Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Proces Karola Marii Spletta  ›

Skazany 01.02.1946 roku.


Tygodnik Żołnierz Polski 08-14.02.1946 rok.
Tygodnik Żołnierz Polski 08-14.02.1946 rok.
Zbiory prywatne.


 Kalendarium:

17.01.1898(poniedziałek) 

Karol Maria Antoni Splett urodził się w Sopocie.

10.07.1921(niedziela) 

Otrzymał w Pelplinie święcenia kapłańskie.

01.04.1935(poniedziałek) 

Został proboszczem katedry oliwskiej (01.04.1935 - 13.06.1938).

13.06.1938(poniedziałek) 

Mianowany przez papieża Piusa XI na biskupa diecezji gdańskiej (13.06.1938 - 05.03.1964).

09.08.1945(czwartek) 

Aresztowany pod zarzutem antypolskiej działalności.

01.02.1946(piątek) 

W czterodniowym procesie przed Sądem Karnym w Gdańsku skazany na 8 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw publicznych i konfiskatę mienia. Osadzony we Wronkach (Poznań).

09.08.1953(niedziela) 

Zwolniony z więzienia we Wronkach. Od razu internowany przez Urząd Bezpieczeństwa w klasztorze Dominikanów w Borsku Starym pod Rzeszowem.

12.1953

Przeniesiony z Borska Starego pod Rzeszowem do klasztoru Bernardynów w Dukli (Beskidy).

17.12.1956(poniedziałek) 

Zwolniony z internowania w klasztorze Bernardynów w Dukli za stawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego u Władysława Gomułki.

26.12.1956(środa) 

Deportowany do Republiki Federalnej Niemiec (RFN).

1957

Odwiedziny u papieża Piusa XII i powierzenie pieczy nad gdańszczanami zamieszkałymi w RFN.

05.03.1964(czwartek) 

Karol Maria Antoni Splett dotychczasowy ordynariusz diecezji gdańskiej zmarł w Düssendorf w NRF.


 Zobacz również: Ks. Zygmunt Iwicki, "55 lat temu władze PRL aresztowały biskupa Gdańska, Carla Marię Spletta".

Narodowe Archiwum Cyfrowe   /   Carl Maria Splett   /   24. 8. 1938.

Początek strony.