Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Koncert organowy w katedrze oliwskiej  ›

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Gazeta Gdańska nr 156 z 11-12 (sobota, niedziela) lipca 1936 rokuKoncert organowy w katedrze oliwskiej polskiego muzyka
Organizatorzy koncertu zapomnieli o Polakach

     W ub. wtorek odbył się w katedrze oliwskiej koncert organowy organisty katedry w Gnieźnie, p. Teofila Barczyńskiego, a więc muzyka polskiego. Organizatorzy zapowiadali i zapraszali na ten koncert publiczność za pomocą ogłoszeń jedynie i wyłącznie w gdańskiej prasie niemieckiej, w "Danziger Neueste Nachrichten", a nawet "Danziger Vorposten", zapominając natomiast o Polakach katolikach, ziomkach świetnego muzyka z Gniezna, zamieszkałych na Ziemi Gdańskiej, którzy niemieckich pism nie czytają.
     Przypuszczać chcemy, że stało się to skutkiem niedopatrzenia organizatorów tego koncertu i że w przyszłości nie zapomną również o Polakach - katolikach zamieszkałych na Ziemi Gdańskiej.


Początek strony.