Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Niedzielne imprezy sportowe - Narciarstwo  ›

Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Dziennik Bałtycki nr 64 z 16-17 marca 1958 roku.Niedzielne imprezy sportowe

Narciarstwo

OLIWA,
Dolina Radości, godzina 9 - skoki narciarskie seniorów i juiniorów.
Początek strony.