
Strebitzke, Agnes, grafolog (Graphologin), Elisenstraße 4.
Strebitzke, Hans, prokurent (Prokurist), Elisenstraße 4.

Erasmus, Eugen, rentier, Elisenstraße 5.
Erasmus, Richard, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Elisenstraße 5.
Rodenberg, Luis, rentier (Rent), Elisenstraße 5.
Schamp, Hulda, rentierka (Rentiere), Elisenstraße 5.
Schamp, Waldemar, sekretarz marynarki wojennej (Marinesekretär), Elisenstraße 5.

Conrad, Mathilde, emerytka (Pensionärin), Elisenstraße 6.
Klimkiewicz, Theodor, sekretarz telegraficzny (Telegraphersekretär), Elisenstraße 6.

Ernsttal   (ul. Bytowska)

Hansen, Max, kupiec (Kaufmann), Ernsttal 1.

Dahms, Paul, robotnik (Arbeiter), Ernsttal 2.
Rohland, Josef, pomocnik biurowy (Bürohilfsarbeit.), Ernsttal 2.
Roschemski, Agnes, robotnica (Arbeiterin), Ernsttal 2.
Roschemski, Hermann, woŸnica (Kutscher), Ernsttal 2.
Sieg, Hermann, Hammerschmiedemstr., Ernsttal 2.
Sieg, Paul, emeryt (Rentenempfänger), Ernsttal 2.

Boetzel, Johannes, rolnik (Landwirt), Ernsttal 3.
Boetzel, Paul, rolnik (Landwirt), Ernsttal 3.
Boetzel, Rudolf, rolnik (Landwirt), Ernsttal 3.

Fischmeisterweg   (Nowy Port)

Hillar, Franz, kowal (Schmied), Fischmeisterweg.
Kuzel, Paul, asystent biura (Bürogehilfe), Fischmeisterweg.
Mroske, Josef, woŸnica - kierowca (Wagenführer), Fischmeisterweg.
Mull, Auguste, robotnik (Arbeit.), Fischmeisterweg.
Mull, Georg, woŸnica - kierowca (Wagenführer), Fischmeisterweg.
Zander, Karl, stra¿nik celny (Zollwachmann), Fischmeisterweg.

Friedensschluß   (al. Grunwaldzka)

Abend, Jacob, robotnik (Arbeiter), Friedensschluß.
Albetzki, Martha, wdowa (Witwe), Friedensschluß.
Badziag, Bernhard, mosiê¿nik (Gelbgießer), Friedensschluß.
Breski, Franz, robotnik (Arbeiter), Friedensschluß.
Breski, Franz, robotnik (Arbeiter), Friedensschluß.
Breski, Johann, robotnik (Arbeiter), Friedensschluß.
Breski, Martha, robotnica (Arbeiterin), Friedensschluß.
Chlechowitz, Otto, robotnik (Arbeiter), Friedensschluß.
Grapentin, Albert, pracownik telegraficzny (Telegrapherarbeiter), Friedensschluß.
Grenkowitz, Wladislaus, stra¿nik (Wächter), Friedensschluß.
Hallmann, Johann, pracownik socjalny (Gemeindearbeiter), Friedensschluß.
Kreft, Josef, robotnik (Arbeiter), Friedensschluß.
Litzbarski, Josef, robotnik (Arbeiter), Friedensschluß.
Malottki, August, robotnik (Arbeiter), Friedensschluß.
Nastaly, August, robotnik (Aibeiter), Friedensschluß.
Nastaly, August, stra¿nik (Wächter), Friedensschluß.
Penk, Johann, robotnik (Árb.), Friedensschluß.
Penk, Johannes, murarz (Maurer), Friedensschluß.
Plenikowski, Anastasia, wdowa (Witwe), Friedensschluß.
Schurowski, Franz, stolarz (Tischler), Friedensschluß.
Breski, Martha, robotnica (Arbeiterin), Friedensschluß.

Friedensstraße   (ul. Antoniego Abrahama)

Stürkow, Karl, dentysta (Zahnarzt), Friedensstraße 1.

Brandt, Rudolf, Provinzialwegemeister, Friedensstraße 2.
Brylowski, Adam, listonosz (Postchaffner), Friedensstraße 2.
Hoffmeyer, Josef, asystent biura (Bürogehilfe), Friedensstraße 2.
Knies, Julius, inwalida (Inv.), Friedensstraße 2.
Senger, Friedrich, robotnik (Arbeiter), Friedensstraße 2.
Sucho, Jan, kupiec (Kim), Friedensstraße 2.

Stegemann, nie podano imienia, nie podano zawodu (brak), Friedensstraße 4.

Keiler, Max, komornik (Oberamtmann), Friedensstraße 6.

Hardtmann, Elise, wdowa (Witwe), Friedensstraße 10.
Hardtmann, Konrad, rolnik (Landwirt), Friedensstraße 10.
Hardtmann, Kurt, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Friedensstraße 10.

Frischwasser   (Dolina Œwie¿ej Wody)

Piastowski, Felix, robotnik (Arbeiter), Frischwasser.
Trojan, Franz, Fütterer, Frischwasser.

Fürstliche Aussicht   (ul. Boles³awa Krzywoustego)

Hörnlein, Heinrich, In¿ynier (Ingen.), Fürstliche Aussicht 2.

Pohl, Emil, kupiec (Kaufmann), Fürstliche Aussicht 3.

Kühn, Josef, rentier (Rentner), Fürstliche Aussicht 4.

Lentz, Walter, in¿ynier (Ingenieur), Fürstliche Aussicht 5.

Gartenstraße   (ul. Flisacka)

Dernow, Robert, aptekarz (Drogist), Gartenstraße 1.
Hilliges, Klara, wdowa (Ww.), Gartenstraße 1.
Kanthack, Otto, sekretarz pocztowy (Postiekretär), Gartenstraße 1.
Kirchner, Georg, sekretarz gminny (Gemeindesekretär), Gartenstraße 1.
Komorowski, Emil, utrzymanie prywatne (Privatier), Gartenstraße 1.
Kowalski, Emil, Eisenbahnlademeister a. D., Gartenstraße 1.
v. Münchow, Bruno, kierownik fabryki (Fabrikleiter), Gartenstraße 1.

Georgstraße   (ul. Obroñców Westerplatte)

Petrinski, Johannes, robotnik (Arbeiter), Georgstraße 1.
Schulz, Franz, kowal (Schmied), Georgstraße 1.
Schulz, Gertrud, panna (Fräulein), Georgstraße 1.
Topel, Otto, robotnik (Arbeiter), Georgstraße 1.

Dziedzic, Israel, sprzedawca ryb (Fischhändler), Georgstraße 2.
Havmann, Georg, utrzymanie prywatne (Privatter), Georgstraße 2.
Kühl, Franz, prokurent (Prokurist), Georgstraße 2.
Pucowski, Helene, Blätterint, Georgstraße 2.
Pucowski, Martha, krawiec (Schneiderin), Georgstraße 2.
Zeffner, Hermann, Polizei-Oberwachtmeister, Georgstraße 2.

Bendochneider, Karl, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 3.
Claahsen, Martin, rentier, Georgstraße 3.
Gaidowski, Anton, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 3.
Henning, Gustav, rentier (Rent.), Georgstraße 3.
Krause, Klara, nie podano zawodu (brak), Georgstraße 3.
Otto, Hugo, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 3.
Piosinski, Hedwig, nie podano zawodu (brak), Georgstraße 3.

Block, Klara, wdowa (Witwe), Georgstraße 3a.

Beck, Paul, hydraulik (Klempnermstr.), Georgstraße 4.
Buhrke, Wilhelm, mistrz ceglarski (Ziegelmeister), Georgstraße 4.
Fett, Theodor, mistrz szewski (Schuhmachermstr.), Georgstraße 4.
Gniske, Emil, stolarz (Tischler), Georgstraße 4.
Korscheike, Reinhold, posterunkowy celny (Zollwachtmann), Georgstraße 4.
Kuhlmann, Max, posterunkowy celny (Zollwachtmeister), Georgstraße 4.
Lademann, Johann, stolarz (Tischler), Georgstraße 4.
Radig, Adalbert, mistrz stolarski (Tischlermeister), Georgstraße 4.
Raslewski, August, robotnica (Arbeiterin), Georgstraße 4.
Rehieldt, Wilhelm, tapicer (Tapezierermeister), Georgstraße 4.
Saborowski, Albert, cieœla (Zimmerer), Georgstraße 4.
Schwan, Karl, mistrz krawiecki (Schneidermeister), Georgstraße 4.
Schwan, Margarete, fotograf (Photographin), Georgstraße 4.
Schwartz, Karl, starszy listonosz (Oberpostschaffner), Georgstraße 4.
Stotzki, Bertha, wdowa (Witwe), Georgstraße 4.

Bertram, Hermann, muzyk (Musiker), Georgstraße 5.
Edler, Wilhelm, czeladnik stolarz (Tischlergeselle), Georgstraße 5.
Meyer, Johannes, producent koszyków (Korbmacher), Georgstraße 5.
Penner, Heinrich, kupiec (Kaufm), Georgstraße 5.
Thiel, Karl, malarz dekoracyjny (Dekorationsmaler), Georgstraße 5.
Thonert, Gustav, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Georgstraße 5.
Wichler, Johannes, rentier, Georgstraße 5.

Engels, Peter-Heinrich, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Georgstraße 6.
Plenikowski, August, robotnik (Arb.), Georgstraße 6.
Weist, Jonathan, utrzymanie prywatne (Privatier), Georgstraße 6.
Wiebe, Gustav, rentier (Rentner), Georgstraße 6.

Brödlau, Rudolf, utrzymanie prywatne (Privatier), Georgstraße 7.
Herzberg, Eugen, profesor (Prof.), Georgstraße 7.
Lessing, Emilie, rentierka (Rentiere), Georgstraße 7.
Neumann, Friedrich, inwalida (Invalide), Georgstraße 7.

Chmielecki, Adelheid, nauczycielka (Lehrerin), Georgstraße 8.
Chmielecki, August, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Georgstraße 8.
Döhring, Eugen, komiwoja¿er (Reisender), Georgstraße 8.
Knuth, August, inwalida (Inval.), Georgstraße 8.
Knuth, Marie, rentierka (Rentnerin), Georgstraße 8.
Kühnemann, Wilmar, starszy sekretarz (Obersekretär), Georgstraße 8.
Kuhr, Franz, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Georgstraße 8.
Reiß, Adalbert, nauczyciel (Lehrer), Georgstraße 8.
Schulz, Magdalene, rentierka (Rentiere), Georgstraße 8.

Diesend, Johanna, rentierka (Rentnerin), Georgstraße 9.
Domroese, Bertha, wdowa (Witme), Georgstraße 9.
Domroese, Walter, starszy sekretarz (Obersekretär), Georgstraße 9.
Kressin, Matie, rentier (Rent.), Georgstraße 9.
Stelter, Katharina, nauczyciel szko³y podstawowej w stanie spoczynku (Volksschullehr a. D.), Georgstraße 9.
Tavernier, Walter, budowniczy (Baumeister), Georgstraße 9.
Zaborowski, Kasimir, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Georgstraße 9.

Harder, Helene, rentierka (Rentiere), Georgstraße 10.
John, Luise, wdowa (Wwe.), Georgstraße 10.
Peters, Julius, rentier, Georgstraße 10.
Roehl, Helene, wdowa po pastorze (Pastorwitwe), Georgstraße 10.
Rose, Franz, urzêdnik bankowy (Bankbeamt.), Georgstraße 10.
Wierzbicki, Paul, sekretarz s¹du (Gerichtssekretär), Georgstraße 10.

Hahn, Erika, wdowa (Witwe), Georgstraße 11.
Jaeckel, Olga, rentierka (Rentnerin), Georgstraße 11.
Müller, Bruno, kelner (Kellner), Georgstraße 11.
Nicke, Paul, urzêdnik kolejowy (Banhbeamter), Georgstraße 11.
Quanzler, Luise, wdowa (Witwe), Georgstraße 11.
Rosenthal, Gustav, leœniczy w stanie spoczynku (Förster a. D.), Georgstraße 11.
Senf, Paul, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 11.
Senff, Thusnelda, Hausbesikerin, Georgstraße 11.
Stetz, nie podano imienia, urzêdnik s¹dowy w stanie spoczynku (Amtsgerichtssekretär a. D.), Georgstraße 11.

Andres, Franz, rentier (Rentner), Georgstraße 12.
Berg, Ottilie, rentierka (Rentiere), Georgstraße 12.
Gumprecht, Anna, wdowa (Witwe), Georgstraße 12.
Henneberger, Hans, dyplomowany in¿ynier (Dipl. Ing.), Georgstraße 12.
Henneberger, Ottilie, wdowa (Witwe), Georgstraße 12.
Koskowski, Leo, czeladnik (Geselle), Georgstraße 12.
Nehring, Marie, utrzymanie prywatne (Privatiere), Georgstraße 12.
Neumeyer, Max, urzêdnik kolejowy (Banhbeamter), Georgstraße 12.
Petersen, Martin, rentier, Georgstraße 12.
Reichert, Adolf, kierownik budowy (Bauführer), Georgstraße 12.
Tillner, Rochus, mistrz krawiecki (Schneidermeister), Georgstraße 12.
Wehrkamp, Friz, praktykant bankowy (Banklehrl), Georgstraße 12.
Wehrkamp, Lisette, rentierka (Rentiere), Georgstraße 12.

Burchardt, Gerhard, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Georgstraße 13.
Burchardt, Martha, wdowa (Witwe), Georgstraße 13.
Hopp, Rudolf, emeryt(ka) (Pension.), Georgstraße 13.
Huse, August, brygadzista zak³adu w stanie spoczynku (Betriebsmeister a. D.), Georgstraße 13.
Janzen, Marie, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Georgstraße 13.
Kirschnick, Auguste, rentierka (Rentiere), Georgstraße 13.

Blank, Gustav, pracownik (Angestellt.), Georgstraße 14.
Korioth, Josef, utrzymanie prywatne (Privatier), Georgstraße 14.
Lehrke, Julius, asystent pocztowy (Postbetriebsassistent), Georgstraße 14.
Lehrke, Käthe, ksiêgowa (Buchhalterin), Georgstraße 14.
Machnikowski, Wally, panna (Fräulein), Georgstraße 14.
Moeller, Eduard, rentier, Georgstraße 14.
Stodhammer, Salomon, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 14.
Teichert, Emma, córka nauczycielki (Lehrertochter), Georgstraße 14.
Wielert, Emil, pomocnik pocztowy (Posthelfer), Georgstraße 14.
Wielert, Emil, starszy listonosz (Oberpostschaffner), Georgstraße 14.

Bach, Helene, rentierka (Rentiere), Georgstraße 15.
Breßler, Jessa, wdowa (Witwe), Georgstraße 15.
Grabowski, Christine, pielêgniarka (Krankenpflegerin), Georgstraße 15.
Grünwald, Johann, dowódca plutonu w stanie spoczynku (Zugführer a. D.), Georgstraße 15.
Lesser, Dridzic, kupiec (Kim), Georgstraße 15.
Richter, Paul, majster w fabryce (Werkmeister), Georgstraße 15.
Scholz, Alerandra, asystentka biurowa (Bürogehilfin), Georgstraße 15.
Semmler, Julius, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Georgstraße 15.
Sommer, Ernst, Kaufmannsangestellter, Georgstraße 15.
Sommer, Hedwig, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Georgstraße 15.
Stalinski, Emilie, rentierka (Rentiere), Georgstraße 15.

Demski, Alma, wdowa (Witwe), Georgstraße 16.
Hannemann, Margarete, rentierka (Rentiere), Georgstraße 16.
Kratzke, Helene, krawiec (Schneiderin), Georgstraße 16.
Kubitschek, Konrad, ksiêgowy podatkowy (Steuerkassen Buchhalter), Georgstraße 16.
Lange, Franz, malarz (Malermeist.), Georgstraße 16.
Miotk, Johannes, szewc (Schuhmacher), Georgstraße 16.
Ostrowski, Johanna, utrzymanie prywatne (Privatiere), Georgstraße 16.
Reyher, Bruno, nauczyciel (Lehrer), Georgstraße 16.
Ritter, Marie, wdowa (Witwe), Georgstraße 16.
Schubert, Helene, kantorzystka (Kontorist.), Georgstraße 16.
Schubert, Wilhelm, cieœla (Zimmerer), Georgstraße 16.
Schulz, Anna, modystka (Modistin), Georgstraße 16.
Schulz, Franz, Zieglermstr., Georgstraße 16.

Ernst, Hans, ortopeda (Orthopädo), Georgstraße 17.
Janulanka, Helene, panna (Fräulein), Georgstraße 17.
Kahlert, Julius, mechanik (Mechaniker), Georgstraße 17.
Senger, Kasimir, kapitan (Kapitän), Georgstraße 17.
v. Gruchalla, Josef, rentier, Georgstraße 17.

Beyer, Gottlieb, emeytowany g³ówny nauczyciel (Hauptlehrer i. R.), Georgstraße 18.
Brandt, Johann, konduktor kolejowy w stanie spoczynku (Eisenbahnschaffner a. D.), Georgstraße 18.
Friedrich, Rudolf, g³ówny ogrodnik (Obergärtner), Georgstraße 18.
Leppke, Bruno, kupiec (Kaufm.), Georgstraße 18.
Lösewitz, Gustav, wojskowy (Militäranwärter), Georgstraße 18.
Möckel, Max, in¿ynier (Ing.), Georgstraße 18.
Preuß, Karl, misztrz garncarski (Töpfermstr.), Georgstraße 18.
Rasalski, Agnes, rentierka (Rentnerin), Georgstraße 18.
Rost, Antonie, utrzymanie prywatne (Privat), Georgstraße 18.
Wiese, Arthur, architekt (Architett), Georgstraße 18.
Wiese, Martin, okrêgowy inspektor (kurator) szkolny (Kreisschulinspektor), Georgstraße 18.
Zimny, Ernst, sier¿ant ¿andarmerii w stanie spoczyku (Gendarmeriewachtmeister a. D.), Georgstraße 18.

Beck, Willy, hydraulik (Klempnermeister), Georgstraße 19.
Girnus, Elisabeth, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Georgstraße 19.
Hintzke, Alfred, cieœla (Zimmerer), Georgstraße 19.
Klein, Marie, wdowa (Witwe), Georgstraße 19.
Koslowski, Marie, wdowa (Witwe), Georgstraße 19.
Krämer, Martha, nauczycielka (Lehrerin), Georgstraße 19.
Reihske, Sophie, wdowa (Wwe.), Georgstraße 19.
Weihs, Franz, inwalida (Invalide), Georgstraße 19.
Woitzing, Klara, krawiec (Schneiderin), Georgstraße 19.

Kawatzki, Karl, robotnik (Arb), Georgstraße 20.
Penner, Kornelius, rentier, Georgstraße 20.
Adamski, Franz, szewc (Schuhmacher), Georgstraße 20.
Dieck, Otto, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 21.
Drzewicka, Eufemia, wdowa (Witwe), Georgstraße 21.
Drzewicka, Ludwika, syudentka (Studentin), Georgstraße 21.
Ebert, Johannes, kupiec (Kaufm.), Georgstraße 21.
Kuhl, Ernst, maszynista okrêtowy (Seemaschinist), Georgstraße 21.
Kuhl, Felix, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 21.
Kuhl, Leopold, emeryt (Rentenempfänger), Georgstraße 21.
Majewski, Peter, rentier, Georgstraße 21.
Noetzel, Veronika, wdowa (Witwe), Georgstraße 21.
Zielinski, Stephan, porucznik (Oberleutnant), Georgstraße 21.

Ehlers, Auguste, rentierka (Rentiere), Georgstraße 22.
Grunwald, Anton, nauczyciel (Lehrer), Georgstraße 22.
Hackert, Paul, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Georgstraße 22.
Schneider, Richard, rentier, Georgstraße 22.
Straube, Marie, utrzymanie prywatne (Privatiere), Georgstraße 22.
Weimer, Johann, maszynista w stanie spoczynku (Lokomotivführer a. D.), Georgstraße 22.
Zingler, Magdalena, asystentka biurowa (Bürogehilfin), Georgstraße 22.
Zingler, Magdalene, wdowa (Witwe), Georgstraße 22.

Gardemin, Berta, wdowa (Witwe), Georgstraße 23.
Gardemin, Fedor, przedstawiciel bankowy (Bankbevollmächtigter), Georgstraße 23.
Landmesser, Rosa, wdowa (Witwe), Georgstraße 23.
Maladinski, Jenny, utrzymanie prywatne (Privatiere), Georgstraße 23.
Sander, Ernst, mistrz budowlany (Baugewerksmeister), Georgstraße 23.
Tesch, Anna, utrzymanie prywatne (Privatiere), Georgstraße 23.
v. Eden-Tempski, Franz, rentier, Georgstraße 23.

Andres, Elise, rentierka (Rentnerin), Georgstraße 23a.
Andres, Olga, pracownik biurowy (Bürogehilf.), Georgstraße 23a.
Bowdasch, Anna, wdowa po urzêdniku (Beamtenwitwe), Georgstraße 23a.
Glabitt, Herbert, kupiec (Kaufm.), Georgstraße 23a.
Grünholz, Klara, rentierka (Rentnerin), Georgstraße 23a.
Harwart, Bernhard, nauczyciel (Lehrer), Georgstraße 23a.
Koch, Maria, asystentka biurowa (Bürogehilfin), Georgstraße 23a.
Ustarbowski, Jojef, geodeta przysiêg³y (vereid.Landmesser), Georgstraße 23a.

Breyer, Albert, emeryt (Pensionär), Georgstraße 24.
Eicke, Siegfr., student, Georgstraße 24.
Fast, Walter, w³aœciciel m³yna (Hammerwerksbesiber), Georgstraße 24.
Heyn, Auguste, wdowa (Wwe.), Georgstraße 24.
Klein, Friedrich, Leitungs-Aufsleher, Georgstraße 24.
Linke, Lui, starszy sekretarz (Obersekretär), Georgstraße 24.
Rahn, Franz, agent (Angest), Georgstraße 24.
Reckling, Ewald, agent, Georgstraße 24.
Rogorsch, Eugen, starszy sekretarz, urzêdnik (Standesbeamter - Obersesretär), Georgstraße 24.
Schüder, Adolf, in¿ynier (Ing.), Georgstraße 24.
Sentpiel, Morit, rolnik (Landwirt), Georgstraße 24.
Setzke, Ida, rentierka (Rentiere), Georgstraße 24.
Tornnczuk, Theofil, czeladnik krawiecki (Schneidergeselle), Georgstraße 24.
v. Paulitz, Gertrud, utrzymanie prywatne (Privatiere), Georgstraße 24.
v. Paulitz, Hedwig, utrzymanie prywatne (Privatiere), Georgstraße 24.
Wisniewski, Johann, krojczy (Schneider), Georgstraße 24.
Zeißmann, Frit, Eisenbahnkassenvorsteher, Georgstraße 24.
Zeißmann, Willy, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 24.

Kendziorra, Hermann, g³ówny sekretarz rz¹dowy (Oberregierungssekretär), Georgstraße 28.

Bendick, Anna, wdowa po gajowym (Hegemeisterwitwe), Georgstraße 31.
Hoeberlein, Leo, rolnik (Landwirt), Georgstraße 31.
Hoeberlein, Pauline, wdowa (Witwe), Georgstraße 31.
Pieper, Amalie, wdowa (Witwe), Georgstraße 31.
Pieper, Bruno, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 31.
Steingräber, Minna, wdowa (Witwe), Georgstraße 31.

Haeser, Hans, Dr. med., Georgstraße 33.
Kupper, Wladislav, kupiec (Kfm.), Georgstraße 33.
Bollmann, August, rentier, Georgstraße 34.
Flenner, Josef, majster w fabryce (Werkmeister), Georgstraße 34.
Hoepner, Amalie, rentierka (Rentiere), Georgstraße 34.
Hoering, Leberecht, rentier, Georgstraße 34.
Lubner, Julius, murarz (Maurer), Georgstraße 34.
Nispel, Herbert, starszy sekretarz s¹dowy (Justizobersekretär), Georgstraße 34.
Striepling, Marie, utrzymanie prywatne (Privat), Georgstraße 34.
Thoms, Richard, kupiec (Kauf.), Georgstraße 34.
Vongehr, Anna, wdowa (Wwe.), Georgstraße 34.
Weihs, Max, producent (Fabrikant), Georgstraße 34.
Block, Elise, wdowa (Witme), Georgstraße 34.

Chaahsen, Helene, rentierka (Rentiere), Georgstraße 35.
Heß, Johanna, rentierka (Rentnerin), Georgstraße 35.
Heymann, Ernst, Forstrat, Georgstraße 35.
Nowowieski, Marie, wdowa (Witwe), Georgstraße 35.
Schulz, Emil, kupiec (Kaufm.), Georgstraße 35.
Wegner, Max, dyrektor poczty (Postdirektor), Georgstraße 35.
Wisotzki, Emilie, wdowa (Wwe ), Georgstraße 35.
Zeiß, Klara, szwaczka (Näherin), Georgstraße 35.

Dannenfeldt, Otto, dyrektor banku (Bankvorsteher), Georgstraße 36.
de la Terrasse, Franz, podpó³kownik w stanie spoczynku (Oberstleutnant a. D.), Georgstraße 36.
Paucksch, Karl, kupiec (Kaufmann), Georgstraße 36.
Rogacki, Paul, techniczny ispektor kojejowy (Techn. Eisenbahnobersekretär), Georgstraße 36.
Rudolf, Karl, kupiec (Kim), Georgstraße 36.
Schulz, Hermann, g³ówny in¿ynier marynarki wojennej (Marine-Oberstabsingenieur), Georgstraße 36.

Bullendorf, August, emeryt (Pensionär), Georgstraße 37.
Littwin, Auguste, wdowa (Witwe), Georgstraße 37.
Roedner, Rudolf, Dr. Reg. Alelor, Georgstraße 37.

Kandzorra, Anton, ogrodnik (Gärtnergeh.), Georgstraße 38.
Kandzorra, Anton, szewc (Schuhmacher), Georgstraße 38.
Lubner, August, robotnik (Arbeiter), Georgstraße 38.
Schimmelpfennig, Maria, krawcowa (Nähterin), Georgstraße 38.
Tietze, Paul, malarz (Maler), Georgstraße 38.

Czwicklinski, Helene, prasowaczka (Plätterin), Georgstraße 39.
Rutkowski, Maria, wdowa (Witwe), Georgstraße 39.
Treppschik, Johannes, Schäfter, Georgstraße 39.

Glettkau. Auf der Wiese (na ³¹ce)   (ul. Kapliczna)

Heidukowssi, Ida, wdowa (Witwe), Glettkau. Auf der Wiese.
Hinz, Siegfried, murarz (Maurer), Glettkau. Auf der Wiese.
Kapitkowski, Johannes, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Auf der Wiese.
Klawikowski, August, stra¿nik kolejowy w stanie spoczynku (Bahnwärter a. D.), Glettkau. Auf der Wiese.
Preuß, Albert, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Auf der Wiese.
Zick, Friedrich, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Auf der Wiese.
Lemke, Johann, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Auf der Wisse.

Glettkau Brösenerstraße   (ul. Kapliczna)

Kock, Emil, karczmarz (Gastwirt), Glettkau. Brösenerstraße.

Fox, Theodor, w³aœciciel hotelu (Hotelbelit.), Glettkau. Brösenerstraße 1.

Mautwill, Karl, Kreiswegemeister, Glettkau. Glettkau. Brösenerstraße 2.
Rietz, Friedrich, mistrz drogowy w stanie spoczynku (Wegemeister a. D.), Glettkau. Brösenerstraße 2.

Kalkning, Hermann, kupiec (Kaufmann), Glettkau. Brösenerstraße 3/4.
Kreft, Emil, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Glettkau. Brösenerstraße 3/4.
März, Alerander, producent koszyków (Korbmacher), Glettkau. Brösenerstraße 3/4.

Glettkau Dorfstraße   (ul. Ba³tycka)

Kopitkowski, Franz, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße.
Pitsch, Gustav, prywatny detektyw (Privatdetektiv), Glettkau. Dorfstraße.

Petrun, August, szyper (Schiffer), Glettkau. Dorfstraße 1a.
Schröttke, Emil, rybak (Fisch.), Glettkau. Dorfstraße 1a.

Benter, Friedrich, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 2a.
Kreft, Friedrich, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 2a.

Kanefke, Gustav, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 3.
Kanefke, Marie, wdowa (Witwe), Glettkau. Dorfstraße 3.

Kanefke, Ida, wdowa (Wwe.), Glettkau. Dorfstraße 3a.
Kreft, Friedrich, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 3a.

Kreft, Eduard, rybak (Flicher), Glettkau. Dorfstraße 4.
Schröttke, Robert, rybak (Fisch.), Glettkau. Dorfstraße 4.

Kreft, Heinrich, rybak (Ftscher), Glettkau. Dorfstraße 4a.
Kreft, Theodor, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 4a.

Halba, Franz, g³ówny nauczyciel (Hauptlehrer), Glettkau. Dorfstraße 5.
Klasske, Heinrich, nauczyciel szko³y podstawoewj (Bolksschullehrer), Glettkau. Dorfstraße 5.

Borkowski, Josef, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 6.
Gronau, Johann, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 6.

Drews, Hugo, rentier, Glettkau. Dorfstraße 7.
Kupper, Bernhard, murarz (Maurer), Glettkau. Dorfstraße 7.
Zegke, Maria, wdowa (Witwe), Glettkau. Dorfstraße 7.

Kanefke, Johann, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 8.
Kreft, Bertha, wdowa (Witwe), Glettkau. Dorfstraße 8.
Kreft, Hermann, palacz (Heizer), Glettkau. Dorfstraße 8.
Kreft, Rudolf, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 8.
Richert, August, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Dorfstraße 8.

Harder, Gustav, woŸnica (Fuhrhalter), Glettkau. Dorfstraße 10.
Kanefke, Paul, robotnik (Arb.), Glettkau. Dorfstraße 10.
Kowalewski, Alexander, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Dorfstraße 10.
Lietzau, Franz, robotnik (Arb), Glettkau. Dorfstraße 10.
Metzke, Lothar, urzêdnik pocztowy (Postgehilfe), Glettkau. Dorfstraße 10.
Preuß, Emilie, wdowa (Witwe), Glettkau. Dorfstraße 10.
Preuß, Otto, robotnik (Arb), Glettkau. Dorfstraße 10.
Preuß, Waldemar, asystent biura (Bürogehilfe), Glettkau. Dorfstraße 10.

Daschke, Jakob, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Dorfstraße 11.
Grabinski, Gertrud, robotnica (Arbeiterin), Glettkau. Dorfstraße 11.
Grabinski, Marie, wdowa (Wwe.), Glettkau. Dorfstraße 11.
Poleska, Otto, Werthelfer, Glettkau. Dorfstraße 11.
Posanski, Rudolf, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 11.
Sellin, Johannes, robotnik (Arb.), Glettkau. Dorfstraße 11.

Krüger, Marie, wdowa (Witwe), Glettkau. Dorfstraße 12.
Krüger, Roaalie, wdowa (Witwe), Glettkau. Dorfstraße 12.

Nagel, Wilhelm, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Dorfstraße 13.
Richert, Franz, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Dorfstraße 13.

Behnke, Gustav, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 15.
Fenske, Gustav, mistrz k¹pieli (Bädermeister), Glettkau. Dorfstraße 15.
Kammratomski, Erich, œlusarz (Schlosser), Glettkau. Dorfstraße 15.
Kanefke, Friedrich, murarz (Maurer), Glettkau. Dorfstraße 15.
Kanefke, Max, Etscher, Glettkau. Dorfstraße 15.
Kreft, Karl, komornik (Bollziehungsbeamter), Glettkau. Dorfstraße 15.
Laga, Minna, wdowa (Witme), Glettkau. Dorfstraße 15.
Preuß, Bruno, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 15.
Preuß, Ludwig, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 15.

Kurowski, Anton, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 16.
Stiemer, Gerhard, malarz (Maler), Glettkau. Dorfstraße 16.

Hinz, Jakob, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Dorfstraße 17.
Julius, Emma, szwaczka (Näherin), Glettkau. Dorfstraße 17.
Kanefke, Otto, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 17.
Kanefke, Siegfried, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 17.
Kreft, Ernst, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 17.
Kupper, Franz, murarz (Maurer), Glettkau. Dorfstraße 17.
Maerz, Hermann, kelner (Kellner), Glettkau. Dorfstraße 17.
Mroch, Antonie, krawcowa (Nähterin), Glettkau. Dorfstraße 17.
Mroch, Charlotte, krawcowa (Nähterin), Glettkau. Dorfstraße 17.
Mroch, Ida, wdowa (Mwe.), Glettkau. Dorfstraße 17.
Pienschke, Friedrich, cieœla (Zimmerer), Glettkau. Dorfstraße 17.
Rothe, Max, œlusarz (Schlosser), Glettkau. Dorfstraße 17.
Scheibe, Jakob, w³aœciciel (Eigentümer), Glettkau. Dorfstraße 17.
Schönenberg, Anton, rentier, Glettkau. Dorfstraße 17.
Thiel, Gustav, rentier, Glettkau. Dorfstraße 17.
Treppa, Josef, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Dorfstraße 17.
Tuddis, Josef, rybak (Fischer), Glettkau. Dorfstraße 17.

Glettkau Hinter dem Teich   (ul. Bursztynowa)

Szleszewski, Albert, Polizeirat i. R., Glettkau. Hinter dem Teich.
Wolff, Albert, kupiec (Kaufmann), Glettkau. Hinter dem Teich.
Wolff, Betty, pani (Frau), Glettkau. Hinter dem Teich.
Wolff, Hermann, nauczyciel wychowania fizycznego (Sportlehrer), Glettkau. Hinter dem Teich.
Zeuch, Anna, wdowa (Witwe), Glettkau. Hinter dem Teich.

Glettkau Lange Kate   (ul. ?)

Abraham, Bernhard, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Lange Kate.
Annoff, Margarete, robotnica (Arbeiterin), Glettkau. Lange Kate.
Borkowski, Bernh., pla¿owy (Strandmstr.), Glettkau. Lange Kate.
Borkowski, Edwin, zecer (Schriftsetzer), Glettkau. Lange Kate.
Daschke, Paul, czeladnik (Zimmergeselle), Glettkau. Lange Kate.
Jobsen, Elisabeth, robotnica (Arbeiterin), Glettkau. Lange Kate.
Kunikowski, Karl, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Lange Kate.
Majewski, Josef, palacz (Heizer), Glettkau. Lange Kate.
Pionke, Johann, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Lange Kate.
Preuß, Johannes, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Lange Kate.
Schimikowski, Johannes, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Lange Kate.
Schimikowski, Paul, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Lange Kate.
Witt, Richard, robotnik (Arbeiter), Glettkau. Lange Kate.

Goethestraße   (ul. Kazimierza Tetmajera)

Winkelhausen, Rolf, kupiec (Kaufmann), Goethestraße 3/4.

Bergholz, Otto, kupiec (Kaufm), Goethestraße 5.

Falliner, Viktor, celnik (Oberzollmeister), Goethestraße 7.
Henkelmann, Josef, dr. In¿ynier (Dr. Ingenieur), Goethestraße 7.

Krutz, Anna, nauczycielka (Lehrerin), Goethestraße 8.
Krutz, Gustav, nauczyciel szko³y œredniej (Reftoratschullehrer), Goethestraße 8.
Krutz, Marie, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Goethestraße 8.
Krutz, Martha, nauczycielka (Lehrerin), Goethestraße 8.
Lützow, Marie, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Goethestraße 8.

Hardenbergstraße   (ul. Jana Husa)

Bannahsch, Olga, wdowa (Witwe), Hardenbergstraße 3.
Boehnke, Julius, czeladnik (Zimmergeselle), Hardenbergstraße 3.
Brundtke, Konrad, nauczyciel (Lehrer), Hardenbergstraße 3.
Guzinska, Helene, gospodyni domowa (Wirtschaftsfräulein), Hardenbergstraße 3.
Guzinska, Josefa, ksiêgowa (Buchhalterin), Hardenbergstraße 3.
Hildebrandt, Franz, rentier (Rent), Hardenbergstraße 3.
Kuckick, Karl, nauczyciel (Lehrer), Hardenbergstraße 3.
Pompecki, Agathe, wdowa (Witwe), Hardenbergstraße 3.
Pompecki, Bruno, starszy nauczyciel (Oberlehrer), Hardenbergstraße 3.
Schlieske, Athur, budowniczy (Baumeister), Hardenbergstraße 3.
Senger, Arthur, mistrz stolarski (Tischlermeister), Hardenbergstraße 3.
Siede, Alfred, w³aœciciel szko³y handlowej (Handelsschulinhaber), Hardenbergstraße 3.

Heimstätte   (ul. Stanis³awa Noakowskiego, Zacisze)

Federau, Wolfgang, pracownik biurowy (Büroangestellter), Heimstätte 1.
Hannke, Amanda, panna (Frl.), Heimstätte 1.
Höppen, Adolf, nadleœniczy w stanie spoczynku (Forstverwalter a. D.), Heimstätte 1.
Zander, Auguste, wdowa (Witwe), Heimstätte 1.
Zander, Erhard, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Heimstätte 1.

Mundt, Bernhard, kupiec (Kaufmann), Heimstätte 2.

Richter, Karl, nauczyciel (Lehrer), Heimstätte 3.
Stahlberg, Elise, wdowa (Witwe), Heimstätte 3.

Gibaer, Emma, wdowa (Wwe.), Heimstätte 4.
Petrusch, Eugen, kupiec (Kaufmann), Heimstätte 4.

Lietzau, Brunto, nauczyciel (Lehrer), Heimstätte 5.

Knaack, Mathilde, wdowa (Witme), Heimstätte 6.
Knaack, Willy, student, Heimstätte 6.
Stankowski, Wladislaus, techn. Obersekret., Heimstätte 6.

Meske, Friedrich, pe³nomocnik banku (Bankprokurist), Heimstätte 7.

Bluhm, Klara, wdowa (Witwe), Heimstätte 8.
Bluhm, Kurt, dentysta (Dentist), Heimstätte 8.
Bluhm, Max, rolnik (Landm.), Heimstätte 8.

Fast, Ernst, kupiec (Kauim.), Heimstätte 9.

Jagowstraße   (ul. Jarosza Henryka Derdowskiego)

Krüger, Karl, asystent kolejowy (Oberbahnassistant), Jagowstraße.
Laubach, Eduard, kupiec (Kfm.), Jagowstraße.
Romanowski, Arthur, kierowca, motorniczy (Kraftfahrer), Jagowstraße.
Romanowski, Marian, emerytowany komornik s¹dowy (Gerichtsvollzieher i. R.), Jagowstraße.

Bialkowski, Josephine, wdowa (Witwe), Jagowstraße 1.
Kabus, Rudolf, mistrz gotowania (Siedemeister), Jagowstraße 1.
Siesinski, Johann, rentier (Rentner), Jagowstraße 1.

Jahnstraße   (ul. Alfa Liczmañskiego)

Abraham, Alma, wdowa (Wwe.), Jahnstraße 1.
Bauer, Josefine, wdowa (Witwe), Jahnstraße 1.
Betlejemski, Bronislava, wdowa (Witwe), Jahnstraße 1.
Betlejemski, Johann, kantorzysta (Kontorist), Jahnstraße 1.
Betlejemski, Waclaw, aspirant, Jahnstraße 1.
Elsner, Johs., fryzjer (Friseur), Jahnstraße 1.
Franz, Harry, kupiec (Kaufmann), Jahnstraße 1.
Gehrmann, Berta, nauczyciel (Lehr.), Jahnstraße 1.
Gibba, Bruno, rentier, Jahnstraße 1.
Karpinski, Otto, w³aœciciel domu (Hausbesiker), Jahnstraße 1.
Meyer, Karl, majster kolejowy w stanie spoczynku (Wagenmeister a. D.), Jahnstraße 1.
Riepert, Rosa, rentierka (Rentnerin), Jahnstraße 1.
Rozoll, Helene, wdowa (Witwe), Jahnstraße 1.
Wiegand, Gustav, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Jahnstraße 1.

Braun, Gertrud, rentier (Rentnerint), Jahnstraße 3.
Grohte, Luise, rentierka (Rentnerin), Jahnstraße 3.
Hausmann, Israel, kupiec (Kaufmann), Jahnstraße 3.
Jahnke, Florenz, maszynista (pen. Lokomotivführer), Jahnstraße 3.
Junghänel, Fritz Otto, kupiec (Kaufmann), Jahnstraße 3.
Kensler, Sophie, interpretator (Dolmetscherin), Jahnstraße 3.
Pieper, Leo, rektor w stanie spoczynku (Rektor a. D.), Jahnstraße 3.
Prochnow, Emmy, rentier (Rentn.), Jahnstraße 3.
Szameitat, Luise, kantorzystka (Kontoristin), Jahnstraße 3.
Szameitat, Paul, Torpedo-Obermaschinist a. D., Jahnstraße 3.
Thiede, Franz, rentier, Jahnstraße 3.
v. Riesen, Ida, wdowa (Witwe), Jahnstraße 3.

Frenzel, Eugen, kupiec (Kaufmann), Jahnstraße 4.
Fröse, Marie, rentierka (Rentiere), Jahnstraße 4.
Hirsch, Ella, ksiêgowa (Buchhalterin), Jahnstraße 4.
Hirsch, Eugenie, w³aœcicielka domu (Pensionsinhaberin), Jahnstraße 4.
Knorr, Friedrich, Hegemeister a. D, Jahnstraße 4.
Kunz, Johannes, dekarz (Dachdecer), Jahnstraße 4.
Kunz, Karl, dekarz (Dachdecerinstr.), Jahnstraße 4.
Kunz, Liseth, asystentka biurowa (Bürogebilfin), Jahnstraße 4.
Kunz, Walter, dekarz (Dachdecker), Jahnstraße 4.
Novoczyn, Klemens, nauczyciel (Lehrer), Jahnstraße 4.
Pavlitzki, Vincent, nauczyciel tañca (Tanzlehrer), Jahnstraße 4.
Pohland, Anton, Bantbeamter, Jahnstraße 4.
Sommerfeldt, Friedrich, rentier, Jahnstraße 4.
Turzynski, Paul, kupiec (Kim.), Jahnstraße 4.
van Bergen, Agathe, rentierka (Rentiere), Jahnstraße 4.

Boenig, Bruno, sier¿ant ¿andarmerii (Gendarmerie Wachtmeister), Jahnstraße 5.
Frischbutter, Fritz, skarbnik gminy (Gemeindefassenrendant), Jahnstraße 5.
Guth, Ottomar, nauczyciel (Lehrer), Jahnstraße 5.
Krause, Clemens, sanuczyciel szko³y podstawowej (Volksschullhr.), Jahnstraße 5.
Penner, Kornelius, rentier, Jahnstraße 5.
Schmidt, Auguste, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Jahnstraße 5.

Klomhuhs, Julius, rentier (Rentner), Jahnstraße 6.
Krüger, Anna, rentierka (Rentiere), Jahnstraße 6.
Krüger, Emilie, wdowa (Witwe), Jahnstraße 6.
May, Johannes, rentier, Jahnstraße 6.
Spode, Franz, rentier (Rentner), Jahnstraße 6.
Tetzlaff, Arthur, urzêdnik s¹dowy (Amtsgerichtsrat), Jahnstraße 6.

Juttner, Heinrich, ksiêgowy (Buchhalter), Jahnstraße 7.
Juttner, Josef, nauczyciel (Lehrer), Jahnstraße 7.
Radike, Franz, rentier, Jahnstraße 7.
Reesschläger, Olga, rentierka (Rentiere), Jahnstraße 7.
Wallentowitz, Gertrud, urzêdnik pocztowy (Postgehilf.), Jahnstraße 7.
Wilhelm, Rudolf, Prof. Dr., Jahnstraße 7.

Bartel, Kurt, kupiec (Kaufm), Jahnstraße 8.
Kalähne, Alfred, profesor, wyk³adowca uniwersytecki (Professor Hochschullehrer), Jahnstraße 8.
Kudicke, Emil, pobarca celny w stanie spoczynku (Zolleinnehmer a. D.), Jahnstraße 8.
Kudicke, Willy, asystent policji (Polizeiassistent), Jahnstraße 8.

Wilde, Sophie, wdowa (Witwe), Jahnstraße 12.

Dresler, Ida, rentierka (Rentnerin), Jahnstraße 13.
Niedzwitzka, Adolfine, wdowa (Witwe), Jahnstraße 13.
Richert, Josef, posterunkowy (Polizeiwachtmstr.), Jahnstraße 13.
Scheunert, Luise, wdowa (Wwe.), Jahnstraße 13.
Schulz, Paul, kupiec (Kaufmann), Jahnstraße 13.

Barthels, Laura, wdowa (Witwe), Jahnstraße 14.
Grohs, Heinrich, ekspedient (Expedient), Jahnstraße 14.
Penner, Klara, pani (Frau), Jahnstraße 14.

Arendt, August, sier¿ant detektyw (Kriminalwachtmeister), Jahnstraße 15.
Donimierski, Johann, robotnik (Arbeiter), Jahnstraße 15.
Henne, Antonte, wdowa (Witwe), Jahnstraße 15.
Rothmühl, David, z³otnik (Goldarbeiter), Jahnstraße 15.
Strauß, Anna, wdowa po leœniczym (Försterwitwe), Jahnstraße 15.
Wogram, Hermann, maszynista w stanie spoczynku (Lokomotivführer a. D.), Jahnstraße 15.

d'Haussonville, Helene, hrabina (Gräfin. Frau), Jahnstraße 16.
Koellner, Klara, siostra (Schwester), Jahnstraße 16.
Löblein, Heinz, ksiêgowy (Rechnungsführer), Jahnstraße 16.
Oelner, Willy, pracownik (Angestellter), Jahnstraße 16.
Reihichoff, Paul., w³aœcicielka domu (Hausbesiterin), Jahnstraße 16.

Andres, Johannes, rentier, Jahnstraße 18.
Brandstätter, Hans, rolnik (Landwirt), Jahnstraße 18.
Johst, Lina, w³aœciciel domu (Hausbes), Jahnstraße 18.
Johst, Margarete, asystentka biurowa (Bürogehilfin), Jahnstraße 18.
Kliewer, Sara, rentierka (Rentnerin), Jahnstraße 18.

Ficht, Alfred, kupiec (Kaufmann), Jahnstraße 19.
Geisler, Helene, nauczycielka œpiewu (Gesangslehrerin), Jahnstraße 19.
Geisler, Lucie, wdowa (Witwe), Jahnstraße 19.
Klose, Ewald, Bantlehrling, Jahnstraße 19.
Landau, Stanislav, in¿ynier (Ingenieur), Jahnstraße 19.
Mürau, Helene, wdowa (Witwe), Jahnstraße 19.

Brettschneider, Friedrich, emerytowany rektor (Rektor i. R.), Jahnstraße 20.
Eitner, Klara, wdowa po pastorze (Pfarrerwitwe), Jahnstraße 20.
Ennulat, Adolf, emerytowany nauczyciel szko³y podstawowej (Volksschullehrer i. R.), Jahnstraße 20.
Fuchs, Georg, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Jahnstraße 20.
Launer, Elisabeth, wdowa (Witwe.), Jahnstraße 20.
Lenz, Heinrich, rentier (Rentner), Jahnstraße 20.
Meyer, Mathilde, wdowa (Wwe.), Jahnstraße 20.
Tadda, Paul, przedsiêbiorca budowlany (Bauunternehmer), Jahnstraße 20.
Wangerin, Friedrich, nie podano zawodu (brak), Jahnstraße 20.

Belau, Eugen, kupiec (Kaufm.), Jahnstraße 21.
Belau, Herbert, ¿el miêsny (Fleischergel), Jahnstraße 21.
Haedrich, Wilhelm, radca naukowy (Studienrat), Jahnstraße 21.
Knauf, Martin, starszy inspektor (Ober-Inspektor), Jahnstraße 21.
Werkmeister, Adolf, Forstrat, Jahnstraße 21.

Frauenstein, Rudolf, kupiec (Kaufmann), Jahnstraße 22.
Pielenz, Gustav, komiwoja¿er (Reisender), Jahnstraße 22.

Bascheck, Johann, kierownik magazynu (Magazinverwalter), Jahnstraße 23.
Blenkle, Emma, rentier (Rent.), Jahnstraße 23.
Boettcher, Max, kupiec (Kim), Jahnstraße 23.
Conert, Ernst, emerytowany inspektor celny (Oberzollrevisor i. R.), Jahnstraße 23.
Cowalski, Ernst, kupiec (Kaufmann), Jahnstraße 23.
Ilschner, Johannes, ksiêgowy (Buchhalter), Jahnstraße 23.
Mallon, Hermann, rentier (Rentner), Jahnstraße 23.
Nagel, Wilhelm, gajowy w stanie spoczynku (Hegemeister a. D.), Jahnstraße 23.
Renn, Herbert, Steuerobersekretär, Jahnstraße 23.
Schönhoff, August, œlusarz (Schlosser), Jahnstraße 23.

Dellke, Max, majter gminny (Gemeindevorarb.), Jahnstraße 25.

Barz, Ida, rentierka (Rentiere), Jahnstraße 26.
Brüß, Friz, nadinspektor garnizonowy (Garnisonverwaltungs Oberinspektor), Jahnstraße 26.
Gegusch, Elisabeth, Kranfenchwest., Jahnstraße 26.
Kühn, Heinrich, audytor (Berbandsrevisor), Jahnstraße 26.
Rabinowitsch, Gregor, Ahrmacher, Jahnstraße 26.
Raykowski, Julius, rentier, Jahnstraße 26.
Schmoll, Eugen, emerytowany rektor (Rektor i. R.), Jahnstraße 26.

Kaisersteg   (ul. Piastowska)

Bischoff, Paul, emerytowany asystent kolejowy (Eisenbahn-Pensionär-Ass. i. R.), Kaisersteg 2.
Brucks, Heinrich, rentier (Rent), Kaisersteg 2.
Drews, Johann, portier, Kaisersteg 2.
Frowerk, Anna, rentier (Rent.), Kaisersteg 2.
Gurski, Adalbert, majster wozów w stanie spoczynku (Wagenmeister a. D), Kaisersteg 2.
Guttmann, Josef, nie podano zawodu (brak), Kaisersteg 2.
Ludwig, Betty, pani (Frau), Kaisersteg 2.
Lundie, Karl, kupiec (Kaufmann), Kaisersteg 2.
Neumann, Johannes, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Kaisersteg 2.
Pahnke, Karl, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Kaisersteg 2.
Radike, Erna, wdowa (Witme), Kaisersteg 2.
Schiwek, Wilhelm, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Kaisersteg 2.
Schulz, Wilhelm, rentier, Kaisersteg 2.
Stoltenburg, Sophie, wdowa (Witwe), Kaisersteg 2.
Stückgold, Mirimilian, student, Kaisersteg 2.
Zajicek, Thaddäus, Hörer. Juris, Kaisersteg 2.

Brendike, Eduard, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Kaisersteg 3.
Dobbrow, Else, ksiêgowa (Buchhalterin), Kaisersteg 3.
Hahn, Robert, starszy oficer (Oberdedoffizier), Kaisersteg 3.
Kahlen, Gustav, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Kaisersteg 3.
Katschikowski, Albert, robotnik (Arbeiter), Kaisersteg 3.
Lenz, Max, rentier (Rentner), Kaisersteg 3.
Leszke, Johann, g³ówny nauczyciel (Hauptlehr), Kaisersteg 3.
Marjollis, Simon, mistrz kowalski (Schmiedemstr.), Kaisersteg 3.
Mielke, Emma, rentierka (Rentiere), Kaisersteg 3.
Paikowski, Mathilde, wdowa (Witwe), Kaisersteg 3.
Perbohner, Simon, kupiec (Kim), Kaisersteg 3.
Plasse, Elisabeth, nauczyciel gry na fortepianie (Klavierlehrerin), Kaisersteg 3.
Ruhnke, Lotte, wdowa (Witwe), Kaisersteg 3.
Schmeichel, Ida, wdowa (Wwe), Kaisersteg 3.
Schneider, Marie, wdowa (Witwe), Kaisersteg 3.
Sehnke, Berta, wdowa (Wwe.), Kaisersteg 3.
Tzschuner, Walter, in¿ynier (Ingenieur), Kaisersteg 3.
v. Brozowski, Klara, wdowa (Witwe), Kaisersteg 3.

Korsch, Hermann, Oberpostschaffnt., Kaisersteg 20.

Lemke, Karl, sekretarz administracji (Verwaltungssekretär), Kaisersteg 20.
Albrecht, Emil, robotnik (Arbeiter), Kaisersteg 26.
Albrecht, Gustav, robotnik (Arbeiter), Kaisersteg 26.
Albrecht, Otto, robotnik (Arbeiter), Kaisersteg 26.
Byczkowski, Anna, wdowa (Witwe), Kaisersteg 26.
Döring, Albert, Dreh., Kaisersteg 26.
Küchler, August, robotnik (Arbeiter), Kaisersteg 26.
Maironke, Frantz, cieœla (Zimmerer), Kaisersteg 26.
Rohde, Anton, robotnik (Arbeit.), Kaisersteg 26.
Stegmann, Auguste, wdowa (Witwe), Kaisersteg 26.

Gombiewsti, Franz, robotnik (Arbeiter), Kaisersteg 27.
Malz, Julianna, wdowa (Witwe), Kaisersteg 27.
Pioch, Franz, inwalida (Invalide), Kaisersteg 27.
Rumzchick, Valentin, robotnik (Arbeiter), Kaisersteg 27.
Steffanowski, Adalbert, robotnik (Arb.), Kaisersteg 27.

Böhm, Mathilde, wdowa (Wwe.), Kaisersteg 28.
Buchholz, Rudolf, in¿ynier (Ing.), Kaisersteg 28.
Denantkomski, Johann, emerytowany urzêdnik (pens. Beamter), Kaisersteg 28.
Kübler, Mathilde, wdowa (Witwe), Kaisersteg 28.
Kwasniewski, Robert, malarz (Maler), Kaisersteg 28.
Lau, Eugen, pracownik biurowy (Bürobeamter), Kaisersteg 28.
Ritzka, Paul, kupiec (Kaufm), Kaisersteg 28.
Stein, Karl, Reg - Obersekretär, Kaisersteg 28.

Ebert, Otto, sekretarz okrêgowy (Kreisobersekretär), Kaisersteg 29.
Giese, Franz, emerytowany sier¿ant ¿andarmerii (Gendarmeriewachtmeister i. R.), Kaisersteg 29.
Mühlhoff, Alfred, muzyk (Musiker), Kaisersteg 29.
Petonke, Albert, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Kaisersteg 29.
Treichel, Emil, rentier (Rentner), Kaisersteg 29.
Venske, Walter, rentier, Kaisersteg 29.
Wendling, Anna, wdowa (Witwe), Kaisersteg 29.

Bohien, Kornelius, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Kaisersteg 30.
Bohien, Paul, kupiec (Kaufmann), Kaisersteg 30.
Niemann, Marie, utrzymanie prywatne (Privatiere), Kaisersteg 30.
Nogatz, Johanna, wdowa (Witwe), Kaisersteg 30.
Pfeisenbrück, Eugen, dyspozytor (Disponent), Kaisersteg 30.
Preuß, Richard, rentier, Kaisersteg 30.
Wolfram, Alfred, nauczyciel (Lehrer), Kaisersteg 30.

Hinz, Alfred, pomocnik celny (Hilfszollbeamter), Kaisersteg 31.
Lange, Erich, in¿ynier (Ingenieur), Kaisersteg 31.
Reimann, Richard, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Kaisersteg 31.
Schaaf, Wilhelm, kupiec (Kaufm), Kaisersteg 31.
Thomat, Franz, komiwoja¿er (Reisender), Kaisersteg 31.

Braun, Gertrud, Stütze, Kaisersteg 32.
Duwensa, Anna, prowadz¹ca dom dziecka (Leit. des Kinderheims), Kaisersteg 32.
Steinhagen, Elsbeth, przedszkolanka (Kindergärtn.), Kaisersteg 32.

Busian, Fritz, malarz (Maler), Kaisersteg 36.
Palubitzki, Martha, portierka (Portierin), Kaisersteg 36.
Witzki, Erhard, kierownik operacyjny (Betriebsleiter), Kaisersteg 36.
Witzki, Walter, w³aœciciel fabryki (Fabrikbesitzer), Kaisersteg 36.

Eichmann, Elfriede, nauczycielka (Lehrerin), Kaisersteg 38.
Eichmann, Elfriede, pani (Frau), Kaisersteg 38.
Petersen, Adolf, in¿ynier (Ingenieur), Kaisersteg 38.

Balau, Anna, wdowa (Witwe), Kaisersteg 45.
Balau, Dora, kantorzystka (Kontoristin), Kaisersteg 45.
Balau, Erna, nie podano zawodu (brak), Kaisersteg 45.
Gerstler, Walter, nie podano zawodu (brak), Kaisersteg 45.
Liß, Oskar, kupiec (Kaufm.), Kaisersteg 45.

Knorr, Gustav, rentier (Rentner), Kaisersteg 46.
Schwoch, Frieda, modystka (Modistin), Kaisersteg 46.
Werner, Margarete, wdowa (Wwe.), Kaisersteg 46.

Jaeschke, Gustav, rentier, Kaisersteg 47.
Janzen, Martha, s³u¿¹ca (Dienstmädchen), Kaisersteg 47.

Kirchenstraße   (ul. Cystersów)

Straschewski, Atur, nie podano zawodu (brak), Kirchenstraße 1.
Straschewski, Emma, wdowa (Witwe), Kirchenstraße 1.
Straschewski, Karl, Freischer, Kirchenstraße 1.
Straschewski, Käte, nie podano zawodu (brak), Kirchenstraße 1.
Straschewski, Lotte, nie podano zawodu (brak), Kirchenstraße 1.
Werner, Anton, konstruktor maszyn (Maschinenbauer), Kirchenstraße 1.

Isinggen. Krause, Jenny, wdowa (Wwe.), Kirchenstraße 2.
Kempe, Ottomar, architekt, Kirchenstraße 2.
Klabs, Theodor, hydraulik (Klempnermeister), Kirchenstraße 2.
Stark, Leo, pracownik biurowy (Bürohilfsarbeiter), Kirchenstraße 2.
Stephan, Emil, misztrz garncarski (Töpfermeister), Kirchenstraße 2.
Szczepanski, Viktor, Regierungs Assistent, Kirchenstraße 2.
Tilly, Gustav, hydraulik (Klempner), Kirchenstraße 2.
Wieck, Ferdinand, Stationsschaffn., Kirchenstraße 2.

Czesinski, Anna, w³aœciciel firmy (Geschäftsinhaber.), Kirchenstraße 3.
Dempz, Xavcr, robotnik (Arbeiter), Kirchenstraße 3.
Labandt, Antonie, wsó³w³aœciciel (Mitinhab.), Kirchenstraße 3.
Muhl, Michael, Weichersteller a. D., Kirchenstraße 3.
Streng, Anna, nie podano zawodu (brak), Kirchenstraße 3.
Streng, Emil, Handlungsgehile, Kirchenstraße 3.
Streng, Kiara, w³aœcicielka domu (Hauseigentümerin), Kirchenstraße 3.
Streng, Paul, przedsiêbiorca budowlany (Bauunternehmer), Kirchenstraße 3.
Streng, Vittor, œlusarz (Schlosser), Kirchenstraße 3.
Wauserski, Julius, cieœla (Zimmerer), Kirchenstraße 3.

Jasinski, Alfons, asystent malarza (Malergehilfe), Kirchenstraße 4.
Marg, Bruno, student, Kirchenstraße 4.
Siewert, Michael, robotnik (Arb.), Kirchenstraße 4.
Windolf, Franz, mistrz szewski (Schuhmachermeister), Kirchenstraße 4.

Fischer, August, handlarz papierem (Papierhandl.), Kirchenstraße 5.
Karpinski, Therese, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹ (Rentenempfängerin), Kirchenstraße 5.
Kather, Kathar., Stütze, Kirchenstraße 5.
Klinowski, Anton, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Kirchenstraße 5.
Kopahn, Karl, rentier (Rentn.), Kirchenstraße 5.
Kowalski, Viktor, wikary (Kuratis), Kirchenstraße 5.
Noetzel, Bronisla, wdowa (Witwe), Kirchenstraße 5.
Noetzel, Moritz, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Kirchenstraße 5.
Preuß, Julius, Hausbel., Kirchenstraße 5.

Erler, Karl, kasjer (Kassierer), Kirchenstraße 6.
Kolzer, Joh., dyrektor (Direktor), Kirchenstraße 6.
Läufer, Philipp, audytor (Revisor), Kirchenstraße 6.
Majewski, Martha, rentier (Rent.), Kirchenstraße 6.
Malkowska, Ella, kantorzystka (Kontoristin), Kirchenstraße 6.
Meyer, Herbert, nauczyciel (Lehrer), Kirchenstraße 6.
Petrusch, Ida, siostra (Schwester), Kirchenstraße 6.
Schubert, Auguste, wdowa (Wwe.), Kirchenstraße 6.
Schubert, Margarete, kantorzystka (Kontoristin), Kirchenstraße 6.
Schuffert, Emma, wdowa (Witwe), Kirchenstraße 6.
Schuffert, Kurt, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Kirchenstraße 6.
Sonntag, Adam, robotnik (Arb), Kirchenstraße 6.
Voß, Franz, rentier, Kirchenstraße 6.
Wisniewski, Franziska, nie podano zawodu (brak), Kirchenstraße 6.

Fischer, Anna, siostra diakonisa (Diakonisse), Kirchenstraße 7.
Kobsa, Martha, s³u¿¹ca (Dienstmädchen), Kirchenstraße 7.
Meise, Anna, s³u¿¹ca (Dienstmädchen), Kirchenstraße 7.
Schneider, Amalie, wdowa (Wwe.), Kirchenstraße 7.
Wallis, Hedwig, diakonisa (Diakonissin), Kirchenstraße 7.
Weidenkaff, Luise, nie podano zawodu (brak), Kirchenstraße 7.
Weise, Maria, diakonisa (Diakonissin), Kirchenstraße 7.

Berendt, Theophila, wdowa (Witwe), Kirchenstraße 9.
Boecker, Katharina, emerytka (Pensionärin), Kirchenstraße 9.
Gehring, Eduard, mistrz œlusarski (Schlossermeister), Kirchenstraße 9.
Kuhn, Amalie, wdowa (Wwe.), Kirchenstraße 9.
Masurke, Maria, pielêgniarka (Krankenschwester), Kirchenstraße 9.
Neubeyser, Elisabeth, utrzymanie prywatne (Privat.), Kirchenstraße 9.
v. Malottke, Auguste, rentierka (Rentiere), Kirchenstraße 9.

Demski, Mathilde, krawiec (Schneiderin), Kirchenstraße 10.
Deuse, Paul, kupiec (Kaufm.), Kirchenstraße 10.
Georges, Laura, wdowa (Wwe.), Kirchenstraße 10.
Hahn, Franz, komisarz policji (Polizeikommissar), Kirchenstraße 10.
Kornjensky, Amanda, wdowa (Witwe), Kirchenstraße 10.
Krumm, Karl, mechanik (Mechaniker), Kirchenstraße 10.

Hallmann, Joseph, mistrz szewski (Schuhmachermeister), Kirchenstraße 13.

Boege, Rudolf, mistrz tokarski (Drechsler), Kirchenstraße 14.
Klein, Karl, rentier, Kirchenstraße 14.
Lütcke, Hermann, mistrz stolarski (Tischlermstr.), Kirchenstraße 14.
Lütcke, Johanna, krawcowa (Nähterin), Kirchenstraße 14.
Popp, Eugen, pracownik poczty (Postaushelfer), Kirchenstraße 14.
Rebeschke, Klara, rentierka (Rentiere), Kirchenstraße 14.
Ziemen, Bertha, krawcowa (Nähterin), Kirchenstraße 14.

Bialkowski, Oskar, ogrodnik cmentarny (Friedhofsgärtn.), Kirchenstraße 15.
Künemund, Josepha, nauczycielka (Lehrerin), Kirchenstraße 15.
Liedtke, Rosalie, s³u¿ba szkolna (Schuldienerin), Kirchenstraße 15.
Müller, Walter, zakrystan (Küster), Kirchenstraße 15.
Pestka, Franz, organista (Drganist), Kirchenstraße 15.
Pioch, Johann, utrzymanie prywatne (Privatier), Kirchenstraße 15.
Riebandt, Johannes, rektor, Kirchenstraße 15.
Riebandt, Magda, syudentka (Studentin), Kirchenstraße 15.
Riebandt, Max, student, Kirchenstraße 15.

Berendt, Franz, pastor (Pfarrer), Kirchenstraße 16.
Berendt, Josefine, wdowa (Witwe), Kirchenstraße 16.
Konopacki, Stanislawa, s³u¿¹ca (Dienstmädchen), Kirchenstraße 16.
Schipiorowski, Therese, gospodyni (Wirtin), Kirchenstraße 16.
Stoll, Franz, wikary (Vikar), Kirchenstraße 16.
Wysocki, Victor, wikary (Vikar), Kirchenstraße 16.

Ott, Johannes, œlusarz (Schlosser), Kirchenstraße 17.
Ott, Wilhelm, inwalida (Inval.), Kirchenstraße 17.

Baron von der Damerau, gen. von Dambrowski, Iwan, historyk, wczeœniej duchowny (Adelshistoriher, früher Geistlicher), Kirchenstraße 18.
Gerra, Bernh., nauczyciel (Lehrer), Kirchenstraße 18.
Jacobson, Hulda, rentierka (Rentiere), Kirchenstraße 18.
Jaenger, Friedrich, g³ówny nauczyciel w stanie spoczynku (Hauptlehrer a. D.), Kirchenstraße 18.
Kelmer, Arthur, pracownik biurowy (Bürobeamter), Kirchenstraße 18.
Krieter, Elisabeth, Gahwester, Kirchenstraße 18.
Krieter, Jakob, nauczyciel (Lehrer), Kirchenstraße 18.
Richert, Felir, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrera. D.), Kirchenstraße 18.
Slawinski, Alex, kupiec (Kaufm.), Kirchenstraße 18.
Slawinski, Bernhard, g³ówny nauczyciel w stanie spoczynku (Hauptlehrer a. D.), Kirchenstraße 18.
v. Zelewska, Apollonia, rentierka (Rentiere), Kirchenstraße 18.
Waldowsky, Georg, Landjäger, Kirchenstraße 18.

Klosterstraße   (ul. Cystersów)

Tucholski, Bruno, zecer (Schriftjetzer), Klosterstraße 1.
Tucholski, Johann, nadzorca wiêzienny w stanie spoczyku (Strafanstaltsaufseher a. D.), Klosterstraße 1.

Bock, Berta, wdowa (Witwe), Klosterstraße 6.
Bransch, Erich, kupiec (Kaufm.), Klosterstraße 6.
Bransch, Oskar, nauczyciel (Lehrer), Klosterstraße 6.
Cieslinski, Johannes, emerytowany ksiêgowy (Rechnungsrat i. R.), Klosterstraße 6.
Dombrowski, Karl, emerytowany nauczyciel i organista (Hauptlehrer u. Organist i. R.), Klosterstraße 6.
Grubba, Emil, robotnik (Arbeiter), Klosterstraße 6.
Grunst, Anna, wdowa (Wwe), Klosterstraße 6.
Heßke, Friedrich, Zivilanwärter, Klosterstraße 6.
Heßke, Karl, rentier (Rentner), Klosterstraße 6.
Hirschfeld, Elisabeth, wdowa (Witwe), Klosterstraße 6.
Hirschfeld, Paul, inwalida (Inv.), Klosterstraße 6.
Hoppenheit, Klemens, nadispektor kolejowy (Eisenbahnobersekretär), Klosterstraße 6.
Klage, Martha, dostawczyni (Berkäuferin), Klosterstraße 6.
Krause, Johann, rentier (Rentner), Klosterstraße 6.
Mrose, Johannes, Dr. jur. Proturist, Klosterstraße 6.
Pardon, Eugen, rentier, Klosterstraße 6.
Plenikowski, Johannes, kupiec (Kaufm.), Klosterstraße 6.
Preuß, Martha, pokojówka (Hausmädchen), Klosterstraße 6.
Rheindorf, Martha, sprzedawczyni (Verkäuferin), Klosterstraße 6.
Stapelfeld, Robert, in¿ynier (Ingenieur), Klosterstraße 6.
Turath, Erich, rusznikarz (Waffenmeister), Klosterstraße 6.
Ziemann, Helene, wdowa (Witwe), Klosterstraße 6.
Bock, Frieda, kasjerka (Kassiererin), Klosterstraße 6.
Warkentin, Johannes, zegarmistrz (Uhrmacher), Klosterstraße 6.

Köllner Chausseee   (ul. Spacerowa)

Dobrinske, Richard, rolnik (Landwirt), Köllner Chaussee 1.
Fedder, Gustav, karczmarz (Gastw.), Köllner Chaussee 1.
Liedtke, Kurt, kupiec (Kaufmann), Köllner Chaussee 1.
Stackelbera, Walter, Baron. Privatmann, Köllner Chaussee 1.

Anis, Michael, robotnik (Arbeiter), Köllner Chaussee 5.
Liedtke, Franz, robotnik (Arbeiter), Köllner Chaussee 5.
Ludwig, August, robotnik (Arbeiter), Köllner Chaussee 5.

Andeos, Paul, gorzelnik (Destillat.), Köllner Chaussee 6.
Doerck, Maria, utrzymanie prywatne (Privatiere), Köllner Chaussee 6.
Hattorff, Minna, rentierka (Rentiere), Köllner Chaussee 6.
Lewanschek, Josef, robotnik (Arbeiter), Köllner Chaussee 6.
Priem, Alinna, nie podano zawodu (brak), Köllner Chaussee 6.
Reinecker, Franz, inwalida (Invalide), Köllner Chaussee 6.
Schröder, Karl, rentier (Rentn.), Köllner Chaussee 6.
Sekol, Karoline, nie podano zawodu (brak), Köllner Chaussee 6.

Büchler, Ida, wdowa (Witwe), Köllner Chaussee 7.
Kurz, Joseph, robotnik (Arbeiter), Köllner Chaussee 7.
Lepa, Emma, wdowa (Witwe), Köllner Chaussee 7.
Reikowski, Karoline, nie podano zawodu (brak), Köllner Chaussee 7.
Riegel, Johann, robotnik (Arbeiter), Köllner Chaussee 7.
Roschkowski, Felix, robotnik (Arb.), Köllner Chaussee 7.
Schornad, Alfred, pomicnik handlowy (Handlungsgeh.), Köllner Chaussee 7.

Kruck, Rosalie, wdowa (Witwe), Köllner Chaussee 9.
Wienke, Helene, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Köllner Chaussee 9.

Lienau, Otto, profesor (Professor), Köllner Chaussee 16.
Schäfer, Alfred, architekt, Köllner Chaussee 16.

Werner, Johannes, w³aœciciel m³yna (Mühlenbesitz.), Köllner Chaussee 17.

Kronprinzenallee   (ul. Wita Stwosza)

Girod, Wendt, rentier, Kronprinzenallee 1.

Bahrendt, Albert, w³aœciciel domu (Hausbesiker), Kronprinzenallee 2.
Gallasch, Käthe, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 2.
Hardtmann, Siegwald, kapitan korwety (Korvettenkapitän), Kronprinzenallee 2.
Knorr, Eduard, pracownik cywilny (Zivilangestellter), Kronprinzenallee 2.

Driedger, Adolf, rentier, Kronprinzenallee 3.
Lachermund, Bernhard, kupiec (Kaufmann), Kronprinzenallee 3.
Nickel, Robert, producent (Fabrikant), Kronprinzenallee 3.
Wagner, Marie, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 3.
Weinischer, Emilie, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 3.

Barkowski, Martin, dyrektor szko³y, emerytowany ksi¹dz (Schuldirektor. Pfarrer i. R.), Kronprinzenallee 5.
Daus, Eduard, majster malarz (Malermeister), Kronprinzenallee 5.
Saat, Franz, muzyk (Musiker), Kronprinzenallee 5.
Schultz, Ferdinand, rentier (Rentner), Kronprinzenallee 5.

Finkelstein, Alexander, dyplomowany in¿ynier (Dipl.-Ing.), Kronprinzenallee 6.
Fiscal, Max, emeryt (Pensionär), Kronprinzenallee 6.
Kranich, Arthur, rolnik (Landwirt), Kronprinzenallee 6.
Kußnahly, Rose, utrzymanie prywatne (Privatiere), Kronprinzenallee 6.
Linßen, Mathilde, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 6.
Reimann, Marie, rentierka (Rentnerin), Kronprinzenallee 6.
Schneider, Ellinor, Regierungsobersekret., Kronprinzenallee 6.
Strohfeldt, Lydia, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 6.

Dalisda, Franz, mistrz k¹pieli (Bädermeister), Kronprinzenallee 10.
Hapke, Max, mistrz piekaraki (Bäckermeister), Kronprinzenallee 10.
Krebs, Franz, sekretarz pocztowy (Postsekretär), Kronprinzenallee 10.
Lohff, Johannes, sekretarz w stanie spoczynku (Regierungssefr. a. D.), Kronprinzenallee 10.
Lohff, Paul, kupiec (Kfm.), Kronprinzenallee 10.
Piepke, Johanna, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 10.
Pohle, Karl, rentier (Rentner), Kronprinzenallee 10.
Seewe, August, magazynier (Lagerist), Kronprinzenallee 10.
Stanke, Maria, rentierka (Rentnerin), Kronprinzenallee 10.
Sülzner, Anna, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 10.
Sülzner, Artur, kupiec (Kaufmann), Kronprinzenallee 10.
Wermuth, Paul, kupiec (Kaufmann), Kronprinzenallee 10.

Berndt, Ulrich, pomocnik w mleczrni (Molkereigehilfe), Kronprinzenallee 11.
Edelmann, Heinz, student szko³y wy¿szej (Student der Hochschule), Kronprinzenallee 11.
Flatow, Erdmann, Kutcher, Kronprinzenallee 11.
Kindel, Kähe, wdowa (Witme), Kronprinzenallee 11.
Pratsch, Helene, ksiêgowa (Buchhalterin), Kronprinzenallee 11.
Schlüter, Wilhelm, g³ówny przedstawiciel (Generalagent), Kronprinzenallee 11.
Siewert, Therese, Hausbesiberin, Kronprinzenallee 11.
Surowski, Karoline, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 11.
v. Rittberg, Ellen, hrabina (Gräfin), Kronprinzenallee 11.
Weiß, Klara, nie podano zawodu (brak), Kronprinzenallee 11.

Block, Therese, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Borrmann, Friedrich, dozorca (Hausmeister), Kronprinzenallee 13.
Breetsch, Elisabeth, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a D.), Kronprinzenallee 13.
Conrad, Elise, nauczycielka (Lehrerin), Kronprinzenallee 13.
Dan, Hedwig, dyrektorka szko³y (Schulvorsteherin), Kronprinzenallee 13.
Dittmar, Hulda, emerytowana nauczycielka (Lehrerin i. R.), Kronprinzenallee 13.
Dreßler, Anna, dama domu w stanie spoczynku (Hausdame a. D.), Kronprinzenallee 13.
Dreßler, Emma, pedagog w stanie spoczyku (Erzieherin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Engler, Clara, emerytowana nauczycielka (Lehrerin i. R.), Kronprinzenallee 13.
Fibelkorn, Martha, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Frenzel, Mila, emerytowana nauczycielka seminarium (Seminarlehrerin i.R.), Kronprinzenallee 13.
Freytag, Helene, emerytowana nauczycielka (Lehrerin i. R.), Kronprinzenallee 13.
Friedrich, Franziska, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Gädtke, Johannes, pedagog (Erzieherin), Kronprinzenallee 13.
Glaubitz, Palesta, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Gräntz, Anna, opiekun (Fürsorgeschwester), Kronprinzenallee 13.
Haberkant, Elise, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 13.
Hamm, Maria, emerytowana nauczycielka (Lehrerin i R.), Kronprinzenallee 13.
Jensch, Hedwig, opiekunka w stanie spoczynku (Oberin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Jeschke, Marie, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Keiler, Pauline, pedagog (Erzieherin), Kronprinzenallee 13.
Koettlitz, Auguste, emerytowana nauczycielka (Lehrerin i. R.), Kronprinzenallee 13.
Komossa, Marie, nauczycielka domowa (Hauslehrerin), Kronprinzenallee 13.
Krieger, Magda, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Kroehnert, Klara, nauczyciel prywatny w stanie spoczynku (Privatlehrerin a. D), Kronprinzenallee 13.
Lange, Martha, matrona (Oberin), Kronprinzenallee 13.
Lisse, Agnes, dyrektorka szko³y w stanie spoczynku (Schuloorsteherin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Magenroth, Ottilie, pedagog w stanie spoczyku (Erzieherin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Maul, Rose, korepetytorka w stanie spoczynku (Privatlehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Mireau, Hedwig, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Mischka, Mary, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Münsterberg, Anna, nauczyciel gry na fotepianie (Klavierlehrer.), Kronprinzenallee 13.
Münsterberg, Elisabeth, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Neudorff, Olga, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Orlovius, Emilie, korepetytorka w stanie spoczynku (Privatlehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Paulus, Marie, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Scheibe, Marie, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Schilke, Johanna, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Schmidt, Agnes, nauczycielka (Lehrerin), Kronprinzenallee 13.
Schmidt, Elisabeth, nie podano zawodu (brak), Kronprinzenallee 13.
Schroeder, Hulda, korepetytorka w stanie spoczynku (Privatlehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Seeger, Anna, emerytowana nauczycielka (Lehrerin i. R.), Kronprinzenallee 13.
Seydlitz, Christine, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Shonfield, Elisabeth, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Stegmann, Anna, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 13.
Völkerling, Klara, nie podano zawodu (brak), Kronprinzenallee 13.
Woelke, Elise, emerytowana nauczycielka (Lehrerin i. R.), Kronprinzenallee 13.

Henke, Karl, rentier (Rentner), Kronprinzenallee 14.

Kwiatkowski, Leo, cieœla (Zimmerman), Kronprinzenallee 18.

Müller, Hedwig, robotnica (Arbeiterin), Kronprinzenallee 18.

Brustberg, Aloysius, asystent malarza (Malergehilfe), Kronprinzenallee 39.
Hilz, Hans, dyrektor fabryki (Fabrifdireftor), Kronprinzenallee 39.

Bluhm, Hugo, kupiec (Kaufmann), Kronprinzenallee 40.

Kantak, Dr., pisarz (Schriftsteller), Kronprinzenallee 41.

Schaefer, Karl, in¿ynier stoczniowy (Schiffbau-Ingen.), Kronprinzenallee 42.

Krause, Dorothea, rentierka (Rentnerin), Kronprinzenallee 46.
Menkel, Johann, prokurent (Prokurist), Kronprinzenallee 46.

Bachmann, Ottilie, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 47.
Liebermann, Konrad, radca naukowy (Studienrat), Kronprinzenallee 47.

Kling, Eduard, rentier, Kronprinzenallee 48.
Neumann, Emilie, wdowa (Witwe), Kronprinzenallee 48.
Neumann, Franz, kupiec (Kaufm.), Kronprinzenallee 48.

Borchert, Otto, asystent biurowy (Magistratsassistent), Kronprinzenallee 49.
Kallwaß, Rudolf, emerytowany sekretarz pocztowy (Postiekretär i. R.), Kronprinzenallee 49.
Kamke, Helene, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Kronprinzenallee 49.
Podlich, Konrad, œlusarz budowlany (Bauschlosser), Kronprinzenallee 49.
Sudermann, Elise, utrzymanie prywatne (Privatiere), Kronprinzenallee 49.
Zander, Friedr., rentierka (Rentiere), Kronprinzenallee 49.

Ladestraße   (ul. Œl¹ska)

Borowski, August, w³aœciciel domu (Bes.), Ladestraße 1.
Daschke, Johannes, robotnik (Arb.), Ladestraße 1.
Worch, Robert, Gaswerfsinspekt., Ladestraße 1.

Schwartz, Konrad, kupiec (Kaufmann), Ladestraße 2.

Lauentalerweg   (ul. Bora Komorowskiego)

Magunia, Friedrich, majster (Vorarbeiter), Lauentalerweg 1.
Mornigkeit, Karl, robotnik (Arbeiter), Lauentalerweg 1.

Lessingstraße   (ul. Artura Grottgera)

Berendt, Richard, rentier (Rentner), Lessingstraße 4.
Hermann, Wilhelm, g³ówny inspektor stoczniowy (Werft-Oberinspektor), Lessingstraße 4.
Lentz, Erich, sekretarz marynarki wojennej (Marinesekretär), Lessingstraße 4.

Fisch, Anna, starsza pielêgniarka (Oberpflegerin), Lessingstraße 5.
Quolke, Ida, rentierka (Rentiere), Lessingstraße 5.
Wendt, Felix, Lundmirt, Lessingstraße 5.
Wiederhold, Hasso, student, Lessingstraße 5.
Wiederhold, Heinz, Leutnant, Lessingstraße 5.
Wiederhold, Konrad, malarz portretowy (Porträtmaler), Lessingstraße 5.

V. Tempski, Adalbert, adwokat (Rechnungsrat), Lessingstraße 9.
V. Tempski, Josef, Handlungspolontär, Lessingstraße 9.
Weith, Paul, mistrz malarski w stanie spoczynku (Malermeister a. D.), Lessingstraße 9.

Ewert, Eugen, nauczyciel (Lehrer), Lessingstraße 21.
Lentz, Carl, Werftiprißenmeister a. D., Lessingstraße 21.
Schmidt, Frierich, pracownik biurowy (Bürogen.), Lessingstraße 21.

Hochmuth, Albert, kowal (Hammerschmied), Lessingstraße 22.
Klutke, Adolf, rentier, Lessingstraße 22.
Obisch, Charlotte, wdowa (Witwe), Lessingstraße 22.

Klinge, Emil, Rittergutsbesiker, Lessingstraße 26.

Dettlaff, Wally, pracownik bankowy (Bankangestellte), Lessingstraße 27.
Fischer, Friedrich, profesor dr in¿ynier (Prof. Dr. Ingenieur), Lessingstraße 27.
Littwin, Elisabeth, pracownik bankowy (Bankartgestellte), Lessingstraße 27.

Milenz, Felix, kupiec (Kaufmann), Lessingstraße 28.

Gottschewski, Paul, urzêdnik s¹dowy (Amtsgerichtsrat), Lessingstraße 29.

v. der Goltz, Gertrud, Besiberin d. Erholungsheims, Lessingstraße 30.

Ludolfinerstraße   (ul. Józefa Czy¿ewskiego)

Kreft, Georg, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 1.
Schemke, Hans, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 1.

Bertram, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 1a.
Petsch, Mathilde, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 1a.
Plonin, Johannes, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 1a.
Pusch, Karl, inwalida (Invalide), Ludolfinerstraße 1a.
Teßmer, Leo, woŸnica (Fuhrmann), Ludolfinerstraße 1a.

Koy, Johannes, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 1b.
Krause, Gertrud, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 1b.
Krause, Martha, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 1b.
Krause, Rosalie, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 1b.
Lewandowsky, Josef, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 1b.
Lewandowsky, Susanne, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 1b.
Nötzel, Franz, robotnik kolejowy (Bahnarbeiter), Ludolfinerstraße 1b.
Paul, Rolla, Streckenwärter, Ludolfinerstraße 1b.
Schröder, Johann, mistrz krawiecki (Schneidermeister), Ludolfinerstraße 1b.
Schröttke, Martha, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 1b.
Schwichtenberg, Mathilde, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 1b.
Schwitzkowski, Bernhard, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 1b.
Selke, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 1b.
Trieder, Rosalie, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 1b.

Borkowski, Franz, inwalida (Inval.), Ludolfinerstraße 1c.
Kriese, Johann, czeladnik (Zimmergeselle), Ludolfinerstraße 1c.
Kwiatke, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 1c.
Kwiatkowski, Joh, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 1c.
Rompca, Johann, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 1c.
Steffanowski, Franz, szewc (Schuhmacher), Ludolfinerstraße 1c.
Sterka, Franz, woŸnica (Kutscher), Ludolfinerstraße 1c.
Totzki, Rudolf, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 1c.
Trawitzki, Albert, ko³odziej (Stellmacher), Ludolfinerstraße 1c.

Dorlowski, Albert, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 2.
Falk, Anton, konduktor (Straßenbahnschaffner), Ludolfinerstraße 2.
Falk, Franz, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 2.
Falk, Karl, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 2.
Franz, Otto, kupiec (Kaufmann), Ludolfinerstraße 2.
Godlewski, Paul, czeladnik murarski (Maurergeselle), Ludolfinerstraße 2.
Hirsch, Franz, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 2.
Jaroschewski, Paul, czeladnik (Zimmergeselle), Ludolfinerstraße 2.
Stinikowski, Adolf, robotnik (Arbei.), Ludolfinerstraße 2.
Stinikowski, Anna, robotnik (Arbeit.), Ludolfinerstraße 2.
Stinikowski, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 2.
Stinikowski, Franz, robotnik (Arbeit.), Ludolfinerstraße 2.
Tokaski, Otto, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 2.

Engler, Einma, w³aœcicielka domu (Hausbesiterin), Ludolfinerstraße 3.
Kühn, Johann, stra¿nik kolejowy (Bahnwärter), Ludolfinerstraße 3.
Lawrenz, Frieda, maszynistka (Maschinenschreiberin), Ludolfinerstraße 3.
Lawrenz, Frit, stolarz okrêtowy (Schiffszimmerer), Ludolfinerstraße 3.
Lawrenz, Hermann, Binnenlotse, Ludolfinerstraße 3.
Neumann, Hugo, Hilfsweichensteller, Ludolfinerstraße 3.
Treichler, Betty, emerytowany policjant (Polizeibeamtin i. R), Ludolfinerstraße 3.

Grohs, Erich, ogrodnik (Gärtner), Ludolfinerstraße 3a.
Grohs, Kurt, ogrodnik (Gärtner), Ludolfinerstraße 3a.
Rampalsti, Alex, agent, Ludolfinerstraße 3a.

Knetter, Emma, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 3b.

Frede, Kari, rentier (Rent.), Ludolfinerstraße 4.
Jankowski, Johann, stra¿nik kolejowy w stanie spoczynku (Bahnwärter a. D.), Ludolfinerstraße 4.
Ridelski, Auguste, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 4.
Schwertfeger, Anna, panna (Fräulein), Ludolfinerstraße 4.

Brettschneider, Oskar, maszynista (Lokomotivführer), Ludolfinerstraße 4a.
Hipp, Anna, wdowa (Wwe.), Ludolfinerstraße 4a.
Mallon, Elisabeth, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 4a.
Salewski, Max, stolarz (Tischler), Ludolfinerstraße 4a.
v. Jakusch, Felicia, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Ludolfinerstraße 4a.
Wumm, Alma, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 4a.

Dicke, Hedwig, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 5.
Litzbarski, Josef, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 5.
Neumann, Rudolf, w³aœciciel domu (Hausbesitzer), Ludolfinerstraße 5.
Ruttkowski, Johann, sekretarz telegraficzny (Telegraphensekretär), Ludolfinerstraße 5.
Sellke, Friedrich, Oberwallmeister a. D., Ludolfinerstraße 5.

Brey, Willy, malarz (Maler), Ludolfinerstraße 6.
Haber, Rudolf, mistrz rzeŸnicki (Fleischermeister), Ludolfinerstraße 6.
Jedrzejewski, Stanislaus, asystent prokuratora (Staatsanwaltsassist.), Ludolfinerstraße 6.
Moews, Otto, kupiec (Kfm.), Ludolfinerstraße 6.
Schröder, Emma, wdowa (Wwe.), Ludolfinerstraße 6.

Golninski, Josef, rentier, Ludolfinerstraße 7.
Hagemann, Margarete, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 7.
Harkowski, Gertrude, krawiec (Schneiderin), Ludolfinerstraße 7.
Kankowski, Franziska, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹ (Rentenempfängerin), Ludolfinerstraße 7.

Dorn, Rosalie, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 8.
Gedanzig, Paul, urzêdnik s¹dowy w stanie spoczynku (Gerichtssekretär a. D), Ludolfinerstraße 8.
Klawikowski, Martha, gospodyni (Wirtin), Ludolfinerstraße 8.
Ribinski, Walter, pracownik biurowy (Bürohilfsarbeiter), Ludolfinerstraße 8.
Schneider, Bertha, praczka (Wäscherin), Ludolfinerstraße 8.

Boecker, Ferd., stra¿nik (Wächter), Ludolfinerstraße 9.
Duckstein, Berta, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 9.
Duckstein, Elisabeth, krawiec (Schneiderin), Ludolfinerstraße 9.
Klawikowski, Marie, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 9.
Pichowski, Eva, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 9.
Radak, Hans, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 9.
Schwabe, Franziska, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹ (Rentenempfängerin), Ludolfinerstraße 9.
Sellke, Paul, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 9.
Tribuhl, Johannes, cieœla (Zimmerer), Ludolfinerstraße 9.

Demps, August, stra¿nik (Schrankenwärter), Ludolfinerstraße 9a.
Galla, Martin, posterunkowy (Polizeiwachtmstr.), Ludolfinerstraße 9a.
Littwin, Johannes, policjant (Polizeiboie), Ludolfinerstraße 9a.
Nadolski, Bernhard, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 9a.
Passarge, Charlotte, rentierka (Rentiere), Ludolfinerstraße 9a.
Strongowski, Jakob, kowal (Schmied), Ludolfinerstraße 9a.
Warmbier, Friedrich, starszy listonosz (Oberpostschaffner), Ludolfinerstraße 9a.
Wessel, Gustav, listonosz tymczasowy (Aushilfspostbote), Ludolfinerstraße 9a.
Ziemann, Johann, inwalida (Invalide), Ludolfinerstraße 9a.
Ziemann, Lucie, kantorzystka (Kontoristin), Ludolfinerstraße 9a.

Bigus, Julianna, w³aœcicielka domu (Eigentümerin), Ludolfinerstraße 10.
Hinz, Franz, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 10.
Jankowski, Franz, kamieniarz (Steinseker), Ludolfinerstraße 10.
Jankowski, Johann, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 10.
Kallenbach, Berta, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 10.
Kreft, August, robotnik (Arbeit), Ludolfinerstraße 10.
Labudda, August, robotnik (Arbeit.), Ludolfinerstraße 10.
Majewski, Johanna, wdowa (Witme), Ludolfinerstraße 10.
Mischka, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 10.

Martin, Georg, listonosz w stanie spoczynku (Briefträger a. D.), Ludolfinerstraße 10a.

Busch, Hulda, krawiec (Schneiderin), Ludolfinerstraße 11.
Hintzki, Bernhard, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 11.
Kriebisch, Paul, kolejarz (Eisenbahnarbeiter), Ludolfinerstraße 11.
Laschewski, Johann, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 11.
Massow, Marie, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 11.
Ostrowski, Anna, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 11.
Welsch, Therese, opiekun (Aufwärterin), Ludolfinerstraße 11.

Lewandowski, Johann, rentier (Rentner), Ludolfinerstraße 11a.
Schulz, Auguste, rentierka (Rentiere), Ludolfinerstraße 11a.
Wegner, August, inwalida (Invalide), Ludolfinerstraße 11a.
Wilhelm, Arthur, stolarz (Tischler), Ludolfinerstraße 11a.

Borkowski, Dominik, mistrz szewski (Schuhmachermeister), Ludolfinerstraße 12.
Brunke, Ida, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 12.
Hellwig, Margarete, Höckerei, Ludolfinerstraße 12.
Kunikowski, Johannes, murarz (Maurerpolier), Ludolfinerstraße 12.
Ostrowski, Josefa, wdowa (Wwe.), Ludolfinerstraße 12.
Roschkowski, Johann, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 12.
Schimikowski, Susanna, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 12.
Schulz, Karl, kowal (Schmied), Ludolfinerstraße 12.

Dosch, Johann, w³aœciciel domu (Hausbesitzer), Ludolfinerstraße 12a.
Jendrzejewski, Anton, bednarz (Böttcher), Ludolfinerstraße 12a.
Kummer, Albert, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 12a.
Lipinski, Franziska, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 12a.
Marten, Julius, czeladnik murarski (Maurergeselle), Ludolfinerstraße 12a.
Meironke, Johannes, murarz (Maurerpolier), Ludolfinerstraße 12a.
Schröder, Paul, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 12a.
Wittmann, Gottfried, œlusarz (Schlosser), Ludolfinerstraße 12a.

Slowy, Adolf, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 13.

Dargel, Stephan, asystent malarza (Malergehilfe), Ludolfinerstraße 14.
Kunath, Ernst, cieœla (Zimmerer), Ludolfinerstraße 14.
Kwidzinski, Joseph, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 14.
Labudda, Franz, robotnik (Arbeit), Ludolfinerstraße 14.
Strelkowski, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 14.
Pioch, Josef, murarz (Maurerpolier), Ludolfinerstraße 14.

Bartel, Friedrich, Eisenbahnschaffn. a. D., Ludolfinerstraße 14a.
Kleinschmidt, Josef, utrzymanie prywatne (Privatier), Ludolfinerstraße 14a.
Lenz, Paul, pracownik pocztowy (Postichaffner), Ludolfinerstraße 14a.
Posanski, Anna, robotnik (Arb), Ludolfinerstraße 14a.
Posanski, Max, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 14a.
Traeder, Theodor, inwalida (Inval.), Ludolfinerstraße 14a.
Traeder, Theodor, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 14a.
Wrobel, Anton, pomocnik pocztowy (Posthelfer), Ludolfinerstraße 14a.
Wrobel, Johann, starszy listonosz (Oberpostschaffner), Ludolfinerstraße 14a.
Zeidler, Ernestine, rentierka (Rentiere), Ludolfinerstraße 14a.

Bieschkowski, Paul, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 14b.
Groenkowski, Albert, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 14b.
Hahn, Franziska, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 14b.
Horn, Reinhold, emerytowany urzêdnik (pens. Beamter), Ludolfinerstraße 14b.
Jorck, Fritz, kupiec (Kaufmann), Ludolfinerstraße 14b.
Kankowski, Paul, cieœla (Zimmerer), Ludolfinerstraße 14b.
Neubauer, Clara, wdowa (Wwe.), Ludolfinerstraße 14b.
Schütz, Katharina, prasowaczka (Plätterin), Ludolfinerstraße 14b.
Sturmhöfel, Lina, utrzymanie prywatne (Privatiere), Ludolfinerstraße 14b.
Wilhelm, Gustav, Tiichlergeselle, Ludolfinerstraße 14b.

Berendt, Johann, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 15.
Formella, Johann, kolejarz (Eisenbahnarbeiter), Ludolfinerstraße 15.
Hubrich, Albert, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 15.
Jutrzonka, Paul, cieœla (Zimmerer), Ludolfinerstraße 15.
Ostrowski, Albert, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 15.
Sellke, Anton, w³aœciciel (Eigentümer), Ludolfinerstraße 15.
Sellke, Luzie, asystentka biurowa (Bürogehilfin), Ludolfinerstraße 15.
Sellke, Michael, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 15.

Beyer, Franz, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 15a.
Döring, Berta, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 15a.
Engler, Julian, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 15a.
Litzbarski, Anton, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 15a.
Plenikowski, Johanna, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 15a.
Posanski, Georg, Schloss, Ludolfinerstraße 15a.

Demps, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 15c.
Knop, Friedrich, rolnik (Landwirt), Ludolfinerstraße 15c.
Patzke, Johannes, misztrz garncarski (Töpfermeister), Ludolfinerstraße 15c.
Pettke, Amalie, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 15c.
Proch, Friedrich, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 15c.

Hellwig, Hermann, œlusarz (Schlosser), Ludolfinerstraße 16.
Kobylski, Franz, Schuhmacherges, Ludolfinerstraße 16.
Kunkel, Rudolf, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 16.
Litzbarski, Karl, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 16.
Preuß, Franz, inwalida (Invalide), Ludolfinerstraße 16.
Puezynski, August, ogrodnik (Gärtner), Ludolfinerstraße 16.

Baranowski, Leo, czeladnik ko³odziejski (Stellmacherges.), Ludolfinerstraße 17.
Dams, Johann, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 17.
Ferkau, Friedrich, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 17.
Ferkau, Hans, pomocnik pocztowy (Posthelfer), Ludolfinerstraße 17.
Jahr, Gotthilf, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 17.
Patock, Albert, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 17.
Quidzinsti, Paul, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 17.
Raschewski, Anna, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 17.
Redmann, Johann, wdowa (W.), Ludolfinerstraße 17.
Rosalewski, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 17.
Schwabe, Antonie, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 17.
Strijewski, Julianna, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 17.

Buchowski, Johannes, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 18.
Buchowski, Theodor, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 18.
Demps, Martin, robotnik (Arb), Ludolfinerstraße 18.
Giesler, Wilhelmine, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 18.
Kuhlmann, Johann, inwalida (Invalide), Ludolfinerstraße 18.
Masch, Johann, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 18.
Nija, Johann, inwalida (Inv.), Ludolfinerstraße 18.
Plenikowski, Martha, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 18.
Plenikowski, Bernhard, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 18.
Riepert, Johannes, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 18.
Schmidt, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 18.
Schütz, Bernhard, malarz pokojowy (Anstreicher), Ludolfinerstraße 18.
Amling, Johann, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 18.

Drews, Rudolf, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 19.
Hallmann, Erich, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 19.
Hallmann, Johannes, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 19.
Klechowitz, Karl, hydraulik (Klempner), Ludolfinerstraße 19.
Klechowitz, Valentin, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 19.
Retowski, Emma, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 19.
Trondt, Gertrud, w³aœciciel piekarni (Bäckereiinhaberin), Ludolfinerstraße 19.
Trondt, Johann, dozorca (Aufseher), Ludolfinerstraße 19.
Wycichowski, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 19.
Zienier, Wilhelm, Tischlergejelle, Ludolfinerstraße 19.

Ellwart, August, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 20.
Hebel, Anna, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 20.
Hirsch, Paul, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 20.
Kitowski, August, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 20.
Kitowski, Franz, garncarz (Töpfer), Ludolfinerstraße 20.
Laschewski, Karl, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 20.
Obalski, Albert, cieœla (Zimmerer), Ludolfinerstraße 20.
Obalski, Luise, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 20.
Quidzinsti, Jakob, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 20.

Bork, Luise, wdowa (Witme), Ludolfinerstraße 21.
Gaedtke, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 21.
Hallmann, Adolf, inwalida (Invalide), Ludolfinerstraße 21.
Jaschinski, Viktor, podmajster ciesielski (Zimmerpolier), Ludolfinerstraße 21.
Kitowski, Richard, posterunkowy (Polizeiwachtmeister), Ludolfinerstraße 21.
Mein, Leo, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 21.
Plicht, Anton, Schmidt, Ludolfinerstraße 21.
Pokrieske, Isidor, czeladnik (Zimmergeselle), Ludolfinerstraße 21.
Roschewski, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 21.
Roschewski, Hermann, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 21.
Steinbrink, Richard, kupiec (Kaufmann), Ludolfinerstraße 21.
Thoms, Gertrud, Beifäuferin, Ludolfinerstraße 21.

Kummer, Marie, handlowiec (Händlerin), Ludolfinerstraße 22.
Schneider, Cäcilia, wdowa (Wwe.), Ludolfinerstraße 22.
Westphal, Johann, robotnik (Arb), Ludolfinerstraße 22.
Westphal, Johannes, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 22.
Ziemann, August, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 22.

Aßmann, Ernst, œlusarz (Schlosser), Ludolfinerstraße 23.
Bork, Heinrich, czeladnik (Zimmergeselle), Ludolfinerstraße 23.
Heldt, August, pobieraj¹cy rentê inwalidzk¹ (Rententempfänger), Ludolfinerstraße 23.
Hinz, Luise, wdowa (Wwe.), Ludolfinerstraße 23.
Kolodezyesak, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 23.
Kroeck, Franz, mistrz k¹pieli (Bädermeister), Ludolfinerstraße 23.
Kuhn, Adolf, nitowniczy (Nieter), Ludolfinerstraße 23.
Kuhn, Pauline, w³aœcicielka domu (Hausbesitterin), Ludolfinerstraße 23.
Wielert, Bernhard, marynarz (Seefahrer), Ludolfinerstraße 23.

Glambiewski, Anna, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 24.
Jaskulski, Josef, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 24.
Jaskulski, Leo, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 24.
Prinz, Jakob, robotnik (Arb), Ludolfinerstraße 24.
Prinz, Maria, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 24.
Raschewski, Marie, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 24.
Schöneberg, Johann, stra¿nik kolejowy w stanie spoczynku (Bahnwärter a. D.), Ludolfinerstraße 24.
Willm, Ernst, fryzjer (Friseur), Ludolfinerstraße 24.

Bialke, Johann, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 25.
Haber, August, inwalida (Invalide), Ludolfinerstraße 25.
Kitowski, Franz, szklarz (Glaser), Ludolfinerstraße 25.
Lewanczik, Albert, czeladnik murarski (Maurergeselle), Ludolfinerstraße 25.
Okroy, August, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 25.
Okroy, Franz, robotnik (Arb), Ludolfinerstraße 25.
Okroy, Johann, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 25.
Okroy, Martha, krawiec (Schneiderin), Ludolfinerstraße 25.
Wauserski, August, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 25.
Wauserski, Auguste, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 25.
Wauserski, Franz, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 25.

Dompke, Johann, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 26.
Donath, Elira, krawiec (Schneiderin), Ludolfinerstraße 26.
Donath, Richard, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 26.
Haffke, Johann, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 26.
Jantowski, Franz, garncarz (Töpfer), Ludolfinerstraße 26.
Jaroschewski, Albert, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 26.
Klinkosch, Franz, cieœla (Zimmerer), Ludolfinerstraße 26.
Klinkosch, Rosalie, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 26.
Lewanczik, Xaver, stra¿nik (Wächter), Ludolfinerstraße 26.
Liedtke, Julius, inwalida (Invalide), Ludolfinerstraße 26.
Nawrotzki, Helene, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 26.
Reetz, Reinhold, cieœla (Zimmerer), Ludolfinerstraße 26.
Roschewski, Hermann, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 26.

Albertzke, Marie, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 27.
Burchardt, Alexander, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 27.
Freiger, Franz, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 27.
Funk, Albert, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 27.
Maßlowski, Gertrud, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 27.
Ostrowski, Anna, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 27.
Rombschik, August, murarz (Maurer), Ludolfinerstraße 27.
Samp, Franz, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 27.
Schurowski, Agnes, krawiec (Schneiderin), Ludolfinerstraße 27.
Schurowski, Julianna, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 27.
Schurowski, Klemens, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 27.
Schwitkowski, Bernhard, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 27.
Schwitkowski, Pauline, robotnica (Arbeiterin), Ludolfinerstraße 27.
Westphal, Bernhard, cieœla (Zimmerer), Ludolfinerstraße 27.
Westphal, Franz, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 27.

Bigus, Otto, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 28.
Hallmann, Johanna, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 28.
Kahnke, August, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 28.
Machalewsti, Josef, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 28.
Scheffka, Helene, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹ (Rentenempfängerin), Ludolfinerstraße 28.
Seidler, August, inwalida (Inval.), Ludolfinerstraße 28.
Trittschaeck, Paul, ogrodnik (Gärtner), Ludolfinerstraße 28.

Albertzki, Anna, pani (Frau), Ludolfinerstraße 28a.
Bach, Marianne, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 28a.
Dadda, Franziska, wdowa (Witwe), Ludolfinerstraße 28a.
Fopke, Jakob, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 28a.
Freiger, Marianna, wdowa (Wwe.), Ludolfinerstraße 28a.
Wichert, Johannes, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 28a.

Broschinski, Friedrich, rysownik (Handzeichner), Ludolfinerstraße 28b.
Broschinski, Max, marynarz (Seemann), Ludolfinerstraße 28b.
Giesler, Robert, cieœla (Zimmerer), Ludolfinerstraße 28b.
Kranich, Albert, robotnik (Arb.), Ludolfinerstraße 28b.
Trepschik, Felix, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 28b.
Trepschik, Franz, kowal (Schmied), Ludolfinerstraße 28b.
Trepschik, Johann, robotnik (Arbeiter), Ludolfinerstraße 28b.
Trepschik, Paul, mistrz szewski (Schuhmachermstr.), Ludolfinerstraße 28b.

Hilger, Gustav, rewizor kolejowy (Zugrevisor), Ludolfinerstraße 29.
Hilger, Gustav, œlusarz (Schlosser), Ludolfinerstraße 29.
Schmidt, Paul, ogrodnik (Gärtner), Ludolfinerstraße 29.
Zimmermann, Arthur, rentier, Ludolfinerstraße 29.

Brillowski, Leo, d¿okej (Jockey), Ludolfinerstraße 30.
Oppitz, Franz, trener (Trainer), Ludolfinerstraße 30.

Steffanowski, Leo, robotnik (Arbeit ), Ludolfinerstraße 32a.

Möwenweg   (ul. ?)

Senger, Johann, robotnik (Arbeiter), Möwenweg 7.

Mühlenhof   (ul. Wiatraczna)

Dombrowski, Auguste, wdowa (Witwe), Mühlenhof.
Dombrowski, Bernhard, kolejarz (Eisenbahnarbeiter), Mühlenhof.
Dombrowski, Franz, stoczniowiec (Schiffbauer), Mühlenhof.
Formahl, Johann, robotnik (Arb.), Mühlenhof.
Herrmann, Franz, majster w fabryce (Werkmeister), Mühlenhof.
Kapalinke, Karl, robotnik (Arbeiter), Mühlenhof.
Kompmann, Wilhelm, Kaufm. Angestellter, Mühlenhof.
Lemanczyk, Johann, robotnik (Arbeiter), Mühlenhof.
Peters, Paul, robotnik (Arbeiter), Mühlenhof.
Strumpel, Franziska, wdowa (Witwe), Mühlenhof.

Ottostraße   (ul. S³oneczna)

Bady, Hermann, emerytowany urzêdnik (Beamter i. R.), Ottostraße 1.
Baldt, Marie, rentierka (Rentnerin), Ottostraße 1.
Block, Hermann, emeryt (Pensionär), Ottostraße 1.
Hansen, Johann, emeryt (Pensionär), Ottostraße 1.
Heuer, Georg, geodeta kastralny (Kataster-landmesser), Ottostraße 1.
Karpinski, Lina, utrzymanie prywatne (Privatiere), Ottostraße 1.
Niemann, Hans, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Ottostraße 1.
Pettke, Paul, kupiec (Kaufm.), Ottostraße 1.
Pitt, Bruno, muzyk (Musifer), Ottostraße 1.
Reimann, Richard, sekretarz gminny (Gemeinde-Obersekretär), Ottostraße 1.

Klein, Vitalis, dyrektor w stanie spoczynku (Direktor a. D.), Ottostraße 2.
Klotz, Fritz, radca naukowy (Studienrat), Ottostraße 2.
Köbbert, Bernhard, kotlarz (Kesselschmied), Ottostraße 2.
Krüger, Hedwig, ksiêgowa (Buchhalterin), Ottostraße 2.
Krüger, Lisbeth, ksiêgowa (Buchhalterin), Ottostraße 2.
Krüger, Ottilie, pani (Frau), Ottostraße 2.
Schorries, Gerhard, Banfbeamt., Ottostraße 2.
Woit, Wilhelmine, wdowa (Wwe.), Ottostraße 2.

Delrieux, Adam, kupiec (Kaufm.), Ottostraße 3.
Graw, Martha, utrzymanie prywatne (Privat.), Ottostraße 3.
Kreft, Klara, nauczyciel gry na fortepianie w stanie spoczynku (Klavierlehrerin d. D.), Ottostraße 3.
Kreft, Martha, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Ottostraße 3.
Lange, Karl, redaktor (Schriftleiter), Ottostraße 3.
Rogalewski, August, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Ottostraße 3.
Rogalewski, Josef, nauczyciel (Lehrer), Ottostraße 3.
Rogalewski, Martin, Studien - Referendar, Ottostraße 3.
Schallis, Georg, ksiêgowy stoczniowy (Werftbuchführer), Ottostraße 3.
Schilling, Gustav, rentier, Ottostraße 3.

Aquado, Charlotte, pani (Frau.), Ottostraße 4.
Hauschild, August, Wallmeister, Ottostraße 4.
Irmer, Erich, kupiec (Kaufm.), Ottostraße 4.
Krieg, Curt, technik budownictwa (Hoch und Tiefbautechniker), Ottostraße 4.
Lange, Bernhard, Deherer i. R., Ottostraße 4.
Rahnenführer, Albert, emeryt (Pensionär), Ottostraße 4.
Schüßler, Walter, architekt i mistrz budowlany (Architekt u. Baugewerksmeister), Ottostraße 4.
Semmler, Fritz, stud. ing., Ottostraße 4.
Stubig, Rosalie, Kanzleibeamtenwitwe, Ottostraße 4.
Swietlick, Magdalene, pracownik pocztowy (Posthelferin), Ottostraße 4.
Wolff, Berthold, Lademeister a. D., Ottostraße 4.

Engels, Emmy, wdowa (Witwe), Ottostraße 5.
Goering, Herbert, kupiec (Khm.), Ottostraße 5.
Hoehne, Elly, fotograf (Photographin), Ottostraße 5.
Kaiser, Artur, architekt, Ottostraße 5.
Koppen, Helene, wdowa (Witwe), Ottostraße 5.
Rzepka, Rudolf, in¿ynier (Ingenieur), Ottostraße 5.
Somplatzki, Julius, dyrektor (Dirktor), OttoStraße 5.

Garbe, Elise, pobieraj¹ca rentê inwalidzk¹ (Rentenempfängerin), Ottostraße 6.
Grau, Julie, wdowa (Witwe), Ottostraße 6.
Grau, Margarete, sprzedawczyni (Verkäufer.), Ottostraße 6.

Stumin, Hugo, Krankenchwest. (Regierungs-Hauptfassenbuchhalt. a.D), Ottostraße 7.

Sellentin, Heinrich, Justizrat. Rechtsanwalt u. Notar, Ottostraße 8.

Dr. Bohn, Gustav, sêdzia (Amtsrichter), Ottostraße 15.
Lenz, Ingo, Geh. Justizrat, Ottostraße 15.
Leppke, Johannes, podró¿uj¹cy w interesach (Geschäftsreisend.), Ottostraße 15.
Motschmain, Rosa, utrzymanie prywatne (Privatiere), Ottostraße 15.
Mück, Paula, nauczycielka (Lehrerin), Ottostraße 15.
Mueck, Ernst, utrzymanie prywatne (Privatier), Ottostraße 15.
Pluzkiewicz, Gertrud, asystentka biurowa (Bürogehilfin), Ottostraße 15.
Pluzkiewicz, Hypolit, rentier, Ottostraße 15.
Ritter, Marie, w³aœcicielka domu (Pensionsinhaberin), Ottostraße 15.
Rothe, Elise, wdowa (Witwe), Ottostraße 15.
Schlücker, Olga, rentierka (Rentiere), Ottostraße 15.

Paulastraße   (ul. Stanis³awa Witkiewicza)

Ecke, Wilh., asystent kolejowy w stanie spoczynku (Oberbahnassist. a. D.), Paulastraße 3.
Gosser, Marie, wdowa (Witwe), Paulastraße 3.
Klaaßen, Gerhard, rentier (Rent.), Paulastraße 3.
Rabe, Gustav, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Paulastraße 3.
Striepling, Georg, emerytowany poborca celny (Zolleinnehmer i. R.), Paulastraße 3.
Weiß, Margarete, Stiitze, Paulastraße 3.
Wiebe, Franz, rentier (Rentner), Paulastraße 3.

Dieckert, Amalie, rentierka (Rentnerin), Paulastraße 4.
Dieckert, Anna, nauczyciel gry na fortepianie (Klavierlehrerin), Paulastraße 4.
Dieckert, Franz, rolnik (Landwirt), Paulastraße 4.
Dieckert, Gustav, starszy nauczyciel w stanie spoczynku (Oberlehrer a. D.), Paulastraße 4.
Lange, Ferdinand, Regierungsbaumeister, Paulastraße 4.
Wenticher, Martha, nauczycielka w stanie spoczyku (Lehrerin a. D.), Paulastraße 4.

Doertsen, Gustav, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Paulastraße 5.
Ramminger, Otto, g³owny sekretarz gminny (Gemeinde Oberjefretär), Paulastraße 5.
Siebert, Johann, rentier, Paulastraße 5.
Thoripeken, Ida, rentier, Paulastraße 5.
Voellner, Hans, kupiec (Kfm.), Paulastraße 5.
Weiß, Henrike, dama domu (Hausdame), Paulastraße 5.
Zenke, Albert, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Paulastraße 5.

Erdmann, Max, rentier (Rentner), Paulastraße 6.
v. Jakubowski, Bruno, rusznikarz (Waffenmeister), Paulastraße 6.
Wielert, Arthur, dr. starszy nauczyciel (Dr. Oberlehrer), Paulastraße 6.

Bradtke, Paula, pracownica biurowa (Bürohilfsarbeiterin), Paulastraße 7.
Czapiewski, Johannes, rentier, Paulastraße 7.
Hoffmann, Albert, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Paulastraße 7.
Klein, Anna, wdowa (Witwe), Paulastraße 7.
Krüger, Käthe, ksiêgowa (Buchhalterin), Paulastraße 7.
Märker, Otto, adwokat (Rechnungsrat), Paulastraße 7.
Meyer, Irma, pracownik pocztowy (Postaushelferin), Paulastraße 7.
Schrock, Paul, emeryt (Pensionär), Paulastraße 7.
Witte, Ernst, pracownik ubezpieczeniowy (Bersicherungsbeamter), Paulastraße 7.

Krause, Friedrich, Lehrer und Organist i. R., Paulastraße 8.
Peilecke, Paul, sekretarz marynarki wojennej (Marinesekretär), Paulastraße 8.
Reckwald, Josef, Garnisonverwalt. Inspektor a. D., Paulastraße 8.
Würfel, Kuit, techn. Eisenbahnbürodiätar., Paulastraße 8.
Würfel, Otto, g³ówny inspektor celny (Oberzollinspektor), Paulastraße 8.
Grosse, Reinhold, urzêdnik (Beamter), Paulastraße 8 .

Pelonken VI Hof   (ul. Antoniego Abrahama)

Behrend, Otto, rentier, Pelonken. 6. Hof.
Kabel, Otto, maszynista (Maschinist), Pelonken. 6. Hof.
Krause, August, maszynista (Maschinist), Pelonken. 6. Hof.
Krüger, Wilhelm, maszynista (Maschinist), Pelonken. 6. Hof.
Meyer, Wanda, gospodyni (Wirtin), Pelonken. 6. Hof.

Pelonken VII Hof   (ul. Józefa Che³moñskiego)

Elas, Andreas, robotnik (Arbeiter), Pelonken. 7. Hof.
Freiger, Gustav, gospodyni domowa (Wirtschafter), Pelonken. 7. Hof.
Kulling, Franzista, Rentenempfängerint, Pelonken. 7. Hof.
Labudda, Franz, Instmann, Pelonken. 7. Hof.
Labudde, Maria, robotnica (Arbeiterin), Pelonken. 7. Hof.
Litzbarski, Ignatz, robotnik (Arb.), Pelonken. 7. Hof.
Mischewski, Andreas, robotnik (Arbeiter), Pelonken. 7. Hof.
Mischewski, Leo, robotnik (Arb.), Pelonken. 7. Hof.
Mischewski, Marie, robotnica (Arbeiterin), Pelonken. 7. Hof.
Mischewski, Martha, robotnica (Arbeiterin), Pelonken. 7. Hof.
Muchlinski, Ludwig, Gutspächter, Pelonken. 7. Hof.
Paschke, Joief, stró¿ nocny (Nachtwächter), Pelonken. 7. Hof.
Pulczynski, Franz, robotnik (Arb), Pelonken. 7. Hof.
Pulczynski, Valentin, robotnik (Arbeiter), Pelonken. 7. Hof.
Richert, Franz, robotnik (Arbeit.), Pelonken. 7. Hof.
Schönnagel, Karl, palacz (Heizer), Pelonken. 7. Hof.
Tillack, Anna, krawiec (Schneiderin), Pelonken. 7. Hof.
Tillack, Karl, ko³odziej (Stellmacher), Pelonken. 7. Hof.
Tillack, Paul, robotnik (Urb.), Pelonken. 7. Hof.

Pelonkerstraße   (ul. Polanki)

Bitschkowski, Johann, nauczyciel (Lehrer), Pelonkerstraße 1.
Deuble, Oskar, urzêdnik stoczniowy (Werftbeamter), Pelonkerstraße 1.
Gorsch, Anastasia, utrzymanie prywatne (Privatiere), Pelonkerstraße 1.
Hallmann, Robert, mistrz szewski (Schuhmachermeister), Pelonkerstraße 1.
Polley, Gustav, mistrz szewski (Schuhmachermstr.), Pelonkerstraße 1.
Smolen, Leon, kupiec (Kim.), Pelonkerstraße 1.

Pawlowski, Emil, kupiec (Kaufmann), Pelonkerstraße 2.
Przenitzki, Marie, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 2.
Boehnke, Sophie, rentierka (Rentnerin), Pelonkerstraße 2 .

Buchna, Alfons, œlusa¿ (Maschinenschlosser), Pelonkerstraße 3.
Kleinschmidt, Karl, asystent posterunkowego (Hilfswachtmeister), Pelonkerstraße 3.
Müller, Wilhelm, stolarz (Tischler), Pelonkerstraße 3.

Bluhm, Marie, emerytka (Pensionärin), Pelonkerstraße 3a.
Bluhm, Ronrad, sekretarz pocztowy (Postsekr.), Pelonkerstraße 3a.
Graf, Kunigunde, rentierka (Rentnerin), Pelonkerstraße 3a.
Guderian, Erich, muzyk (Musiker), Pelonkerstraße 3a.
Jablinowski, Lucia, asystent telefoniczny w stanie spoczynku (Telephongehilfin a. D.), Pelonkerstraße 3a.
Koethe, Louis, utrzymanie prywatne (Privatiere), Pelonkerstraße 3a.
Kuschinski, Nikolaus, Sieuerheber, Pelonkerstraße 3a.
Majewski, Johann, murarz (Maur.), Pelonkerstraße 3a.
Piotrowski, Auna, urzêdniczka (Bürobeamtin), Pelonkerstraße 3a.
Piotrowski, Emma, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 3a.
Rhode, Paul, cieœla (Zimmerer), Pelonkerstraße 3a.
Schlaß, Josef, woŸnica (Kutscher), Pelonkerstraße 3a.
Sowa, Martin, Gattiermeister, Pelonkerstraße 3a.
Witzki, Walter, Rieter, Pelonkerstraße 3a.
Wolff, Petronella, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 3a.

Kitowski, Paul, nadinspektor policji (Polizeimachtmeister), Pelonkerstraße 3b.

Annoff, Franz, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 4.
Grubba, Hedwig, stenotypistka (Stenotyp.), Pelonkerstraße 4.
Grubba, Therese, wdowa (Wwe.), Pelonkerstraße 4.
Schmidt, Anna, dozorca (Aufwärt.), Pelonkerstraße 4.
Schmidt, August, murarz (Maurer), Pelonkerstraße 4.
Totzki, Auguit, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 4.

Saltzmann, Olga, Rittergutsbesigerwitwe, Pelonkerstraße 5.
v. Rzadkowsfi, Margarete, nie podano zawodu (brak), Pelonkerstraße 5.

Sabisch, Arthur, in¿ynier i geodeta (Landmesser und Ingenieur), Pelonkerstraße 6.
Wittich, Curt, ksiêgowy (Buchhalter), Pelonkerstraße 6.

Wichmann, Johann, mistrz kowalski (Schmiedemeister), Pelonkerstraße 7.

Hallmann, Johannes, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 7a.
Hils, Hermann, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 7a.
Jobsen, August, robotnik (Arb), Pelonkerstraße 7a.
Jobsen, Karl, robotnik (Arb.), Pelonkerstraße 7a.
Nötzel, Josef, robotnik (Arbeit), Pelonkerstraße 7a.
Nötzel, Therese, robotnik (Arb), Pelonkerstraße 7a.
Patock, Josef, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 7a.
Patock, Paul, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 7a.
Potrykus, Emil, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 7a.
Roschemski, Elise, wdowa (Wwe.), Pelonkerstraße 7a.
Roschemski, Wilhelmine, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 7a.
Schmidt, Marianne, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 7a.
Wernow, Josef, mistrz szewski (Schuhmachermstr.), Pelonkerstraße 7a.

Döring, Ernst, podmajster ciesielski (Zimmerpolter), Pelonkerstraße 8.
Ketz, Luise, panna (Fräul.), Pelonkerstraße 8.
Schultz, Hermine, wdowa (Wwe.), Pelonkerstraße 8.

Hedendorf, Gustav, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 9.
Müller, Auguste, robotnica (Arbeiterin), Pelonkerstraße 9.
Müller, Marie, robotnica (Arbeiterin), Pelonkerstraße 9.
Richert, Albert, robotnik (Arbeit.), Pelonkerstraße 9.
Richert, Ida, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 9.
Richert, Wilhelm, robotnik (Arbeit), Pelonkerstraße 9.
Schmiedeskamp, Heinrich, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 9.
Schröder, Berta, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 9.

Ewert, Bruno, redaktor (Redakteur), Pelonkerstraße 10.
Grzenkowski, Auguste, wdowa (Wwe.), Pelonkerstraße 10.
Lietzau, August, malarz (Maler), Pelonkerstraße 10.
Meynas, Olga, korepetytorka w stanie spoczynku (Privatlehrerin a. D.), Pelonkerstraße 10.

Masurke, Pelagia, wdowa (Wwe.), Pelonkerstraße 11.
Sablowski, Willi, pomocnik pocztowy (Posthelfer), Pelonkerstraße 11.
Samlowski, Amanda, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 11.
Schulz, Karoline, wdowa po gajowym (Hegemeisterwitwe), Pelonkerstraße 11.
Schumann, Alerander, kupiec (Kaufmann), Pelonkerstraße 11.
Silesky, Max, karczmarz (Gastwirt), Pelonkerstraße 11.
Wendt, Martha, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 11.

Flemming, Paul, asystent biura (Bürogehilfe), Pelonkerstraße 12.
Hinz, Heinrich, Ins., Pelonkerstraße 12.
Meyer, Hermann, œlusarz (Schlosser), Pelonkerstraße 12.
Retzki, Carl, cieœla (Zimmerer), Pelonkerstraße 12.
Schulz, Franz, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 12.
Schulz, Theofil, Koch, Pelonkerstraße 12.
Weist, Hulda, krawcowa (Nähterin), Pelonkerstraße 12.

Fedder, Rosalie, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 12a.
Gährke, August, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 12a.
Gast, Emil, pracownik budowlany (Bauarbeiter), Pelonkerstraße 12a.
Kock, Hermann, robotnik (Arb.), Pelonkerstraße 12a.
Preuß, Johann, inwalida (Inv.), Pelonkerstraße 12a.

Bogatzi, Robert, malarz (Maler), Pelonkerstraße 13.
Bogatzi, Walter, Schlol., Pelonkerstraße 13.
Faehnrich, Amalie, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 13.
Hinz, Paul, redaktor (Anzeigenredakteur), Pelonkerstraße 13.
Potrykus, Marie, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 13.
Radike, Minna, panna (Fräul.), Pelonkerstraße 13.
Schimanski, Agathe, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 13.
Wiebe, Helene, utrzymanie prywatne (Privat), Pelonkerstraße 13.

Fieberg, Magdalene, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 14.
Kramp, Berta, Industrielehrerin a. D., Pelonkerstraße 14.
Kramp, Helene, Industrielehrerin a. D., Pelonkerstraße 14.
Tavernier, Gustav, mistrz budowlany (Baugewerksmeister), Pelonkerstraße 14.
Tavernier, Kurt, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Pelonkerstraße 14.

Gestrich, Louis, gajowy w stanie spoczynku (Hegemeister a. D.), Pelonkerstraße 15.
Gestrich, Walter, ogrodnik (Gärtner), Pelonkerstraße 15.

Fast, Peter, rentier, Pelonkerstraße 16.
Ganwindt, Adeline, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 16.
Gülsdorf, - Bruno, kupiec (Kim.), Pelonkerstraße 16.
Nawrocki, Adele, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 16.
Neubacher, Marie, rentierka (Rentiere), Pelonkerstraße 16.

Rabe, Käthe, siostra (Schwester), Pelonkerstraße 19.
Schröder, Arno, rentier, Pelonkerstraße 19.

Körnig, Karl, rentier, Pelonkerstraße 21.

Lubiewski, Johann, emerytowany zwrotniczy (Weichensteller i. R.), Pelonkerstraße 22.
Reimers, Gertrud, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 22.
Schubert, Johannes, dr. prywatny nauczyciel (Dr. Privatgelehrter), Pelonkerstraße 22.
Weidenkaff, Louis, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 22.

Ascher, Max, œpiewak operowy (Opernsäng.), Pelonkerstraße 23.
Kaths, Mathilde, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 23.
Luhm, Elise, wdowa (Wwe), Pelonkerstraße 23.
Meyer, Richard, dyplomowany in¿ynier (Diplom-Ingenieur), Pelonkerstraße 23.
Nabakowski, Michael, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Pelonkerstraße 23.
Trzoska, Franz, radca naukowy (Studienrat), Pelonkerstraße 23.

Grzybowski, Franz, Staatsbahnrat, Pelonkerstraße 24.
Knutowski, Angela, nauczycielka (Lehrerin), Pelonkerstraße 24.
Knutowski, Jolei, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D), Pelonkerstraße 24.
Kreft, Theofil, kupiec (kfm.), Pelonkerstraße 24.
Megan, Elisabeth, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 24.
Siech, Helene, utrzymanie prywatne (Privatiere), Pelonkerstraße 24.
Todienhaupt, Emnia, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 24.
Wartenberg, Minna, pani (Frau), Pelonkerstraße 24.

Bechert, Alfred, utrzymanie prywatne (Privatier), Pelonkerstraße 25.
Behnken, Karl, prokurent (Prokurist), Pelonkerstraße 25.
Fröhlich, Ida, Stütze, Pelonkerstraße 25.
Schmidt, Alfred, Assistent a. d. techn. Hochschule, Pelonkerstraße 25.
Schmidt, Hugo, Bürovorst., Pelonkerstraße 25.
Zint, Bruno, Dr. Schulrat. Kreistchulinspekt. a. D., Pelonkerstraße 25.

Brandenburg, Elise, utrzymanie prywatne (Privatiere), Pelonkerstraße 26.
Junkuhn, Alfred, kupiec (Kaufmann), Pelonkerstraße 26.
Koehler, Reinhold, rolnik (Landwirt), Pelonkerstraße 26.
Kusmiercz, Stanislaus, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Pelonkerstraße 26.
Labudde, Margarete, Telegr.-Betriebsassistent, Pelonkerstraße 26.
Labudde, Theodor, sekretarz magistratu w stanie spoczynku (Magistratssekretär a. D.), Pelonkerstraße 26.
Lehmann, Hermann, kupiec (Kaufmann), Pelonkerstraße 26.
Pollentzki, Oitilie, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 26.
Schneider, Hans, student, Pelonkerstraße 26.
Soennert, Friedrich, utrzymanie prywatne (Privatier), Pelonkerstraße 26.
Stoermer, Charlotte, rentierka (Rentnerin), Pelonkerstraße 26.
Stoermer, Kurt, elew (Eleve), Pelonkerstraße 26.
Wadehn, Margarete, rentierka (Rentnerin), Pelonkerstraße 26.
Woedtke, Georg, kupiec (Kaufmann), Pelonkerstraße 26.

Schmidt, Waldemar, Gemeindebaumstr., Pelonkerstraße 27.

Manteuffel, Heinrich, rentier, Pelonkerstraße 28.
Weßel, Friedrich, podpó³kownik w stanie spoczynku (Oberstleutnant a. D.), Pelonkerstraße 28.
Wolff, Lina, gospodyni (Wirtin), Pelonkerstraße 28.

Kleefeld, Robert, producent peruk (Perücenfabrikant), Pelonkerstraße 29.

Boese, Franz, ksiêgowy (Buchhalt), Pelonkerstraße 30.
Müller, Wilhelm, rentier, Pelonkerstraße 30.
Boese, Kail, emerytowany celnik (Zollsefr. i. R.), Pelonkerstraße 30.

Braunschweig, Martin, proboszcz (Propst D. Theol.), Pelonkerstraße 32.
Janitzki, Paul, stolarz (Tischler), Pelonkerstraße 32.
v. Grabowski, Gertrud, Modist., Pelonkerstraße 32.
v. Grabowski, Henriette, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 32.

Brey, Eva, ksiêgowa (Buchhalterin), Pelonkerstraße 33.
Brey, Gertrud, dostawczyni (Berkäuferin), Pelonkerstraße 33.
Brey, Therese, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 33.
Janischewski, Martin, rentier, Pelonkerstraße 33.
Korih, Anton, Gefangenenaufseher a. D., Pelonkerstraße 33.

Burger, Leopold, p³atnik (urzêdnik) (Zahlmeister), Pelonkerstraße 34.
Neubeyser, John, rentier, Pelonkerstraße 34.
Neubeyser, Willy, tehnik (Technik.), Pelonkerstraße 34.

Holzrichter, Arthur, kupiec (Kaufmann), Pelonkerstraße 35.

Kuhn, Marie, rentierka (Rentiere), Pelonkerstraße 36.

Berendt, Karl, rentier, Pelonkerstraße 37.
Beyer, Artur, elew (Eleve), Pelonkerstraße 37.
Beyer, Oskar, w³aœciciel fabryki (Fabrikbesitzer), Pelonkerstraße 37.
Beyer, Willy, nie podano zawodu (brak), Pelonkerstraße 37.
Holzrichter, Johannes, kupiec (Kim.), Pelonkerstraße 37.
Holzrichter, Marte, wdowa (Witme), Pelonkerstraße 37.
Krause, Richard, ogrodnik (Gärin.), Pelonkerstraße 37.
Krause, Wilhelm, ogrodnik (Gärt.), Pelonkerstraße 37.
v. Braun, Käthe, panna (Frl.), Pelonkerstraße 37.

Jaskulski, Hermann, robotnik (Arb.), Pelonkerstraße 50.
Stefanowski, Klara, robotnica (Arbeiterin), Pelonkerstraße 50.
Stefanowski, Rosalie, Rentenemp fängerin, Pelonkerstraße 50.
Wernow, Anna, robotnik (Arbeit.), Pelonkerstraße 50.

Flemming, Johann, robotnik (Arb.), Pelonkerstraße 51.
Loeber, Otto, in¿ynier (Ingen), Pelonkerstraße 51.
Loeber, Robert, oficer w stanie spoczynku (Oberdeckoffizier a. D), Pelonkerstraße 51.

Flemming, Karl, malarz (Maler), Pelonkerstraße 52.
Jantowski, Adolf, pobieraj¹cy rentê inwalidzk¹ (Rentenempfäng.), Pelonkerstraße 52.
Jantowski, Anna, robotnica (Arbeiterin), Pelonkerstraße 52.
Kankowski, Friz, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 52.
Kankowski, Heinrich, inwalida (Inv.), Pelonkerstraße 52.
Maleck, Martha, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 52.
Raschewski, Karl, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 52.

Drews, Franz, w³aœciciel (Eigentümer), Pelonkerstraße 54.
Grunert, Luise, rentierka (Rentnerin), Pelonkerstraße 54.
Hilla, Albert, robotnik (Arb.), Pelonkerstraße 54.
Jaskulski, Marie, wdowa (Wwe.), Pelonkerstraße 54.
Littwin, Berta, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 54.
Plenikowski, Marie, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 54.
Serotzki, Franz, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 54.
Serotzki, Rosalie, robotnica (Arbeiterin), Pelonkerstraße 54.
Sieth, Albert, robotnik (Arbeit.), Pelonkerstraße 54.
Sieth, Ernst, robotnik (Arb.), Pelonkerstraße 54.
Tribowski, Johann, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 54.

Ellwart, Johann, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 55.
Kankowski, Karl, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 55.
Roemer, ?, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 55.

Grundt, Ernst, kupiec (Kaufm), Pelonkerstraße 56.
Sadrinna, Hans, majster w fabryce (Werkmeister), Pelonkerstraße 56.
Witte, Wilhelmine, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 56.

Jantowski, Adolf, robotnik (Arb.), Pelonkerstraße 56a.
Plomin, Anton, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 56a.

Nagorski, Josefine, rentierka (Rentiere), Pelonkerstraße 58.

Lipkowski, August, kupiec (Kaufmann), Pelonkerstraße 59.

Goldbach, Else, stenotypistka (Stenotypistin), Pelonkerstraße 60.
Goldbach, Erich, kupiec (Kaufm.), Pelonkerstraße 60.

Plogsties, Ernst, Justiz-Obersekret., Pelonkerstraße 61.
Plogsties, Marie, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 61.
Plogsties, Walter, budowniczy (Baumeister), Pelonkerstraße 61.
Wentz, Elise, ogrodnik (Gärtnerin), Pelonkerstraße 61.

Dargaß, Leo, œlusarz (Schlosser), Pelonkerstraße 114.
Kegler, Gertrud, Johanniterschw., Pelonkerstraße 114.
Muskate, Alfred, dr. w³aœciel fabryki (Dr. Fabrikbesit.), Pelonkerstraße 114.
Pioch, Cäcilie, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 114.
Reichwehr, Bruno, ogrodnik (Gärtner), Pelonkerstraße 114.
Schwichtenberg, Josef, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 114.
Tibusch, Albert, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 114.

Palfner, Egon, rentier, Pelonkerstraße 115.

Etchholtz, Paul, budowniczy (Baumeister), Pelonkerstraße 116.
Woelke, Gustav, ogrodnik (Gärtner), Pelonkerstraße 116.

Böddrich, August, woŸnica (Kutscher), Pelonkerstraße 117.
Fast, Jakob, ko³odziej (Stellmacher), Pelonkerstraße 117.
Hoecherl, Lina, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 117.
Klinger, Minna, gospodyni (Wirtin), Pelonkerstraße 117.
Macholz, Siegfried, kapitan (Hauptmann), Pelonkerstraße 117.
Moderfitzki, Olga, pani (Frau), Pelonkerstraße 117.
Neumann, Adolf, g³ówny ogrodnik (Obergärtner), Pelonkerstraße 117.
Neumann, Ferdinand, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 117.
Ruth, Johannes, woŸnica (Kutscher), Pelonkerstraße 117.

Bäckes, Laura, siostra (Schwester), Pelonkerstraße 121.
Cämmerer, Elise, ogrodnik (Gärtnerin), Pelonkerstraße 121.
Dentler, Walter, leœnik (Staatsförster), Pelonkerstraße 121.
Jagelski, Gertrud, gospodyni domowa (Wirtschaftsfräulein), Pelonkerstraße 121.
Moehrke, Marie, asystentka (Gehilfin), Pelonkerstraße 121.
Stenzel, Emma, siostra (Schwester), Pelonkerstraße 121.
v. Naso, Helene, matrona (Oberin), Pelonkerstraße 121.
v. Riesen, Alwine, nauczyciel (Lehrer.), Pelonkerstraße 121.
v. Riesen, Margarete, ogrodnik (Gärtnerin), Pelonkerstraße 121.
Westphal, Anna, wdowa (Wwe.), Pelonkerstraße 121.

Bohl, Marie, rentier (Rentn.), Pelonkerstraße 122.
Burau, Friedrich, s³u¿ba domowa (Hausdiener), Pelonkerstraße 122.
Jaskulski, August, robotnik (Arb.), Pelonkerstraße 122.
Jaskulski, Helene, robotnica (Arbeiterin), Pelonkerstraße 122.
Karohi, Otto, ogrodnik (Gärtner), Pelonkerstraße 122.
Klotz, Adolf, nauczyciel w placówce (Anstaltslehrer), Pelonkerstraße 122.
Lange, Wilhelmine, kucharka (Köchin), Pelonkerstraße 122.
Nickel, Elisabeth, pedagog (Erziehungsgehilfin), Pelonkerstraße 122.
Pahnke, Julius, wychowawca domu dziecka (Waisenhauslehrer), Pelonkerstraße 122.
Päschke, Dorothea, ogrodnik (Gärtnerin), Pelonkerstraße 122.
Sauer, Martha, siostra (Schwester), Pelonkerstraße 122.
Schamberg, Klara, krawcowa (Nähterin), Pelonkerstraße 122.
Schilling, Wilhelm, s³u¿ba domowa (Hausdiener), Pelonkerstraße 122.
Stamm, Walter, Erziehungsgehilfe, Pelonkerstraße 122.
Stennert, Emma, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 122.
Stennert, Hermann, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Pelonkerstraße 122.
Uhlenberg, August, woŸnica (Kutscher), Pelonkerstraße 122.
Weinershorf, Wulf, inspektor sierociñca (Waisenhaus Inspektor), Pelonkerstraße 122.

Borchert, Karl, dozorca (Aufseher), Pelonkerstraße 124.
Dunst, Albert, woŸnica (Kutscher), Pelonkerstraße 124.
Leu, Heinrich, dyrektor administracyjny (Verwaltungsdirektor), Pelonkerstraße 124.
Lison, Alexander, inspektor miejski (Anstaltsinspektor), Pelonkerstraße 124.
Meisert, Elisabeth, pedagog (Erziehungsgehilfin), Pelonkerstraße 124.
Otto, Oskar, Hofmeister, Pelonkerstraße 124.
Slezinski, August, woŸnica (Kutscher), Pelonkerstraße 124.
Slezinski, Franz, inwalida (Inv.), Pelonkerstraße 124.

Bohner, Alwin, sêdzia (Richter), Pelonkerstraße 125.
Davidsohn, Otto, robotnik (Arb.), Pelonkerstraße 125.
Hoecherl, Alois, w³aœciciel domu (Hausbesißer), Pelonkerstraße 125.
Jaroschewski, Albert, murarz (Maurer), Pelonkerstraße 125.
Lohmer, Jax, kupiec (Kaufm), Pelonkerstraße 125.
Much, Eduard, zastêpca oficera (Offizierstellvertreter), Pelonkerstraße 125.

Kopitzki, Karl, murarz (Maurer), Pelonkerstraße 126.
Kopitzki, Kasimir, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Pelonkerstraße 126.
Kopitzki, Paul, pracownik budowlany (Bauhilfsarbeiter), Pelonkerstraße 126.

Eichstaedt, Olga, rentierka (Rentiere), Pelonkerstraße 127.
Ewald, Johannes, hydraulik (Klempner), Pelonkerstraße 127.
Horn, Anna, krawiec (Schneiderin), Pelonkerstraße 127.
Horn, Hulda, krawiec (Schneiderin), Pelonkerstraße 127.
Horn, Martha, krawiec (Schneiderin), Pelonkerstraße 127.
Wroblewski, Leokadia, prywatny nauczyciel (Privatlehrerin), Pelonkerstraße 127.

Bruder, Ella, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 128.
Gabriel, Leopold, nauczyciel szko³y podstawowej w stanie spoczynku (Volksschullehrer a. D.), Pelonkerstraße 128.
Hoffmann, Johanna, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 128.
Kwasniewski, Franz, murarz (Maurer), Pelonkerstraße 128.
Lembke, Adelheid, rentierka (Rentiere), Pelonkerstraße 128.
Theuerkauff, Charloite, asystentka (Assistentin), Pelonkerstraße 128.
Theuerkauff, Margarete, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 128.

Dyck, Clara, nauczyciel rysunku (Zeichenlehrer.), Pelonkerstraße 129.
Stumpf, Marie, dyrektorka (Direktorin), Pelonkerstraße 129.

Kurbjuhn, Eduard, dozorca (Hausmeister), Pelonkerstraße 130.

Drews, Pauline, rentierka (Rentiere), Pelonkerstraße 132.
Hildebrandt, Julius, inwalida (Invalide), Pelonkerstraße 132.
Hoffmann, Hugo, dostawca (Bote), Pelonkerstraße 132.
Kulling, Pauline, wdowa (Wwe.), Pelonkerstraße 132.
Selke, Anna, sprzedawczyni (Verkäuferin), Pelonkerstraße 132.
Selke, Johann, robotnik (Arbeiter), Pelonkerstraße 132.

Bigus, Franz, murarz (Maur), Pelonkerstraße 132a.
Czibrowski, Ludwig, œlusarz (Schlosser), Pelonkerstraße 132a.
Fedder, Martha, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 132a.
Gerlach, Karl, elektryk (Elektriker), Pelonkerstraße 132a.
Klechowitz, Agnes, wdowa (Wwe.), Pelonkerstraße 132a.
Retzke, Klara, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 132a.
Schlagowski, Anna, wdowa (Ww.), Pelonkerstraße 132a.
Schlagowski, August, kowal (Schmied), Pelonkerstraße 132a.
Schlagowski, Johann, cieœla (Zimmerer), Pelonkerstraße 132a.

Bauer, Elisabeth, wdowa (Ww.), Pelonkerstraße 133.
Preuß, Hermann, czeladnik garncarz (Töpfergeselle), Pelonkerstraße 133.
Scherelis, Christian, rentier, Pelonkerstraße 133.
Schulz, Franz, pens. Bahnwärter, Pelonkerstraße 133.

Albertzki, Alfred, mistrz telefoniczny (Telephonmstr.), Pelonkerstraße 133a.
Delke, Johanna, wdowa (Witwe.), Pelonkerstraße 133a.
Fett, Rosalie, wdowa (Witwe), Pelonkerstraße 133a.
Jaroschewski, August, murarz (Maurer), Pelonkerstraße 133a.
Reier, Johannes, cieœla (Zimmerer), Pelonkerstraße 133a.
Reier, Wilhelm, dekorator (Dekorateur), Pelonkerstraße 133a.
Schabrowski, Johannes, pracownik biurowy (Büroangestellter), Pelonkerstraße 133a.
Schabrowski, Josef, woŸnica - kierowca (Wagenführer), Pelonkerstraße 133a.
Schemke, Julius, kupiec (Kaufmann), Pelonkerstraße 134.

Schlüter, Hans, marynarz w stanie spoczynku (Marinemeiner a D.), Pelonkerstraße 134.
Weißkopf, Wilhelmine, wdowa (Witme), Pelonkerstraße 134.

Bernet, Georg, rentier (Rentner), Pelonkerstraße 135.
Kersten, Konrad, rentier, Pelonkerstraße 135.
Kirschnick, Oito, rentier, Pelonkerstraße 135.
Schimski, Friedrich, Schriftseßer, Pelonkerstraße 135.

Pulvermühle   (ul. Koœcierska)

Brinkmann, Hedwig, wdowa (Witwe), Pulvermühle.
Grapinski, Karl, robotnik (Arbeiter), Pulvermühle.
Koschnick, Gustav, ogrodnik (Gartenarbeiter), Pulvermühle.
Koschnick, Helene, robotnik (Arbeit.), Pulvermühle.
Ninnemann, Robert, woŸnica (Kutscher), Pulvermühle.
Oestreich, Otto, rolnik (Landwirt), Pulvermühle.

Rosengasse   (ul. Kwietna)

Arnsmeier, Johannes, inwalida wojenny (Kriegsbeschädigter), Rosengasse 1.
Hochmuth, Albert, œlusarz (Schlos.), Rosengasse 1.
Kreft, Johann, szewc (Schuhm.), Rosengasse 1.
Pichowski, August, robotnik (Arb.), Rosengasse 1.
Schimanski, Karl, rzeŸnik (Fleischer), Rosengasse 1.
Tribull, Karl, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 1.

Arendt, Albert, hydraulik (Klempnermst.), Rosengasse 2.
Arendt, Max, hydraulik (Klempner), Rosengasse 2.
Berendt, Johanna, dozorca (Aufwärt.), Rosengasse 2.
Böhm, Gustav, stolarz (Tischler), Rosengasse 2.
Boyke, August, szewc (Schuhmacher), Rosengasse 2.
Hedendorf, Albert, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Rosengasse 2.
Hedendorf, Josef, starszy listonosz (Oberpostschaffner), Rosengasse 2.
Hedendorf, Leo, w³aœciciel firmy (Geschäftsinh.), Rosengasse 2.
Kloka, Josef, Postichaffn., Rosengasse 2.
Kolzau, Johann, rentier (Rentner), Rosengasse 2.
Lehmann, Ernst, g³ówny listonosz (Oberbriefträger), Rosengasse 2.
Lehmann, Kurt, pracownik pocztowy (Postaushelf.), Rosengasse 2.
Minitowski, Eduard, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 2.
Minitowski, Franz, stolarz (Tischler), Rosengasse 2.
Nagel, Anton, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 2.
Riesemann, Willy, kupiec (Kaufmann), Rosengasse 2.
Urbanski, Stanislaus, Tischlergejelie, Rosengasse 2.
Wendt, Franz, robotnik (Arb.), Rosengasse 2.
Wendt, Johann, Müller, Rosengasse 2.
Wendt, Maria, kantorzysta (Kontorist), Rosengasse 2.
Arendt, Gertrud, kantorzystka (Kontoristin), Rosengasse 2 .

Holk, Albert, listonosz (Postbote), Rosengasse 3.
Krüger, Clemens, Lademeister a. D., Rosengasse 3.
Kumbruch, Emil, rentier (Renter), Rosengasse 3.
Meyer, Franz, stolarz (Tischler), Rosengasse 3.
Mollau, Frida, utrzymanie prywatne (Privatiere), Rosengasse 3.
Mollau, Martha, utrzymanie prywatne (Privatiere), Rosengasse 3.
Pempeit, Fritz, rentier, Rosengasse 3.
Pempeit, Hermann, oficer statku (Schiffsoffiz.), Rosengasse 3.
Penner, Max, rolnik (Landwirt), Rosengasse 3.
Ryta, Helene, pracownik pocztowy (Posthelferin), Rosengasse 3.
Schipanski, Johann, Vulkaniseur, Rosengasse 3.
Templin, August, rentier, Rosengasse 3.
Templin, Richard, ogrodnik (Gärtner), Rosengasse 3.

Fröhlich, Auguste, wdowa (Witwe), Rosengasse 5.
Kusenack, Paul, asystent gminny (Gemeindeassistent), Rosengasse 5.
Lerch, Ernst, nauczyciel (Lehrer), Rosengasse 5.
Mielke, Minna, utrzymanie prywatne (Privatiere), Rosengasse 5.
Pluschke, Gustav, œlusarz (Schlosser), Rosengasse 5.
Rhodies, Paul, asystent biurowy (Kanzleiassistent), Rosengasse 5.

Beutler, Karl, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 6.
Dietrich, Elisabeth, wdowa (Witwe), Rosengasse 6.
Dietrich, Erich, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 6.
Hasler, Auguste, utrzymanie prywatne (Privatiere), Rosengasse 6.
Hoppe, Julianne, panna (Frl.), Rosengasse 6.
Kasubski, Frieda, robotnica (Arbeiterin), Rosengasse 6.
Kasulski, Johann, robotnik (Arb), Rosengasse 6.
Kummer, Leo, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 6.
Labudda, Franz, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 6.
Natschke, Gustav, robotnik (Arbeit.), Rosengasse 6.
Prochnow, Ferdinand, robotnik (Arb), Rosengasse 6.
Richert, Hedwig, kantorzystka (Kontoristin), Rosengasse 6.
Richert, Martha, wdowa (Wwe.), Rosengasse 6.
Rotta, Rudolf, robotnik (Arbeit), Rosengasse 6.
Saß, Viktor, murarz (Maurer), Rosengasse 6.

Ewald, Anna, wdowa (Witwe), Rosengasse 7.
Hallmann, Max, cieœla (Zimmerer), Rosengasse 7.
Leßnow, Johannes, murarz (Maurer), Rosengasse 7.
Lojewski, Johann, robotnik (Arb.), Rosengasse 7.
Meyer, Anna, wdowa (Witwe), Rosengasse 7.
Meyer, Gustav, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 7.
Meyer, Max, œlusarz (Schlosser), Rosengasse 7.
Ribinski, Georg, malarz (Maler), Rosengasse 7.
Rusch, Helene, wdowa (Witwe), Rosengasse 7.
Thoms, Rudolf, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 7.
Uhlenberg, Helene, dozorca (Aufwärt.), Rosengasse 7.
Uhlenberg, Joief, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 7.
Westphal, Marie, dozorca (Aufwärt.), Rosengasse 7.

Broczinski, Anna, pracownica sprz¹taj¹ca (Putzarbeiterin), Rosengasse 8.
Dellke, Otto, murarz (Maurer), Rosengasse 8.
Hebel, Dorotea, wdowa (Witwe), Rosengasse 8.
Hebel, Josef, inwalida (Invalide), Rosengasse 8.
Kitowski, Johann, murarz (Maurer), Rosengasse 8.
Litzbarski, Karl, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 8.
Meyer, Josef, pobieraj¹cy rentê inwalidzk¹ (Rentenempfäng.), Rosengasse 8.
Müller, August, murarz (Maurer), Rosengasse 8.
Pichowski, Franz, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 8.
Raschewski, Franz, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 8.
Schurowski, Paul, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 8.
Wroblewski, Julianna, wdowa (Witwe), Rosengasse 8.
Wroblewski, Karl, murarz (Maurer), Rosengasse 8.

Bialk, Julius, Müllerges., Rosengasse 9.
Grenkowski, August, murarz (Maurer), Rosengasse 9.
Krause, Franz, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 9.
Labudda, Franz, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 9.
Labudda, Maria, sprzedawca (Verkäuf), Rosengasse 9.
Poltrock, Ernst, malarz (Maler), Rosengasse 9.
Raschewski, Richard, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 9.
Rusch, August., murarz (Maurer), Rosengasse 9.
Schorries, Gustav, malarz (Maler), Rosengasse 9.
Zocholl, Aloysius, murarz (Maurer), Rosengasse 9.

Angelowski, August, murarz (Maurer), Rosengasse 10.
Angelowski, Margarete, dostawczyni (Berkäuferin), Rosengasse 10.
Dein, Helene, wdowa (Witwe), Rosengasse 10.
Dein, Leo, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 10.
Drews, Edmin, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 10.
Ewald, Franz, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 10.
Klein, Henriette, wdowa (Wwe ), Rosengasse 10.
Kusch, Johanna, pani (Frau), Rosengasse 10.
Richardt, Gustav, mistrz kominiarski (Schornsteinfegermeister), Rosengasse 10.
Sellke, Otto, robotnik (Arb.), Rosengasse 10.
Skomrock, Paul, murarz (Maurer), Rosengasse 10.
Wichert, Albert, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 10.
Wichert, Martha, wdowa (Witwe), Rosengasse 10.
Wichert, Paul, malarz (Maler), Rosengasse 10.

Jasniewski, Siegfried, tapicer (Tapezierer), Rosengasse 11.
v. Salewski, Karl, kupiec (Kaufmann), Rosengasse 11.
Zielenkowski, Gustav, rentier (Rentner), Rosengasse 11.

Gerschke, Paul, dyrektor banku (Bankvorsteher), Rosengasse 12.
Hohl, Wilhelm, przedsiêbiorca budowlany (Bauunternehmer), Rosengasse 12.
Pollikeit, Felix, pracownik cywilny (Zivilangestellter), Rosengasse 12.
Riß, Otto, Inp., Rosengasse 12.
Schereschewski, Arthur, wdowa (Witwe), Rosengasse 12.
Thoma, Auguste, wdowa (Wwe.), Rosengasse 12.
Weber, Helene, wdowa (Witwe), Rosengasse 12.

Hohmann, Marie, wdowa (Wwe.), Rosengasse 20.

Haese, Otto, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 21.

Nagorsni, Agnes, panna (Frl.), Rosengasse 22.
Schulz, Otto, sêdzia okrêgowy (Landgerichtsrat), Rosengasse 22.

Graeske, Johann, kasjer (Kassenbote), Rosengasse 23.
Kendzorra, Anton, inwalida (Inv.), Rosengasse 23.
Lietz, Auguste, wdowa (Wwe.), Rosengasse 23.
Mischka, Paul, malarz (Maler), Rosengasse 23.
Reuter, Margarete, utrzymanie prywatne (Privatiere), Rosengasse 23.
Urban, Max, dyrektor banku (Bankdirektor), Rosengasse 23.
Zornow, Luise, nauczycielka (Lehrerin), Rosengasse 23.

Adamczyk, Teofil, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 28.
Dreyer, Theofil, rolnik (Landwirt), Rosengasse 28.
Kirschling, Franz, robotnik (Arb.), Rosengasse 28.

Roedner, Emma, wdowa (Wwe ), Rosengasse 29.
Roedner, Hildegard, nauczycielka (Lehrerin), Rosengasse 29.
Thiel, Paul, rentier (Rentner), Rosengasse 29.

Hedendorf, Karl, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 31.
Hilz, August, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 31.
Pompeuse, Auguste, wdowa (Witwe), Rosengasse 31.
Tolius, Johan, kamieniarz (Steinschläger), Rosengasse 31.

Lewanczick, Julianna, wdowa (Witwe), Rosengasse 32.
Pinunski, Julius, robotnik (Arb.), Rosengasse 32.
Pollack, Marie, wdowa (Wwe.), Rosengasse 32.
Strongowski, Johann, woŸnica (Kutscher), Rosengasse 32.
Zimmerling, Eduard, murarz (Maurer), Rosengasse 32.

Aniolkowski, Anna, krawiec (Schneiderin), Rosengasse 33.
Aniolkowski, Franz, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 33.
Dempz, Klara, robotnik (Arbeiter.), Rosengasse 33.
Gast, Johann, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 33.
Gast, Karl, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 33.
Makurat, Marie, wdowa (Witwe), Rosengasse 33.
Rotta, Anna, krawiec (Schneiderin), Rosengasse 33.
Rotta, Emma, prasowaczka (Plätterin), Rosengasse 33.
Rotta, Karoline, wdowa (Witwe), Rosengasse 33.
Rowinas, Peter, robotnik (Arbeit), Rosengasse 33.
Schibowski, Kurt, czeladnik stolarz (Tischlergeselle), Rosengasse 33.
Wichert, Franz, robotnik (Arbeit), Rosengasse 33.

Kapalinke, Emil, robotnik (Arb.), Rosengasse 34.
Kapalinke, Georg, œlusarz (Schlosser), Rosengasse 34.
Mischka, Anna, sprzedawczyni (Verkäuferin), Rosengasse 34.
Mischka, Emilie, dozorca (Aufwärt.), Rosengasse 34.
Mischka, Emilie, wdowa (Witwe), Rosengasse 34.
Mischka, Marie, krawiec (Schneiderin), Rosengasse 34.
Müller, Valentin, inwalida (Invalide), Rosengasse 34.
Quaschnewsti, Ida, wdowa (Witwe), Rosengasse 34.

Reetz, Marie, wdowa (Witwe), Rosengasse 35.
Reetz, Willy, hydraulik (Klempner), Rosengasse 35.

Labudda, Wilhelmine, wdowa (Witwe), Rosengasse 36.
Liedtke, Bernhard, robotnik (Arbeit.), Rosengasse 36.
Liedtke, Franz, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 36.
Zoels, Franz, Tischlergelelle, Rosengasse 36.

Harries, Heinrich, bednarz (Böttcher), Rosengasse 37.
Harries, Otto, pracownik drogerii (Drogeriegeh.), Rosengasse 37.
Ribinski, Ernst, robotnik (Arbeiter), Rosengasse 37.
Ribinski, Gustav, brygadzista murarski (Maurerpol.), Rosengasse 37.
Ribinski, Margarete, krawiec (Schneiderin), Rosengasse 37.
Ribinski, Marie, sprzedawca (Verkäuf.), Rosengasse 37.
Ribinski, Marta, Stüße, Rosengasse 37.

Borkowski, Johann, woŸnica (Fuhrhalter), Rosengasse 38.
Borkowski, Maria, robotnica (Arbeiterin), Rosengasse 38.
Burdenski, Subert, murarz (Maurer), Rosengasse 38.
Reetz, Otto, cieœla (Zimmerer), Rosengasse 38.
Schimmelpfennig, Alois, asystent malarza (Malergehilfe), Rosengasse 38.
Teßmer, Wilhelmine, wdowa (Witwe), Rosengasse 38.
Tilly, Anna, wdowa (Witwe), Rosengasse 38.

Tilsner, Anna, sprzedawczyni (Verkäuferin), Rosengasse 39.
Tilsner, Ernst, kupiec (Kaufmann), Rosengasse 39.
Tilsner, Ida, krawiec (Schneiderin), Rosengasse 39.

Wendland, Otto, mistrz kolejowy w stanie spoczynku (Bahnmeister a. D.), Rosengasse 40.

Müller, August, cieœla (Zimmerer), Rosengasse 41.
Müller, Bernhard, malarz (Maler), Rosengasse 41.
Müller, Paul, kupiec (Kaufmann), Rosengasse 41.
Patzke, Franziska, przedszkolanka (Kindergärtnerin), Rosengasse 41.
Patzke, Johanna, wdowa (Witwe), Rosengasse 41.

Saltzmannstraße   (ul. Opacka)

Olschewska, Anna, krawiec (Schneiderin), Saltzmannstraße 1.
Olschewski, Henriette, wdowa (Witwe), Saltzmannstraße 1.
Stange, Henwiu, wdowa (Witwe), Saltzmannstraße 1.
Todienhaupt, Oskar, ogrodnik (Gärtner), Saltzmannstraße 1.

Edert, Karl, ogrodnik (Gärtner), Saltzmannstraße 2.
Lickfett, Wilhelm, in¿ynier (Ingenieur), Saltzmannstraße 2.
Nagel, Hermann, inwalida (Iiv.), Saltzmannstraße 2.
Nehring, Charlotte, pani (Frau), Saltzmannstraße 2.
Schmidt, Elisabeth, panna (Fräulein), Saltzmannstraße 2.

Sasperweg   (ul. Leona Droszyñskiego)

Gülsdorf, Louise, wdowa (Wwe.), Sasperweg.
Gülsdorf, Viktor, sekretarz kolejowy w stanie spoczynku (techn. Eisenbahnsekretär a. D.), Sasperweg.
Kluck, Johann, adwokat (Rechnungsrat), Sasperweg.
Knaak, Martin, mistrz ciesielski (Zimmermeister), Sasperweg.
Würtz, Arthur, rentier, Sasperweg.

Schäfereiweg   (ul. Koœcierska)

Ostrowski, Richard, czeladnik murarski (Maurergeselle), Schäfereiweg.

Drabandt, Marie, gospodyni (Wirtin), Schäfereiweg 1/2.
Dyck, Cornelius, administrator (Verwalter), Schäfereiweg 1/2.
Müller, Albert, utrzymanie prywatne (Privatier), Schäfereiweg 1/2.
Schielke, Viktor, inspektor, Schäfereiweg 1/2.
Werner, Felix, czeladnik krawiecki (Schneidergeselle), Schäfereiweg 1/2.

Witt, Rosalie, wdowa (Wwe.), Schäfereiweg 3.

Schefflerstraße   (ul. Ho³du Pruskiego)

Boldt, Albert, rentier (Rent), Schefflerstraße 5.
Fritzen, Arthur, redaktor (Redakteur), Schefflerstraße 5.

Paleschke, Julius, rentier, Schefflerstraße 7.

Czachowski, Klara, rentierka (Rentiere), Schefflerstraße 8.

Scheffler, Oswald, Steinsekmeister, Schefflerstraße 9.

Altmann, Johann, nadzorca przewodów (Leitungsaufseher), Schefflerstraße 10.
Dill, Ernst, pomicnik (kandydat) zwrotniczego (Weichenstelleranwärter), Schefflerstraße 10.
Dull, John, pomicnik (kandydat) zwrotniczego (Weichenstelleranwärter), Schefflerstraße 10.
Wrubbel, Franz, zwrotniczy (Weichensteller), Schefflerstraße 10.

Graemer, Arthur, Weichersteller, Schefflerstraße 11.
Graemer, Friedrich, urzêdnik kolejowy (Eisenbahnbeamter), Schefflerstraße 11.
Hinkelmann, Eduard, asystent kolejowy (Eisenbahnunterassistent), Schefflerstraße 11.
Schubert, Hermann, zawiadowca stacji (Stationsschaffner), Schefflerstraße 11.
Worch, Alfons, asystent kolejowy (Eisenbahnunterassistent), Schefflerstraße 11.

Schillerstraße   (ul. Jana Kasprowicza)

Braunschmidt, Justus, emerytowany pastor (Pfarrer i. R.), Schillerstraße 1.
Findeisen, Max, kapitan w stanie spoczynku (Hauptmann a. D.), Schillerstraße 1.

Kugelmann, Auguste, wdowa (Witwe), Schillerstraße 4.
Kugelmann, Hedwig, wdowa (Witwe), Schillerstraße 4.

Fretwurst, Ludwig, kupiec (Kaufmann), Schillerstraße 7.

Schloß   (Pa³ac Opatów)

Berndt, Friedrich, ogrodnik (Gärtner), Schloß.
Hackbarth, Christel, ogrodnik (Gärtnerin), Schloß.
Hennig, Alb., stra¿nik ogrodowy (Gartenwächt.), Schloß.
Hennig, Paul, Boltschaffner, Schloß.
Lindner, Ernst, ogrodnik praktykant (Gärtnerlehrling), Schloß.
Neubauer, Therese, pani (Frau), Schloß.
Schmalz, Konrad, ogrodnik praktykant (Gärtnerlehrling), Schloß.
v. Orlowski, Nikolai, gospodarz domu (Gutsbesiber), Schloß.
Wocke, Erich, inspektor ogrodu (park oliwski) (Garteninspekt.), Schloß.
Wocke, Margarete, Musikstudierende, Schloß.
Wolff, Helene, siostra diakonisa (Diakonisse), Schloß.

Schwabental   (ul. Bytowska)

Mrozek, Elise, karczmarz (Gastwirtin), Schwabental 1.

Knorr, Anton, robotnik (Arbeiter), Schwabental 2.
Seitz, August, murarz (Maurer), Schwabental 2.
Seitz, Marie, robotnik (Arbeiter.), Schwabental 2.

Bednarek, Adam, robotnik (Arbeiter), Schwabental 3.
Bednarek, Johann, robotnik (Arbeiter), Schwabental 3.
Labudda, Josef, robotnik (Arbeiter), Schwabental 3.
Reschkowski, August, inwalida (Inv), Schwabental 3.
Reschkowski, Mathilde, robotnica (Arbeiterin), Schwabental 3.
Schwichtenberg, Johann, dekarz (Dachdecker), Schwabental 3.
Wegener, Otto, konstruktor maszyn (Maschinenbauer), Schwabental 3.

Stephan, August, Hammerschmiedemstr., Schwabental 4.
Stephan, August, Schioll., Schwabental 4.
Stephan, Erich, kowal (Schmied), Schwabental 4.

Seekate   (Dwór Bia³y)

Busch, Rosalie, robotnik (Arbeit.), Seekate 1.
Großmann, Anton, robotnik (Arb.), Seekate 1.

Kreft, August, robotnik (Arbeit.), Seekate 2.
Liedtke, Barbara, panna (Frl.), Seekate 2.
Meyer, Franz, pracownik okresowy (Gelegenheitsarbeiter), Seekate 2.
Meyer, Martin, pracownik okresowy (Gelegenheitsarbeiter), Seekate 2.
Schnackelberg, Robert, robotnik (Arbeiter), Seekate 2.

Seestraße   (ul. Pomorska)

Döring, Franziska, inwalidka (Invalidin), Seestraße 2.
Hallmann, Franz, cieœla (Zimmerer), Seestraße 2.
Hallmann, Julius, robotnik (Arbeiter), Seestraße 2.
Schmal, Paul, czeladnik (Zimmergeselle), Seestraße 2.
Tribuhl, Karl, murarz (Maurer), Seestraße 2.

Lange, Franz, robotnik (Arbeiter), Seestraße 3.
Meller, Gertrud, w³aœciciel domu (Hausbesit.), Seestraße 3.
Meller, Helene, krawiec (Schneiderin), Seestraße 3.
Meller, Rosalie, wdowa (Wwe.), Seestraße 3.
Splitt, Franz, robotnik (Arbeiter), Seestraße 3.
Splitt, Karoline, wdowa (Wwe.), Seestraße 3.
Splitt, Klara, kantorzystka (Kontorijiin), Seestraße 3.
Trepczik, Leo, cieœla (Zimmerer), Seestraße 3.

Klingenberg, Agathe, wdowa (Witwe), Seestraße 4.
Moeller, August, in¿ynier (Ingenieur), Seestraße 4.
Schuster, Ewald, Maschinenbauschüler, Seestraße 4.

Berendt, Karl, robotnik (Arbeiter), Seestraße 6.
Hallmann, Jakob, inwalida (Invalide), Seestraße 6.
Hebel, Emilie, wdowa (Witwe), Seestraße 6.
Hebel, Hermann, pracownik telegraficzny (Telegraphenarbeiter), Seestraße 6.
Hebel, Otto, pracownik telegraficzny (Telegraphenarb), Seestraße 6.
Lieske, Auguste, Blumenbinderin, Seestraße 6.
Plenikowski, Josef, robotnik (Arbeiter), Seestraße 6.
Plenikowski, Michael, robotnik (Arbeiter), Seestraße 6.

Birngrube, P., Böticherm., Seestraße 7.
Hinz, Rudolf, malarz (Maler), Seestraße 7.
Jantowski, Martha, praczka (Wäscherin), Seestraße 7.
Laechelin, Maria, wdowa (Wwe), Seestraße 7.
Nadolski, Max, Müller, Seestraße 7.
Rothe, Alfons, destylator (Destillateur), Seestraße 7.
Rothe, Hugo, ksiêgowy (Buchführer), Seestraße 7.

Bartsch, Rosalie, wdowa (Witwe), Seestraße 10.
Bluhm, Paul, asystent biura (Bürogehilfe), Seestraße 10.
Böhm, Bruno, malarz artysta (Kunstmaler), Seestraße 10.
Jaura, Alerander, stolarz okrêtowy (Schiffszimmerer), Seestraße 10.
Kobbieter, Franziska, wdowa (Witme), Seestraße 10.
Mayen, Edmund, pisarz (Schriftsteller), Seestraße 10.
Tilsner, Friedrich, sier¿ant ¿andarmerii (Gendarmeriewachtmister), Seestraße 10.

Berg, Franz, nie podano zawodu (brak), Seestraße 11.
Berg, Klara, wdowa (Witwe), Seestraße 11.
Bergmann, Pauline, wdowa (Witwe), Seestraße 11.
Borowski, Ida, nauczycielka szko³y podstawowej w stanie spoczynku (Volksschullehrerin a. D.), Seestraße 11.
Groneberg, Ernst, Müller, Seestraße 11.
Hinz, Ferdinand, Staats-Hegemeister a. D., Seestraße 11.
Ziehm, Johannes, rentier (Rentner), Seestraße 11.
Bohien, Franz, posterunkowy (Polizeiwachtmstr.), Seestraße 11.

Baumann, Anna, rentierka (Rentiere), Seestraße 12.
Ewald, Marie, kantorzystka (Kontoristin), Seestraße 12.
Ewald, Paul, cieœla (Zimmermann), Seestraße 12.
Kavas, Stanislaus, asystent kolejowy (Bahnassistent), Seestraße 12.
Nipkow, Paul, utrzymanie prywatne (Privatier), Seestraße 12.
Scheunemann, Erich, elektrotechnik (Elektrotechniker), Seestraße 12.
Spitzenberger, Friedrich, Setzer-Stereotypeur, Seestraße 12.
Sterneberg, Friedrich, Eisenbahnsekretär, Seestraße 12.
Ritter, Paul, pracownik biurowy (Büroangest), Seestraße 12.

Albertzki, Franz, murarz (Maurer), Seestraße 19.
Bissa, August, robotnik (Arbeiter), Seestraße 19.
Burdenski, Wilhelm, krojczy (Schneider), Seestraße 19.
Jelwitzki, August, robotnik (Arb.), Seestraße 19.

Block, Paul, robotnik (Arbeiten), Seestraße 20.
Block, Wilhelmine, wdowa (Witwe), Seestraße 20.
Jantowski, Friedrich, robotnik (Arbeiter), Seestraße 20.
Kwiatkowski, Joh., robotnik (Arb.), Seestraße 20.
Litzbarski, Josef, inwalida (Invalide), Seestraße 20.
Marschall, Johann, rentier (Rentner), Seestraße 20.
Mroch, Josefine, wdowa (Witwe), Seestraße 20.
Richert, Laura, wdowa (Witwe), Seestraße 20.
Sieth, Albert, robotnik (Arbeiter), Seestraße 20.
Teßmer, Klara, wdowa (Witwe), Seestraße 20.

Harder, Richard, robotnik (Arbeiter), Seestraße 57.
Nordmann, Adolf, karczmarz (Gastwirt), Seestraße 57.

Cislowski, Anton, robotnik (Arb.), Seestraße 90.
Kielbratowski, Julius, asystent pomocniczy (Hilfsassist.), Seestraße 90.
Klein, Mathilde, wdowa (Witwe), Seestraße 90.
Loeser, August, robotnik (Arbeiter), Seestraße 90.
Müller, Franz, murarz (Maurer), Seestraße 90.
Ruckstinat, Gertrud, nauczycielka muzyki (Musiklehrerin), Seestraße 90.
Thamm, Agnes, stenotypistka (Stenotypistin), Seestraße 90.
Thamm, Theofil, mistrz piekaraki (Bäckermeister), Seestraße 90.
Albrecht, Bernhard, robotnik (Arbeiter), Seestraße 90.

Burczynski, Gregor, robotnik (Arbeiter), Seestraße 94.
Formella, Franz, robotnik (Arbeiter), Seestraße 94.
Grundmann, Paul, rolnik i furman (Landwirt und Fuhrhalter), Seestraße 94.
Grzybowski, Franz, robotnik (Arbeiter), Seestraße 94.
Hoffmann, Joh., farmer (najemca) (Viehpfleger), Seestraße 94.
Labudda, Leo, robotnik (Arbeiter), Seestraße 94.
Natschke, Franz, robotnik (Arb.), Seestraße 94.
Romahn, Friedrich, operator m³yna (Mühlenwerkführer), Seestraße 94.
Stenzel, Viftor, robotnik (Arbeiter), Seestraße 94.

Seestraße Neubau   (ul. Pelpliñska)

Bigus, August, czeladnik (Zimmergeselle), Seestraße. Neubau.
Bigus, Martin, robotnik (Arbeiter), Seestraße. Neubau.
Garzke, Johannes, œlusarz (Schlosser), Seestraße. Neubau.
Garzke, Karl, murarz (Maurer), Seestraße. Neubau.
Jedtke, August, robotnik (Arbeiter), Seestraße. Neubau.
Laschewski, Hermann, murarz (Maurer), Seestraße. Neubau.
Lewanczyk, August, robotnik (Arbeiter), Seestraße. Neubau.
Ostrowski, Max, urzêdnik ds. kontroli (Kontrollbeamter), Seestraße. Neubau.
Spurgat, Friedrich, stolarz (Tischler), Seestraße. Neubau.
Bigus, Anna, robotnik (Arbeiter), Seestraße. Neubau .
Urbanski, Ferdinand, stolarz (Tischler), Seestraße. Neubau..

Steinstraße   (ul. Stanis³awa W¹sowicza)

Buhse, Siegfried, Kreisausschuß Bürodirektor, Steinstraße 1.
Elfert, David, utrzymanie prywatne (Privatier), Steinstraße 1.
Kosmack, Adolf, rentier (Rent), Steinstraße 1.
Kröling, Hugo, architekt, Steinstraße 1.
Prochnow, Franz, aptekarz (Apotheker), Steinstraße 1.
Sacolowski, Johanna, wdowa po ksiêgowym (Rechnungsratwitwe), Steinstraße 1.
Scheffler, Hans, kupiec (Kaufmann), Steinstraße 1.

Ewald, Adolf, cieœla (Zimmerer), Steinstraße 2.
Glaser, Kurt, wolontariusz (Volontär), Steinstraße 2.
Glaser, Marta, sprzedawczyni (Verkäuferin), Steinstraße 2.
Kaemmerer, Ernst, kapitan kawalerii w stanie spoczynku (Rittmeister a. D.), Steinstraße 2.
Kostuch, Josef, Eisenbahn-Obersekretär, Steinstraße 2.
Kotlenga, Leokadia, asystentka biurowa (Bürogehilfin), Steinstraße 2.
Neumann, Gustav, kupiec (Kaufm), Steinstraße 2.
Renner, Bruno, Landesobersefr., Steinstraße 2.
Schornad, Elfriede, Putzarb., Steinstraße 2.
Schulz, Hermann, rymarz (Sattler), Steinstraße 2.

Strauchmühlerweg   (ul. Karwieñska)

Braunke, Franz, robotnik (Arbeiter), Strauchmühlerweg 1.
Meyer, Josef, robotnik (Arb.), Strauchmühlerweg 1.
Rombschick, Michael, robotnik (Arbeiter), Strauchmühlerweg 1.
Warras, Josepha, robotnik (Arbeiter), Strauchmühlerweg 1.

Bienengräber, Otto, urzêdnik leœny (Forstbeamter), Strauchmühlerweg 1/2.
Kreissig, Paul, karczmarz (Gastwirt), Strauchmühlerweg 1/2.

Waldstraße   (ul. Leœna)

Kunigh, Ernst, rentier (Rentner), Waldstraße 1.
Petzoldt, Josef, elektrotechnik (Elektrotechniker), Waldstraße 1.
Schmidt, Karl, kurator okrêgowy w stanie spoczynku (Kreisrendant a D), WaldStraße 1.
Springer, Eduard, kupiec (Kfm.), Waldstraße 1.
Tunk, Eduard, kupiec (Kfm.), Waldstraße 1.

Gomoll, Albert, listonosz (Postchaffner), Waldstraße 2.
Neugebauer, Mathilde, Probekandidatin, Waldstraße 2.
Neugebauer, Wilhelm, General Teutnant a. D., Waldstraße 2.
Siebert, Walter, rentier (Rentner), Waldstraße 2.

Bieler, Emilie, rentierka (Rentiere), Waldstraße 3.
Klein, Erich, kupiec (Kaufmann), Waldstraße 3.
Lohse, Wilhelm, rentier (Rentner), Waldstraße 3.
Rose, Georg, in¿ynier (Ingenieur), Waldstraße 3.
Tejkowski, Anaitasius, rentier, Waldstraße 3.
Werner, Margarete, modystka (Modist), Waldstraße 3.

Block, Berta, rentierka (Rentiere), Waldstraße 4.
Dubeck, Edmund, nauczyciel szko³y podstawowej (Wolksschullehrer), Waldstraße 4.
Neumann, Eduard, weteran (Veteran), Waldstraße 4.

Baranski, Steffan, kupiec (Kfm.), Waldstraße 7.
Delleske, Gustav, utrzymanie prywatne (Privat.), Waldstraße 7.
Janssen, Willy, malarz artysta (Kunstmaler), Waldstraße 7.
Schroeter, Paul, w³aœciciel domu (Rittergutsbesißer), Waldstraße 7.
Stanke, Theodor, rentier (Renier), Waldstraße 7.
Tems, Gustav, utrzymanie prywatne (Privatier), Waldstraße 7.
v. d. Marwitz, Marya, panna (Fräulein), Waldstraße 7.
Wollenweber, Ernst, rentier, Waldstraße 7.

Bielefeldt, Emma, wdowa (Wwe.), Waldstraße 8.
Damson, Adolf, in¿ynier (Ing.), Waldstraße 8.
Gratz, Klara, w³aœcicielka domu (Pensionsinhaberin), Waldstraße 8.
Harig, Rudolf, rentier, Waldstraße 8.
Schewe, Wilhelmine, rentierka (Rentiere), Waldstraße 8.
Albrecht, Adolf, robotnik (Arbeiter), Waldstraße 8.

Hannemann, Georg, rentier (Rentner), Waldstraße 9.
Kaletzki, Salomon, kupiec (Kaufmann), Waldstraße 9.
Lemke, Wilhelm, kupiec (Kaufm.), Waldstraße 9.
Siewert, Gertrud, nauczycielka (Lehrerin), Waldstraße 9.

Flindt, Rosamunde, rentierka (Rentnerin), Waldstraße 10.
Kurella, Franz, fotograf (Photograph), Waldstraße 10.
Müller, Kurt, fotograf (Photograph), Waldstraße 10.
Schwarz, Gustav, adwokat (Rechnungsrat), Waldstraße 10.

Chmielecki, Baleska, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Waldstraße 11.
Goerig, Josef, nauczyciel szko³y podstawowej (Volksschullehrer), Waldstraße 11.
v. Kiedrowski, Leokadia, korepetytorka w stanie spoczynku (Privatlehrerin a. D.), Waldstraße 11.
v. Kiedrowski, Ludovika, nauczyciel szko³y podstawowej w stanie spoczynku (Voltsschullehrerin a. D.), Waldstraße 11.

Kettler, Ernst, rentier (Rentner), Waldstraße 12.
Koch, Henriette, wdowa (Witme), Waldstraße 12.
Marquardt, Elisabeth, Dehrerin, Waldstraße 12.
Marquardt, Marie, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Waldstraße 12.
Pohlmann, Lutje, wdowa (Witme), Waldstraße 12.
Saluski, Adolf, sekretarz rz¹dowy (Regierungssekretär), Waldstraße 12.
Thiel, Therese, rentierka (Rentnerin), Waldstraße 12.
Twistel, Fritz, burmistrz (Bürgermeister), Waldstraße 12.

Winterbergstraße   (ul. W³adys³awa Orkana)

Tschmarke, Charlotte, rentierka (Rentiere), Winterbergstraße 1.
Wanfried, Erich, rentier, Winterbergstraße 1.

Jensen, Albrecht, in¿ynier budowy statków (Schiffbau-Ingenieur), Winterbergstraße 3.
Jensen, Artur, dyplomowany in¿ynier (Dipl.-Ing.), Winterbergstraße 3.

Bauer, Helene, nauczycielka (Lehrerin), Winterbergstraße 4.
Bauer, Wilhelm, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R.), Winterbergstraße 4.

Schubert, Oskar, pu³kownik w stanie spoczynku (Oberst a. D.), Winterbergstraße 7.

Boese, Elisabeth, wokalistka koncertowa (Konzertsängerin), Winterbergstraße 9.
Boese, Hulda, w³aœcicielka domu (Hausbesißerin), Winterbergstraße 9.

Forstreuter, Boto, rentier, Winterbergstraße 10.

Bode, Eva, wdowa (Wwe), Winterbergstraße 11.
Bode, Frieda, asystentka labolatoryjna (Laborantin), Winterbergstraße 11.
Bode, Kurt, referent (Refer.), Winterbergstraße 11.
Dirschauer, Hermann, krojniczy (Zuschneider), Winterbergstraße 11.

Ziethenstraße   (ul. Œwiêtope³ka)

Brokowski, Reinhold, nauczyciel (Lehrer), Ziethenstraße 1.

Müller, Richard, rentier (Rent.), Ziethenstraße 2.
Andres, Otto, rentier, Ziethenstraße 2 .

Grünberg, Johanna, wdowa po ksiêgowym (Rechnungsratwitwe), Ziethenstraße 3.
Lemke, Carl, pracownik administracji (Verwaltungsbeamter), Ziethenstraße 3.
Witzki, Frit, bursztyniarz (Bernsteindrechsler), Ziethenstraße 3.
Witzki, Wilhelmine, rentierka (Rentiere), Ziethenstraße 3.

Klein, Erich, in¿ynier (Ingenieur), Ziethenstraße 4.
Schremmer, Henriette, rentierka (Rentiere), Ziethenstraße 4.

Zoppoterstraße   (al. Grunwaldzka)

Koerner, Kurt, Maurer u Zimmerameister, Zoppoterstraße 1.
Wansora, Otto, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 1.

Czachowski, Willy, w³aœciciel m³yna (Mühlenbesitzer), Zoppoterstraße 4/5.
Glombiowski, Josef, ko³odziej (Stellmacher), Zoppoterstraße 4/5.

Haupt, Hermann, mistrz ciesielski (Zimmermeister), Zoppoterstraße 6.
Leutloff, Emilie, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 6.
Witkowski, Thaddäus, Baurat, Zoppoterstraße 6.
Wittstock, Olga, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 6.

Biedermann, Franz, malarz pokojowy (Anstreicher), Zoppoterstraße 7.
Biedermann, Georg, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 7.
Biedermann, Johann, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 7.
Gestewitz, Marta, pani (Frau), Zoppoterstraße 7.
Gruhlke, Paul, rze¿nik (Fleischergeselle), Zoppoterstraße 7.
Proma, Franz, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 7.
Rohde, Josef, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 7.

Boldt, Anna, rentierka (Rentiere), Zoppoterstraße 8.
Ellessen, Berta, krawcowa (Nähterin), Zoppoterstraße 8.
Hammerschmidt, Klothilde, rentierka (Rentiere), Zoppoterstraße 8.
Kreitmann, Nathan, kupiec (Kaufmann), Zoppoterstraße 8.
Swietlik, Felix, nie podano zawodu (brak), Zoppoterstraße 8.
v. Gruchalla, Angela, urzêdnik telegraficzny (Telegraphenbeamtin), Zoppoterstraße 8.
v. Gruchalla, Margarete, urzêdniczka bankowa (Bankbeamtin), Zoppoterstraße 8.
v. Gruchalla, Valeska, rentierka (Rentiere), Zoppoterstraße 8.
Willinski, August, woŸnica (Kutscher), Zoppoterstraße 8.

Baumann, Theodor, prywatny starzysta (Privat-Konzipient), Zoppoterstraße 9.
Freiheit, Hermann, fryzjer (Friseur), Zoppoterstraße 9.
Kappel, Maria, Platterin, Zoppoterstraße 9.
Kopitzki, Franz, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 9.
Michaelis, Josef, w³aœciciel domu (Hausbesitzer), Zoppoterstraße 9.
Plicht, Josef, czeladnik krawiecki (Schneidergeselle), Zoppoterstraße 9.

Aßmann, Eugen, œlusarz (Schloss.), Zoppoterstraße 10.
Heberlein, Franz, Gerichtsvollz. a. D., Zoppoterstraße 10.
Neumann, Ernst, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 10.
Schmidt, Martin, Babnwärter a. D., Zoppoterstraße 10.
Schmidt, Rudolf, pomocnik biurowy (Bürohilfsarbeit.), Zoppoterstraße 10.
Schmidt, Wilhelmine, krawiec (Schneiderin), Zoppoterstraße 10.
Trettin, Albert, starszy listonosz (Oberpostschaffner), Zoppoterstraße 10.
Trettin, Anrike, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 10.

Brodowski, Valeria, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 11.
Drzewieci, Alexandro, restaurator (Restaurateur), Zoppoterstraße 11.
Drzewieci, Franz, w³aœciciel hotelu (Hotelbesitzer), Zoppoterstraße 11.
Fährmann, Johannes, cieœla (Zimmermann), Zoppoterstraße 11.
Forner, Karl, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 11.
Radde, Ernst, zwrotniczy (Weichensteller), Zoppoterstraße 11.
Stiemer, Albert, œlusarz (Schlosser), Zoppoterstraße 11.
Stiemer, Friedrich, œlusarz (Schlosser), Zoppoterstraße 11.
Warstazki, Wolf, kupiec (Kaufmann), Zoppoterstraße 11.
Weiß, Emil, Bürgerwehrmann, Zoppoterstraße 11.

Aftum, Julius, zecer (Setzer), Zoppoterstraße 29.
Delke, Paul, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 29.
Eggert, Otto, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 29.
Grunwald, Hugo, czeladnik œlusarski (Schlossergeselle), Zoppoterstraße 29.
Hinz, Alerander, œlusarz (Schlosser), Zoppoterstraße 29.
Ott, Alfred, parkieciarz (Parkettarbeiter), Zoppoterstraße 29.
Pioch, Johannes, czeladnik murarski (Maurergeselle), Zoppoterstraße 29.
Sengstock, Albert, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 29.
Sengstock, Karl, posterunkowy (Polizeiwachtmstr.), Zoppoterstraße 29.
Stiemer, Hermann, czeladnik kowalski (Schmiedegeselle), Zoppoterstraße 29.
Tadda, Franz, cieœla (Zimmerer), Zoppoterstraße 29.

Freiberg, Johann, listonosz w stanie spoczynku (Briefträger a. D.), Zoppoterstraße 30.
Hintzke, Konrad, czeladnik œlusarski (Schlossergeselle), Zoppoterstraße 30.
Hölosch, Julianna, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 30.
Hubrich, Alfons, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 30.
Hubrich, Gregor, kowal (Schmied), Zoppoterstraße 30.
Hubrich, Marta, robotnica (Arbeiterin), Zoppoterstraße 30.
Katscher, Anna, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 30.
Katscher, Max, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 30.
Katscher, Paul, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 30.
Klein, Walter, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 30.
Krause, Josef, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 30.
Lubner, Anton, robotnik (Arb), Zoppoterstraße 30.
Petsch, Anton, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 30.
Scholz, Helene, pani (Frau), Zoppoterstraße 30.
Tingler, Hermann, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 30.

Groß, Henriette, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 31.
Lorkowski, Ignatz, mistrz stolarski (Kunsttischlermeister), Zoppoterstraße 31.

Dempz, Johann, woŸnica (Fuhrmann), Zoppoterstraße 31a.
Eichholz, Theodor, zecer (Schriftsetzer), Zoppoterstraße 31a.
Grünheid, Gustav, konstruktor maszyn (Maschinenbauer), Zoppoterstraße 31a.
Plicht, Felix, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 31a.

Barczynski, Johann, kupiec (Kaufmann), Zoppoterstraße 32.
Böhnke, Kurt, operator maszyn (Maschinenarbeiter), Zoppoterstraße 32.
Eichholz, Agnes, handlarz (Händler.), Zoppoterstraße 32.
Eichholz, Franziska, robotnica (Arbeiterin), Zoppoterstraße 32.
Lange, Marta, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 32.
Netzkau, Florentine, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 32.
Ott, Paul, zdun (Ofensetzer), Zoppoterstraße 32.
Bialki, Joief, woŸnica (Kutscher), Zoppoterstraße 32 .

Knaak, Alfred, robotnik (Arb), Zoppoterstraße 32a.
Knaak, Pauline, wdowa (Wwe), Zoppoterstraße 32a.
Kuhlmann, Johannes, czeladnik murarski (Maurergeselle), Zoppoterstraße 32a.
Nagel, Louis, w³aœciciel domu (Hausbesitzer), Zoppoterstraße 32a.
Nagel, Otto, robotnik (Ab.), Zoppoterstraße 32a.
Nagel, Paul, robotnik (Ab), Zoppoterstraße 32a.
Nagel, Willi, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 32a.
Redmann, Rosalie, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 32a.
Smolinski, Artur, stolarz (Tischler), Zoppoterstraße 32a.
Steffanowski, Rosalie, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 32a.
Zander, Julianne, robotnica (Arbeiterin), Zoppoterstraße 32a.

Birr, Johann, kowal (Schmied), Zoppoterstraße 32b.
Bobinski, Pauline, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 32b.
Grunwald, Emilie, robotnica (Arbeiterin), Zoppoterstraße 32b.
Lawrenz, Bernhard, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 32b.
Litzbarski, Leo, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 32b.
Meyer, Friedrich, kowal (Schmied), Zoppoterstraße 32b.
Munski, Veronika, wdowa (Mitwe), Zoppoterstraße 32b.
Slowik, Anton, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 32b.
Slowik, Felir, ogrodnik (Gärtner), Zoppoterstraße 32b.
Wilkowski, Josef, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 32b.

Rauschning, Ewald, gajowy w stanie spoczynku (Hegemeister a. D.), Zoppoterstraße 34.

Ellwart, Änton, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 35.
Kreft, Anton, robotnik (Arbeit), Zoppoterstraße 35.
Litzbarski, Michael, robotnik (Arb), Zoppoterstraße 35.
Natschke, Paul, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 35.
Plenikowski, Franz, robotnik (Arbeiler), Zoppoterstraße 35.
Stubba, August, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 35.

Drews, Rudolf, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 36.
Haber, Felix, mistrz rzeŸnicki (Fleischermeister), Zoppoterstraße 36.
Kreft, Albert, bednarz (Böttcher), Zoppoterstraße 36.
Praefke, Eduard, mistrz rzeŸnicki (Fleischermeister), Zoppoterstraße 36.
Praefke, Helene, pracownik pocztowy (Postgehilfin), Zoppoterstraße 36.

Becker, Karl, handlarz (Händl.), Zoppoterstraße 37.
Burchardt, Paul, cieœla (Zimmerer), Zoppoterstraße 37.
Döhring, Albert, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 37.
Elter, Hermann, stolarz (Tischler), Zoppoterstraße 37.
Hilla, August, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 37.
Kantowski, Paul, pomocnik pocztowy (Posthelfer), Zoppoterstraße 37.
Konkel, Andreas, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 37.
Konkel, Auguste, robotnica (Arbeiterin), Zoppoterstraße 37.
Kröding, Paul, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 37.
Kurr, Franz, robotnik (Arb), Zoppoterstraße 37.
Tribull, Emil, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 37.
Witt, Heinrich, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 37.

Bieberitein, Friedr., nie podano zawodu (brak), Zoppoterstraße 38.
Jantowski, Karl, dostawca gminny (Gemeindebote), Zoppoterstraße 38.
Mielke, Artur, stolarz (Tischler), Zoppoterstraße 38.
Nawrocki, Gustav, cieœla (Zimmer), Zoppoterstraße 38.
Smigelski, Josef, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 38.
Strelkowski, Josef, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 38.

Glonke, Johann, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 39.
Loroff, August, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 39.
Nawrotzki, August, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 39.
Schadowski, Franz, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 39.
Schaefke, Josef, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 39.
Wandtke, Franz, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 39.
Wandtke, Gertrud, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 39.
Wandtke, Agnes, robotnica (Arbeiterin), Zoppoterstraße 39.

Mrozewski, Paul, woŸnica (Kutscher), Zoppoterstraße 40.
Woizischke, August, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 40.

Burchardt, Franz, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 41.
Burchardt, Maria, robotnica (Arbeiterin), Zoppoterstraße 41.
Grubba, August, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 41.
Hintzki, Julius, cieœla (Zimmerer), Zoppoterstraße 41.
Jutrzonka, August, inwalida (Invalide), Zoppoterstraße 41.
Labandt, Paul, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 41.
Littwin, Michael, murarz (Maurer), Zoppoterstraße 41.
Marotz, Johanna, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 41.
Mrozewski, Johann, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 41.
Nagel, Klara, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 41.
Neumann, Albert, murarz (Maurer), Zoppoterstraße 41.
Neumann, Bernhard, kowal (Schmied), Zoppoterstraße 41.
Neumann, Franz, cieœla (Zimmer), Zoppoterstraße 41.
Pettke, Johann, handarz (Händler), Zoppoterstraße 41.
Polaschinski, Karl, murarz (Maurer), Zoppoterstraße 41.
Roschemski, Marie, wdowa (Wwe), Zoppoterstraße 41.
Saß, Johann, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 41.
Saß, Paul, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 41.
Schlaß, Josef, monter pomocniczy (Hilfsschlosser), Zoppoterstraße 41.
Schmidt, Rosalie, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 41.

Grzenkowitz, Helene, krawiec (Schneiderin), Zoppoterstraße 42.
Grzenkowitz, Josefine, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 42.
Lemke, Pauline, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 42.
Lojewski, Paul, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 42.
Moews, Ludwig, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 42.
Peters, August, handarz (Händler), Zoppoterstraße 42.
Peters, Otto, woŸnica (Fuhrhalter), Zoppoterstraße 42.
Skomrock, Viktor, czeladnik murarski (Maurergeselle), Zoppoterstraße 42.
Sonntag, Marie, wdowa (Witme), Zoppoterstraße 42.
Starost, Karoline, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 42.
Sumowski, Bernhard, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 42.
Tüllbrandt, Albert, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 42.
Wandtke, Franziska, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 42.

Füllbrandt, Theodor, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 43.
Gora, Bernhard, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 43.
Gtesewatrowski, Johann, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 43.
Heimowski, Anna, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 43.
Heimowski, Johannes, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 43.
Klebba, Franz, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 43.
Meyer, Albert, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 43.
Pehnke, Alfons, asystent gminny (Gemeindeassistent), Zoppoterstraße 43.
Pehnke, August, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 43.
Poblozki, Josef, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 43.
Stryznski, Josef, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 43.
Treu, Antonie, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 43.
Treu, Johann, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 43.
Wischnewski, Anna, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 43.
Wischnewski, Franz, robotnik (Arbeit), Zoppoterstraße 43.
Wischnewski, Marie, robotnik (Arb), Zoppoterstraße 43.

Jaschinowski, Johann, robotnik (Arb), Zoppoterstraße 45.
Krause, Josef, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 45.
Kunath, Max, cieœla (Zimmermann), Zoppoterstraße 45.
Mathei, Karl, szofer (Chauffeur), Zoppoterstraße 45.
Potrykus, Johann, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 45.
Schultz, Auguste, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 45.
v. Jutrzonka, Hermann, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 45.
Wandtke, Bernhard, Lofomotivführer, Zoppoterstraße 45.

Albrecht, Wilh., robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 46.
Dirks, Hermann, robotnik (Arbeit), Zoppoterstraße 46.
Knop, Anna, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 46.
Knop, Rosalie, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 46.
Laschewski, Paul, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 46.
Lübner, Karl, robotnik (Arb), Zoppoterstraße 46.
Lübner, Paul, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 46.
Malewitz, Therese, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 46.
Petrinski, Franz, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 46.
Rowinas, Helene, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 46.
Totzki, Marta, robotnik (Arbeiter.), Zoppoterstraße 46.
Totzki, Sujanna, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 46.
Wandersee, Hermann, pomocnik pocztowy (Posthelfer), Zoppoterstraße 46.

Borchardt, Franz, cieœla (Zimmerer), Zoppoterstraße 47.
Borchardt, Franz, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 47.
Czapp, Anton, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 47.
Füllbrandt, Josef, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 47.
Michalowski, Gustav, marynarz (Seefahrer), Zoppoterstraße 47.
Milewczik, Felix, cieœla (Zimmermann), Zoppoterstraße 47.
Neubauer, Wilhelm, stolarz (Tischler), Zoppoterstraße 47.
Przenitzki, Anton, robotnik (Arb), Zoppoterstraße 47.
Rewa, Emil, murarz (Maurer), ZoppoterStraße 47.
Rewa, Karl, robotnik (Arbeit.), Zoppoterstraße 47.
Steinke, Franz, kamieniarz (Steinschläger), Zoppoterstraße 47.
Totzki, Paul, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 47.

Bach, Albert, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 48.
Block, Berta, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 48.
Dominierski, Anton, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 48.
Hirsch, Anna, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 48.
Hirsch, Rudolf, robotnik (Arb.), Zoppoterstraße 48.
Jaskulski, Anna, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 48.
Kurowski, Peter, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 48.
Marschall, Elisabeth, robotnica (Arbeiterin), Zoppoterstraße 48.
Marschall, Viktor, czeladnik (Zimmergeselle), Zoppoterstraße 48.
Ojchnewsti, Antonie, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 48.
Ojchnewsti, Felix, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 48.
Piernitzki, Anton, w³aœciciel (Besiber), Zoppoterstraße 48.
Stegmann, August, robotnik (Arbeit), Zoppoterstraße 48.
Stegmann, Luise, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 48.

Hintzke, Frieda, sprzedawca (Verkäuf.), Zoppoterstraße 49.
Hintzke, Margarete, Binderin, Zoppoterstraße 49.
Hintzke, Paul, murarz (Maurer), Zoppoterstraße 49.
Knaak, Richard, czeladnik murarski (Maurergeselle), Zoppoterstraße 49.
Preuß, Karl, elektryk (Elektrifer), Zoppoterstraße 49.
Schneider, Paul, garncarz (Töpfer), Zoppoterstraße 49.

Gorczyczewski, Walter, lotlarz (Kupferchmied), Zoppoterstraße 50.
Langkowski, Wilhelm, Zintmergeselle, Zoppoterstraße 50.
Prinz, Rosalie, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 50.
Recht, Gustav, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 50.
Saß, Felix, Aushilfsweichensteller, Zoppoterstraße 50.
Tribull, Paul, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 50.
Ustarbowski, Albert, œlusarz (Schlosser), Zoppoterstraße 50.

Bieschke, Jakob, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 51.
Knop, Anton, robotnik (Arb), Zoppoterstraße 51.
Wronski, August, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 51.

Hapke, Auguste, rentier (Rent.), Zoppoterstraße 56.
Lenz, Hermann, skarbnik miejski w stanie spoczynku (Stadtfämmerer a D.), Zoppoterstraße 56.
Schütz, Arnold, g³ówny nauczyciel (Hauptlehrer), Zoppoterstraße 56.
Teske, Franz, w³aœciciel domu (Hausbesitzer), Zoppoterstraße 56.

Gensch, Albert, mistrz k¹pieli (Bädermeister), Zoppoterstraße 57.
Gensch, Max, urzêdnik gminny (Magistratssupenumerar), Zoppoterstraße 57.
v. Borzestowska, Maria, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 57.
v. Borzestowski, Edmund, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe), Zoppoterstraße 57.

Eichholz, Paul, mistrz maszyn drukarskich (Buchdruckmaschinenmeister), Zoppoterstraße 58.
Gawlich, Karl, leœniczy (Förster), Zoppoterstraße 58.
Körner, Alerander, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 58.
Patock, Franz, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 58.
Skomrock, Franz, kowal (Schmied), Zoppoterstraße 58.
Treptau, Friedrich, asystent malarza (Malergehilfin), Zoppoterstraße 58.
Treptau, Paul, czeladnik œlusarski (Schlossergeselle), Zoppoterstraße 58.

Budweg, Hedwig, pani (Frau), Zoppoterstraße 59.
Döring, August, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 59.
Ewelt, Louise, krawiec (Schneiderin), Zoppoterstraße 59.
Herrmann, Max, starszy oficer w stanie spoczynku (Oberdedoffizier a. D.), Zoppoterstraße 59.
Mock, Katharina, rentierka (Rentiere), Zoppoterstraße 59.
Peuker, Alfred, chemik (Chemiker), Zoppoterstraße 59.
Steffanowski, Hugo, czeladnik œlusarski (Schlossergeselle), Zoppoterstraße 59.
Steffanowski, Karl, czeladnik œlusarski (Schlossergeselle), Zoppoterstraße 59.
Steffanowski, Therese, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 59.
Thymian, Gertrud, ksiêgowa (Buchhalterin), Zoppoterstraße 59.
Thymian, Otto, utrzymanie prywatne (Privatier), Zoppoterstraße 59.
Thymian, Siegfred, œlusa¿ (Maschinenschlosser), Zoppoterstraße 59.

Kühne, Karl, planista miejski w stanie spoczynku (Stadtbaurat a. D.), Zoppoterstraße 60/61.
Kühne, Luise, rentier (Rent.), Zoppoterstraße 60/61.
Schalk, Hermann, amerik. Arzt. cand. med., Zoppoterstraße 60/61.

Blank, Eduayd, marynarz (Seemann), Zoppoterstraße 62.
Krupp, August, rentier (Rentner), Zoppoterstraße 62.
Strotzki, Ludwig, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a. D.), Zoppoterstraße 62.

Cleemann, Hugo, dyrektor zarz¹dzaj¹cy (Geschäftsführer), Zoppoterstraße 63.
Dalisda, Mathilde, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 63.
Eller, Helene, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 63.
Käthler, Ludwig, emeryt (Pensionär), Zoppoterstraße 63.
Loselein, Albertine, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 63.
Pieper, August, urzêdnik kolejowy (Eisenbahngehilfe), Zoppoterstraße 63.
Wendland, Hermann, rentier (Rentner), Zoppoterstraße 63.
Bobber, Leo, sekretarz pocztowy (Postsekretär), Zoppoterstraße 63.

Bischoff, Paul, rentier (Reinter), Zoppoterstraße 64.
Buth, Adelheid, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Zoppoterstraße 64.
Geist, Otto, korespondent (Korrespondent), Zoppoterstraße 64.
Hecking, Marie, emerytowana nauczycielka (Lehrerin i. R.), Zoppoterstraße 64.
Hecking, Mathilde, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 64.
Jungfer, Marie, urzêdnik na kolei (Eisenbahnbürobeamtint), Zoppoterstraße 64.
Krüger, Julie, panna (Fräulein), Zoppoterstraße 64.
Meißner, Anna, ksiêgowa (Buchhalterin), Zoppoterstraße 64.
Meißner, Marie, rentier (Rentn.), Zoppoterstraße 64.
Winter, Hermann, rentier (Rentner), Zoppoterstraße 64.

Switalski, Boleslaw, kupiec (Kaufmann), Zoppoterstraße 65.
v. Sojecki, Alexander, kupiec (Kaufmann), Zoppoterstraße 65.

Kulling, Paul, malarz (Maler), Zoppoterstraße 65a.
Radike, August, kupiec (Kim), Zoppoterstraße 65a.
Rahmel, Gertrud, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 65a.
Richter, Gertrude, pani (Frau), Zoppoterstraße 65a.
Scharfenort, Margarete, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 65a.
Semmerling, Xaver, asystent pocztowy (Postbetriebsassistent), Zoppoterstraße 65a.

Schwenzfeier, Auguste, panna (Fräulein), Zoppoterstraße 65b.
Wiens, Marie, rentierka (Rentnerin), Zoppoterstraße 65b.

Griese, Alfred, w³aœciciel (Eigentümer), Zoppoterstraße 66.
Ortmann, Therese, rentierka (Rentiere), Zoppoterstraße 66.
Schütze, Bernhard, Hilfsinspektor a. D., Zoppoterstraße 66.

Andres, Marta, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 66a.
Draheim, Waldemar, adwokat (Rechnungsrat), Zoppoterstraße 66a.
Fischer, Albert, celnik (Zollbeamter), Zoppoterstraße 66a.

Janzen, Friedrich, w³aœciciel fabryki (Fabrikbes. u Polfstagsabg.), Zoppoterstraße 66a.
Kroen, Bruno, kupiec (Kaufmann), Zoppoterstraße 66a.
Neumann, Reinhard, burmistrz w stanie spoczynku (Bürgermeister a. D.), Zoppoterstraße 66a.
Rotta, Johannes, murarz (Maurer), Zoppoterstraße 66a.
Sengstock, Hermann, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 66a.

Daehnke, Theodor, rentier, Zoppoterstraße 69.
Gehrke, Helene, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 69.
Glienicki, Josef, urzêdnik bankowy (Bankbeamter), Zoppoterstraße 69.
Lehmann, Margarete, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 69.
Link, Johanna, rentierka (Rentiere), Zoppoterstraße 69.
Link, Theodora, urzêdniczka bankowa (Bankbeamtin), Zoppoterstraße 69.
Nagel, Roman, in¿ynier (Ingenieur), Zoppoterstraße 69.
Schröer, Richard, major w stanie spoczynku (Major a. D.), Zoppoterstraße 69.
v. Laszewski, Olga, rentierka (Rentiere), Zoppoterstraße 69.
v. Riecki, Paul, rektor, Zoppoterstraße 69.
v. Wiecki, Paul, rektor, Zoppoterstraße 69.

Dombrowski, Auguste, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 70.
Dombrowski, Bruno, Volont, Zoppoterstraße 70.
Dombrowski, Charlotte, ksiêgowa (Buchhalterin), Zoppoterstraße 70.
Dombrowski, Elfriede, stenotypistka (Stenotypist), Zoppoterstraße 70.
Piernitzki, Franz, szewc (Schuhmacher), Zoppoterstraße 70.
Rappel, Otto, kupiec (Kaufmann), Zoppoterstraße 70.
Schulz, Olga, rentierka (Rentiere), Zoppoterstraße 70.

Bieschke, Jakob, nie podano zawodu (brak), Zoppoterstraße 71/72.
Harder, Max, murarz (Maur.), Zoppoterstraße 71/72.
Hinz, Johannes, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 71/72.
Hinz, Josef, czeladnik murarski (Maurergeselle), Zoppoterstraße 71/72.
Klompfas, Johann, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 71/72.
Lange, Ernst, stoczniowiec (Schiffbauer), Zoppoterstraße 71/72.
Liedtke, Therese, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 71/72.
Machalinski, Josef, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 71/72.
Meier, Franz, inwalida (Invalide), Zoppoterstraße 71/72.
Mroch, Anna, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 71/72.
Nagrotzki, Artur, pracownik biurowy (Büroangestellter), Zoppoterstraße 71/72.
Oebrich, Therese, rentierka (Rentiere), Zoppoterstraße 71/72.
Radetzki, Franz, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 71/72.
Roschemski, Hermann, fryzjer (Friseur), Zoppoterstraße 71/72.
Roschemski, Julius, murarz (Maurer), Zoppoterstraße 71/72.
Schiers, Auguste, wdowa po gajowym (Hegemeisterwitwe), Zoppoterstraße 71/72.
Schuttenberg, Anna, wdowa (Wwe.), Zoppoterstraße 71/72.
Schuttenberg, Boleslaw, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 71/72.
Schuttenberg, Franz, Lokomotivheizer, Zoppoterstraße 71/72.
Springborn, Eduard, cukiernik (Konditor), Zoppoterstraße 71/72.
Strongowski, Anton, robotnik (Arbeiter), Zoppoterstraße 71/72.
Thurau, Ono, Postsekretär a. D. Hauptagent für Lebens- u. Feuerversicherung, Zoppoterstraße 71/72.
Walter, Karl, szewc (Schuhmacher), Zoppoterstraße 71/72.

Czachowski, Hans, w³aœciciel m³yna (Mühlenbesitzer), Zoppoterstraße 73.
Liebeneiner, Anna, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 73.
Prier, Eugen, inwalida (Inv), Zoppoterstraße 73.

Bluhm, Ernst, karczmarz (Gastwirt), Zoppoterstraße 74.
Kunkel, Egon, handarz (Händler), Zoppoterstraße 74.
Kunkel, Gustav, woŸnica (Fuhrmann), Zoppoterstraße 74.
Witzki, Richard, inwalida (Invalide), Zoppoterstraße 74.

Meyer, Arno, kupiec (Kim.), Zoppoterstraße 75.
Meyer, Marie, wdowa (Wme.), Zoppoterstraße 75.

Beneke, Paul, w³aœciciel drukarni (Buchdruckereibesitzer), Zoppoterstraße 76.
Borowski, Erich, sekretarz pocztowy (Postsekr.), Zoppoterstraße 76.
Busse, Udo, adwokat (Rechnungsrat), Zoppoterstraße 76.
Dantziger, Karl, kupiec (Kfm.), Zoppoterstraße 76.
Frankowski, Willi, ksiêgowy (Buchhalter), Zoppoterstraße 76.
Gardemin, Richard, Geh. Reg.-Rat, Zoppoterstraße 76.
Herrmann, Fritz, dyrektor zarz¹dzaj¹cy (Geschäftsführer), Zoppoterstraße 76.
Nowowieski, Paul, in¿ynier (Ingenieur), Zoppoterstraße 76.
Piepkorn, Alma, wdowa (Witwe), Zoppoterstraße 76.
Pilz, Adolf, in¿ynier (Ingenieur), Zoppoterstraße 76.
Pischke, Johannes, Studienassessor, Zoppoterstraße 76.
Schwanke, Johanna, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe), Zoppoterstraße 76.
Stahl, Elie, verw. Dr. phil., Zoppoterstraße 76.
Switgall, Gustav, Kfm.-Angestellt, Zoppoterstraße 76.
Wegner, Johannes, inspektor ds. kontroli (Kontrollinspektor), Zoppoterstraße 76.
Weinhold, Franz, cukiernik (Konditor), Zoppoterstraße 76.
Wilde, Bruno, œlusarz (Schlosser), Zoppoterstraße 76.
Zorn, Maria, wdowa po ksiêgowym (Rechnungsratswitwe), Zoppoterstraße 76.

Bullmann, Johann, kupiec (Kaufmann), Zoppoterstraße 77.
Dorschfeldt, Albert, kupiec (Kaufmann), Zoppoterstraße 77.
Dyck, Oskar, rentier, Zoppoterstraße 77.
Hausding, Olga, wdowa po ksiêgowym (Rechnungsratswitwe), Zoppoterstraße 77.
Karaschewski, Meta, krawiec (Schneiderin), Zoppoterstraße 77.
Kröhnert, Else, pracownik pomocniczy (Hilfsarbeit.), Zoppoterstraße 77.
Künemund, Andreas, redaktor (Redakteur), Zoppoterstraße 77.
Künemund, Martha, ksiêgowa (Buchhalterin), Zoppoterstraße 77.
Lange, Kurt, Vertr. d. Protos-Automobile GmbH, Zoppoterstraße 77.
Liebert, Georg, audytor (Revisor), Zoppoterstraße 77.
Lucht, Albert, elektryk (Elektromechaniker), Zoppoterstraße 77.
Lundie, Kurt, sekretarz telegraficzny (Telegraphensekretär), Zoppoterstraße 77.
Penner, Hans, kupiec (Kaufm.), Zoppoterstraße 77.
Pohl, Emil, Tertilagentur-Kaufmann, Zoppoterstraße 77.
Raschewski, Albert, mistrz szewski (Schuhmachermeister), Zoppoterstraße 77.
Raschewski, Hugo, muzyk (Musiker), Zoppoterstraße 77.
Raschewski, Martha, kantorzystka (Kontoristin), Zoppoterstraße 77.
Rosentreter, Andreas, emerytowany nauczyciel (Lehrer i. R), Zoppoterstraße 77.
Salewski, Anna, w³aœcicelka firmy (Geschäftsinhaberin), Zoppoterstraße 77.
Schirmacher, Paul, rentier (Rentner), Zoppoterstraße 77.
Semrau, Leokarl, Dr. prakt. Tierarzt, Zoppoterstraße 77.
v. Podjaski, Gertrud, nauczyciel (Lehrer), Zoppoterstraße 77.
v. Podjaski, Helene, nauczycielka (Lehrerin), Zoppoterstraße 77.
v. Podjaski, Margarete, nauczycielka (Lehrerin), Zoppoterstraße 77.