Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  O zamek oliwski  ›

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Gazeta Gdańska. Gdańsk, niedziela, 21-go stycznia 1923 r.:


     * O zamek oliwski. Wiadomość o zamierzonem przekształceniu zamku oliwskiego na hotel wywołała oburzenie w całej prasie polskiej. Obecnie pisze w tej sprawie "Pomorzanin":
  Kilkakrotnie już robiono propozycje zachowania zamku i ogrodu oliwskiego w imię tradycji; poruszano kwestję założenia botanicznego ogrodu i szkoły ogrodniczej; była też myśl założenia akademji sztuk pięknych, proponowano także oddać zamek papieskiemu delegatowi na W. M. Gdańsk na rezydencję - teraz chce się tam urządzić szynkownię (kneipę) i niestety ma ta myśl "modnego" wyzyskania widoki urzeczywistnienia się.
  Naturalnie napotyka ten projekt na liczne sprzeciwy i oburzenia mianowicie w Oliwie samej; gdzie noszą się z myślą założenia "Towarzystwa przyjaciół zamku oliwskiego", któreby przejęło zamek i ogród w dzierżawę i w ten sposób zachowało przed projektowanem „nowoczesnem przekształceniem". żywi się nadzieję, że ten plan za poparciem władzy biskupiej i kół katolickich W. M. dojdzie do skutku.


Początek strony.