Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Hodowla lisów srebrzystych  ›

Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Dziennik Bałtycki nr 32 z 02. 02. 1947 roku.Hodowla lisów srebrzystych

Coraz bardziej rozpowszechnia się hodowla lisów srebrzystych. W Polsce Odrodzonej hodowle podobne posiadają: Państwowe Nieruchomości Ziemskie, Samopomoc Chłopska, Ministerstwo Leśnictwa i inne. Istnieją także fermy prywatne. Ministerstwo Leśnictwa posiada 7 ferm hodowlanych: w Czerniejewie i Tomicach - w Dyrekcji Poznańskiej, w Kolencinie - Dyrekcji Krakowskiej, w Władkowicach - Dyrekcji L. P. Radom, w Dyrekcji Lubelskiej (Żurawianka) i fermę w Dolinie Radości koło Oliwy. Ta ostatnia została uruchomiona dopiero w roku bieżącym i całkowicie zapełniona materiałem z własnego przychówku.

Na wszystkich tych fermach hodowane są lisy srebrzyste, na fermach zaś poznańskich: w Czerniejewie i Tomicach prowadzi się dla celów doświadczalnych również hodowlę różnych krzyżaków, ja na przykład alasko-czerwonych. Ogólnie na fermach Ministerstwa Leśnictwa znajduje się 160 matek zarodowych oraz odpowiednia ilość samców zarodowych. Ministerstwo planuje rozwinięcie tej cennej hodowli do najszerszych granic możliwości. Obecnie doprowadza się fermy do należytego stanu i reorganizuje hodowlę na farmach, ocalałych oraz w miarę powiększania się przychówku - uruchamia nowe. Hodowcy zamierzają sprowadzić pewną ilość lisów srebrzystych i niebieskich z zagranicy dla odświeżenia krwi.

Projektuje się sprowadzenie tych zwierząt w drodze wymiany na zwierzynę łowną, poszukiwaną przez kraje skandynawskie, jak: zające, kuropatwy itp.Początek strony.