Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Jeszcze przed powstaniem ZOO w Oliwie (1950)  ›

Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Dziennik Bałtycki nr 267 z 28. 09. 1950 roku.

Wybrzeże powinno mieć ogród zoologiczny

Już niejednokrotnie poruszaliśmy sprawę utworzenia ogrodu zoologicznego na Wybrzeżu.

Położona w pobliżu Oliwy Dolina Radości, i znajdująca się tam siedziba bobrów jest wymarzonym miejscem, gdzie zwierzęta i ptaki znalazłyby doskonale warunki, zapewniające im normalny rozwój i bytowanie.

Nowo utworzony ogród zoologiczny nie potrzebował by długo czekać na zwierzęta. Dało by się tam przenieść natychmiast parę okazów srebrnych lisów, bażanty, żółwie i ptactwo z Oliwy. Można by również tam umieścić nutrie z Gdyni, a nawet niedawno urodzone gdyńskie lwiątka.

Wielu miłośników egzotycznych zwierząt i ptaków ofiarowałoby na pewno z ochotą swoje papużki, czy żółwie, małpki. których hodowla w domu nastręcza duże trudności i nie daje zwierzętom właściwych warunków zdrowia i normalnego rozwoju.

Na otwarcie ogrodu zoologicznego na Wybrzeżu czeka całe jego społeczeństwo: dorośli, młodzież i dzieci. Dla młodzieży szkolnej i naukowców, tego rodzaju placówka stanowiłaby nie tylko pewnego rodzaju atrakcję, ale poważną pomoc naukową.

Pomyślmy o tym poważnie. Teren, nadający się na ogród, posiadamy, pierwsze okazy zwierząt i ptaków znajdą się na miejscu, a marynarze, którzy specjalnym sentymentem otaczają nasze Wybrzeże, postarają się o to, aby dostarczyć młodemu ogrodowi egzotyczne zwierzęta i ptaki.

Częste obcowanie ze zwierzętami, obserwowanie ich zwyczajów i życia, budzi w człowieku miłość do przyrody, dobroć serca i szlachetność uczuć. A o to przecież chodzi nam w pierwszym rzędzie.       (bd)Dziennik Bałtycki nr 289 z 20. 10. 1950 roku.Już w listopadzie powstanie ogród zoologiczny. Zwierzęta już są - potrzeba więcej pieniędzy

Dzięki pełnej oddania pracy komitetu organizacyjnego, już w listopadzie br. zostanie otwarty ogród zoologiczny Wybrzeża w oliwskiej Dolinie Radosnej na przestrzeni 117 hektarów.

Teren przyszłego ogrodu zoologicznego w Oliwie posiada wyjątkowo doskonale warunki zarówno krajobrazowe, jak i terenowe. Jest to teren niezwykle malowniczy; spotykamy na nim góry i równiny, łąki, lasy, mokradła, grunty orne itp.Tuż za ostatnim domkiem mieszkalnym w oliwskiej Dolinie Radosnej rozpoczynają się tereny przyszłego ogrodu zoologicznego i ciągną się hen, aż poza hodowle bobrów i fermę lisów srebrzystych.

Ze względu na odległość tego terenu od centrum Oliwy, należało by już zawczasu pomyśleć o przedłużeniu linii tramwajowej Nr 4, gdyż w ten sposób sprawa komunikacji zostałaby najpomyślniej rozwiązana.

Są już lwy i niedźwiedzie

Atrakcją ogrodu zoologicznego Wybrzeża są już lwy i niedźwiedzie oraz ptaki egzotyczne. Nadleśnictwo w Oliwie przekazało już przyszłemu ogrodowi zoologicznemu kompleks budynków gospodarczych. W jednym z nich Dyrekcja Państw. Przemysłu Miejscowego, pragnąc przyjść z pomocą komitetowi organizacyjnemu, buduje bezinteresownie klatki dla lwów, które już w najbliższym czasie zostaną przetransportowane z Gdyni do Oliwy, zaś niedźwiedzie brunatne przywędrują z Cyrku, znajdującego się jeszcze we Wrzeszczu.

Ogród zoologiczny Wybrzeża wzbogaci się w najbliższym czasie jeszcze o jednego lwa, który przybędzie z łódzkiego ogrodu zoologicznego, oraz o bizona, lamę, guanaco i jelenie mandżurskie, - dar Dyrekcji Lasów Państwowych.

Cztery rodzaje bażantów

Znani miłośnicy zwierząt i hodowcy, członkowie komitetu organizacyjnego, ob. Czaban i mgr. Wlekliński, przekazują w darze ogrodowi zoologicznemu Wybrzeża cenne okazy ptaków i ryb. W kolekcji tej znajduje się ponad 30 bażantów - diamentowe - najrzadziej spotykane, po chodzące z Himalajów, złociste - z południowych Chin, mieszańce jednych i drugich, oraz bażanty srebrzyste z Chin.

Znajdują się tam również cenne kaczki z Karoliny, kurki syjamskie, których upierzenie przypomina sierść królików angora, kurki "mille fleurs" o obficie upierzonych kończynach, świnki morskie, papużki faliste, oraz ryby - potworki t. zw. welony i teleskopy, wyhodowane w ciągu tysiącleci przez Chińczyków i Japończyków ze zwykłego karasia drogą krzyżowania.

Ponadto w tej bogatej kolekcji znajdują się niezwykle rzadkie rybki egzotyczne - bojowniki i neony, mieczyki, barbusy i gupiki oraz kardynałki, mieniące się bajeczną tęczą barw.

Należy podkreślić, że w ogrodzie zoologicznym Wybrzeża będzie można oglądać daniele, sarny i losie, jakie żyją w naszych rodzimych lasach, oraz zwierzęta żyjące w Szwecji.

Atrakcje parku kultury

Na zebraniu w dniu 17 bm. w Prezydium WRN powzięto decyzję o utworzeniu w oliwskiej Dolinie Radosnej parku kultury ludowej, w ramach którego znajdzie się i teren przyszłego Zoo. Dla najmłodszych bywalców parku, dla dzieci, przewidziano wiele niezwykłych atrakcji. Zostaną więc zbudowane kojce, w których dzieci będą mogły za poznawać się z małymi lwiątkami, niedźwiadkami, kózkami, kotami itp. W parku zbudowany zostanie tor saneczkowy, ślizgawka, strzelnica i teatr dziecięcy. Schronisko narciarskie i skocznia są już gotowe do dyspozycji narciarzy.

Wieża spadochronowa, kolejka górska, jazda na osiołkach i kucykach nie wyczerpują jeszcze wszystkich atrakcji, jakie czekają przybyszów. W parku kultury ludowej zostanie otwarta czytelnia ogólna i fachowa, oraz zorganizuje się kółko miczurinowskie. Bar mleczny udostępni wszystkim smaczny i tani posiłek.

Społeczeństwo Wybrzeża pomoże

Powstanie ogrodu zoologicznego na Wybrzeżu nie było ujęte w planie. Komitet organizacyjny jednakże poczynił już odpowiednie kroki, aby zdobyć fundusze na urządzenie i prowadzenie ogrodu zoologicznego. Załatwienie tej sprawy wymaga jednak czasu.

Ofiarność wielu ludzi, doceniających znaczenie problemu, pozwala organizatorom uruchomić już w listopadzie ogród zoologiczny. Chodzi o to, aby nie tylko jednostki, ale i cale społeczeństwo Wybrzeża, tak mocno zainteresowane istnieniem ogrodu zoologicznego, przyszło organizatorom z pomocą.

Komitet organizacyjny zwraca się z gorącym apelem do rad za kładowych i dyrekcji różnych zakładów pracy, aby tak, jak to uczyniła Dyrekcja Lasów Państwowych, przydzielając bezinteresownie drzewo na ogrodzenie wybiegów dla bizona, jeleni i innych rogaczy, oraz Dyrekcja Państw. Przemysłu Miejscowego, która ofiarowała siatkę, zaofiarowały swą pomoc przy organizowaniu ogrodu.

Także nasi marynarze, odbywający dalekomorskie rejsy, powinni zainicjować między sobą współzawodnictwo w dostarczaniu przyszłemu Zoo cennych okazów.

Współżycie człowieka z przyrodą, ze zwierzętami nie tylko uczy, ale i wychowuje. Nie wątpimy więc, że ludność Wybrzeża wzmoże swą ofiarność, aby nasz przyszły ogród zoologiczny był jednym z przodujących w kraju.       (Jota)
Gazeta z listopada 1950 roku.

W Dolinie Radości powstaje ogród zoologiczny i park kultury. Sprowadzono już egzotyczne ptactwo, lwy i niedźwiedzie

Przygotowania do otwarcia w trójmieście ogrodu zoologicznego są w pełnym toku. Na jego siedzibę wybrano Dolinę Radości w lasach oliwskich - miejsce już dzisiaj chętnie odwiedzane przez ludzi pracy w wolnych od zajęć chwilach. Dotychczas znajdowały się tam fermy lisów srebrnych i bobrów. W ostatnich dniach sprowadzono do Doliny Radości egzotyczne ptactwo, jak chińskie bażanty i papugi.

Państwowe przedsiębiorstwo rozrywkowe przekazało do dyspozycji dyrekcji komitetu lwy i niedźwiedzie, do chwili sporządzenia dla nich odpowiednich klatek znajdować się będą we Wrzeszczu.

W tym miejscu wypada podkreślić inicjatywę robotników DPPM, którzy zobowiązali się wykonać klatki dla lwów. Należy przypuszczać, że podobne zobowiązanie robotników innego większego zakładu pracy rozwiązałoby sprawę urządzenia klatek dla niedźwiedzi i pozostałych zwierząt.

Dyrekcja Rejonu Lasów Państwowych Państwowych w Gdańsku przenaczyła na teren ogrodu zoologicznego powierzchnię 117 ha. Umożliwi to urządzenie tzw. obiegów dla takich zwierząt, jak jelenie łosie i inne rogacze, które zostaną do ogrodu sprowadzine.

Ogród zoologiczny w Gdańsku będzie częścią olbrzymiego parku kultury, jaki powstanie na niezabudowanych dotychczas terenach między Oliwą a Sopotem. Park urządzony będzie na wzór radzieckich parków kultury. Mieszkańcy trójmiasta będą mogli spędzać w nim wolne od zajęć chwile. Na terenie parku zostaną również zbudowane stadion, kino i skocznia narciarska. Dla wygody rodziców przybywających z dziećmi, urządzone będą specjalne miejsca zabaw dla dzieci, które pozostawać będą pod opieką wykwalifikowanych wychowawców       (M).