Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Klub Sportowy "Straż Morska"  ›

”Monitor Polski” dnia 5 czerwca 1948 roku.

URZĄD  WOJEWODZKI  GDAŃSKI

Na zasadzie postanowienia Wojewody Gdańskiego z dnia 8 października 1947 r., L. dz. SP. P. II/2 -- 70/47, wciągnięto w dniu 9 października 1947 r. do rejestru stowarzyszeń Gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego pod Nr. 33 /9 – stowarzyszenie pod nazwą Klub Sportowy "Straż Morska" z siedzibą w Gdńsku-Oliwie, teren działalności lokalny. Cel stowarzyszenia: wychowanie fizyczne i kulturalne ' swoich członków i sympatyków przez uprawianie wszelkich rodzajów sportów oraz organizowanie życia towarzyskiego. Środki działania: prowadzenie zapraw techniczno - sportowych, urządzanie imprez i zawodów sportowych itp. Imiona i nazwiska założycieli: 1) Sawa-Borysławski Włodzimierz, 2) Szatz Jerzy, 3) Orzanowski Witold, 4) Sztempka Ireneusz, 5) Milaszewski Marian, 6) Pilszak Stefan, 7) Pietrych Zygmunt, 8) Kaska Wacław, 9) Wiśniewski Czesław, 10) Malicki Wacław, 11) Kruszewski Włodzimierz, 12) Krajczński Maksymilian, 13) Zając Teofil, 14) Lisiczyk Stefan, 15) Krukowski Lucjan. Czas trwania stowarzyszenia nieograniczony.

KN- 6121


Początek strony.