Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Polacy, Kaszubi, Niemcy i komuniści  ›

W 1935 r. w Wolnym Mieście Gdańsk, w Oliwie, doszło do zacieśnienia współpracy wywiadów Hitlera i Stalina, to jest polskojęzycznej grupy Gestapo i NKWD, której celem była likwidacja państwa polskiego.

Zobacz: Polacy, Kaszubi, Niemcy i komuniści
Tygodnik Kaolicko-Narodowy "Głos"
Numer 42-43-44 (1109-1110-1111) – 22, 29 października, 5 listopada 2005


Początek strony.