Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Spółdzielnia Przymorze wybuduje 15 tysięcy izb... w Oliwie  ›

Przekazał Tomasz Leżyński

Dziennik Bałtycki. 18 lutego 1959 roku.

Spółdzielnia Przymorze wybuduje 15 tysięcy izb w najbliższych latach w nowym osiedlu w Oliwie

Po dłuższej przerwie możemy dziś ponownie podać kilka informacji o cieszącej się wielkim zainteresowaniem społeczeństwa Wybrzeża Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze“.

16 bm. odbyło się w Prez. MRN w Gdańsku pierwsze zebranie założycieli, na którym dokonano wyboru władz spółdzielni. Tak więc wielotygodniowy trud grupy działaczy społecznych, którzy, realizując tezy przedzjazdowe, postanowili przyjść ludności trójmiasta z konkretną pomocą w ciężkiej sytuacji mieszkaniowej, przynosi pierwsze, na razie organizacyjne efekty.

Na poniedziałkowe zebranie przybyli przedstawiciele KW PZPR (Śliwowski i Deka), KM PZPR w Gdańsku (Jankowski i Gaworecki), kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej — Kalinowski, (przedstawiciele Prezydium MRN, władz architektonicznych i przedsiębiorstw budowlanych. Zebranie zagaił przewodniczący Prez. MRN w Gdańsku St. Szmidt, podkreślając wielką wagę podjętego przez twórców spółdzielni „Przymorze“ dzieła.

Zebranie założycieli spółdzielni uchwaliło jej statut, plan działalności na najbliższy okres (organizacyjnej) i założenia na najbliższe łata (przewiduje się m. in., że w ciągu najbliższych lat spółdzielnia wybuduje w nowym osiedlu nadmorskim w Oliwie 15 tysięcy izb kosztem ok. 786 min. zł). Zebranie uchwaliło również preliminarz budżetowy oraz wybrało władze spółdzielni.

Przewodniczącym rady nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze“ został wybrany zastępca przewodniczącego Prezydium WRN Leonard Lazarowicz, a członkami prezydium rady nadzorczej — dyrektor oddziału wojewódzkiego Banku Inwestycyjnego Piasecki, inż. Taylor oraz przedstawiciel PSS ob. Meyer.

Prezesem spółdzielni został inż. Raszewski, a członkami prezydium zarządu mgr Swoboda i inż. Kołodziejski.

Najbliższy okres poświęcony będzie przez zarząd spółdzielni na dalsze prace organizacyjne oraz przygotowania do rozpoczęcia pierwszych budów. Tymczasową siedzibą spółdzielni pozostał w dalszym ciągu lokal zarządu okręgowego Związku Zawodowego Prac. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przy ul. Chodowieckiego 7 w Gdańsku. Biuro spółdzielni czynne jest codziennie w godz. 14—16.


Początek strony.