Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  W gdańskich przedszkolach  ›

Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Gazeta Gdańska, "W gdańskich przedszkolach ciągle sytuacja podbramkowa", 15 wrzesień 1962 r.:

[...]
Jakie są możliwości rozładowania ciasnoty w przedszkolach? M. in. przez organizowanie tzw. ognisk przedszkolnych, skupiających dzieci w wieku 6 lat. Ogniska te (organizowane przy szkołach) przygotowują 6-latków do czekających ich poważnych zadań w szkole. [...] Niestety, oknisko takie jest tylko w Oliwie.
[...]
Dość przychylnie przyjęto projekt - dyskutowany zresztą i przez Ligę Kobiet - zorganizowania dwu czy trzech przedszkoli prywatnych. Przedszkole takie istnieje już w Oliwie, gdzie uczęszcza 35 dzieci. Obecnie wpłynęło podanie od mieszkanki Oliwy, która skłonna jest urządzić w swoim mieszkaniu w Przymorzu przedszkole dla 10-12 dzieci. Przy rozpatrywaniu tego wniosku brane będą oczywiście pod uwagę kwalifikacje zatrudnionego ewentualnie tam personelu, co jest przecież sprawą bardzo ważną.
Początek strony.