Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Szkoła-Pomnik Polski Ludowej otwarta w Oliwie  ›

Prasa 22.06.1950 r.

Szkoła - Pomnik Polski Ludowej otwarta w Oliwie

Już od dawna mieszkańcy Oliwy obserwowali i pomagali nawet przy budowie pięknej Szkoły - Pomnika Polski Ludowej. Toteż na uroczystość jej otwarcia przybyli nie tylko przedstawiciele MRN, partii politycznych, organizacji społecznych i młodzieżowych, ale i liczne rzesze społeczeństwa.

Uroczystość otworzył przedstawiciel MPRB tow. ORNOCH, następnie przemawiał przewodniczący MRN tow. STOLAREK. Nawiązując do rocznicy PKWN podkreślił on olbrzymie osiągnięcia klasy robotniczej w realizacji założeń Manifestu Lipcowego. W serdecznych słowach zwrócił się tow. Stolarek do licznie zgromadzonej młodzieży, wyrażając przekonanie, że nowa szkoła będzie prawdziwą, kuźnią, nowych kadr budowniczych socjalizmu.

Pięknie dziękowało społeczeństwo Oliwy tym wszystkim, którzy przyczynili się do budowy szkoły. Szczególnie serdecznie dziękowano przodownikom pracy MRPB: KOCOWI, KACZMARSKIEMU, AZULEWICZO. WISIŁKIEWICZOWI i in.


Początek strony.