Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Sezon mija, a przewodniki nie rozpakowane - Mamuszka  ›

Dziennik Bałtycki z 04. 08. 1954 r.   Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.

Sezon mija, a przewodniki nie rozpakowane

Na zebraniu dyskusyjnym o wydawnictwach turystycznych, jakie odbyło się w dniu 27 ub. m. w Domu Turysty w Sopocie, poruszono szereg spraw, wiążących się ze sprawą popularyzacji sportu i turystyki. Jednym z warunków popularyzacji turystyki jest właściwa dystrybucja przewodników krajobrazowych przez "Dom Książki".

A tymczasem turyści przybywający na Wybrzeże nie mogą nabyć przewodnika pt. "Oliwa" F. Mamuszki i L. Mroczkiewicza, gdyż jest już w wielu placówkach wykupiony. Natomiast tysiące egzemplarzy tej broszury leżą nierozpakowane w skrzyniach "Domu Książki", a znaczna ich ilość znajduje się jeszcze w centrali wydawnictwa "Sport i Turystyka".

Znana jest również sprawa obniżenia ceny wydawnictw turystycznych. Niejeden uczestnik szkolnych wycieczek zapytuje o przewodnik po Gdańsku, bez którego trudno jest poznać całokształt zagadnień, związanych z Gdańskiem. Cena 10 zł (przewodnik Szremowicza) przerasta znacznie możliwości uczniowskiej kieszeni. Coraz bardziej odczuwa się również brak turystycznych map terenowych. Turyści w NRD dysponują pierwszorzędnymi mapami turystycznymi, a u nas są one jeszcze nie opracowane.

Na tymi trzema sprawami: rozprowadzania wydawnictw turystycznych, obniżenia cen tych wydawnictw i opracowaniem map trzeba się zastanowić i jak najprędzej je rozwiązać.   (z)

Zobacz:
Mamuszka Franciszek, Leon Mroczkiewicz, "Oliwa", Warszawa 1953.Początek strony.