Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Gauleiter Forster i prezydent Senatu Greiser w Oliwie  ›

Pomorska Biblioteka CyfrowaGdy chwila nadejdzie...
Manifestacja nar.-socjalistyczna w Oliwie

      W Oliwie odbyła się manifestacja tamtejszego koła narodowo-socjalistycznej partii. W uroczystości wziął udział m.in. "Gauleiter" Forster i jego zastępca prezydent Senatu Greiser [zobacz Villa Axthof w "Nazwy domów"]. Gauleiter Forster w przemówieniu swym omawiał działalność i dorobek ruchu nar.-socjalistycznego, stwierdzając, że - narodowy socjalizm "rozwiąże każdy problem, gdy chwila odpowiednia nadejdzie".
      Warto wspomnieć, że w przeddzień spotkania partyjnego w Oliwie "Danziger Vorposten" wystąpił z artykułem prof. Keysersa [zobacz Keyser Erich, Das Schloß Oliva w "Biblioteczka oliwska"], w którym dowodzi się o Oliwie jako "pragermańskim (urgermanisch) terenie kolonizacyjnym".
Początek strony.