Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Zakłądy Mechaniki Precyzyjnej w Oliwie  ›

Zbiory Bałtyckiej Biblioteki CyfrowejDziennik Bałtycki nr 238 z 7 października 1964 r.
J. Ptasiński i J. Ossowski na posiedzeniu Rady Robotniczej w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej w Oliwie
Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyło się w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej w Oliwie posiedzenie miejscowej Rady Robotniczej.
Z tej okazji z aktywem gospodarczym zakładu spotkali się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR - Jan Ptasiński i sekretarz KW - Jan Ossowski. Na wstępie dyrektor mgr Witold Kasprzewski złożył sprawozdanie z działalności zakładów w ostatnim okresie. Następnie w dyskusji, jaka się wywiązała, podniesiono wiele żywotnych dla instytucji problemów.
Zakłady Mechaniki precyzyjnej w Oliwie są jednym z licznych w naszym kraju producentów artykułów eksportowych, m. in. produkuje się tutaj wagi analityczne, poszukiwane przez instytucje armatorskie logi, aparaty do oddychania, maszyny dziewiarskie, kompasy magnetyczne i wagi techniczne. Jest to produkcja małoseryjna, wymagająca wielkiej dokładności wykonania, stąd też wiele braków i trudności w utrzymaniu się na poziome, wymaganym przez odbiorców.
Wiele krytycznych uwag padło pod adresem kooperantów, którzy często na reklamacje zakładu, co do jakości przesyłanych części i detali, po prostu straszą dyrekcję rezygnacją z dostaw.


Początek strony.